Informácie o nasadení aktualizácie zabezpečenia: 13. júna 2017

Informácie o nasadení

Tabuľky nasadenia Microsoft Windowsu

Windows Server 2008 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názvy súborov aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované 32-bitové vydania Windows servera 2008: Windows 6.0-kb4021903-x86. msu Windows 6.0-KB4021923-x86. msu Windows 6.0-KB4022008-x86. msu Windows 6.0-KB4022010-x86. msu Windows 6.0-KB4022013-x86. msu Windows 6.0-KB4022883-x86. msu Windows 6.0-KB4022884-x86. msu Windows 6.0-KB4022887-x86. msu Windows 6.0-KB4024402-x86. msu

 

Pre všetky podporované verzie x64 systému Windows Server 2008: Windows 6.0-kb3217845-x64. msu Windows 6.0-KB4018106-x64. msu Windows 6.0-KB4021903-x64. msu Windows 6.0-KB4021923-x64. msu Windows 6.0-KB4022008-x64. msu Windows 6.0-KB4022010-x64. msu Windows 6.0-KB4022013-x64. msu Windows 6.0-KB4022883-x64. msu Windows 6.0-KB4022884-x64. msu Windows 6.0-KB4022887-x64. msu Windows 6.0-KB4024402-x64. msu

 

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom Itanium: Windows 6.0-kb4018106-ia64. msu Windows 6.0-KB4021903-ia64. msu Windows 6.0-KB4021923-ia64. msu Windows 6.0-KB4022008-ia64. msu Windows 6.0-KB4022013-ia64. msu Windows 6.0-KB4022883-ia64. msu Windows 6.0-KB4022884-ia64. msu Windows 6.0-KB4022887-ia64. msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 934307

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie zabezpečenia je nutné reštartovať systém.

Informácie o odstránení

WUSA. exe nepodporuje odinštalovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná, kliknite na položku Ovládací panela potom kliknite na položku zabezpečenie. V časti Windows Update kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizáciea potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3217845 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4018106 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4021903 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4021923 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4022008 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4022010 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4022013 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4022883 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4022884 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4022887 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4024402

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Táto aktualizácia nepridáva kľúč databázy Registry na overenie jeho inštalácie.

Tabuľky nasadenia v Internet Exploreri

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 nainštalovaný vo Windowse (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názvy súborov aktualizácie zabezpečenia

Internet Explorer 9 vo všetkých podporovaných 32-bitových vydaniach Windows servera 2008: IE9-Windows 6.0-kb4021558-x86. msu

 

Internet Explorer 10 vo všetkých podporovaných vydaniach Windows servera 2012: Windows8-RT-KB4021558-x86. msu

 

Internet Explorer 11 vo Windowse 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4021558-x86. msu

 

Internet Explorer 11 vo všetkých podporovaných 32-bitových vydaniach Windowsu 8,1: Windows 8.1-kb4021558-x86. msu

 

Internet Explorer 11 vo všetkých podporovaných vydaniach systému Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4021558-x64. msu

 

Internet Explorer 11 vo Windowse 7 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4021558-x64. msu

 

Internet Explorer 11 v systéme Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4021558-x64. msu

 

Internet Explorer 11 vo všetkých podporovaných 64-bitových vydaniach Windowsu 8,1: Windows 8.1-kb4021558-x64. msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 934307

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie zabezpečenia je nutné reštartovať systém.

Informácie o odstránení

WUSA. exe nepodporuje odinštalovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná, kliknite na položku Ovládací panela potom kliknite na položku zabezpečenie. V časti Windows Update kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizáciea potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 4021558

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Táto aktualizácia nepridáva kľúč databázy Registry na overenie jeho inštalácie.

