Popis o Software Update Services a Windows Server Update Services zmeny v obsahu 2017

Tento článok sa vzťahuje len na verzie na webovej lokalite Windows Update. Tento článok sa nevzťahuje na zabezpečenie vydania produktov, ktoré nie sú podporované prostredníctvom služby Windows Update.

Tento článok je určený na použitie správcom služby Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update a Microsoft Update. Tento článok obsahuje zoznam Kumulatívna obsah zmien, ktoré boli k dispozícii pre WSUS, Windows Update a Microsoft Update. Správcovia môžu použiť tento zoznam tak ako obsahu zmeny, ktoré boli vykonané počas bežných synchronizáciami a vysvetlenie týchto zmien.

Tieto informácie budú buď počas naše pravidelné aktualizácie správy na druhý a štvrtý utorok v mesiaci alebo pri každom vydaní neplánované aktualizácie. Tento článok obsahuje zmeny vykonané alebo po 10. januára 2017. Zmeny vykonané pred týmto dátumom sa neuvádza. Ďalšie informácie o zmenách, ktoré nastali pred 10. januára 2017 nájdete v časti "Odkazy".

Úvod

Tento článok obsahuje zoznam Kumulatívna Windows Update obsah zmien, ktoré boli k dispozícii pre službu Windows Update, Microsoft Update a služby WSUS alebo po 10. januára 2017.

Ďalšie informácie

Utorok 12 December 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní utorok 12 decembra 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4047170)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS15-057 (KB3033890) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 11382 KB

  • 2017-12 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 16264 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4047170

 • 2017-12 – aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4052303)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 499 KB

  • 2017-12 zabezpečenia aktualizácia pre systém Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 704KB

  • 2017-12 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 253 KB

  • 2017-12 zabezpečenia aktualizácie systému Windows XP Embedded SP3 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 571 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4052303

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4052978)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza: KB4047206 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29682KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55621 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17019KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33121 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29282KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 53546 KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 12839KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 x64 aktualizácia: ~ 25768 KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10768KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4052978

 • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4053473)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 zabezpečenia aktualizácia pre systém Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 537KB

  • 2017-12 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 167 KB

  • 2017-12 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 322 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4053473

 • 2017-12 – aktualizácia zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 verziu Windows 10 1709 verziu Windows 10 1703, verzia Windows 10 1607, Windows 10 verzie 1511, Windows 10 verzia 1507, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4053577)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows Server 2016 verziu Windows 10 1709, verzia Windows 10 1703, verziu Windows 10 1607, Windows 10 verzie 1511, Windows 10 verzie 1507, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4048951 na Windows Server 2016 verziu Windows 10 1709 verziu Windows 10 1703, verzia Windows 10 1607, Windows 10 verzie 1511, Windows 10 verzia 1507, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 Windows 10 verzia 1709 Windows 10 verzia 1703, Windows 10 verzia 1607, Windows 10 verzie 1511, Windows 10 verzia 1507, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21148 KB

  • 2017 12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1709 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21148 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1709 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10247 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21148 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10247 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21148 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10247 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21148 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10247 KB

  • 2017 12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1507 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21141 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10247 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21149 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10249 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9212KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10248 KB

  • 2017-12 aktualizácie zabezpečenia pre aktualizáciu Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 21140 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4053577

 • 2017-12 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4054518)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4048957 Windows Embedded Standard 7

  • KB4051034 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 128170 KB

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 209865 KB

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 113619KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054518

 • Kumulatívna 2017 12 zabezpečenia mesačné kvality Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4054519)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4050946 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 166393 KB

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 303129 KB

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 128754KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054519

 • 2017-12 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4054520)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4050945 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia zabezpečenia mesačné kvality súhrn pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 2017 12: ~ 190812 KB

  • 2017-12 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 119746 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054520

 • 2017-12 len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4054521)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 747 KB

  • 2017-12 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 1272 KB

  • 2017-12 zabezpečenia len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 1401KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054521

 • 2017-12 len kvalita aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4054522)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4015193 na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 4439 KB

  • 2017-12 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 2625 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054522

 • 2017-12 len kvality aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4054523)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4015193 Windows Embedded 8 Standard

  • KB4023136 v systéme Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 zabezpečenia len kvalita Update pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 749 KB

  • 2017-12 zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1324 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054523

 • 2017-12 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4053578)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4048952 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 541176 KB

  • 2017-12 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 926311 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4053578

 • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 (KB4053579)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4051033 na verziu Windows 10 1607

  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1219770 KB

  • 2017-12 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 638828 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4053579

 • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1703 (KB4053580)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4055254 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 595256 KB

  • 2017-12 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1016258 KB

  Description:
  ComponentUpdate: Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4053580

 • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1507 (KB4053581)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4048956 na verziu Windows 10 1507
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1507
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 486980 KB

  • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 853426 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4053581

 • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1709 (KB4054517)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4051963 na verziu Windows 10 1709
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1709
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 521517 KB

  • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na ARM64 aktualizácia: ~ 490832KB

  • 2017-12 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 286406 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4054517

Nový obsah nonsecurity:

 • 2017-12 dynamická aktualizácia pre systém Windows verzie 1709 (KB4055994)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Automatické aktualizácie a služby WSUS
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows verzia 1709
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 1864 KB

  • 2017-12 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na ARM64 aktualizácia: ~ 1993KB

  • 2017-12 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 2106 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4055994

 • 2017-12 dynamická aktualizácia pre systém Windows verzie 1709 (KB4056457)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Automatické aktualizácie a služby WSUS
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4052342 na
  Cieľové platformách: Windows verzia 1709
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-12 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na ARM64 aktualizácia: ~ 5180KB

  • 2017-12 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 5164 KB

  • 2017-12 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 5998 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4056457

 • Aktualizácia Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4051956)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Supersedes:

  • KB4020322 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • KB4049068 na Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 542KB

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 650 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 509 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 352KB

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 348KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 439 KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 139KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 131KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 x64: ~ 383 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 344KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 524KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4051956

 • Windows Malicious Software Removal Tool - December 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 na systém Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Malicious Software Removal Tool x64-December 2017: ~ 62003 KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool - December 2017 aktualizácia: ~ 67107KB

  Description:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • Jún 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 4 WES09 a POSReady 2009 (KB4021915)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4021915

Pondelok 27 November 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní pondelok 27 November 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4049068)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Supersedes:

  • KB3192321 Windows Embedded Standard 7

  • KB4015193 Windows Embedded 8 Standard

  • KB4020322 na systém Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 656 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 537KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 512 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 352KB

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 343KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 438 KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 137KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 341KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 380 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 131KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 523KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4049068

Zmeny existujúcich nonsecurity obsahu:

 • 2017-11 kvalita Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4049016)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4049016

 • 2017-11 kvalita Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6 4.6.1 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4049017)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4049017

 • 2017 11 kvalita Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4049018)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4049018

 • 2017-11 kvalita Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4049019)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4049019

Utorok 14 November 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní utorok 14 November 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4046184)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 80 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 115KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 73KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4046184

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4047206)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza: KB4040685 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29692KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55650 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17030KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33135 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29292KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 53802 KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 12834KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 x64 aktualizácia: ~ 25771 KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10722KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4047206

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4047211)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4042067 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2303KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 4946 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1040KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4047211

 • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4048951)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4051613 na Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21134 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1709 aktualizácia x64-bitové systémy 2017 11 aktualizácie zabezpečenia: ~ 21139 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21137 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1709 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10234 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10238 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21141 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10239 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1709 pre systémy založené na ARM64 aktualizácia: ~ 19542KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10 240 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 aktualizácia x64-bitové systémy 2017 11 aktualizácie zabezpečenia: ~ 21138 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10 240 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10237 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 2017 11 aktualizácie zabezpečenia x64 aktualizovať: ~ 21138 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9216KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre aktualizáciu Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 21137 KB

  • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10238 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048951

 • 2017-11 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4048957)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4041681 Windows Embedded Standard 7

  • KB4041686 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • KB4052234 v systéme Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 127438 KB

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 208297 KB

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 111635KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048957

 • Kumulatívna 2017 11 zabezpečenia mesačné kvality Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4048958)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4041685 v systéme Windows RT 8.1

  • KB4052233 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 300506 KB

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 165577 KB

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 128074KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048958

 • 2017-11 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4048959)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4041692 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 119236 KB

  • 2017-11 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 189853 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048959

 • 2017-11 len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4048960)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Supersedes:

  • KB3187022 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-098 (KB3177725) v systéme Windows Embedded Standard 7

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 bezpečnosť len kvalita Update pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 23731 KB

  • 2017-11 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 16153 KB

  • 2017-11 zabezpečenia len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 7038KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048960

