Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Klávesové skratky popísané v tomto článku odkazujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Informácie o použití klávesových skratiek na prácu s grafickými prvkami SmartArt nájdete v téme Klávesové skratky pre grafické prvky SmartArt.

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

Esc

Výber objektu (s vybratým objektom).

Tab alebo Shift + Tab pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Enter

Výber všetkých objektov (s vybratým objektom).

Ctrl + A

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dopredu v zásobníku objektov.

Tab po výbere horného objektu

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dozadu v zásobníku objektov.

Shift + Tab po výbere horného objektu

Výber viacerých tvarov.

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl

Výber viacerých tvarov s textom.

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte kláves Shift

Otvorenie alebo zatvorenie tably výberu.

Alt + F10

Vystrihnutie vybratého objektu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu.

Ctrl + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

Ctrl + V

Kopírovanie len formátovania.

Ctrl + Shift + C

Prilepenie len formátovania.

Ctrl + Shift + V

Prilepenie špeciálne.

Ctrl + Alt + V

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + SHIFT + G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

Shift + F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

Alt + F9

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Klávesové skratky používané v table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

Alt + F10

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Presun na jednu položku alebo skupinu.

Šípka nahor alebo nadol

Presun zamerania z položky v skupine na nadradenú skupinu.

Šípka dolava

Presun zamerania zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

Šípka doprava

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol

Výber zameranej položky.

Medzerník alebo Enter

Pridanie ďalšieho objektu do výberu.

Shift + medzerník

Zrušenie výberu zameranej položky.

Shift + Enter

Presun vybratej položky dopredu.

Ctrl + Shift + F

Presun vybratej položky dozadu.

Ctrl + Shift + B

Zobrazenie alebo skrytie zameranej položky.

Ctrl + Shift + S

Premenovanie ohniskovej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

Tab alebo Shift + Tab

Zbalenie všetkých skupín.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie všetkých skupín.

Alt + Shift + 9

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

Esc

Výber objektu (s vybratým objektom).

Tab alebo Shift + Tab pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Shift + šípka doprava

Výber viacerých tvarov.

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl

Výber viacerých tvarov s textom.

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Shift

Vystrihnutie vybratého objektu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu.

Ctrl + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

Ctrl + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov (s vybratým objektom)

CTRL + A

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dopredu v zásobníku objektov.

TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dozadu v zásobníku objektov.

SHIFT+TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Výber viacerých tvarov.

Stlačte a počas klikania na tvary podržte stlačený kláves CONTROL

Výber viacerých tvarov s textom.

Stlačte a počas klikania na tvary podržte stlačený kláves SHIFT

Otvorenie alebo zatvorenie tably výberu.

ALT+F10

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+B

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt.

CTRL+G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt.

CTRL+SHIFT+G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT + F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT+F9

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Požadovaný objekt vyberte stlačením klávesu TAB alebo kombinácie klávesov SHIFT + TAB.

 2. Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 otvorte kontextovú ponuku.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte <premenná> objekt. Potom stlačením klávesu ENTER alebo klávesu so šípkou doprava zobrazte vedľajšiu ponuku a vyberte položku Upraviť.

Vloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačením kombinácie klávesov ALT a N zobrazte kartu Vložiť.

 2. Použitím klávesov so šípkami sa presuňte na Textové pole nachádzajúce sa v skupine Text.

  Ak máte na počítači zapnutú podporu východoázijských jazykov, pomocou klávesov so šípkami vyberte buď položku Vodorovné textové pole, alebo položku Zvislé textové pole.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER.

 4. Zadajte požadovaný text.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stláčaním klávesu TAB prechádzajte cez tvary alebo objekty dopredu (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB prechádzajte v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu. Tablu výberu otvoríte stlačením a uvoľnením klávesov ALT, D, SV a T.

Klávesové skratky používané v table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

ALT+F10

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Pridanie ďalšieho objektu do výberu.

SHIFT+MEDZERNÍK

Zrušenie výberu zameranej položky.

