Informácie o nasadení aktualizácie zabezpečenia: 9. október 2018

Informácie o nasadení

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4462922

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462922-x86. msu

4457132

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4462922

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462922-x64. msu

4457132

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x86. msu

4457131

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4462937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462937-x86. msu

4457138

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4462937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462937-x64. msu

4457138

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x86. msu

4457142

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x64. msu

4457142

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x86. msu

4457128

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x64. msu

4457128

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x86. msu

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-arm64. msu

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x86. msu

4457144

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4462949

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4462949-X86. msu

4457426

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x64. msu

4457144

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4462949

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4462949-X64. msu

4457426

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x86. msu

4457129

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4462949

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4462949-x86. msu

4457426

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x64. msu

4457129

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4462949

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4462949-X64. msu

4457426

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-arm. msu

4457129

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x64. msu

4457144

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4462949

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4462949-X64. msu

4457426

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x64. msu

4457129

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4462949

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4462949-x64. msu

4457426

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4462922

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462922-x86. msu

4457132

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4462922

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462922-x64. msu

4457132

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4462937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462937-x86. msu

4457138

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4462937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462937-x64. msu

4457138

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x86. msu

4457142

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x64. msu

4457142

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x86. msu

4457128

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x64. msu

4457128

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x86. msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-arm64. msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Azure IoT Edge

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure IoT Edge október CVE-2018-8531

Áno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Klientská SÚPRAVa rozbočovačových zariadení pre Azure IoT

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Stredisko SDK pre klientske zariadenia pre Azure IoT október 2018

Áno

Vývojárske nástroje

SQL Server Management Studio 17,9

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

SSMS 17,9 – Október 2018

Áno

Vývojárske nástroje

SQL Server Management Studio 18,0 (Ukážka 4)

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

SSMS 18,0 – október 2018

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

2565063

Aktualizácia zabezpečenia

VcRedist

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013

2565063

Aktualizácia zabezpečenia

VcRedist

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Kumulatívna aktualizácia 21

4459266

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4459266-x64

4340731

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016

2565063

Aktualizácia zabezpečenia

VcRedist

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 10

4459266

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4459266-x64

4340731

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461466

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4461466-fullfile-x86-glb.exe

4227175

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461466

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4461466-fullfile-x64-glb.exe

4227175

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4461460

Aktualizácia zabezpečenia

4461460 – Excel 2013 RT

4092479

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4461460

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4461460-fullfile-x86-glb.exe

4092479

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4461460

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4461460-fullfile-x64-glb.exe

4092479

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

4461448

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4461448-fullfile-x86-glb.exe

4092460

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

4461448

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4461448-fullfile-x64-glb.exe

4092460

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

4092444

Aktualizácia zabezpečenia

ogl2007-kb4092444-fullfile-x86-glb.exe

4011202

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4092437

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4092437-fullfile-x86-glb.exe

4022200

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4092483

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4092483-fullfile-x86-glb.exe

4022198

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461466

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4461466-fullfile-x86-glb.exe

4227175

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4092437

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4092437-fullfile-x64-glb.exe

4022200

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4092483

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4092483-fullfile-x64-glb.exe

4022198

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461466

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4461466-fullfile-x64-glb.exe

4227175

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4461445

Aktualizácia zabezpečenia

4461445 – Office 2013 RT

4032239

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4461445

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4461445-fullfile-x86-glb.exe

4032239

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4461445

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4461445-fullfile-x64-glb.exe

4032239

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4461437

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4461437-fullfile-x86-glb.exe

4032233

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4461437

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4461437-fullfile-x64-glb.exe

4032233

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Service Pack 3 pre balík Microsoft Office Compatibility Pack

4092444

Aktualizácia zabezpečenia

ogl2007-kb4092444-fullfile-x86-glb.exe

4011202

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4227167

Aktualizácia zabezpečenia

wac2010-kb4227167-fullfile-x64-glb.exe

4032220

Možno

Nie

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Office Word Viewer

4092464

Aktualizácia zabezpečenia

11.0.6786.5005_gdiplus-KB4092464-exe_none_ship_x86_x-none

4032214

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4227170

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4227170-fullfile-x86-glb.exe