 • 2017-11 len kvalita aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4048961)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB3187022 na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 23637 KB

  • 2017-11 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 15962 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048961

 • 2017-11 len kvality aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4048962)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB3187022 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 zabezpečenia len kvalita Update pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 15775 KB

  • 2017-11 zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 23264 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048962

 • 2017-11 aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4048968)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4042122 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 309 KB

  • 2017-11 zabezpečenia aktualizácia pre systém Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 891KB

  • 2017-11 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 617 KB

  • 2017-11 zabezpečenia aktualizácie systému Windows XP Embedded SP3 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 569 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048968

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4048970)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4042120 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1017KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1317 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2617KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1428KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4048970

 • 2017-11 aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4049164)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 681 KB

  • 2017-11 zabezpečenia aktualizácia pre systém Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1349KB

  • 2017-11 security Update pre Windows Server 2008 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 512 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4049164

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4050795)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4042007 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 180 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 180KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 177KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 646KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4050795

 • 2017-11 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4048952)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4041689 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 925783 KB

  • 2017-11 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 540633 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048952

 • 2017-11 dynamické Kumulatívna aktualizácia Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1607 (KB4048953)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4052231 na Windows Server 2016 a Windows 10 verzie 1607
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows Server2016 a Windows 10 verzií 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1217554 KB

  • 2017-11 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 637074 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048953

 • 2017-11 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1703 (KB4048954)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4049370 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 590532 KB

  • 2017-11 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1007376 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048954

 • 2017-11 dynamické Kumulatívna aktualizácia Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1709 (KB4048955)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4043961 na Windows Server 2016 a verzie systému Windows 10 1709
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1709
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 dynamické kumulatívnu aktualizáciu pre Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1709 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 382279 KB

  • 2017-11 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na ARM64 aktualizácia: ~ 375369KB

  • 2017-11 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 213004 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048955

 • 2017-11 dynamické Kumulatívna aktualizácia Windows 10 (KB4048956)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4042895 v systéme Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 485092 KB

  • 2017-11 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 905581 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4048956

Nový obsah nonsecurity:

 • 2017-11 kvalita Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4049016)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4042076 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 126134 KB

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 84586KB

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15213KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4049016

 • 2017-11 kvalita Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4049017)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4042078 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 150466 KB

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 83414KB

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52728KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4049017

 • 2017 11 kvalita Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4049018)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4042077 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizácia: ~ 72838KB

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 123117 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4049018

 • 2017-11 kvalita Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4049019)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4042201 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16314KB

  • 2017 11 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 138364 KB

  • 2017 11 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 92955KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4049019

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4019276)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4019276 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 10843 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 9026KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8527KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4019276

 • 2017-11 aktualizácia verzie systému Windows 10 1703 (KB4049011)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4022405 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 11884 KB

  • 2017-11 aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 5372 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4049011

 • 2017-11 aktualizácia pre systém Windows Server 2016 a Windows 10 verzie 1607 (KB4049065)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035631 na Windows Server 2016 a Windows 10 verzie 1607
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 aktualizácia pre systém Windows Server 2016 a Windows 10 verzií 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 11693 KB

  • 2017-11 aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 5275 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4049065

 • 2017-11 dynamická aktualizácia verzie systému Windows 10 1709 (KB4051314)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Automatické aktualizácie a služby WSUS
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4048606 na verziu Windows 10 1709
  Cieľové platformách:
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-11 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 4699 KB

  • 2017-11 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na ARM64 aktualizácia: ~ 3983KB

  • 2017-11 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 4121 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4051314

 • Windows Malicious Software Removal Tool - November 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 na systém Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-November 2017 aktualizácia: ~ 61203 KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool - November 2017 aktualizácia: ~ 60907KB

  Description:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4035176)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4035176

Utorok 7 novembra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní Utorok 7 novembra 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 7 (KB2952664)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 7
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows 7 x64: ~ 6463 KB

  • Aktualizácia systému Windows 7: ~ 5746KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Aktualizácia systému Windows 8.1 (KB2976978)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 5252KB

  • Aktualizácia Windows 8.1 x64: ~ 5793 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/2976978

Streda, 1. novembra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní Streda 1 November 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia programu Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 verziu Windows 10 1709, verzia Windows 10 1703 verziu Windows 10 1607 Windows 10 verzie 1511 Windows 10 verzie 1507, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, a Windows Server 2012 (KB4051613)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2016 Windows 10 verzia 1709, Windows 10 verzia 1703, Windows 10 verzia 1607, Windows 10 verzie 1511, Windows 10 verzia 1507, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Server 2016 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21132 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 21134 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10236KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 9212KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 21131 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 10235KB

  • Adobe Flash Player verzie systému Windows 10 1507 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21132 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 aktualizácia: ~ 10232KB

  • Adobe Flash Player verzie systému Windows 10 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21132 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 10232KB

  • Adobe Flash Player verzie systému Windows 10 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21132 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1607 aktualizácia: ~ 10232KB

  • Adobe Flash Player verzie systému Windows 10 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21132 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1703 aktualizácia: ~ 10232KB

  • Adobe Flash Player verzie systému Windows 10 1709 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21132 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1709 aktualizácia: ~ 10232KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4051613

Utorok 17 október 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní utorok 17 október 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4049179)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4038806 na verziu Windows 10 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/verzia systému Windows 10 1709 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10237 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10 240 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21137 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/verzia systému Windows 10 1709 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21137 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10239 KB

  • 2017 10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21137 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21133 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10 240 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10239 KB

  • 2017 10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1507 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21135 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21138 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10242 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9212KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia Adobe Flash prehrávač pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21134 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10237 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4049179

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009 (KB4019276)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1099KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4019276

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4035176)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 906 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 479KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035176

 • Ukážka 2017-10 Mesačný súhrn kvality pre Windows 8.1 Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4041685)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4038774 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 300101 KB

  • 2017-10 Ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 165510 KB

  • 2017-10 Ukážka z mesačného kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 128012KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041685

 • Ukážka 2017 10 Mesačný súhrn kvality pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4041686)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4038803 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 preview mesačné kvality Rollup pre Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 126985 KB

  • 2017-10 Ukážka z mesačnej kvality Rollup pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 207731 KB

  • 2017-10 Ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 111254KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041686

 • 2017-10 Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1607 a Windows Server 2016 (KB4041688)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4041691 na verziu Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Cieľové platformách: Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 636417 KB

  • 2017-10 kumulatívne aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607 a Windows Server 2016 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1216826 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041688

 • 2017-10 Ukážka súhrnnej mesačné kvality Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4041692)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4038797 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 109510 KB

  • 2017-10 Ukážka z mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 176370 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041692

 • 2017-10 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4042076)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035036 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 126134 KB

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 84586KB

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15213KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky, musíte reštartovať.
  http://support.microsoft.com/kb/4042076

 • 2017-10 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4042077)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035037 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizovať: ~ 72838KB

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 123117 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky, musíte reštartovať.
  http://support.microsoft.com/kb/4042077

 • 2017-10 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4042078)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035038 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 83414KB

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 150466 KB

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52728KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042078

 • 2017-10 Ukážka kvality rollup .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 4.6 v systéme Windows Server 2008 (KB4042201)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035039 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16314KB

  • 2017-10 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 138364 KB

  • 2017-10 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 92955KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042201

 • 2017-10 dynamická aktualizácia verzie systému Windows 10 1709 (KB4048606)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Automatické aktualizácie a služby WSUS
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1709
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 2386 KB

  • 2017-10 dynamické aktualizácie pre systém Windows 10 verzia 1709 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 2289 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4048606

Utorok 10 októbra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah plánovaná na utorok 10. október 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • 2017-10 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzie 1607 (KB4041691)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4038801 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 kumulatívne aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1607 x86-based Systems aktualizovať: ~ 634643 KB

  • 2017-10 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1213976 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041691

 • 2017-10 Kumulatívna aktualizácia Windows 10 (KB4042895)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4038781 v systéme Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 903695 KB

  • 2017-10 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 483750 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4042895

 • Dynamické 2017 10 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 a Windows 10 (KB4041676)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4040724 na verziu Windows 10 1607 a Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 rozdielové aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1703 x86-based Systems aktualizovať: ~ 201680 KB

  • 2017-10 rozdielové aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1703 x64-based Systems aktualizovať: ~ 427734 KB

  • 2017-10 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 998467 KB

  • 2017-10 kumulatívne aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1703 x86-based Systems aktualizovať: ~ 581878 KB

  Description:
  ComponentUpdate: Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041676

 • Dynamické 2017 10 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 a Windows 10 (KB4041689)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4038783 na verziu Windows 10 1607 a Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1138171 KB