 

Tabuľky nasadenia balíka Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (všetky vydania) a iný softvér

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Balík Microsoft Office 2007 Service Pack 3: office2003-kb3203484-fullfile-enu. exe convloc2007-kb3118304-fullfile-x86-glb. exe ogl2007-kb3191828-fullfile-x86-glb. exe usp102007-kb3191837-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 Suites: mso2007-kb3203436-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3: Outlook2007-kb3191898-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3 powerpoint2007-kb3127888-fullfile-x86-glb. exe

 

Balík Service Pack 3 pre balík Microsoft Office Compatibility Pack wordconv2007-kb3203438-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word 2007 Service Pack 3: Word2007-kb3203441-fullfile-x86-glb. exe

 

Zobrazovač Microsoft Word Viewer: office2003-kb3203427-fullfile-enu. exe office2003-kb3203484-fullfile-enu. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203484 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3118304 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191828 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191837 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203436 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191898 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3127888 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203438 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203441 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203427 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203484

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft Office 2010 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania): offowc2010-kb3118389-fullfile-x86-glb. exe usp102010-kb3191844-fullfile-x86-glb. exe ogl2010-kb3191848-fullfile-x86-glb. exe mso2010-kb3203460-fullfile-x86-glb. exe convloc2010-kb3203461-fullfile-x86-glb. exe kb24286772010-kb3203463-fullfile-x86-glb. exe

 

Pre balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania): offowc2010-kb3118389-fullfile-x64-glb. exe usp102010-kb3191844-fullfile-x64-glb. exe ogl2010-kb3191848-fullfile-x64-glb. exe mso2010-kb3203460-fullfile-x64-glb. exe convloc2010-kb3203461-fullfile-x64-glb. exe kb24286772010-kb3203463-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania): wce2010-kb3191908-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania): wce2010-kb3191908-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania) outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania): outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x64-glb. exe

 

Pre Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania): word2010-kb3191843-fullfile-x86-glb. exe word2010-kb3203464-fullfile-x86-glb. exe

 

Pre Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)): word2010-kb3191843-fullfile-x64-glb. exe word2010-kb3203464-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3118389 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191844 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191848 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203460 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203461 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203463 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191908 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203467 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191843 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203464

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania): dcf2013-kb3162051-fullfile-x86-glb. exe mso2013-kb3203386-fullfile-x86-glb. exe conv2013-kb3203392-fullfile-x86-glb. exe

 

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania): dcf2013-kb3162051-fullfile-x64-glb. exe mso2013-kb3203386-fullfile-x64-glb. exe conv2013-kb3203392-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Outlook 2013 (32-bitové vydania): outlook2013-kb3191938-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2013 (64-bitové vydania): outlook2013-kb3191938-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania) Word2013-kb3203393-fullfile-x86-glb. exe

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania) Word2013-kb3203393-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3162051 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203386 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203392 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191938 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203393  

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 RT (všetky vydania)

Nasadenie

Aktualizácia 3203393 pre Microsoft Word 2013 RT je k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update.

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku systém a zabezpečenie, kliknite na položku Windows Updatea potom v časti Pozrite tiež kliknite na položku nainštalované aktualizáciea potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203393  

 

Microsoft Office 2016 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia): msodll202016-kb3178667-fullfile-x86-glb. exe msodll302016-kb3191882-fullfile-x86-glb. exe msodll99l2016-kb3191943-fullfile-x86-glb. exe mso2016-kb3191944-fullfile-x86-glb. exe conv2016-kb3203383-fullfile-x86-glb. exe

 

Pre balík Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia): msodll202016-kb3178667-fullfile-x86-glb. exe msodll302016-kb3191882-fullfile-x86-glb. exe msodll99l2016-kb3191943-fullfile-x86-glb. exe mso2016-kb3191944-fullfile-x86-glb. exe conv2016-kb3203383-fullfile-x86-glb. exe

 

Pre Microsoft Outlook 2016 (32-bitová verzia): outlook2016-kb3191932-fullfile-x86-glb. exe

 

Pre Microsoft Outlook 2016 (64-bitová verzia): outlook2016-kb3191932-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia): word2016-kb3191945-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia): word2016-kb3191945-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3178667 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191882 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191943 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191944 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203383 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191932 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191945

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2007 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (32-bitové vydania) pptconv2007-kb3127894-fullfile-x86-glb. exe

Informácie o súbore

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3127894

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 wdsrv2010-kb3203458-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie zabezpečenia na všetkých serveroch SharePoint musíte spustiť nástroj PSconfig na dokončite proces inštalácie. Možno budete musieť reštartovať počítač po inštalácii aktualizácie zabezpečenia. V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie počítača. Ak chcete znížiť možnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou tejto aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača po inštalácii aktualizácie zabezpečenia v počítači s Windowsom.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súbore