4032222

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4227170

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4227170-fullfile-x64-glb.exe

4032222

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4092477

Aktualizácia zabezpečenia

4092477 – Outlook 2013 RT

4032240

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4092477

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4092477-fullfile-x86-glb.exe

4032240

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4092477

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4092477-fullfile-x64-glb.exe

4032240

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-bitová verzia)

4461440

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4461440-fullfile-x86-glb.exe

4032235

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-bitová verzia)

4461440

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4461440-fullfile-x64-glb.exe

4032235

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4092482

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2010-kb4092482-fullfile-x86-glb.exe

4018310

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4092482

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2010-kb4092482-fullfile-x64-glb.exe

4018310

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 RT Service Pack 1

4092453

Aktualizácia zabezpečenia

4092453 – PowerPoint 2013 RT

4011069

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4092453

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2013-kb4092453-fullfile-x86-glb.exe

4011069

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4092453

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2013-kb4092453-fullfile-x64-glb.exe

4011069

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2016 (32-bitová verzia)

4461434

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2016-kb4461434-fullfile-x86-glb.exe

4011041

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2016 (64-bitová verzia)

4461434

Aktualizácia zabezpečenia

powerpoint2016-kb4461434-fullfile-x64-glb.exe

4011041

Možno

Áno

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft PowerPoint Viewer 2007

4092444

Aktualizácia zabezpečenia

ogl2007-kb4092444-fullfile-x86-glb.exe

4011202

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461450

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4461450-fullfile-x64-glb.exe

4092470

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4461447

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4461447-fullfile-x64-glb.exe

4092459

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4092481

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrv2010-kb4092481-fullfile-x64-glb.exe

4032215

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4092439

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4092439-fullfile-x86-glb.exe

4022202

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4092439

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4092439-fullfile-x64-glb.exe

4022202

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4461457

Aktualizácia zabezpečenia

4461457 – Word 2013 RT

4032246

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4461457

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4461457-fullfile-x86-glb.exe

4032246

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4461457

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4461457-fullfile-x64-glb.exe

4032246

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

4461449

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4461449-fullfile-x86-glb.exe

4092447

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4461449

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4461449-fullfile-x64-glb.exe

4092447

Možno

Áno

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Zobrazovač PowerPoint Viewer 2010 32 – bitové vydanie

4022138

Aktualizácia zabezpečenia

pptview2010-kb4022138-fullfile-x86-glb.exe

3128030

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4462922

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462922-x86. msu

4457132

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4462922

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462922-x64. msu

4457132

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x86. msu

4457131

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4462937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462937-x86. msu

4457138

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4462937

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462937-x64. msu

4457138

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x86. msu

4457142

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x64. msu

4457142

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x86. msu

4457128

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x64. msu

4457128

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4462915

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4462915-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x86. msu

4457144

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4462915

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4462915-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x64. msu

4457144

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x64. msu

4457129

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x86. msu

4457129

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4462941

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4048958-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4462941

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4462941-x64. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x64. msu

4457129

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4462941

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4462941-x64. msu

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-arm. msu

4457129

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4463097

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4463097-x86. msu

4458010

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4463104

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4463104-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4463097

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4463097-x86. msu

4458010

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4463104

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4463104-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4463097

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4463097-ia64. msu

4458010

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4463104

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4463097-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4463097

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4463097-x64. msu

4458010

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4463104

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4463104-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4463097

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4463097-x64. msu

4458010

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4463104

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4463104-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4462915

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4462915-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-ia64. msu

4457144

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4462915

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4462915-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x64. msu

4457144

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4462915

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4462915-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4462923

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4462923-x64. msu

4457144

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2012

4462929

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4462929-x64. msu

4457135

Áno

Windows

Windows Server 2012

4462931

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4048959-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4462929

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4462929-x64. msu

4457135

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4462931

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4048959-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x64. msu

4457129

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4462941

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4462941-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4462926

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4462926-x64. msu

4457129

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4462941

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4462941-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4462917

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462917-x64. msu

4457131

Áno

Windows

Windows Server 2019

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4464330

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4464330-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4462918

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462918-x64. msu

4457142

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4462919

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4462919-x64. msu

4457128

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×