Informácie o nasadení aktualizácie zabezpečenia: 14. august 2018

Tabuľka nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x86. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x86. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x86. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x86. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x86. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4343902-x86. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4343902-arm. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4343902

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4343902-x64. msu

4338832

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4343205-x64. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4343901

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4343901-x64. msu

4338830

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x86. msu

4338829

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x64. msu

4338829

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x86. msu

4338814

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x86. msu

4338826

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x64. msu

4338826

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x86. msu

4338825

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x86. msu

4338819

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4343205-X86. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x86. msu

4338818

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4343205-X64. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x64. msu

4338818

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4343205-x86. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x86. msu

4338815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4343205-x64. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x64. msu

4338815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-arm. msu

4338815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4343205-X64. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x64. msu

4338818

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4343205-x64. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x64. msu

4338815

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4343205-X86. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4343205

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4343205-X64. msu

4339093

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x86. msu

4338829

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x64. msu

4338829

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x86. msu

4338814

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x86. msu

4338826

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x64. msu

4338826

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x86. msu

4338825

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x86. msu

4338819

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

ChakraCore

NULL

Zaviazať

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4344151

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4344151-x86. msu

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4344176

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4344176-x86. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4344151

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4344151-ia64. msu

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4344176

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4344176-ia64. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4344151

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4344151-x64. msu

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4344176

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4344176-x64. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4344151

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4344151-x86. msu

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4344176

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4344176-x86. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4344151

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4344151-ia64. msu

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4344176

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4344176-ia64. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4344151

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4344151-x64. msu

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4344176

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4344176-x64. msu

3142023

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x86. msu

4338829

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x64. msu

4338829

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x86. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x86. msu

4338826

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x64. msu

4338826

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x86. msu

4338825

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x86. msu

4338819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4344153

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344153-x86. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4344178

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344178-x86. msu

3142026; 3142030

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4344153

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344153-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4344178

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344178-x64. msu

3142026; 3142030

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4344150

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4344150-x64. msu

4291495; 4340557

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4344175

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4344175-x64. msu

3142025

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4344150

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4344150-x64. msu

4291495; 4340557

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4344175

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4344175-x64. msu

3142025

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4344153

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344153-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4344178

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344178-x64. msu

3142026; 3142030

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4344153

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344153-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4344178

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344178-x64. msu

3142026; 3142030

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4344152

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4344152-x86. msu

4291493; 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4344177

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4344177-x86. msu

3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4344152

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4344152-x64. msu

4291493; 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4344177

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4344177-x64. msu

3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4344152

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4344152-ia64. msu

4291493; 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4344177

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4344177-ia64. msu

3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4344152

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4344152-x64. msu

4291493; 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4344177

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4344177-x64. msu

3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4344152

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4344152-x64. msu

4291493; 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4344177

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4344177-x64. msu

3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4344149

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4344149-x86.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4344173

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4344173-x86.exe

4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4344149

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4344173

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4344147

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344147-x86. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4344171

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344171-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4344147

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344147-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4344171

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344171-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4344147

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344147-arm. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4344149

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4344149-x86.exe

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4344173

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4344173-x86.exe

4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4344149

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291501; 4340559

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4344173

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4344149

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4344173

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4344149

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4344173

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4344148

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4344148-x64. msu

4291495; 4340557

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4344172

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4344172-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4344148

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4344148-x64. msu

4291495; 4340557

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4344172

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4344172-x64. msu

4020506

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4344147

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344147-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4344171

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344171-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4344147

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344147-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4344171

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344171-x64. msu

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x86. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x86. msu

4338829

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x64. msu

4338829

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4344146

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4344146-x86.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4344167

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4344167-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4344146

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4344146-x64.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4344167

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4344167-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4344145

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344145-x86. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4344166

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344166-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4344145

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344145-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4344166

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344166-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4344145

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344145-arm. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4344146

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4344146-x64.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4344167

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4344167-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4344146