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203458

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1: ubersrv2013-kb3203430-fullfile-x64-glb. exe coreserverloc2013-kb3203387-fullfile-x64-glb. exe lpsrvloc2013-kb3203388-fullfile-x64-glb. exe ifsloc2013-kb3203397-fullfile-x64-glb. exe

 

Pre Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 smsloc2013-kb3203385-fullfile-x64-glb. exe

 

Služby Excel Services na serveri Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 xlsrvloc2013-kb3203390-fullfile-x64-glb. exe

 

Služby Word Automation Services na serveri Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 wdsrvloc2013-kb3203384-fullfile-x64-glb. exe

 

Služby na automatizáciu služby Power Point na serveri Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 pptserverloc2013-kb3172445-fullfile-x64-glb. exe

 

Pre Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 pjsrvloc2013-kb3203399-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súbore

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203430 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203387 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203388 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203397 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203385 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203390 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203384 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203399 Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3172445

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (všetky vydania)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: sts2016-kb3203432-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie zabezpečenia na všetkých serveroch SharePoint musíte spustiť nástroj PSconfig na dokončite proces inštalácie. Možno budete musieť reštartovať počítač po inštalácii aktualizácie zabezpečenia. V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie počítača. Ak chcete znížiť možnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou tejto aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača po inštalácii aktualizácie zabezpečenia v počítači s Windowsom.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súbore

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203432

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (všetky verzie)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2: wac2010-kb3203466-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203466

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (všetky verzie)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované verzie aplikácií Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 2: wacserver2013-kb3203391-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203391

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Server Office Online

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované verzie servera Office Online: wacserver2016 – KB – 3191915 – napĺňať – x64 – glb

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súbore

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3191915

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Komunikačné platformy a softvér spoločnosti Microsoft

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Microsoft Lync 2013 (32-bitová verzia): lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x86-glb. exe lync2013-kb3191939-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Lync 2013 (64-bitová verzia): lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x64-glb. exe lync2013-kb3191939-fullfile-x64-glb. exe

 

Skype for Business 2016 (32-bitováverzia) lync2016-kb3203382-fullfile-x86-glb. exe

 

Skype for Business 2016 (64-bitováverzia) lync2016-kb3203382-fullfile-x64-glb. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 912203

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie. Ak sa vyskytne Toto správanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie. Ak chcete znížiť pravdepodobnosť, že bude potrebné reštartovať, zastavte všetky príslušné služby a ukončite všetky aplikácie, ktoré môžu príslušné súbory použiť pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o dôvodoch, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informácie o odstránení

Túto aktualizáciu zabezpečenia nie je možné odstrániť.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3203382

Overenie kľúča databázy Registry

Not applicable

 

Office pre Mac 2011

Požiadavky

Pred nainštalovaním aktualizácie balíka Office pre Mac 2011 14.7.5 v počítači musíte odinštalovať ľubovoľnú verziu balíka Office pre Mac 2011, ktorá je staršia ako Office pre Mac 2011 14.0.4. Okrem toho je nutné uistiť sa, že v počítači používate Mac OS X 10,5 alebo novšiu verziu operačného systému Mac OS X.

Ak chcete overiť, či počítač spĺňa predpoklad verzie operačného systému, v ponuke Apple kliknite na položku o tejto Macu .

Ak chcete určiť verziu balíka Office pre Mac 2011, ktorá je nainštalovaná v počítači, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Prejsť kliknite na položku aplikácie.

 2. Spustite Office pre Mac 2011.

 3. V ponuke Office kliknite na položku informácie o balíku Office.

V dialógovom okne informácie o balíku Office sa zobrazí číslo verzie balíka Office pre Mac 2011.

Inštalácia aktualizácie

Stiahnite a nainštalujte si balík Microsoft Office for Mac 2011 14.7.5 Update z Centra sťahovaniasoftvéru.

 1. Ukončite všetky spustené aplikácie vrátane všetkých aplikácií balíka Office, Microsoft Messenger a oznámení balíka Office, pretože môžu zasahovať do inštalácie.

