Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Odporúčame používať OneNote zo služby Microsoft 365 vo Windowse, pretože OneNote pre Windows 10 dosiahne koniec podpory v októbri 2025. OneNote si môžete stiahnuť vo Windowse z Microsoft Storu. Keď budete pripravení, môžete zmeniť predvolené nastavenia tak, aby smerovali na OneNote namiesto OneNotu pre Windows 10, aby sa zdieľané poznámkové bloky vždy otvárali v preferovanej verzii.

Obnovené rozloženie 

Aplikácia OneNote pre Windows bola nedávno obnovená, takže sa cíti modernejšia a lepšie sa oboznámi so zvyškom aplikácií balíka Office. Môžete si vybrať, či chcete, aby sa navigačná tabla poznámkového bloku a sekcie zobrazovala vždy, keď ich potrebujete, a potom ich po dokončení znova skryť a sústrediť sa na svoju prácu, myšlienky a nápady. 

Navigačná tabla vo OneNote vo Windowse 

Tlačidlo Navigácia (navigate onenote screenshot icon version 2.jpeg) zapína alebo vypína navigačnú tablu. Kliknutím na tlačidlo môžete zobraziť alebo skryť poznámkové bloky a sekcie. 
navigate onenote screenshot twenty.png

Získajte rýchly prístup k poznámkovým blokom, sekciám a stranám 

Ak chcete zobraziť sekcie aktuálneho poznámkového bloku, výberom položky Navigácia (navigate onenote screenshot icon version 2.jpeg) v ľavej hornej časti okna aplikácie otvorte navigačnú tablu. Zoznam strán sa predvolene otvorí vedľa navigačnej tably. 
navigate onenote screenshot twenty nine.png 

Tieto tably môžete prispôsobiť aj tak, že prejdete na položku Zobraziť > rozloženie kariet > vodorovné karty , aby sa sekcie zobrazovali ako hlavičky v hornej časti strany.  
navigate onenote screenshot one.png

Po prepnutí na vodorovné tabulátory môžete zoznam strán pripnúť naľavo alebo napravo od obrazovky tak, že prejdete na položku Súbor > Možnosti programu OneNote > zobrazenie a zmeníte možnosť Premiestniť zoznam strán doľava
navigate onenote screenshot two.png

Ak chcete zobraziť inú sekciu, kliknite na nadpis na navigačnej table. 
navigate onenote screenshot twenty two.jpeg

Ak chcete vybrať inú stranu, kliknite na názov v zozname strán. 
navigate onenote screenshot twenty four.jpeg

Ak ste v minulosti vo svojom počítači alebo zariadení použili OneNote, otvorí sa posledný poznámkový blok so stranou, na ktorej ste pracovali. 

Tip: Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú stranu alebo názov sekcie a potom vybrať ďalšie možnosti v zobrazenej ponuke. 

Ak chcete prepnúť na iný poznámkový blok, ktorý ste predtým otvorili, výberom tlačidla Navigácia (navigate onenote screenshot icon version 2.jpeg) otvorte navigačnú tablu. Potom na navigačnej table vyberte ľubovoľný poznámkový blok. Ak sa poznámkový blok nenachádza v zozname, vyberte položku Súbor > Otvoriť a otvorte ďalšie poznámkové bloky. 
navigate onenote screenshot twenty one version two.jpg

Pridanie nových sekcií, strán a poznámkových blokov 

Vo OneNote sa v poznámkových blokoch nikdy neminú strany. Do ľubovoľného poznámkového bloku môžete jednoducho pridať viac strán alebo sekcií a môžete pridať nové poznámkové bloky, aby ste svoj obsah oddelili predmetmi a projektmi alebo podľa miest, v ktorých si píšete poznámky (napríklad doma, v škole alebo v práci). 