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4344146-x64.exe

4291493, 4340556

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4344167

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4344167-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4344144

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4344144-x64. msu

4291495; 4340557

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4344165

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4344165-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4344144

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4344144-x64. msu

4291495; 4340557

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4344165

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4344165-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4344145

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344145-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4344166

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344166-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4344145

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4344145-x64. msu

4291497; 4340558

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4344166

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4344166-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x86. msu

4338825

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x86. msu

4338819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x86. msu

4338826

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x64. msu

4338826

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2015 aktualizácia 3

NULL

4456688

Aktualizácia zabezpečenia

VS2015-U3

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

VS-2017

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,8

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

VS2017 – 15,8

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Exchange Server

Kumulatívna aktualizácia balíka Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

NULL

4340733

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2010-KB4340733-x64

4295699

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Kumulatívna aktualizácia 20

NULL

4340731

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4340731-x64

4092041

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Kumulatívna aktualizácia 21

NULL

4340731

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4340731-x64

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 10

NULL

4340731

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4340731-x64

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 9

NULL

4340731

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4340731-x64

4092041

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4032223

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4032223-fullfile-x86-glb.exe

4022209

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4032223

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4032223-fullfile-x64-glb.exe

4022209

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

NULL

4032241

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4032241-fullfile-RT-glb.exe

4022191

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4032241

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4032241-fullfile-x86-glb.exe

4022191

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4032241

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4032241-fullfile-x64-glb.exe

4022191

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4032229

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4032229-fullfile-x86-glb.exe

4022174

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4032229

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4032229-fullfile-x64-glb.exe

4022174

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

NULL

4022195

Aktualizácia zabezpečenia

mso2007-kb4022195-fullfile-x86-glb.exe

4018308

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

NULL

4032213

Aktualizácia zabezpečenia

xlview2007-kb4032213-fullfile-x86-glb.exe

4022151

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

3213636

Aktualizácia zabezpečenia

offowc2010-kb3213636-fullfile-x86-glb.exe

3118389<br><br>4022173

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4022198

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4022198-fullfile-x86-glb.exe

4022137

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

3213636

Aktualizácia zabezpečenia

offowc2010-kb3213636-fullfile-x64-glb.exe

3118389<br><br>4022173

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4022198

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4022198-fullfile-x64-glb.exe

4022137

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4032239

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4032239-napĺňať-ARM

4018330

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4032239

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4032239-fullfile-x86-glb.exe

4018330

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4032239

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4032239-fullfile-x64-glb.exe

4018330

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4032233

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4032233-fullfile-x64-glb.exe

4018328

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4032233

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4032233-fullfile-x64-glb.exe

4018328

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

NULL

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2016 pre Mac

Nie

Microsoft Office

Balík Service Pack 3 pre balík Microsoft Office Compatibility Pack

NULL

4032212

Aktualizácia zabezpečenia

xlconv2007-kb4032212-fullfile-x86-glb.exe

4022196

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

NULL

4032220

Aktualizácia zabezpečenia

wac2010-kb4032220-fullfile-x64-glb.exe

4022203

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

NULL

4022238

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2013-kb4022238-fullfile-x64-glb.exe

4022183

Možno

Nie

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Office Word Viewer

NULL

4092433

Aktualizácia zabezpečenia

wordview-KB4092433-exe_none_ship_x86.exe

4018309<br><br>4011703

Možno

Nie

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Office Word Viewer

NULL

4092434

Aktualizácia zabezpečenia

mso-KB4092434-exe_none_ship_x86.exe

4011703

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4032222

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4032222-fullfile-x86-glb.exe

4022205

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4032222

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4032222-fullfile-x64-glb.exe

4022205

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

NULL

4032240

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4032240-ARM

4022169

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

NULL

4032240

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4032240-fullfile-x86-glb.exe

4022169

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

NULL

4032240

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4032240-fullfile-x64-glb.exe

4022169

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-bitová verzia)

NULL

4032235

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4032235-fullfile-x86-glb.exe

