Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podrobnosti nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4338832-x86. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4338832-arm. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4338832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4338830

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4339093-x64. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x86. msu

4284826

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X86. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X64. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x86. msu

4284815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4339093-x86. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4339093-x64. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-arm. msu

4284815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X64. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4339093-x64. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4339093-X86. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4339093

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4339093-X64. msu

4230450

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Balík .NET Framework 4.7.2 Developer Pack

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Stiahnuť balík pre vývojárov

Možno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

NULL

Zaviazať

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338422

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338422-x86. msu

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338611

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4338611-x86. msu

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4338422

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338422-ia64. msu

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4338611

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4338611-ia64. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338422

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338422-x64. msu

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338611

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4338611-x64. msu

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338422

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338422-x86. msu

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338611

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4338611-x86. msu

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4338422

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338422-ia64. msu

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4338611

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4338611-ia64. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338422

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338422-x64. msu

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338611

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4338611-x64. msu

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338424

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338424-x86. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338613

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338613-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338424

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338613

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4338421

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338421-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4338610

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338610-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338421

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338421-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338610

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338610-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4338424

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4338613

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338424

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338613

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338423

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338423-x86. msu

4103472

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338612

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338612-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338423

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338612

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4338423

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338423-ia64. msu

4103472

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4338612

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338612-ia64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 (inštalácia jadra servera)

4338423

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 (inštalácia jadra servera)

4338612

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338423

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338612

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338423

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338612

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338417

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4338417-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338602

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4338602-x86.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338417

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4338417-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338602

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338415

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338415-x86. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338600

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338600-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338415

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338600

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4338415

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338415-arm. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338417

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4338417-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338602

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4338602-x86.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338417

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4338417-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338602

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338417

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4338417-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338602

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338417

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4338417-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338602

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4338416

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338416-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4338601

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338601-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338416

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338416-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338601

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338601-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4338415

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4338600

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338415

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338600

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x86. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-arm. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4338418

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4338604

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338418

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338604

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows RT 8.1

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-arm. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338420

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4338420-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4338606

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012

4338418

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012

4338604

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338418

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4338604

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338419

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4338605

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2016

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Knižnica na šifrovanie JavaScriptu v Microsoft Research

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

NULL

4336919

Aktualizácia zabezpečenia

VS14-KB4336919.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2012 aktualizácia 5

NULL

4336946

Aktualizácia zabezpečenia

VS11-KB4336946.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2013 aktualizácia 5

NULL

4336986

Aktualizácia zabezpečenia

VS12-KB4336986.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2015 aktualizácia 3

NULL

4336999

Aktualizácia zabezpečenia

VS14-KB4336999.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017 version 15.7.5

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017 verzie 15,8 Preview

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Wireless Display Adapter v2 verzie softvéru 2.0.8350

NULL

Firmvéru

Aktualizácia zabezpečenia

Firmvéru

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft Wireless Display Adapter v2 verzie softvéru 2.0.8365

NULL

Firmvéru

Aktualizácia zabezpečenia

Firmvéru

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft Wireless Display Adapter v2 verzie softvéru 2.0.8372

NULL

Firmvéru

Aktualizácia zabezpečenia

Firmvéru

Áno

Vývojárske nástroje

Služby editora PowerShell

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Rozšírenie prostredia PowerShell pre kód Visual Studio

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Webové prispôsobenia služby Active Directory Federation Services

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4018351

Aktualizácia zabezpečenia

access2013-kb4018351-fullfile-x86-glb.exe

4011234

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4018351

Aktualizácia zabezpečenia

access2013-kb4018351-fullfile-x64-glb.exe

4011234

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4018338

Aktualizácia zabezpečenia

access2016-kb4018338-fullfile-x86-glb.exe

4011665

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4018338

Aktualizácia zabezpečenia

access2016-kb4018338-fullfile-x64-glb.exe

4011665

Možno

Áno

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Excel Viewer

NULL

4011202

Aktualizácia zabezpečenia

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

Možno

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32-bitová verzia)

NULL

4022225

Aktualizácia zabezpečenia

lync2013-kb4022225-fullfile-x86-glb.exe

4011179

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64-bitová verzia)

NULL

4022225

Aktualizácia zabezpečenia

lync2013-kb4022225-fullfile-x64-glb.exe

4011179

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4022200

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4022200-fullfile-x86-glb.exe

4022139

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4022206

Aktualizácia zabezpečenia

ose2010-kb4022206-fullfile-x86-glb.exe

4011274

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4022208

Aktualizácia zabezpečenia

osetup2010-kb4022208-fullfile-x86-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4022200