  • 2017-10 kumulatívne aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 593921 KB

  Description:
  ComponentUpdate: Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041689

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4040685)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza: KB4036586 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55638 KB

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29696KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17033KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33149 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 53862 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29285KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 x64 aktualizácia: ~ 25770 KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 12837KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10720KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4040685

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4041671)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-124 (KB3191256) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 10557KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 9995 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8073KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4041671

 • 2017-10 len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4041678)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • MS16-111 (KB3175024) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-114 (KB3177186) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 security len kvalita Update pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 32163 KB

  • 2017-10 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 19427 KB

  • 2017-10 security len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 30234KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041678

 • 2017-10 len kvality aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4041679)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

  • MS16-114 (KB3177186) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 35425 KB

  • 2017-10 security len kvalita Update pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 23323 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041679

 • 2017-10 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4041681)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4038777 Windows Embedded Standard 7

  • KB4038803 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 security mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy s procesorom x86 aktualizácia: ~ 126522 KB

  • 2017-10 security mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 207256 KB

  • 2017-10 security mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 110530KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041681

 • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4041683)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4038806 na verziu Windows 10 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10237 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10238 KB

  • 2017 10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21130 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21131 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10241 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21135 KB

  • 2017 10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows 10 verzie 1507 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21139 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10 240 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10 240 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 2017 10 aktualizácie zabezpečenia x64 aktualizovať: ~ 21137 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9211KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10242 KB

  • 2017-10 aktualizácie zabezpečenia Adobe Flash prehrávač pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21134 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041683

 • 2017-10 len kvalita aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4041687)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB3204474 v systéme Windows Server 2012 R2

  • MS16-114 (KB3177186) na Windows 8.1

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 security len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 47755 KB

  • 2017-10 security len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 30185 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041687

 • 2017-10 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4041690)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4038797 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 175871 KB

  • 2017-10 security mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 109157 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041690

 • Kumulatívna 2017 10 zabezpečenia mesačné kvality Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4041693)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4038774 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 security mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 296749 KB

  • 2017-10 security mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 163752 KB

  • 2017-10 security mesačné kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 126387KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4041693

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4041944)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 678 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 509KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1347KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4041944

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4041995)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1190KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1162 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1027KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 873KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4041995

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4042007)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 178KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 181KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 181 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 648KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042007

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4042050)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 423KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 419KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 424 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042050

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4042067)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4034034 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 4946 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2302KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1040KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042067

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4042120)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Supersedes:

  • KB4022887 v systéme Windows Server 2008

  • KB4035055 v systéme Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1015KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2619KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1316 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1428KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042120

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4042121)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Supersedes:

  • KB4017018 v systéme Windows XP Embedded

  • KB4019206 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 519KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 174KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 340 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 634KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042121

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4042122)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4035056 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 108KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 270KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 195 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 556KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042122

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4042123)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 918KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 338KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 661 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042123

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4042723)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 693KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1092 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 672KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4042723

Nový obsah nonsecurity:

 • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4043766)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035036 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 126132 KB

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 84580KB

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15213KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4043766

 • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6 4.6.1 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4043767)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035038 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 150005 KB

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 83379KB

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52717KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4043767

 • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4043768)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035039 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16314KB

  • Súhrnná 2017 10 kvality .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 138362 KB

  • Kvalita súhrnnej 2017 10 pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 92949KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4043768

 • 2017 10 kvality Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4043769)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4035037 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizácia: ~ 72800KB

  • 2017-10 kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 122374 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4043769

 • Windows Malicious Software Removal Tool - október 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-október 2017 aktualizácia: ~ 60301 KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool - október 2017 aktualizácia: ~ 60106KB

  Description:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Štvrtok 21 septembra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní Štvrtok 21 septembra 2017.

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

Utorok 19 septembra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní utorok 19 septembra 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4036479)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update a služby WSUS
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 760 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 608KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4036479

Utorok 12. septembra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah plánovaná na utorok 12. septembra 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB3170455)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2862KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2423KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 3608 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/3170455

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4032201)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 108KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 72KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 91 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4032201

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4034786)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4019276 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 81KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 140KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 93 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4034786

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4036586)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

Nahrádza:

 • KB4025252 v systéme Windows XP Embedded

 • KB4034733 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
Veľkosť približne súborov:

 • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55584 KB

 • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29683KB

 • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17032KB

 • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33152 KB

 • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29284KB

 • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 53841 KB

 • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 x64 aktualizácia: ~ 25768 KB

 • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 12836KB

 • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10722KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4036586

 • 2017-09 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4038777)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4039884 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 124337 KB

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 203255 KB

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 109477KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038777

 • 2017-09 len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4038779)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB3177186 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 bezpečnosť len kvalita Update pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy s procesorom x86 aktualizácia: ~ 25541 KB

  • 2017-09 bezpečnosť len kvalita Update pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 42703 KB

  • 2017-09 bezpečnosť len kvality aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 49612KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038779

 • 2017-09 len kvality aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4038786)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

  • MS16-115 (KB3184943) v systéme Windows Server 2012

Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
Veľkosť približne súborov:

 • 2017-09 zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 46942 KB

 • 2017-09 bezpečnosť len kvality Update pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 28235 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038786

 • Kumulatívna 2017 09 zabezpečenia mesačné kvality Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4038792)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4034663 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 284836 KB

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 156762 KB

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 120706KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038792

 • 2017-09 len kvalita aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4038793)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB3204474 v systéme Windows Server 2012 R2

  • MS16-114 (KB3177186) na Windows 8.1

Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
Veľkosť približne súborov:

 • 2017-09 bezpečnosť len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 51940 KB

 • 2017-09 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 31516 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038793

 • 2017-09 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4038799)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4034659 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 173458 KB

  • 2017-09 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 107855 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038799

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4038806)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

Nahrádza: KB4034662 na verziu Windows 10 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
Veľkosť približne súborov:

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21088 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10218 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21087 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10211 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21089 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10209 KB

 • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 aktualizácia x64-bitové systémy 2017 09 aktualizácie zabezpečenia: ~ 21083 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10217 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10218 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21089 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9193KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia Adobe Flash prehrávač pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21090 KB

 • 2017-09 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10211 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038806

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4038874)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4022013 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 10973 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 11327KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8470KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4038874

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4039038)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1299KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 3738KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2951 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4039038

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4039266)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4021903 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 7617KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 6252 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 4060KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4039266

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4039325)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 827 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4039325

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4039384)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4022887 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded

Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
Veľkosť približne súborov:

 • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2299KB

 • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 3969 KB

 • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 6606KB

 • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 2297KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4039384

 • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4041083)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4035036 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 84493KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 126022 KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15213KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041083

 • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4041084)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4035037 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 122361 KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizácia: ~ 72797KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041084

 • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4041085)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4035038 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 150005 KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 83371KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52715KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041085

 • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 4.6 v systéme Windows Server 2008 (KB4041086)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4035039 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 bezpečnosť a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 92862KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16314KB

  • 2017-09 bezpečnosť a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 138252 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041086

 • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4041090)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB2978128 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 5531 KB

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 4115KB

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 134KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041090

 • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4041091)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB2978127 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizácia: ~ 1662KB

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 3087 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041091

 • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4041092)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB2978126 na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 441 KB

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 435KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041092

 • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 4.6 v systéme Windows Server 2008 (KB4041093)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB2978128 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 177KB

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 13586 KB

  • 2017-09 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 8329KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4041093

 • 2017-09 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzie 1607 (KB4038781)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4034668 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 892432 KB

  • 2017-09 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 463756 KB

Description:
Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.

