Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Typ údajov    Kód prehľadu

Typ záznamu    Vypočítavané alebo zadané

Popis    Polia Podnikový projekt – kód prehľadu1 až Podnikový projekt – kód prehľadu30 môžu obsahovať ľubovoľný alfanumerický kód definovaný tak, aby predstavoval jednoduchý zoznam alebo hierarchickú štruktúru (napríklad kódy nákladového účtovníctva priradené k projektom). Kódy prehľadu sú vlastné značky pre projekty, ktoré zdieľajú vlastnosti. Možno ich použiť na zoskupovanie projektov rôznymi spôsobmi a tiež na zobrazenie súhrnných alebo súhrnných informácií o zoskupovaní projektov. Kódy prehľadu podnikového projektu definuje správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami správcu. Tieto polia sa potom sprístupnia všetkým používateľom v celej organizácii.

Spôsob výpočtu    V závislosti od spôsobu prispôsobenia môžu byť polia kódu prehľadu podnikového projektu definované pomocou vzorcov, grafických indikátorov alebo iných podmienok na zobrazenie konkrétnych výsledkov.

Najlepšie použitie    V dialógovom okne Informácie o projekte môžete zobraziť zoznam dostupných polí podnikových vlastných projektov a zmeniť ich hodnoty podľa potreby. Do zobrazenia úloh môžete pridať aj ľubovoľné definované pole podnikového projektu tak, že najprv pridáte súhrnnú úlohu projektu. Je to užitočné najmä pri práci s hlavnými projektmi a podprojektmi. Podľa tohto poľa môžete tiež filtrovať, zoraďovať alebo zoskupovať informácie.

Príklad    Ste správcom riadenia projektov a je potrebné, aby vlastné pole zobrazovalo projekty zoskupené a zhrnuté podľa ich nákladových centier. Pomocou podnikovej globálnej šablóny vzatej z projektu môžete na tento účel definovať pole Podnikový projekt – kód prehľadu1. Potom znova vráťte podnikovú globálnu šablónu do projektu a sprístupnite nové pole projektu všetkým používateľom.

Ste projektovým manažérom a v dialógovom okne Informácie o projekte vidíte, že je k dispozícii nové pole kódu prehľadu podnikového projektu: Pre pole Podnikový projekt – kód prehľadu1 je definovaný kód nákladov. Súhrnnú úlohu projektu pridáte do Ganttovho grafu a potom pridáte pole Kód nákladov (podnikový projekt – kód prehľadu1).

Poznámky:    Položky v podnikovej globálnej šablóne môže vziať z projektu a upravovať iba osoba s povolením na uloženie podnikovej globálnej šablóny (napríklad správca riadenia projektov). Všetci používatelia v celej organizácii potom môžu zobraziť podnikové polia, ktoré boli definované a vrátiť do projektu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×