SHIFT+ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL + SHIFT + F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL + SHIFT + S

Premenovanie ohniskovej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+9

Úprava bodov v tvare

Poznámka: Kliknite na tvar a potom stlačte kombináciu klávesov ALT+J+D+E+E.

 • Ak chcete pridať bod, kliknite na obrys tvaru a súčasne stlačte kláves CTRL.

 • Ak chcete odstrániť bod, kliknite na bod a súčasne stlačte kláves CTRL.

 • Ak chcete z bodu vytvoriť hladký bod, stlačte kláves SHIFT a súčasne presuňte niektorú z rukovätí pripojených k bodu. Keď ukončíte presúvanie, bod sa zmení na hladký bod. Hladký bod spojí dve úsečky s rovnakou dĺžkou.

 • Ak chcete z bodu vytvoriť priamy bod, stlačte kláves CTRL a súčasne presuňte niektorú z rukovätí pripojených k bodu. Keď ukončíte presúvanie, bod sa zmení na priamy bod. Priamy bod spojí dve úsečky rozdielnych dĺžok.

 • Ak chcete z bodu vytvoriť rohový bod, stlačte kláves ALT a súčasne presuňte niektorú z rukovätí pripojených k bodu. Keď ukončíte presúvanie, bod sa zmení na rohový bod. Rohový bod spojí dve úsečky, z ktorých jedna má iný smer.

 • Ak chcete zmenu bodu alebo úsečky zrušiť, pred uvoľnením tlačidla myši stlačte kláves ESC.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL + HOME

Prepína medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných symbolov objektov.

CTRL + 6

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dopredu v zásobníku objektov.

TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dozadu v zásobníku objektov.

SHIFT+TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Otvorenie tably výberu.

ALT, D, FV a T

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL a vyberte položku <premenná> Objekt a potom položku Úpravy.

Vloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, Ť a potom stlačte kláves G.

 2. Na vloženie textového poľa stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stláčaním klávesu TAB prechádzajte cez tvary alebo objekty dopredu (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB prechádzajte v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu. Tablu výberu otvoríte stlačením a uvoľnením klávesov ALT, D, FV a T.

Klávesové skratky používané v table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

ALT, D, FV a T

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu ohniskovej položky.

SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL+SHIFT+S

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL a vyberte položku Objekt <premenná> a potom položku Upraviť.

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N a potom J.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stlačte klávesy CTRL+TAB, aby ste prepli na kartu Vytvoriť zo súboru, a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.

Vloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačte kláves X.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadované textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Keď dopíšete text a chcete sa vrátiť na úpravu textu v dokumente, stlačte klávesy SHIFT+F10, v kontextová ponuka zvoľte príkaz Skončiť úpravu textu a stlačte kláves ESC.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, Ť a potom kláves W na výber objektu WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačte kláves TAB a potom ENTER.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stláčaním klávesu TAB prechádzajte cez tvary alebo objekty dopredu (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB prechádzajte v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov.

CTRL+A (na karte Snímky)

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dopredu v zásobníku objektov.

TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dozadu v zásobníku objektov.

SHIFT+TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Otvorenie tably výberu.

ALT, D, SV a T

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+B

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt.

CTRL+G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt.

CTRL+SHIFT+G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT + F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT+F9

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL a vyberte položku <premenná> Objekt a potom položku Úpravy.

Vloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a X.

 2. Stlačte kláves TAB na presun do položky Textové pole, ktorá sa nachádza na karte Vložiť v skupine Text.

  Ak máte na počítači zapnutú podporu východoázijských jazykov, pomocou klávesov so šípkami vyberte buď položku Vodorovné textové pole, alebo položku Zvislé textové pole.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER.

 4. Zadajte požadovaný text.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stláčaním klávesu TAB prechádzajte cez tvary alebo objekty dopredu (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB prechádzajte v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu. Tablu výberu otvoríte stlačením a uvoľnením klávesov ALT, D, SV a T.

Klávesové skratky používané v table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

ALT, D, SV a T

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu ohniskovej položky.

SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL + SHIFT + F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL + SHIFT + S

Premenovanie ohniskovej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT + SHIFT + 9

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×