Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.

Úvod

Táto aktualizácia rieši nedostatočné rozhranie Microsoft .NET Framework, ktorá môže umožniť denial of service, ak útočník odošle niekoľko špeciálne vytvorené požiadavky, ktorých sa to týka. Stránky s podporou siete. Predvolene ASP.NET nie je nainštalovaný, keď .NET Framework nainštalovaným všetky podporované vydania systému Windows. Zákazníci ovplyvnené zraniteľnosti, manuálne musíte nainštalovať a zapnúť ASP.NET registráciou s Internet Information Services (IIS).

Súhrn

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin MS14 053. Ďalšie informácie o možnostiach získania opravy, ktoré sú zahrnuté v tomto bulletine:

Ako získať pomoc a technickú podporu pre túto aktualizáciu zabezpečenia

Pomoc s inštaláciou aktualizácií: Podpora služby Microsoft Update

Riešenia zabezpečenia pre odborníkov v oblasti IT: TechNet Security problémov a podpora

Ochranu počítača so systémom Windows od vírusov a škodlivého softvéru: Virus riešenie a centrum zabezpečenia

Pomoci podľa krajiny: Medzinárodná podpora

Ďalšie informácie o tejto aktualizácii zabezpečenia

Informácie o prevzatí

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, nainštalovať z Lokality Microsoft Windows Update.

Okrem toho môžete nainštalovať túto aktualizáciu z Preberacieho centra spoločnosti Microsoft.

Prepínače príkazového riadka pre túto aktualizáciu

Informácie o rôznych prepínače podporujú tento .NET Framework aktualizácie.

Informácie o reštartovaní

Táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému po použití ho, ak súbory, ktoré sa aktualizujú zavretý alebo používajú.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nahrádza aktualizáciu 2898857.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Neodporúčame, aby ste odstránili všetky aktualizácie zabezpečenia.

Ak chcete odstrániť túto aktualizáciu, pomocou položky programy a súčasti v ovládacom paneli.

Angličtina (USA) verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Pre všetky podporované x86-bitové verzie systémovNDR služby pobočky

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

08-Jul-2013

12:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

08-Jul-2013

12:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

08-Jul-2013

12:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

08-Jul-2013

12:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:47

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:13

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:13

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:14

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:14

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:14

normnfd.nlp

39,284

04-Jul-2013

12:14

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:14

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:14

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:14

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:14

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:15

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

996,496

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

5,936,272

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.5485

389,768

08-Jul-2014

22:13

Služby LDR

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

09-Jul-2013

06:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

09-Jul-2013

06:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

09-Jul-2013

06:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:33

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

08-Jul-2014

22:13

Pre všetky podporované verzie systémov x64NDR služby pobočky

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:12

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:12

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:12

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,567,040

08-Jul-2014

22:21

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:13

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:13

normnfd.nlp

39,284

04-Jul-2013

12:13

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:13

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:13

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:13

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:13

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:13

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:13

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

1,756,304

08-Jul-2014

22:21

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

9,996,432

08-Jul-2014

22:21

sos.dll

2.0.50727.5485

486,024

08-Jul-2014

22:21

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:21

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

08-Jul-2013

12:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

08-Jul-2013

12:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:37

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

08-Jul-2013

12:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:48

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:13

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:13

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:14

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:14

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:14

normnfd.nlp

39,284

04-Jul-2013

12:14

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:14

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:14

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:14

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:14

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:15

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

996,496

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

5,936,272

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.5485

389,768

08-Jul-2014

22:13

Služby LDR

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

05:53

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

05:53

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

05:54

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,571,136

08-Jul-2014

22:21

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:00

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:00

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:00

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:00

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:00

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:00

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:00

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:01

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:01

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

1,757,328

08-Jul-2014

22:21

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

10,007,696

08-Jul-2014

22:21

sos.dll

2.0.50727.7071

486,024

08-Jul-2014

22:21

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:21

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

09-Jul-2013

06:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:35

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

08-Jul-2014

22:13

Pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systémovNDR služby pobočky

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:22

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:22

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:23

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,009,984

08-Jul-2014

22:19

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:23

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:23

normnfd.nlp

39,284

04-Jul-2013

12:23

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:23

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:23

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:23

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:23

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:23

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:23

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:24

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

3,083,408

08-Jul-2014

22:19

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

20,375,696

08-Jul-2014

22:19

sos.dll

2.0.50727.5485

873,608

08-Jul-2014

22:19

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:19

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:19

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

08-Jul-2013

12:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:50

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:13

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:13

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:14

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:14

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:14

normnfd.nlp

39,284

04-Jul-2013

12:14

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:14

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:14

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:14

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:14

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:15

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

996,496

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

5,936,272

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.5485

389,768

08-Jul-2014

22:13

Služby LDR

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:15

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:15

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:15

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,014,080

08-Jul-2014

22:20

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:16

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:16

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:16

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:16

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:16

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:16

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:16

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:16

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:16

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:17

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

3,083,408

08-Jul-2014

22:20

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

20,403,856

08-Jul-2014

22:20

sos.dll

2.0.50727.7071

873,600

08-Jul-2014

22:20

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:20

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:34

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

08-Jul-2014

22:13Vzťahuje sa naTento článok sa vzťahuje na nasledujúce:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 pri použití:

    • Windows 7 Service Pack 1

    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×