 • 2017-09 Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1607 a Windows Server 2016 (KB4038782)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Verzia Windows 10 1607 a Windows 10

  • Mierna: Windows Server 2016

Nahrádza: KB4039396 na verziu Windows 10 1607
Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
Veľkosť približne súborov:

 • 2017-09 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 630741 KB

 • 2017-09 rozdielovú aktualizáciu pre Windows Server 2016 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 616623 KB

 • 2017-09 rozdielové aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1607 x86-based Systems aktualizovať: ~ 270425 KB

 • 2017-09 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1203419 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038782

 • 2017-09 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4038783)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4034660 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 610040 KB

  • 2017-09 dynamické kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1144252 KB

Description:
Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
http://support.microsoft.com/help/4038783

 • 2017-09 Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1607 a Windows 10 (KB4038788)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4034674 na verziu Windows 10 1607 a Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 956237 KB

  • 2017-09 dynamické Kumulatívna aktualizácia pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 561812 KB

  • 2017-09 rozdielové aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1703 x64-based Systems aktualizovať: ~ 603798 KB

  • 2017-09 rozdielové aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1703 x86-based Systems aktualizovať: ~ 376042 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4038788

Nový obsah nonsecurity:

 • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 10 (KB3186568)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 x64 aktualizácia: ~ 68659 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 41267KB

Description:
Microsoft .NET Framework 4.7 je kompatibilný, priamu aktualizáciu pre všetky predchádzajúce verzie rozhrania .NET Framework 4.X. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/3186568

 • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre systém Windows 10 (KB3186607)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky Windows 10 verzie 1607 a Windows Server 2016 x64 aktualizácia: ~ 104517 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre Windows 10 verzie 1607 aktualizácia: ~ 81946KB

Description:
Microsoft .NET Framework 4.7 jazykový balík obsahuje lokalizovaných prostriedkov pre podporované jazyky. Táto aktualizácia sa nainštaluje nové jazykové balíky .NET Framework 4.7 pre všetky podporované jazyky, ktoré sú nainštalované v počítači. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/3186607

 • 2017 05 aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB4022633)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB3205439 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017 05 aktualizácia pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 6124 KB

  • 2017 05 aktualizácia pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 6145 KB

Description:
Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4022633

 • Aktualizácia WEPOS a POSReady 2009 (KB4039111)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WEPOS a POSReady 2009: ~ 2233KB

Description:
Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/kb/4039111

 • 2017-09 dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB4039556)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4033524 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10 verzia 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-09 dynamické aktualizácie pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 6475 KB

  • 2017-09 dynamické aktualizácie pre Windows 10 verzie 1607 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 7668 KB

Description:
Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
http://support.microsoft.com/help/4039556

 • Windows Malicious Software Removal Tool Windows - septembra 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool - septembra 2017 aktualizácia: ~ 59020KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-septembra 2017 aktualizácia: ~ 59113 KB

Description:
Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4019276)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

http://support.microsoft.com/kb/4019276

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4036162)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

http://support.microsoft.com/kb/4036162

Utorok 5 septembra 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na utorok 5 septembra 2017.

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

 • Microsoft .NET Framework 4.7 verziu Windows 10 1607 a Windows 10 (KB3186568)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3186568

 • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky Windows 10 verzie 1607 a Windows 10 (KB3186607)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3186607

Utorok 29 augusta 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na utorok 29 August 2017.

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • Aktualizácie zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 (KB4025398)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa zmenili.

  • Táto aktualizácia môže byť potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4025398

Štvrtok 17 August 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na štvrtok 17 August 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4038921)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 v aktualizácii Windows Embedded 8 Standard: ~ 7518KB

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 16287 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4038921

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6 4.6.1 4.6.2, 4.7 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4038922)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 24699 KB

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 update: ~ 10858KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4038922

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 (KB4038923)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.6 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 9111KB

  • .NET framework 4.6 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2008 pre x64 aktualizácie: ~ 19251 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4038923

Streda, 16 August 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na Streda, 16 August 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • August 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4035036)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4032113 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 84372KB

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 125900 KB

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15089KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035036

 • Auguste 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4035037)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4032114 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizovať: ~ 72678KB

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 122612 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035037

 • August 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4035038)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4032115 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 83254KB

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 151342 KB

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52704KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035038

 • August 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 4.6 v systéme Windows Server 2008 (KB4035039)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4032116 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • August 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 93047KB

  • August 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 138457 KB

  • August 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16297KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035039

Utorok 15 augusta 2017

Toto sú naplánované na vydanie v utorok 15 augusta 2017 nového obsahu.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4019276)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4019276 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8525KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 10838 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 9021KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4019276

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4036162)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 14315 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 10109KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 15176KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4036162

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4037616)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4037616

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 234KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 636KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 488 KB

Utorok 8 August 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na utorok 8 August 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4022750)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4021923 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 92 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 135KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 83KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022750

 • Aktualizácia zabezpečenia systému Windows XP Embedded a Windows Server 2008 (KB4034034)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4032955 v systéme Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 5357 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2427KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1992KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1040KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034034

 • 2017-08 aktualizácia zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4034662)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4025376 na verziu Windows 10 1607 a Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 Aktualizácia: ~ 10178KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 21017 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 21015 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 a Windows 10 verzií 1511 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 21023 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 10177KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 aktualizácia: ~ 10174KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10179KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 21022 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 9170KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 21020 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 10179KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034662

 • 2017-08 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4034664)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4025341 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 122103 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 198925 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 105513KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034664

 • 2017-08 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4034665)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4025332 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 167938 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 105894 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034665

 • 2017-08 len kvality aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4034666)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

 • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

 • MS16-115 (KB3184943) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
Veľkosť približne súborov:

 • 2017-08 bezpečnosť len kvality Update pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 15921 KB

 • Aktualizácia zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 2017 08: ~ 24832 KB

Description:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
http://support.microsoft.com/help/4034666

 • 2017-08 len kvalita aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4034672)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-115 (KB3184943) Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 20246 KB

  • 2017-08 bezpečnosť len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 28532 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034672

 • 2017-08 len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4034679)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-111 (KB3175024) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 bezpečnosť len kvalita Update pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 30860 KB

  • 2017-08 bezpečnosť len kvalita Update pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre systémy s procesorom x86 aktualizácia: ~ 19231 KB

  • 2017-08 bezpečnosť len kvality aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 28944KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034679

 • Kumulatívna 2017 08 zabezpečenia mesačné kvality Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4034681)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4025335 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 150135 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 271894 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 271936 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 150157 KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 115592KB

  • 2017-08 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 115587KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034681

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4034733)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7 a Windows 7

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza: KB4025252 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29673KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55593 KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33124 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17033KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 53698 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29265KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 x64 aktualizácia: ~ 30645 KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 14821KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034733

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4034741)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4022013 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 11329KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8469KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 10973 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034741

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4034744)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 529KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 586 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1076KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034744

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4034745)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-153 (KB3203838) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 359KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 157KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 204 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034745

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4034775)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2232KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2231 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2216KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 2681KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034775

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4035055)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Supersedes:

  • KB4022887 v systéme Windows Server 2008

  • KB4025877 v systéme Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1034KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2680KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1356 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1427KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035055

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4035056)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 207 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 118KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 279KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 556KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035056

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4035679)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB2929733 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1173KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 859 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 482KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035679

 • 2017-08 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 (KB4034658)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-142 (KB3200970) pre verziu systému Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 kumulatívne aktualizácie pre verziu systému Windows 10 1607/10 verzie pre systém Windows 1607 x64-based Systems aktualizovať: ~ 1177686 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034658

 • 2017-08 dynamická Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4034660)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4025344 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 1118019 KB

  • 2017-08 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 590716 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034660

 • 2017-08 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1507 (KB4034668)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4025338 na verziu Windows 10 1507
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1507
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 448195 KB

  • 2017-08 Kumulatívna aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1507 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 871410 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034668

 • 2017-08 Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1703 (KB4034674)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 509457 KB

  • 2017-08 kumulatívnej aktualizácii pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 882028 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4034674

Nový obsah nonsecurity:

 • 2017-08 aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB4035632)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4015220 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 aktualizácia pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 12068 KB

  • 2017-08 aktualizácia pre Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 5390 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4035632

 • 2017-08 dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4037589)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4036060 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách:
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-08 dynamická aktualizácia pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 4861 KB

  • 2017-08 dynamická aktualizácia pre Windows 10 verzie 1703 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 5468 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4037589

 • Windows Malicious Software Removal Tool - August 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-August 2017 aktualizácia: ~ 59015 KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool - August 2017 aktualizácia: ~ 58071KB

  Description:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2012 R2 (KB4033428)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3583 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4033428

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4035508)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa zmenili.

  • Táto aktualizácia bude potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4035508

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6 4.6.1 4.6.2, 4.7 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4035509)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa zmenili.

  • Táto aktualizácia bude potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4035509

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4035510)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa zmenili.

  • Táto aktualizácia bude potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4035510

Pondelok 7 August 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v pondelok 7 August 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4034335)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1703: ~ 27KB

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 27 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4034335

Utorok 25. júla 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 25. júla 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4035508)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 12517 KB

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 v aktualizácii Windows Embedded 8 Standard: ~ 6951KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035508

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6 4.6.1 4.6.2, 4.7 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4035509)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 update: ~ 5724KB

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 10272 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035509

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4035510)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 12850 KB

  • 4.6 .NET framework 4.6.1 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 8651KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4035510

Utorok 18 júla 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 18. júla 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4019276)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8525KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 10838 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 9021KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4019276

 • Júl 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4032113)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4019288 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 84247KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 125788 KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15092KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4032113

 • Júl 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4032114)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4019289 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.7 v systéme Windows Embedded 8 aktualizovať: ~ 71011KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 120898 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4032114

 • Júl 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4032115)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4019290 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 83107KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 148884 KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2, 4.7 v systéme Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52563KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4032115

 • Júl 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4032116)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4019291 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Júl 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 138343 KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16301 voľných vyhradených KB

  • Júl 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 92923KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4032116

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2012 R2 (KB4033428)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Server 2012 R2 x64: ~ 3583 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4033428

Streda 12. júla 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v stredu 12. júla 2017.

