Oprava: Zobrazí COMException výnimkou pri spustení ASP.NET Web aplikácie v službe IIS 7.0 alebo IIS 7.5

Príznaky

Máte Internet Information Services (IIS) 7.0 alebo IIS 7.5 nainštalovaný. Spustíte Microsoft ASP.NET webovej aplikácie v službe IIS 7.0 alebo IIS 7.5. Webovej aplikácie však prestáva pracovať. Okrem toho nasledujúca udalosť sa zaznamená do denníka aplikácie:

Príčina

Tento problém sa vyskytuje z dôvodu chyby v metóde IHttpConnection::IsConnected . Ak IHttpConnection::IsConnected metódou ihneď po spadne webového klienta pripojenia nesprávne vráti skutočná hodnota
hodnotu False . Preto COMException výnimkou vyskytuje.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpora alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať IIS 7.0 alebo IIS 7.5 nainštalovaný v počítači je spustený niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

  • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2008 SP2

  • Windows Server 2008 R2

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a Windows Vista x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iiscore.dll

7.0.6001.22628

190,976

09-Feb-2010

14:40

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a Windows Vista x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iiscore.dll

7.0.6001.22628

290,304

09-Feb-2010

15:01

x64

Pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iiscore.dll

7.0.6001.22628

545,792

09-Feb-2010

16:31

IA-64

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iiscore.dll

7.5.7600.20906

198,144

22-Feb-2011

05:56

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iiscore.dll

7.5.7600.20906

314,368

22-Feb-2011

06:30

x64

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iiscore.dll

7.5.7600.20906

575,488

22-Feb-2011

05:22

IA-64

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Ďalšie informácie

Po použití tejto rýchlej opravy, chyba v IHttpConnection::IsConnected metóda nezopakoval. Udalosť, ktorá je popísaná v časti "Príznaky" však môže zobraziť v denníku aplikácie, pretože táto udalosť sa môže vyskytnúť počas typickej činnosti. Táto udalosť sa zvyčajne vyskytuje, keď klient odosiela údaje POST odpojí zo servera. Zistiť, či udalosti očakáva, skontrolujte súbory denníka služby IIS 7.0 žiadosti, ktoré boli uvedené v denníku aplikácie. Skontrolujte stav kód Win32. Ak hodnota stav sc-win32 "64" a ak požiadavku POST operáciu, pretože klient odpojený došlo udalosti. Nižšie je uvedený príklad IIS denník s Win32 stav zapnuté zapisovanie: Ďalšie informácie o metóde IHttpConnection::IsConnected , nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):

Metóda IHttpConnection::IsConnected v službe IIS 7.0

Informácie o ďalších súboroch

Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista

Informácie o ďalších súboroch pre všetky podporované x86-bitové verzie systému Windows Server 2008 a systému Windows Vista

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,655

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_459419da7aa80ee1b38fc54c3deb2245_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_ac49b4338b38222b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_aacbaa8b8b0a30e953cd0f66ba22b355_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_c354576b419ee1ac.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,032

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_be4e80fff463d8eda22398701921fef5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_5b84e4e7e3273863.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_cef3c97e947e946f01c1af74ae7fa995_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_84a8a8b0062ec660.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

696

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_e6a9cfc8990638204dab4715795d7e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_261faba572bc0d49.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

692

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_f3d922e0f07a0141f1b738a703e4e7c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_2b194e200e8e32b8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

696

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,708

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:40

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,708

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:19

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_ad3d050a3201813f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

144,304

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:43

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_af12a54a2f355a4a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

144,703

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:21

Názov súboru

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_d02610e8426b5144.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,238

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:38

Názov súboru

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_d1fbb1283f9f2a4f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,238

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:18

Informácie o ďalších súboroch pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a Windows Vista x64

Názov súboru

Amd64_10646cb0f41677f483cd3cd2303d4b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_39c0fdc0391dc6a2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,378

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Amd64_344104877f55af34a0121baca384f58a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_66c81b17b887dd71.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 060

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Amd64_5dd7b46a7d72995a1f5e42e53308c644_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_01ad1ef8fe9886e6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 060

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Amd64_95a8da081f8afc42e5923864c9806f30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_c9de5c56c840f5eb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 040

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Amd64_ec00355e725987e6ede140347a74ccd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_e162cc268b53baa1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

696

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Amd64_f31b015dcb2ccd821a1882d4418fcc17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_50e113ac1b1cf0a3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_5246e1446ecfdf30.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,722

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

17:01

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_541c81846c03b83b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,722

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:01

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_095ba08dea5ef275.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

144,568

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

17:07

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_0b3140cde792cb80.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

144,967

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:03

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_2c44ac6bfac8c27a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,270

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:56

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_2e1a4cabf7fc9b85.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,270

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

15:59

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,705

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_369956be2f298475.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

9,710

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:30

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_386ef6fe2c5d5d80.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

9,710

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:12

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,708

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:40

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,708

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:19

Informácie o ďalších súboroch pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Ia64_4c193713945f0884a388b76b8eabe05b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_7a72a24f9b2e2fe6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,058

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Ia64_7ea7a4aee65409d4040eff05a5bc7249_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_cf9ff08ede0a698c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,058

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Ia64_97a2dcb5bbc65adf17867bf194d9066b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_3b3c330f5a321af8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 375

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Ia64_b2c9a33cdc1b3e0460faad51e04fcdbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_a4039c1bdcc58781.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

694

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Ia64_ce0e2b767e498779da398e0cb4abd502_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_22b62c93e9c2a361.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

698

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Ia64_f2f5ce5e402e9b6f072ce94fb3f5d1d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_4654087f13e08b72.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,038

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f629e9b6b67076f6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,715

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

12:29

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7ff89f6b3a45001.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,715

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

15:36

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_ad3ea90031ff8a3b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

144,558

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

12:31

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_af1449402f336346.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

144,957

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

15:38

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_d027b4de42695a40.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,254

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

12:28

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_d1fd551e3f9d334b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,254

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

15:34

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,531

Dátum (UTC)

10-Feb-2010

Čas (UTC)

14:57

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_369956be2f298475.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

9,710

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:30

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_386ef6fe2c5d5d80.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

9,710

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:12

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,708

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

16:40

Názov súboru

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,708

Dátum (UTC)

09-Feb-2010

Čas (UTC)

18:19

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86


Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,028

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

09:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_edd911999d3a58cd4fe66c9108a0f16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_a008b149515ddda0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

09:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_d061843da3741dea.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

10,228

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

06:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Amd64_76f81776398d564a65bb41fb6b193cec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_fd99d41520704742.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 060

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

09:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_2c801fc15bd18f20.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

10,236

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

07:23

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2250

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

09:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_36d4ca139032511b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,906

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

06:16

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Ia64_f0b8867bf93be2340ee528e22049d207_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_b1d35ec39409ad99.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,058

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

09:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_d0632833a37226e6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

10,232

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

07:16

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,862

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

09:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_36d4ca139032511b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,906

Dátum (UTC)

22-Feb-2011

Čas (UTC)

06:16

Platforma

Nevzťahuje sa

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×