Začnite výberom tlačidla Navigácia (navigate onenote screenshot icon version 2.jpeg) a otvorte navigačnú tablu a potom vykonajte niektorý z týchto krokov: 

 • Ak chcete vytvoriť novú sekciu v aktuálnom poznámkovom bloku, vyberte tlačidlo Nová sekcia v dolnej časti zoznamu sekcií. Ak sa sekcie zobrazujú vodorovne v hornej časti, kliknite na tlačidlo + alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom výberom položky Nová sekcia pridajte novú sekciu. 
  navigate onenote screenshot nine.png

 • Ak chcete vytvoriť novú stranu v aktuálnej sekcii, vyberte tlačidlo Pridať stranu v hornej časti zoznamu strán. Môžete tiež použiť možnosť + zobrazenú pri ukázaní myšou na vloženie novej strany na dané miesto.
  navigate onenote screenshot twenty five.jpeg

 • Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, výberom položky Súbor > Nové zobrazte možnosti Nový poznámkový blok.

Rozširovanie alebo zužovanie navigačných tabiel podľa potreby 

Veľkosť navigačných tabiel môžete jednoducho zmeniť tak, aby boli širšie alebo užšie. Je to užitočné, ak sa názvy sekcií a strán často zobrazujú skrátené alebo ak chcete maximalizovať priestor na zapisovanie poznámok počas zobrazenia navigačnej tably. 
navigate onenote screenshot twenty three.jpeg

 • Premiestnite kurzor myši nad zvislý okraj napravo od navigačnej tably, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 • Keď sa zobrazí ukazovateľ s obojsmernou šípkou, kliknite na okraj tably a presuňte ho doľava alebo doprava, kým nebude mať vami požadovanú šírku, potom tlačidlo myši uvoľnite.

Okamžité vyhľadanie poznámok bez ohľadu na miesto uloženia 

Najväčším tajomstvom OneNotu je jeho schopnosť okamžite vyhľadávať v celom obsahu ľubovoľného poznámkového bloku – alebo dokonca vo všetkých poznámkových blokoch. Začnite kliknutím do vyhľadávacieho poľa v pravej časti obrazovky a začnite písať. 
navigate onenote screenshot seventeen.png

 • Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať.

Tip: Úvodzovky môžete použiť okolo výrazu, ktorý zadáte do vyhľadávacieho poľa. Namiesto jednotlivých slov sa tak vyhľadajú výskyty tohto konkrétneho slovného spojenia. 

 • OneNote bude predvolene vyhľadávať text, ktorý ste zadali do poľa Všetky poznámkové bloky ktoré práve máte otvorené. Rozsah vyhľadávania však môžete nastaviť tak, aby sa vyhľadávalo iba v časti Táto sekcia, Táto skupina sekcií, Tento poznámkový blok alebo Hľadať na tejto strane. Výber môžete uložiť aj ako predvolený rozsah vyhľadávania.

navigate onenote screenshot ten.png

Tip: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F sa rozsah vyhľadávacieho poľa nastaví na možnosť Hľadať na tejto stránke, takže ide o odkaz, ktorý môžete použiť na rýchle vyhľadanie obsahu na aktuálnej stránke.

 • Ak sa hľadaný text nájde, zobrazí sa v zozname výsledkov hľadania. Kliknite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a OneNote prejde na príslušnú stranu. Po dokončení kontroly výsledkov hľadania kliknutím na tlačidlo X zavrite navigáciu a vráťte sa na aktuálnu stránku alebo kliknutím na stránku zavrite výsledky hľadania.

Používanie viacerých kont 

Používatelia OneNotu vo Windowse môžu zostať prihlásení pomocou viacerých osobných, pracovných alebo školských kont a jednoducho prechádzať medzi poznámkovými blokmi. 