4022160

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-bitová verzia)

NULL

4032235

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4032235-fullfile-x64-glb.exe

4022160

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

NULL

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Možno

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

NULL

4018310

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2010-kb4018310-fullfile-x86-glb.exe

3128027

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

NULL

4018310

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2010-kb4018310-fullfile-x64-glb.exe

3128027

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

NULL

4018392

Aktualizácia zabezpečenia

pptserverloc2013-kb4018392-fullfile-x64-glb.exe

4011586<br><br>4011586

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022234

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrvloc2013-kb4022234-fullfile-x64-glb.exe

4022179<br><br>4018392

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4032256

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4032256-fullfile-x64-glb.exe

4022228

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022236

Aktualizácia zabezpečenia

xlsrvloc2013-kb4022236-fullfile-x64-glb.exe

4018391

Možno

Nie

Microsoft Office

Služby automatizácie Wordu

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4032215

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrv2010-kb4032215-fullfile-x64-glb.exe

4022197

Možno

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 pre 64-bitové systémy Service Pack 1

NULL

4458842

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2016-KB4458842-x64.exe

4293801

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 pre 64-bitové systémy Service Pack 1 (CU)

NULL

4293808

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2016-KB4293808-x64.exe

4058561

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4293802

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2016-KB4293802-x64.exe

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 pre 64-bitové systémy Service Pack 2 (CU)

NULL

4458621

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2016-KB4458621-x64.exe

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 pre systémy s procesorom x64

NULL

4293803

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2017-KB4293803-x64.exe

4057122

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 pre systémy s procesorom x64 (CU)

NULL

4293805

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2017-KB4293805-x64.exe

4058562

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

NULL

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x86. msu

4338829

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343892

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343892-x64. msu

4338829

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

NULL

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x86. msu

4338814

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

NULL

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x86. msu

4338826

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343885

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343885-x64. msu

4338826

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

NULL

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x86. msu

4338825

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

NULL

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x86. msu

4338819

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

NULL

4343899

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4343899-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

NULL

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x86. msu

4338818

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

NULL

4343899

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4343899-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

NULL

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x64. msu

4338818

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

NULL

4343888

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4343888-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

NULL

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x86. msu

4338815

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343888

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4343888-x64. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

NULL

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x64. msu

4338815

Áno

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-arm. msu

4338815

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4338380

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338380-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4340937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340937-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4340939

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340939-x86. msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4341832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4341832-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4343674

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4343674-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4344104

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4344104-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338380

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338380-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4340937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340937-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4340939

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340939-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4341832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4341832-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343674

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4343674-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4344104

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4344104-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4338380

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338380-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4340937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340937-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4340939

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340939-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4341832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4341832-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4343674

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4343674-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

NULL

4344104

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4344104-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4338380

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338380-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4340937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340937-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4340939

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340939-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4341832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4341832-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4343674

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4343674-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

NULL

4344104

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4344104-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4338380

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4338380-x64. msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná
na

KB
Počet

Balík
Zadajte

Balík
meno

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4340937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340937-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4340939

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4340939-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4341832

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4341832-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343674

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4343674-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4344104

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.0-KB4344104-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

NULL

4343899

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4343899-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

NULL

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-ia64. msu

4338818

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

NULL

4343899

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4343899-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

NULL

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x64. msu

4338818

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343899

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4343899-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343900

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4343900-x64. msu

4338818

Áno

Windows

Windows Server 2012

NULL

4343896

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4343896-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

NULL

4343901

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4343901-x64. msu

4338830

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343896

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4343896-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343901

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4343901-x64. msu

4338830

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4343888

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4343888-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x64. msu

4338815

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343888

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4343888-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343898

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4343898-x64. msu

4338815

Áno

Windows

Windows Server 2016

NULL

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343887

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343887-x64. msu

4338814

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343897

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343897-x64. msu

4338825

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

NULL

4343909

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4343909-x64. msu

4338819

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×