 2. Skontrolujte, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky.

 3. Kliknite na položku Stiahnuťalebo kliknite na prepojenie na požadovanú jazykovú verziu.

 4. Ak chcete súbor uložiť na pevný disk, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak používate prehliadač Safari, stiahnutý súbor sa uloží na pracovnú plochu, pokiaľ neurčíte iné umiestnenie v dialógovom okne Predvoľby v prehliadači Safari. Ak chcete skontrolovať predvoľby, kliknite v ponuke Safarina položku Predvoľby a potom kliknite na položku Všeobecné.

 5. Dvojitým kliknutím na súbor, ktorý ste si stiahli v kroku 5, umiestnite balík Microsoft Office for Mac 2011 aktualizáciu zväzku na pracovnej ploche a dvojitým kliknutím na zväzok ho otvorte. Tento krok mohol byť vykonaný za vás.

 6. V okne Microsoft Office for Mac 2011 Update Volume dvakrát kliknite na aplikáciu aktualizácie balíka Office pre Mac 2011, čím spustíte proces aktualizácie, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 7. Ak sa inštalácia úspešne dokončí, môžete Inštalátor aktualizácie odstrániť z pevného disku. Ak chcete odstrániť Inštalátor aktualizácie, najskôr presuňte Microsoft Office for Mac 2011 aktualizáciu zväzku do koša a potom presuňte súbor, ktorý ste stiahli do koša.

PoznámkaTáto aktualizácia je k dispozícii aj v službe Microsoft AutoUpdate, čo je aplikácia, ktorá automaticky aktualizuje váš softvér od spoločnosti Microsoft. Ak chcete používať automatické aktualizácie, otvorte Microsoft Office a potom v ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

Overuje sa Inštalácia aktualizácie

Ak chcete overiť, či je v dotknutom systéme nainštalovaná aktualizácia zabezpečenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Prejsť kliknite na položku aplikácie.

 2. Spustite Office pre Mac 2011.

 3. V ponuke Office kliknite na položku informácie o balíku Office.

V dialógovom okne informácie o balíku Office sa zobrazí číslo verzie balíka Office pre Mac 2011. Ak je posledná nainštalovaná verzia aktualizácie 2011 14.7.5, aktualizácia sa úspešne nainštalovala.

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii aktualizácie balíka Office pre Mac 2011 14.7.5 odporúčame reštartovať počítač pred prihlásením do balíka Office pre Mac 2011.

Odstránenie aktualizácie

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, premiestnite súbor balíka Office pre Mac 2011, ktorý ste stiahli do koša.

Ďalšie informácie

Ak máte technické otázky alebo problémy s preberaním alebo používaním tejto aktualizácie, informácie o možnostiach podpory, ktoré máte k dispozícii, nájdete v téme podpora spoločnosti Microsoft pre Mac .

Silverlight 5 pre Windows (všetky podporované verzie)

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru.

Názvy súborov aktualizácie zabezpečenia

Pre doplnok Microsoft Silverlight 5, keď je nainštalovaný vo všetkých podporovaných 32-bitových vydaniach systému Microsoft Windows: Silverlight. exe

 

Pre doplnok Microsoft Silverlight 5 Developer runtime pri inštalácii všetkých podporovaných 32-bitových vydaní systému Microsoft Windows: silverlight_developer. exe

 

Pre doplnok Microsoft Silverlight 5, keď je nainštalovaný vo všetkých podporovaných 64-bitových vydaniach systému Microsoft Windows: silverlight_x64. exe

 

Pre doplnok Microsoft Silverlight 5 Developer runtime pri inštalácii všetkých podporovaných 64-bitových vydaní systému Microsoft Windows: silverlight_developer_x64. exe

Prepínače inštalácie

Pozrite si príručku na nasadenie doplnku Silverlight Enterprise

Požiadavka na reštartovanie

Táto aktualizácia nevyžaduje reštart.

Informácie o odstránení

Použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. (Všimnite si, že aktualizáciu nie je možné odstrániť bez odstránenia doplnku Silverlight.)

Informácie o súboroch

Pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 3106614

Overenie kľúča databázy Registry

Pre 32-bitové inštalácie doplnku Microsoft Silverlight 5: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "version" = "5.1.50901.0"

 

Pre 64-bitové inštalácie doplnku Microsoft Silverlight 5: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "version" = "5.1.40416.0" a HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "version" = "5.1.50901.0"

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×