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť kontá, ktoré používate s OneNotom vo Windowse, kliknite na prepínač kont v pravom hornom rohu okna aplikácie. Overte, či sa požadované konto zobrazuje v zozname kont, ktorý sa otvorí, alebo vyberte položku Pridať konto , ak chcete pridať nové konto. 
navigate onenote screenshot twelve.png

Ak chcete odstrániť konto, ktoré už nechcete používať s OneNotom, kliknite v zozname na ... pre dané konto a potom vyberte položku Odhlásiť sa. Všimnite si, že týmto sa poznámkové bloky z tohto konta nezavrú automaticky. Odporúčame ich odstrániť zo zoznamu poznámkových blokov. Ak to chcete urobiť, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na názov poznámkového bloku, ktorý chcete zavrieť, a potom vyberte položku Zavrieť poznámkový blok

Prispôsobenie OneNotu pomocou nastavení aplikácie 

Prostredie OneNotu môžete jednoducho prispôsobiť výberom z dostupných možností nastavenia. Vyberte položku Súbor v ľavom hornom rohu a potom položku Možnosti
navigate onenote screenshot twenty eight.png

Jednoduchšie rozloženie – viac miesta na poznámky

Okno aplikácie OneNote vo verziách pre Windows a Mac ponúka viac miesta na zapisovanie poznámok vďaka tomu, že poskytuje jednoduchší spôsob ovládania navigačného rozhrania. Môžete sa rozhodnúť zobraziť navigačnú tablu poznámkového bloku, sekcie a strany kedykoľvek ich budete potrebovať, a po dokončení práce ich znova schovať, takže sa môžete sústrediť na prácu, myšlienky či nápady.

Navigačný panel vo OneNote pre Windows 10

 • Tlačidlo Navigácia zapína (Navigačný panel vo OneNote pre Windows 10) alebo vypína (Navigačný panel vo OneNote pre Windows 10) navigačné tably. Kliknutím naň zobrazíte hierarchiu aktuálneho poznámkového bloku, môžete prepínať medzi stranami, sekciami a poznámkovými blokmi alebo môžete vytvárať sekcie, strany a poznámkové bloky a usporadúvať ich. Opätovným kliknutím na tlačidlo sa navigačné tably skryjú a vrátite sa na aktuálnu stranu.

 • Tlačidlo Hľadať poskytuje prístup k vyhľadávaniu kľúčových slov a slovných spojení na konkrétnom mieste vo svojich poznámkach alebo vo všetkých poznámkových blokoch. Okrem textu môžte vyhľadávať aj akékoľvek značky, ktoré ste na vybrané poznámky použili. Kliknutím na ľubovoľný výsledok hľadania v zozname prejdete na jeho umiestnenie v poznámkach.

 • Tlačidlo Nedávne poznámky zobrazí chronologický zoznam strán, ktoré ste nedávno zobrazili alebo upravili, a tiež sekcie a poznámkové bloky, v ktorých sú uvedené. Táto funkcia je užitočná, keď potrebujete rýchlo prepínať medzi stranami v rôznych sekciách alebo rôznych poznámkových blokoch, prípadne ak chcete rýchlo pokračovať v zapisovaní poznámok v inom počítači alebo zariadení.

  Tip: Tlačidlo Nedávne poznámky je momentálne dostupné len vo OneNote pre Windows 10. Ak ale používate OneNote pre Mac, môžete ľahko prechádzať a otvárať posledné poznámky kliknutím na Súbor > Otvoriť najnovšie na paneli s ponukami.

Získajte rýchly prístup k poznámkovým blokom, sekciám a stranám

Ak ste v minulosti vo svojom počítači alebo zariadení použili OneNote, otvorí sa posledný poznámkový blok so stranou, na ktorej ste pracovali.

Ak chcete zobraziť hierarchiu aktuálneho poznámkového bloku, kliknite na tlačidlo Navigácia Navigačný panel vo OneNote pre Windows 10 v ľavom hornom rohu okna aplikácie OneNote. Strany a sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku sa zobrazia v dvoch navigačných tablách – sekcie naľavo, strany napravo. Ak chcete prejsť na inú sekciu alebo stranu, kliknite na jej názov.

Sekcie a strany vo OneNote pre Windows 10

Tip: Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši (Windows) alebo stlačiť kláves Control a kliknúť (Mac) na ľubovoľnú stranu alebo sekciu a potom vybrať ďalšie možnosti z ponuky, ktorá sa zobrazí.

Ak chcete prepnúť na iný poznámkový blok, ktorý ste už v minulosti otvorili, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Poznámkové bloky, ktorá sa zobrazí nad zoznamom sekcií a strán.