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4025252)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4025252

Utorok 11. júla 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 11. júla 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4022746)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Supersedes:

  • KB3139921 v systéme Windows Server 2008

  • MS14-068 (KB3011780) v systéme Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 291KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 822KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 608 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 638KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022746

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4022748)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 286KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 202 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 154KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022748

 • Aktualizácie zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 (KB4022883)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 647KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022883

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4022914)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 264KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 571KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 372 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022914

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4025240)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17-022 (KB3216916) v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1106 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 529KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1386KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 916KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025240

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4025252)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza:

  • KB4021558 na Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded

  • KB4032782 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55605 KB

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29679KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33152 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17027KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 53698 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29271KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 30660 KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 14803KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10721KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025252

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4025397)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: mierna
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1435 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 810KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1958KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025397

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4025398)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 410 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 458KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 219KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 518KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025398

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4025409)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4015068 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 365KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2292KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2708 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025409

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4025497)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 531KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1013 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1375KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 894KB

  • Windows XP SP3 aktualizácie XPe individuálnu technickú podporu: ~ 895KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025497

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4025674)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS13-036 (KB2840149) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1530KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 810 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 565KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025674

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4025872)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2057 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2058KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025872

 • Aktualizácie zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 (KB4025877)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4022887 v systéme Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1035KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1356 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2685KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1428KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025877

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4026059)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-153 (KB3203838) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 360KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 157KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 204 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4026059

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4026061)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 335KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 217KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 289 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 574KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4026061

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4032955)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4024402 v systéme Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 2427KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 5358 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1040KB

  • Windows XP SP3 aktualizácie XPe individuálnu technickú podporu: ~ 1040KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4032955

Nový obsah nonsecurity:

 • 2017-07 dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4034374)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4025504 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách:
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 4444 KB

  • Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 3902 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4034374

 • Windows Malicious Software Removal Tool - júl 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool - júl 2017 aktualizácia: ~ 57060KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-júl 2017 aktualizácia: ~ 58013 KB

  Description:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

Utorok 13. júna 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 13. júna 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 (KB3217845)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB2744129 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 378 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3217845

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4018106)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 74 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 64KB

  • Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 75KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4018106

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4021558)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7 a Windows 7

  • Dôležité upozornenie: Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza: KB4018271 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29670KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55599 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17030KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33143 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 53773 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29272KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 14821KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 30617 KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10765KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4021558

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB4021903)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS15-109 (KB3080446) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 7625KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 4062KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 6254 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4021903

 • Jún 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 4 WES09 a POSReady 2009 (KB4021915)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS17 013 (KB4012355) v systéme Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Júna 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 4 na WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 6109KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4021915

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4021923)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 82KB

  • Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium ktualizovať: ~ 134KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 91 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4021923

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4022008)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS13-050 (KB2839894) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1787KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2724 KB

  • Windows Server 2008 s procesorom Itanium systému aktualizáciu: ~ 2577KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022008

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4022010)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 78KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 85 KB

  • Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 118KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022010

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4022013)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17-017 (KB4011981) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 11330KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 8468KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 10975 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022013

 • Aktualizácie zabezpečenia kvality len pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4022717)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-115 (KB3184943) Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Iba kvalitu zabezpečenia aktualizácia Windows 8.1 pre systémy s procesorom x86 aktualizovať: ~ 30857 KB

  • Zabezpečenie len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 52709 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022717

 • Len kvalita aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4022718)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

  • MS16-115 (KB3184943) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Iba kvalitu zabezpečenia aktualizácia Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 25066 KB

  • Len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 40890 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022718

 • Mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4022719)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4019264 Windows Embedded Standard 7

  • KB4019265 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Zabezpečenie mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 185866 KB

  • Zabezpečenie mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 111315 KB

  • Mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 95532KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022719

 • Len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4022722)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-111 (KB3175024) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Zabezpečenie len kvalita Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 28213 KB

  • Zabezpečenie len kvalita Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 48047 KB

  • Len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 47076KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022722

 • Mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4022724)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4019218 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Mesačné kvality súhrn pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 150293 KB

  • Mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 91613 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022724

 • Mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4022726)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4019217 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 132326 KB

  • Zabezpečenie kvality Mesačný súhrn pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 241356 KB

  • Mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 107462KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022726

 • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4022730)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4020821 na verziu Windows 10 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21030 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10182 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1507 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21031 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10183 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10178 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21037 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia programu Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 21034 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10182 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21033 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10183 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9171KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10183 KB

  • 2017-06 aktualizácie zabezpečenia Adobe Flash prehrávač pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64-based Systems aktualizovať: ~ 21027 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022730

 • Aktualizácia zabezpečenia systému Windows XP vložený (KB4022747)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Windows Update, Microsoft Update, dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 544KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022747

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4022883)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4015380 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 265KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 733KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 509 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 647KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022883

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4022884)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16 147 (KB3196348) v systéme Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1468KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 6846 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 4498KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1517KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022884

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4022887)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4019204 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1035KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1355 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2680KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1427KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4022887

 • Aktualizácia zabezpečenia systému Windows XP vložený (KB4024323)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Windows Update, Microsoft Update, dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 846KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4024323

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4024402)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Windows Update, Microsoft Update, dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ rok 1887KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 4025 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1039KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4024402

 • Aktualizácia zabezpečenia systému Windows XP vložený (KB4025218)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Windows Update, Microsoft Update, dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 519KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4025218

 • MS16-100: Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows 10 a Windows 10 verzií 1511 (KB3172729)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511 a Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 a Windows 10 verzií 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 12093 KB

  • Windows 10 a Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 5409KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3172729

 • Dynamické Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB4022714)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4019473 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 586136KB

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1111946 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022714

 • Dynamické Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 (KB4022715)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia:
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Supersedes:

  • KB4019472 na verziu Windows 10 1607

  • KB4023680 na verziu Windows 10 1607

  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 600238 KB

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1124915 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač

 • Dynamické Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1703(KB4022725)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4020102 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 360799 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 568357 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022725

 • Dynamické Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1507 (KB4022727)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4019474 na verziu Windows 10 1507
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1507
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1507 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 519545 KB

  • Windows 10 verzia 1507 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1106638 KB

  Description:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022727

 • Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4023890)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4021573 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách:
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 2337 KB

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2441 KB

  Description:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.
  http://support.microsoft.com/help/4023890

Nový obsah nonsecurity:

 • Microsoft .NET Framework 4.7 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB3186497)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 7 a Windows Server 2008 R2 aktualizácia: ~ 48662KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 je kompatibilný, priamu aktualizáciu pre všetky predchádzajúce verzie rozhrania .NET Framework 4.X. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186497

 • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB3186499)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 inovácie jazykové balíky systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 125209 KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 jazykový balík obsahuje lokalizovaných prostriedkov pre podporované jazyky. Táto aktualizácia sa nainštaluje nové jazykové balíky .NET Framework 4.7 pre všetky podporované jazyky, ktoré sú nainštalované v počítači. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186499

 • Microsoft .NET Framework 4.7 systému Windows Server 2012 pre x64 (KB3186505)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 68823 KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 je kompatibilný, priamu aktualizáciu pre všetky predchádzajúce verzie rozhrania .NET Framework 4.X. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186505

 • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3186539)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 41139KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 70036 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 aktualizáciu Windows RT 8.1: ~ 25016KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 je kompatibilný, priamu aktualizáciu pre všetky predchádzajúce verzie rozhrania .NET Framework 4.X. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186539

 • Microsoft .NET Framework 4.7 verziu Windows 10 1607 a Windows Server 2016(KB3186568)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 x64 aktualizácia: ~ 68659 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 41267KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 je kompatibilný, priamu aktualizáciu pre všetky predchádzajúce verzie rozhrania .NET Framework 4.X. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186568

 • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre Windows 8.1 Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3186606)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 82009KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 104488 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 42653KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 jazykový balík obsahuje lokalizovaných prostriedkov pre podporované jazyky. Táto aktualizácia sa nainštaluje nové jazykové balíky .NET Framework 4.7 pre všetky podporované jazyky, ktoré sú nainštalované v počítači. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186606

 • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre systém Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 (KB3186607)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky Windows 10 verzie 1607 a Windows Server 2016 x64 aktualizácia: ~ 104517 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre Windows 10 verzie 1607 aktualizácia: ~ 81946KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 jazykový balík obsahuje lokalizovaných prostriedkov pre podporované jazyky. Táto aktualizácia sa nainštaluje nové jazykové balíky .NET Framework 4.7 pre všetky podporované jazyky, ktoré sú nainštalované v počítači. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3186607

 • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre systém Windows Server 2012 pre x64 (KB4015882)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Súčasť balenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Microsoft .NET Framework 4.7 jazykové balíky pre systém Windows Server 2012 na x64 aktualizácia: ~ 97204 KB

  Description:
  Microsoft .NET Framework 4.7 jazykový balík obsahuje lokalizovaných prostriedkov pre podporované jazyky. Táto aktualizácia sa nainštaluje nové jazykové balíky .NET Framework 4.7 pre všetky podporované jazyky, ktoré sú nainštalované v počítači. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4015882

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4022405)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1703: ~ 5273KB

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 11658 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4022405

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB4023834)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4013418 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 11514 KB

  • Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 5175 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/help/4023834

 • Windows Malicious Software Removal Tool - júna 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool - júna 2017 aktualizácia: ~ 5520KB

  • Aktualizácia Windows Malicious Software Removal Tool x64-júna 2017: ~ 6005 KB

  Description:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • MS15-128: Aktualizácie zabezpečenia pre program Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3099860)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3099860

 • MS16-155: December 2016 zabezpečenia a kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB3205402)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3205402

 • MS16-155: December 2016 bezpečnosť a kvalita Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 v systéme Windows Server 2012 pre x64 (KB3205403)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3205403

 • MS16-155: December 2016 bezpečnosť a kvalita Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3205404)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3205404

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4018271)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4018271

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP Embedded a Windows XP (KB4018466)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4018466

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP Embedded a Windows XP (KB4019204)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4019204

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows 8 (KB4019623)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4019623

 • MS16-143: Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2003, Windows XP Embedded a Windows XP (KB3197835)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3197835

 • MS17-013: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows 8, Windows Server 2003, Windows XP vložený, a systém Windows XP (KB4012583)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4012583

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 8 a Windows Server 2012 (KB2975331)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/2975331

Utorok 30 mája 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 30 mája 2017.

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019108)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4019108

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4019109)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4019109

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4019110)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4019110

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4019111)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4019111

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 a Windows 10 verzií 1511 (KB4022868)
  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 a Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 / Windows 10 verzie 1511 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 91 KB

  • Windows 10 a Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 100KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4022868

Štvrtok 25 Máj 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na štvrtok 25 mája 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB4023136)
  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 115KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 100KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 127 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4023136

Pondelok 22 Máj 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v pondelok 22 mája 2017.

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

 • Windows Malicious Software Removal Tool - mája 2017 (KB890830)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa zmenili.

  • Táto aktualizácia bude potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Štvrtok 18 Máj 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v štvrtok 18 mája 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows XP vložený (KB4023136)
  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Server 2012 x64: ~ 539 KB

  • Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 84 KB

  • Aktualizácia systému Windows 7: ~ 75KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 83KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 523KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4023136

Utorok 16 Máj 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 16 mája 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 (KB4021701)
  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2072 KB

  • Aktualizácia Windows 10: ~ 1520KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4021701

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4021702)
  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2480 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 1831KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4021702

 • Ukážka 2017 05 mesačné kvality súhrnnej Windows 8.1 a Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2 (KB4019217)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4015553 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017 05 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 130337 KB

  • 2017 05 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 235216 KB

  • 2017 05 ukážka z mesačného kvality súhrnnej Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizovať: ~ 105308KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019217

 • 2017-05 Ukážka súhrnnej mesačné kvality Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4019218)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4015554 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017 05 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 80412 KB

  • 2017 05 ukážka z mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 132218 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019218

 • Ukážka 2017 05 Mesačný súhrn kvality pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019265)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4015552 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • 2017 05 Ukážka mesačné kvality Rollup pre Windows 7 pre systémy založené na x86 aktualizácia: ~ 102827 KB

  • 2017-05 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 169582 KB

  • 2017 05 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 82844KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019265

 • Máj 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019288)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3216523 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 82583KB

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 122380 KB

  • Môže 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 15092KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019288

 • Máj 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4019289)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3216522 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 70899KB

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 pre x64 aktualizácia: ~ 116034 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019289

 • Môže 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4019290)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza:

  • KB3196684 v systéme Windows RT 8.1

  • KB3216521 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 82961KB

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 148525 KB

  • Máj 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 systému Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 52181KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019290

 • Mája 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4019291)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3216520 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 134923 KB

  • Môže 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 16301 voľných vyhradených KB

  • Máj 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 91249KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019291

 • Aktualizácia pre systém Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019990)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 1223KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 2641 KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 2635 KB

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 1221KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019990

Utorok 9 Máj 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 9 mája 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1703 (KB4016871)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4016240 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 366445 KB

  • Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 238305 KB

  Popis:
  ComponentUpdate: Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4016871

 • Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 a Windows Server 2016 (KB4019472)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Verzia Windows 10 1607

  • Mierna: Windows Server 2016

  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 524673 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 236279KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019472

 • Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB4019473)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4015219 na Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1107466 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 584845KB

  Popis:
  ComponentUpdate: Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019473

 • Kumulatívna aktualizácia Windows 10 (KB4019474)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: KB4015221 v systéme Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows 10 pre systémy s procesorom x64 aktualizovať: ~ 1105652 KB

  • Aktualizácia systému Windows 10 Aktualizácia: ~ 518053KB

  Popis:
  ComponentUpdate: Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019474

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4018196)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS15-127 (KB3100465) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 322 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 275KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018196

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4018271)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza: KB4014661 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55596 KB

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29658KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33143 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17039KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 53736 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29273KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 13375KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 x64 aktualizácia: ~ 27276 KB

  • Internet Explorer 8 pre systém WEPOS a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10718KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018271

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4018466)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS17-010 (KB4012598) v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1021KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1053KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1200 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 666KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018466

 • Aktualizácie zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 (KB4018490)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17 017 (KB4011981) v systéme Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 2219KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018490

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4018556)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17-017 (KB4011981) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 14810 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 10185KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 15781KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 2 403 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018556

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4018821)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS15-119 (KB3092601) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 279 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 208KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 520KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018821

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4018885)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS14-031 (KB2957189) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 505KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 810 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1348KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018885

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4018927)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 119KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 72KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 101 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018927

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019108)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza:

  • MS16-065 (KB3142024) v systéme Windows Server 2008 R2

  • MS16-120 (KB3188730) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 48402 KB

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 34412KB

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 11646KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019108

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4019109)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-120 (KB3188736) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 12219KB

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 47927 KB

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 32521KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019109

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4019110)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-120 (KB3188731) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 pre x64 aktualizácia: ~ 54382 KB

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 25081KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019110

 • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4019111)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-120 (KB3188732) na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 32464KB

  • Máj 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 53996 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019111

 • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019112)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4014981 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 155344 KB

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 107252KB

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 13125KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019112

 • Máj 2017 zabezpečenia a kvality Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4019113)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4014982 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 pre x64 aktualizácia: ~ 130526 KB

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 77769KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019113

 • Môže 2017 zabezpečenia kvality Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4019114)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4014983 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 175814 KB

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 98592KB

  • Máj 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 systému Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 58455KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019114

 • Môže 2017 zabezpečenia kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4019115)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4014984 v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Máj 2017 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 153573 KB

  • Máj 2017 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 SP2 aktualizovať: ~ 105049KB

  • Máj 2017 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 13930KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019115

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4019149)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-062 (KB3156017) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 430 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 797KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 345KILOBAJT

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019149

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4019204)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB4015195 v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1035KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1353 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2675KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1427KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019204

 • Aktualizácia zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 a Windows Server 2008 (KB4019206)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-146 (KB3204724) v systéme Windows Server 2008 a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 190KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 540KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 360 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 634KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019206

 • 2017 05 iba kvalitu aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4019213)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB3204474 v systéme Windows Server 2012 R2

  • MS16-114 (KB3177186) na Windows 8.1

  • MS16-116 (KB3184122) na Windows 8.1

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 18254KB

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 25414 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019213

 • 2017-05 len kvality aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4019214)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

  • MS16-114 (KB3177186) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  • MS16-116 (KB3184122) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 14879KB

  • Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64-based Systems aktualizovať: ~ 23629 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019214

 • 2017-05 zabezpečenia Mesačný súhrn kvality pre Windows 8.1 a Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2 (KB4019215)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB4015193 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  • KB4015553 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 233609 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 129479KB

  • Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 104427KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019215

