Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pole Indikátory zobrazuje symboly, ktoré vás upozorňujú na rôzne aspekty jednotlivých úloh alebo zdrojov.

Indicators column in Project

Rôzne

2016

2013

2010

Popis

Indicators column header

Indicators column header

Indicators column header

Hlavička stĺpca Indikátory.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Úloha, zdroj, rezervovanie alebo priradenie obsahujú pripojenú poznámku.

Hypertextové prepojenie

Hypertextové prepojenie

Hypertextové prepojenie

K úlohe, zdroju alebo nasadeniu je priradené hypertextové prepojenie.

Úlohy

2016

2013

2010

Popis

Recurring task

Recurring task

Recurring task

Ide o opakujúcu sa úlohu.

Completed

Completed

Completed

Úloha je dokončená.

Inserted project

Inserted project

Inserted project

Úloha je vloženým projektom.

Inserted project is read-only

Inserted project is read-only

Inserted project is read-only

Úloha je vloženým projektom určeným iba na čítanie.

Calendar applied

Calendar applied

Calendar applied

Na úlohu bol použitý kalendár.

Non-intersecting calendars

Non-intersecting calendars

Non-intersecting calendars

Úloha má kalendáre úloh a zdrojov, ktoré sa neprekrývajú.

Task finished late

Task finished late

Task finished late

Úloha sa dokončí neskôr, ako je jej dátum termínu.

Obmedzenia

2016

2013

2010

Popis

Inflexible constraint

Inflexible constraint

Inflexible constraint

Úloha má neflexibilné obmedzenie, napríklad nasledujúce:

  • Musí skončiť,

  • Musí začať.

Moderate constraint

Moderate constraint

Moderate constraint

Úloha má stredne flexibilné obmedzenie, napríklad nasledujúce:

  • Nekončí skôr než,

  • Nekončí neskôr než,

  • Nezačína skôr než,

  • Nezačína neskôr než.

Constraint error

Constraint error

Constraint error

Úloha nebola naplánovaná alebo dokončená v rámci časového obmedzenia.

Výstupy a závislosti

2016

2013

2010

Popis

Deliverable

Deliverable

Deliverable

S úlohou súvisí výstup, od ktorého je závislé dokončenie iného projektu.

Dependency

Dependency

Dependency

Úloha má externú závislosť od úlohy v ďalšom projekte.

Zdroje informácií

2016

2013

2010

Popis

Overallocated

Overallocated Level resource

Overallocated Level resource

Na zdroj sa kladú nadmerné požiadavky a vyžaduje sa vyvažovanie.

Local resource

Local resource

Nevzťahuje sa

Zdroj je lokálny vzhľadom na projekt a vyžaduje schválenie pre priradené úlohy.

Generic resource

Generic resource

Generic resource

Zdroj je všeobecný.

Engagement required

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Neexistuje žiadne rezervovanie pokrývajúce priradenie zdroja.

Engagement proposed

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Rezervovanie je vytvorené, ale zatiaľ nie je odoslané, prípadne ešte nie je prijaté.

Engagement added

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Do projektu bol pridaný nový zdroj z dôvodu rezervovania.

Engagement edited

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Rezervovanie bolo upravené a vyžaduje opakované odoslanie na schválenie.

Rozvrh práce

2016

2013

2010

Popis

Back loaded contour

Back loaded contour

Back loaded contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce so zaťažením na konci.

Bell contour

Bell contour

Bell contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce so zaťažením v strede.

Double peak contour

Double peak contour

Double peak contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce s dvomi vrcholmi zaťaženia.

Early peak contour

Early peak contour

Early peak contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce zrýchleného začiatku.

Assignment edited

Assignment edited

Assignment edited

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou upraveného rozvrhu práce.

Front loaded contour

Front loaded contour

Front loaded contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce so zaťažením na začiatku.

Late peak contour

Late peak contour

Late peak contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce so zrýchleným koncom.

Turtle contour

Turtle contour

Turtle contour

Práca na priradenej úlohe je rozložená pomocou rozvrhu práce s pozvoľným začiatkom a koncom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×