Rozbaľovanie zoznamu poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 10

V zoznamePoznámkové bloky, ktorý sa zobrazí, kliknite na názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť. Ak sa v zozname nezobrazia žiadne ďalšie poznámkové bloky alebo sa vám požadovaný poznámkový blok nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie poznámkové bloky. Otvoria sa ďalšie poznámkové bloky, ktoré sú k dispozícii v cloudovom konte, s ktorým ste momentálne prihlásení do OneNotu.

Rozbaľovanie zoznamu poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 10

Tip: Ak sa požadovaný poznámkový blok nachádza v inom konte, pozrite si časť Prepínanie medzi domácim, pracovným alebo školským kontom nižšie v tomto článku.

Pridanie nových sekcií, strán a poznámkových blokov

Poznámkovým blokom vo OneNote sa nikdy neminie miesto. Do ľubovoľného poznámkového bloku môžete jednoducho pridať ďalšie strany alebo sekcie, môžete pridať nové poznámkové bloky, aby ste si rozdelili prácu podľa predmetov a projektov alebo miesta, kde si robíte poznámky (napríklad doma, v škole alebo v práci).

Začnite kliknutím na tlačidlo Navigácia Navigačný panel vo OneNote pre Windows 10, čím sa zobrazí navigačná tabla. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete v aktuálnom poznámkovom bloku vytvoriť novú sekciu, kliknite na tlačidlo Pridať sekciu v dolnej časti zoznamu sekcií.

 • Ak chcete v aktuálnej sekcii vytvoriť novú stranu, kliknite na tlačidlo Pridať stranu v dolnej časti zoznamu strán.

 • Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Poznámkové bloky, ktorá sa zobrazí nad zoznamami sekcií a strán. V zoznamePoznámkové bloky, ktorý sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Pridať poznámkový blok.

Poznámka: Používatelia OneNotu pre Mac môžu na vytváranie nových sekcií, strán a poznámkových blokov použiť aj príkazy Súbor > Nové na paneli s ponukami. OneNote pre Mac a OneNote pre Windows 10 navyše umožňujú vytváranie nových položiek pomocou klávesových skratiek. Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich prepojeniach na konci tohto článku.

Rozširovanie alebo zužovanie navigačných tabiel podľa potreby

Môžete jednoducho zmeniť veľkosť navigačných tabiel, takže budú širšie alebo užšie. Je to užitočné, ak sa vám názvy sekcií a strán často zobrazujú skrátené alebo ak chcete počas zobrazovania tabiel navigácie maximalizovať miesto na zapisovanie poznámok.

Zmena veľkosti navigačných tabiel vo OneNote pre Windows 10

 1. Premiestnite kurzor myši nad zvislý okraj napravo od navigačnej tably, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. Keď sa zobrazí ukazovateľ s obojsmernou šípkou, kliknite na okraj tably a presuňte ho doľava alebo doprava, kým nebude mať vami požadovanú šírku, potom tlačidlo myši uvoľnite.

Okamžité vyhľadanie poznámok bez ohľadu na miesto uloženia

Najväčším tajomstvom OneNotu je jeho schopnosť okamžite vyhľadávať v celom obsahu ľubovoľného poznámkového bloku – alebo dokonca vo všetkých poznámkových blokoch.

Možnosti table vyhľadávania vo OneNote pre Windows 10

Začnite kliknutím na tlačidlo Hľadať, čím sa zobrazí tabla vyhľadávania, potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa má vyhľadať. Ak ste už v minulosti hľadali niečo podobné, môže sa zobraziť návrh nedávnych hľadaní, na ktoré môžete znovu kliknúť.

  Tip: V každej verzii OneNotu môžete slovné spojenie, ktoré zadáte do poľa vyhľadávania, ohraničiť úvodzovkami. Namiesto jednotlivých slov sa tak vyhľadajú výskyty tohto konkrétneho slovného spojenia.