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4022200-fullfile-x64-glb.exe

4022139

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4022206

Aktualizácia zabezpečenia

ose2010-kb4022206-fullfile-x64-glb.exe

4011274

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4022208

Aktualizácia zabezpečenia

osetup2010-kb4022208-fullfile-x64-glb.exe

4011275

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022188

Aktualizácia zabezpečenia

4022188 – Microsoft Office 2013 RT

4011253

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022189

Aktualizácia zabezpečenia

4022189 – Microsoft Office 2013 RT

4011254

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4022188

Aktualizácia zabezpečenia

ose2013-kb4022188-fullfile-x86-glb.exe

4011253

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4022189

Aktualizácia zabezpečenia

osetup2013-kb4022189-fullfile-x86-glb.exe

4011254

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4022188

Aktualizácia zabezpečenia

ose2013-kb4022188-fullfile-x64-glb.exe

4011253

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4022189

Aktualizácia zabezpečenia

osetup2013-kb4022189-fullfile-x64-glb.exe

4011254

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4022172

Aktualizácia zabezpečenia

osetup2016-kb4022172-fullfile-x86-glb.exe

4011239

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4022176

Aktualizácia zabezpečenia

ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe

4011237

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4022172

Aktualizácia zabezpečenia

osetup2016-kb4022172-fullfile-x64-glb.exe

4011239

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4022176

Aktualizácia zabezpečenia

ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe

4011237

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Service Pack 3 pre balík Microsoft Office Compatibility Pack

NULL

4011202

Aktualizácia zabezpečenia

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

Možno

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Office Word Viewer

NULL

4032214

Aktualizácia zabezpečenia

office2003-kb4032214-fullfile-enu.exe

Možno

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft PowerPoint Viewer

NULL

4011202

Aktualizácia zabezpečenia

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022235

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4022235-fullfile-x64-glb.exe

4018390

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4022228

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4022228-fullfile-x64-glb.exe

4022173

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

NULL

4022243

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4022243-fullfile-x64-glb.exe

4022190

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4022202

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4022202-fullfile-x86-glb.exe

4022141

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4022202

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4022202-fullfile-x64-glb.exe

4022141

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022224

Aktualizácia zabezpečenia

Automatická aktualizácia

4018396

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4022224

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4022224-fullfile-x86-glb.exe

4018396

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4022224

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4022224-fullfile-x64-glb.exe

4018396

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4022218

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4022218-fullfile-x86-glb.exe

4018383

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4022218

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4022218-fullfile-x64-glb.exe

4018383

Možno

Áno

Microsoft Office

Skype for Business 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4022221

Aktualizácia zabezpečenia

lync2016-kb4022221-fullfile-x86-glb.exe

4011159

Možno

Áno

Microsoft Office

Skype for Business 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4022221

Aktualizácia zabezpečenia

lync2016-kb4022221-fullfile-x64-glb.exe

4011159

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

NULL

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338829

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

NULL

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

NULL

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338826

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

NULL

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

NULL

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

NULL

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x86. msu

4284826

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

NULL

4338823

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338823-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

NULL

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

NULL

4338823

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

NULL

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x86. msu

4284815

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

NULL

4338824

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338824-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

NULL

4338824

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

Áno

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-arm. msu

4284815

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4291391

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4291391-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4293756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4293756-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4295656

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4295656-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4339291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339291-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4339503

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339503-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4339854

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339854-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4340583

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340583-X86. msu

4093478

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4291391

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4291391-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4293756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4293756-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4295656

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4295656-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4339291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339291-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4339503

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339503-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4339854

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339854-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4340583

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340583-X86. msu

4093478

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4291391

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4291391-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4293756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4293756-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4295656

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4295656-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4339291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339291-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4339503

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339503-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4339854

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339854-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4340583

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340583-ia64. msu

4093478

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4291391

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4291391-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4293756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4293756-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4295656

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4295656-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4339291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339291-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4339503

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339503-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4339854

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339854-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4340583

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340583-X64. msu

4093478

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4291391

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4291391-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4293756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4293756-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4295656

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4295656-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4339291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339291-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4339503

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339503-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4339854

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4339854-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4340583

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340583-X64. msu

4093478

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

Číslo vedomostnej databázy

Typ balíka

Názov balíka

Supercedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

NULL

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-ia64. msu

4284826

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

NULL

4338823

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338823-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

NULL

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

NULL

4338823

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338818

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338823

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

NULL

4338820

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338820-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

NULL

4338830

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338820

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4338820-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338830

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4338824

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338815

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338824

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016

NULL

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338814

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338825

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338819

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×