 • 2017-05 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4019216)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB4015193 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  • KB4015554 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64-based Systems aktualizovať: ~ 127788 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 78396KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019216

 • 2017-05 len kvalita aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019263)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS16-111 (KB3175024) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-114 (KB3177186) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-116 (KB3184122) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 19509KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 31195 KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 35301KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019263

 • 2017 05 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4019264)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB4015193 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • KB4015552 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 101664KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 166996 KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 82870KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4019264

 • 2017-05 aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4020821)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: KB4018483 na Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10, Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 20692 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 20688 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10018 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzia 1703 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10019 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzia 1607 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10024 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 20686 KB

  • Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 20690 KB

  • Windows 10 verzia 1607/Windows 10 verzie 1511 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10019 KB

  • Windows 8.1 pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10022 KB

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 20694 KB

  • Windows RT 8.1 pre systémy s procesorom ARM aktualizácia: ~ 9030KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 20685 KB

  • Windows Embedded 8 Standard pre x86-based Systems aktualizovať: ~ 10023 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020821

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia systému Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3173424)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB3021910 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 10567 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 4637KB

  • Aktualizácia systému Windows RT 8.1: ~ 9595KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3173424

 • Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4020007)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4020002 na verziu Windows 10 1703
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 2433 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1703: ~ 2333KB

  Popis:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.

  http://support.microsoft.com/kb/4020007

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1703 (KB4020008)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 4679 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1703: ~ 2367KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020008

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4020535)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1384 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 645KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1872KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 712KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020535

 • Windows Malicious Software Removal Tool - mája 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Malicious Software Removal Tool x64 – máj 2017: ~ 57813 KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool – máj 2017 aktualizácia: ~ 57061KB

  Popis:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Utorok 2 mája 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 2 mája 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6.2 v systéme Windows Server 2012 pre x64 (KB4020498)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.6.2 Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 1205 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020498

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6.2 na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4020499)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.6.2 Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 1201 KB

  • .NET framework 4.6.2 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 645KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020499

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6.2 pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4020500)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.6.2 Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 1657 KB

  • .NET framework 4.6.2 aktualizáciu Windows 7: ~ 1630KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020500

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4020501)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia rozhrania .NET framework 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard: ~ 648KB

  • Aktualizácia rozhrania .NET framework 4.6, 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 pre x64: ~ 1194 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020501

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6, 4.6.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4020502)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.6, 4.6.1 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 1194 KB

  • .NET framework 4.6, 4.6.1 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 644KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020502

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.6 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 (KB4020503)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2008 pre x64 aktualizácie: ~ roku 1660 KB

  • .NET framework 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1633KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020503

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.5.2 na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4020505)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.5.2 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 625KB

  • .NET framework 4.5.2 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 1143 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020505

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.5.2 Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4020506)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.5.2 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 1144 KB

  • .NET framework 4.5.2 Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 628KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020506

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4.5.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 (KB4020507)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4.5.2 Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2008 pre x64 aktualizácie: ~ 2208 KB

  • .NET framework 4.5.2 Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1713KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020507

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 4 WES09 a POSReady 2009 (KB4020510)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows XP
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 4 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 1633KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020510

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 (KB4020511)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 2.0 v aktualizácii Windows Server 2008 SP2: ~ 4455KB

  • Aktualizácia rozhrania .NET framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre x64: ~ 8316 KB

  • .NET framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 257KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020511

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 3.5 v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4020512)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 3.5 Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 164KB

  • Aktualizácia rozhrania .NET framework 3.5 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 185 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020512

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4020513)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 159KB

  • Aktualizácia rozhrania .NET framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64: ~ 183 KB

  • .NET framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 188KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020513

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 3.5 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4020514)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia rozhrania .NET framework 3.5 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64: ~ 186 KB

  • .NET framework 3.5 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 161KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020514

 • Aktualizácia rozhrania .NET Framework 2.0 SP2 WES09 a POSReady 2009 (KB4020517)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • .NET framework 2.0 SP2 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 1130KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4020517

Utorok 18 apríla 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 18. apríla 2017.

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4014981)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4014981

 • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4014985)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/4014985

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4015193)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza:

  • KB3203884 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 a Windows XP Embedded

  • KB4012864 v systéme Windows Server 2008

  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a systému Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 648 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 538KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 504 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 350KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 431 KB

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 340KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 133KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 627 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 191KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 522KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 523KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015193

 • Apríl, 2017 Ukážka súhrnnej mesačné kvality pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4015552)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza:

  • KB3197869 v systéme Windows Server 2008 R2

  • KB4012218 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 164927 KB

  • Apríla 2017 Ukážka mesačné kvality Rollup pre Windows 7 aktualizácia: ~ 100490KB

  • Apríla 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 80117KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015552

 • Apríl, 2017 Ukážka mesačné kvality súhrnnej Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4015553)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4012219 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 127720KB

  • Apríla 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 229614 KB

  • Apríla 2017 ukážka z mesačného kvality súhrnnej Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 102573KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015553

 • Apríla 2017 Ukážka súhrnnej mesačné kvality pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4015554)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB4012220 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 ukážka z mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 125806 KB

  • Apríla 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 77424KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015554

Utorok 11 apríla 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 11 apríla 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • Aktualizácie zabezpečenia pre verziu Windows 10 1607 a Windows Server 2016 (KB4015217)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Verzia Windows 10 1607

  • Mierna: Windows Server 2016

  Nahrádza:

  • KB4016635 na verziu Windows 10 1607

  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 x64-based Systems aktualizovať: ~ 408413 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 195376KB

  • Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 1093633 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015217

 • Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB4015219)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS17-006 (KB4013198) na systém Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1106526 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 583611KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015219

 • Kumulatívna aktualizácia Windows 10 (KB4015221)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB4016637 v systéme Windows 10

  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1105237 KB

  • Aktualizácia Windows 10: ~ 517545KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015221

 • Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1703 (KB4015583)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1703
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1703 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 116905 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1703: ~ 52800KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015583

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 (KB3211308)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS17-008 (KB3211306) v systéme Windows Server 2008
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 573 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3211308

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 (KB3217841)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 157 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3217841

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4014652)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17-021 (KB3214051) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 589KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 1176 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1209KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014652

 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4014661)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza:

  • KB4016446 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS17-006 (KB4012204) na Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55582 KB

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29701KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33100 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17017KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29275KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 53711 KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 14801KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 alebo Windows Vista pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 30606 KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10743KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014661

 • Aktualizácia zabezpečenia systému Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows XP vložený (KB4014793)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17-017 (KB4011981) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 13494 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 14799KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 9619KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1687KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014793

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4014794)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS10-033 (KB979482) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista na x64-based Systems aktualizovať: ~ 121 KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 82KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 165KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 533KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014794

 • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4014981)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-155 (KB3205402) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 95023KB

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 136043 KB

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 1525KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014981

 • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4014982)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-155 (KB3205403) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard pre x64 aktualizácia: ~ 120646 KB

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 73411KB

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 v systéme Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 123314 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/4014982

 • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4014983)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-155 (KB3205404) na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 161332 KB

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 90023KB

  • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 systému Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizovať: ~ 61539KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014983

 • Apríla 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista (KB4014984)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-155 (KB3210142) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 alebo Windows Vista SP2 aktualizovať: ~ 97640KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 1768KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia a kvality opráv pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 v systéme Windows Server 2008 alebo Windows Vista SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 141549 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014984

 • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4014985)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 5143KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 5712 KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 na Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 188KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014985

 • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4014986)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 1441KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard pre x64 aktualizácia: ~ 2535 KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 v systéme Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 3856 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014986

 • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4014987)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT * 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 3845 KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 2076KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 systému Windows RT 8.1 RT pre systémy založené na ARM aktualizácia: ~ roku 1799KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014987

 • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 4.6 v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista (KB4014988)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 v systéme Windows Server 2008 alebo Windows Vista SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 12188 KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 257KB

  • Apríla 2017 iba aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 alebo Windows Vista SP2 update: ~ 7805KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014988

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista, a WES09 a POSReady 2009 (KB4015067)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1873KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 647KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 1384 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 712KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015067

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB4015068)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-110 (KB3184471) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 2464 KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 2174KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015068

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4015195)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS17 018 (KB4012497) v systéme Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2678KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 1033KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ výške 1352 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1427KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015195

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4015380)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-132 (KB3203859) v systéme Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 509 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 732KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 265KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 647KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015380

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4015383)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16 097 (KB3178034) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 2358 KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 1170KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 3547KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1293KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015383

 • Apríla 2017 iba kvalitu aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4015546)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB3198591 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-111 (KB3175024) v systéme Windows Embedded Standard 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 23667KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 38358 KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 39640KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015546