 • OneNote bude predvolene vyhľadávať text, ktorý ste zadali do poľa Všetky poznámkové bloky ktoré práve máte otvorené. Rozsah vyhľadávania však môžete upraviť tak, aby prebiehalo iba v aktuálnom poznámkovom bloku, iba v aktuálnej sekcii alebo iba na aktuálnej strane. Rozsah hľadania vo OneNote pre Windows 10 vyberiete kliknutím na šípku rozbaľovacieho zoznamu pod vyhľadávacím poľom. Vo OneNote pre Mac kliknite na ikonu lievika a z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte rozsah vyhľadávania.

 • Ak chcete zobraziť výsledky nájdené v texte vašich poznámok, pod vyhľadávacím poľom a výberom rozsahu vyhľadávania kliknite na položku Strany. Ak chcete vyhľadávať iba v popisnom texte značiek, ktoré ste použili na vybraté poznámky, kliknite na položku Značky (napríklad Dôležité alebo Otázka).

 • Ak sa hľadaný text nájde, zobrazí sa v zozname výsledkov hľadania. Kliknite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a OneNote prejde na príslušnú stranu. Po dokončení kontroly výsledkov hľadania znova kliknite na položku Hľadať. Zavrie sa tým navigácia a vy sa vrátite na aktuálnu stranu.

Tip: Nenašli ste, čo hľadáte? Skontrolujte, či ste prihlásení do správneho konta, a potom otvorte poznámkové bloky, ktoré v danom konte chcete prehľadať. Ďalšie informácie nájdete v bezprostredne nasledujúcej časti Prepínanie medzi domácim, pracovným alebo školským kontom.

Prepínanie medzi domácim, pracovným alebo školským kontom

Poznámkový blok sa zobrazí v zozname poznámkových blokov alebo sa jeho strany zobrazia vo výsledkoch hľadania poznámkových blokov iba vtedy, ak ste sa prihlásili do konta obsahujúceho daný poznámkový blok a ak ste ho aspoň raz otvorili. Ak požadovaný poznámkový blok nie je uložený v cloudovom konte, do ktorého ste aktuálne prihlásení, budete ho musieť pridať alebo sa budete musieť prihlásiť do iného konta.

Vo OneNote pre Windows 10 môžu používatelia zostať prihlásení pomocou viacerých osobných, pracovných alebo školských kont a jednoducho prechádzať medzi poznámkovými blokmi.

 • Ak chcete zobraziť alebo zmeniť účty, ktoré používate vo OneNote pre Windows 10, kliknite na tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti Tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti vo OneNote v pravom hornom rohu okna aplikácie a potom kliknite na položku Nastavenia a nakoniec na položku Kontá. Overte, či sa požadované konto zobrazuje v zozname kont, ktorý sa otvorí, a ak chcete pridať nové konto, kliknite na položku Pridať konto.

 • Ak chcete odstrániť konto, ktoré už nechcete používať s OneNotom, kliknite na položku v zozname a potom kliknite na položku Odhlásiť sa. Ak nechcete, aby sa takéto poznámkové bloky znova otvárali, odporúčame odstrániť ich zo zoznamu poznámkových blokov. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov poznámkového bloku, ktorý chcete zavrieť, a potom kliknite na položku Zavrieť poznámkový blok.

Tip: Ak chcete prepnúť kontá vo OneNote pre Mac, na paneli s ponukami kliknite na položky OneNote > Odhlásiť sa, čím sa odhlásite z aktuálneho konta. Potom kliknite na položky OneNote > Prihlásiť sa a prihláste sa do požadovaného konta.

Prispôsobenie OneNotu pomocou nastavení aplikácie

Či už používate OneNote v PC alebo Macu, používateľské rozhranie si môžete jednoducho prispôsobiť výberom z dostupných predvolených nastavení aplikácie.

 • Vo OneNote pre Windows 10 kliknite na tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti Tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti vo OneNote v pravom hornom rohu okna aplikácie a potom kliknite na položku Nastavenia a nakoniec na položku Možnosti.

 • Vo One Note pre Mac kliknite na paneli s ponukami na položku OneNote, potom kliknite na položku Predvoľby.

Pozrite tiež

Aký je rozdiel medzi verziami OneNotu?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×