 • Apríla 2017 iba kvalitu zabezpečenia aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4015547)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-110 (KB3184471) na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10173KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 15879 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015547

 • Apríla 2017 iba kvalitu zabezpečenia aktualizácia pre systém Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4015548)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS16-110 (KB3184471) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 28459 KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 18570KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015548

 • Apríla 2017 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4015549)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB4012864 v systéme Windows Server 2008 R2

  • KB4016446 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 163896 KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 99923KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 78306KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015549

 • Apríl, 2017 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4015550)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB4012219 v systéme Windows RT 8.1

  • KB4016446 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 125436KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 226522 KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT aktualizovať: ~ 100776KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015550

 • Apríl, 2017 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4015551)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS17-006 (KB4012217) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality súhrn pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 123649 KB

  • Apríla 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 76542KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015551

 • Aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4018483)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: MS17-023 (KB4014329) na verziu Windows 10 1607, Windows 10 a Windows RT 8.1, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20685 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 a Windows 10 verzií 1511 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20690 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20689 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 Aktualizácia: ~ 10021KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 aktualizácia: ~ 10023KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 10021KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10284KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 21301 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 9027KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 10021KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 20685 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4018483

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4015220)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 12022 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 5372KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4015220

 • Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB4016654)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, zabezpečenia
  Nahrádza: KB4013420 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 5174 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 4425KB

  Popis:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.

  http://support.microsoft.com/kb/4016654

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4017018)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 541KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 191KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 360 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 634KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4017018

 • Windows Malicious Software Removal Tool - apríla 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB890830 na Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool - apríla 2017 aktualizácia: ~ 53167KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-apríl 2017 aktualizácia: ~ 54059 KB

  Popis:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Utorok 28 marca 2017


Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní utorok 28 marca 2017

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 a Windows Vista (KB4016754)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Cieľové platformách: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10: ~ 52KB

  • Windows 10 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 53 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 55KB

  • Windows 8.1 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 56 KB

  • Aktualizácia systému Windows 7: ~ 51KB

  • Windows 7 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 52 KB

  • Windows Vista pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 59 KB

  • Aktualizácia systému Windows Vista: ~ 58KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4016754

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1511 (KB4017099)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 52KB

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 53 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4017099

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB4017100)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Odporúčané a automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 52KB

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 53 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4017100

Štvrtok 23 marec 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na štvrtok 23. marca 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3191564)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 15016KB

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 19631 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3191564

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2012 (KB3191565)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Server 2012 x64: ~ 21332 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/3191565

Streda 22 marec 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v stredu 22. marca 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia programu Internet Explorer (KB4016446)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 7719KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 17025 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 7653KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 systémom x64 aktualizácia: ~ 16866 KB

  Description:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4016446

Utorok 21 marec 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 21. marca 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Marca 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3216520)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Nahrádza: KB3195382 v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 na Windows Server 2008 alebo Windows Vista SP2 aktualizovať: ~ 97422KB

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 2.0 v systéme Windows Server 2008 SP2 pre systémy s procesorom Itanium aktualizácia: ~ 1584KB

  • Marca 2017 Ukážka kvality súhrn pre rozhranie .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 v systéme Windows Server 2008 alebo Windows Vista SP2 pre x64 aktualizácia: ~ 141267 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216520

 • Marca 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3216521)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3196684 na Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 183198 KB

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 na Windows 8.1 aktualizácia: ~ 98969KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216521

 • Marca 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB3216522)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3195383 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1, 4.6.2 Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 pre x64 aktualizácia: ~ 134409 KB

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 73277KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216522

 • Marca 2017 Ukážka kvality rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB3216523)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: Katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3196686 v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 92329KB

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 na Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 132294 KB

  • Marca 2017 Ukážka kvality Rollup .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 1373KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216523

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3217877)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 513KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 946 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3217877

 • Marca 2017 Ukážka súhrnnej mesačné kvality pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4012218)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3197869 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Cieľové platformách: Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 Ukážka mesačné kvality Rollup pre Windows 7 aktualizácia: ~ 95616KB

  • Marca 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 157761 KB

  • Marca 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 71710KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012218

 • Marca 2017 Ukážka mesačné kvality súhrnnej Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4012219)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3197875 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 124237KB

  • Marca 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 223484 KB

  • Marca 2017 ukážka z mesačného kvality súhrnnej Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 99439KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012219

 • Marca 2017 Ukážka súhrnnej mesačné kvality pre systém Windows Embedded štandardné 8 a Windows Server 2012 (KB4012220)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie, Non-zabezpečenia
  Nahrádza: KB3197878 na Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 ukážka z mesačného kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 69301KB

  • Marca 2017 ukážka z mesačné kvality súhrnnej pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 112533 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012220

 • Aktualizácia na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4012864)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia
  Nahrádza: KB3203884 na Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 537KB

  • Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 652 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64: ~ 501 KB

  • Aktualizácia Windows Embedded 8 Standard: ~ 348KB

  • Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 430 KB

  • Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 a Windows 7: ~ 338KB

  • Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 132KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 526KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 190KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 626 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 523KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012864

Utorok 14 marca 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 14. marca 2017.

Nový obsah zabezpečenia:

 • MS17-006: Kumulatívna aktualizácia verzie systému Windows 10 1607 a Windows Server 2016 (KB4013429)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Verzia Windows 10 1607

  • Mierna: Windows Server 2016

  Nahrádza: MS17-001 (KB3213986) na verziu Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 717293 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 365752KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4013429

 • MS17-006: Kumulatívna aktualizácia programu Windows 10 (KB4012606)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS17-001 (KB3210720) v systéme Windows 10
  Cieľové platformách: Windows 10
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10: ~ 515346KB

  • Windows 10 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1100963 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012606

 • MS17-006: Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB4013198)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS17-001 (KB3210721) na systém Windows 10 verzie 1511
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 582658KB

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1104829 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4013198

 • MS17-006: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer (KB4012204)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista a Windows XP Embedded

  • Mierna: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

  Nahrádza:

  • KB3210694 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-104 (KB3185319) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  • MS16-144 (KB3203621) v systéme Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded

  Cieľové platformách: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Internet Explorer 11 Windows 8.1 aktualizácia: ~ 29709KB

  • Internet Explorer 11 pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 55615 KB

  • Internet Explorer 10 pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 33106 KB

  • Internet Explorer 10 pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 17019KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64-based Systems aktualizovať: ~ 52927 KB

  • Internet Explorer 11 pre systém Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 29275KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 15004KB

  • Internet Explorer 9 pre systém Windows Server 2008 alebo Windows Vista pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 30947 KB

  • Internet Explorer 8 pre WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 10742KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012204

 • MS17-006: Marca 2017 iba kvalitu aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB4012212)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB3200006 na Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  • MS16-111 (KB3175024) v systéme Windows Embedded Standard 7

  • MS16-114 (KB3177186) v systéme Windows Embedded Standard 7

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 33880 KB

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 19133KB

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 35124KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012212

 • MS17-006: Marec 2017 iba kvalitu zabezpečenia aktualizácia Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4012213)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS16-114 (KB3177186) Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  • MS16-115 (KB3184943) Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 37792 KB

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvality aktualizácie pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 24601KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012213

 • MS17-006: Marec 2017 iba kvalitu zabezpečenia aktualizácia pre systém Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4012214)

  Miestne: všetky
  Nasadenie: WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS16-110 (KB3187754) v systéme Windows Embedded 8 Standard

  • MS16-114 (KB3177186) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  • MS16-115 (KB3184943) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 16932KB

  • Marca 2017 zabezpečenia len kvalitu Update pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 27144 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012214

Popis:
Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

http://support.microsoft.com/kb/4012215

 • MS17-006: Marca 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB4012216)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-144 (KB3205401) na Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2
  Cieľové platformách: Windows 8.1 a Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 199627 KB

  • Marca 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 110617KB

  • Marca 2017 zabezpečenia mesačné kvality súhrnnej Windows RT aktualizovať: ~ 89587KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012216

 • MS17-006: Marca 2017 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4012217)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • KB3203884 Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  • MS16-144 (KB3205409) v systéme Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded 8 Standard aktualizovať: ~ 66714KB

  • Marca 2017 zabezpečenia mesačné kvality súhrn pre Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 109076 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012217

 • MS17-008: Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 (KB3211306)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 574 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3211306

 • MS17-010: Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4012598)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 1051KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 1199 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1017KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 666KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012598

 • MS17-012: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3217587)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 67KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 92 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 108KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3217587

 • MS17-012: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB4012021)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 134KB

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 148 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012021

 • MS17-013: Marec 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 4 WES09 a POSReady 2009 (KB4012355)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Cieľové platformách: Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Marca 2017 bezpečnosť a kvalitu Rollup .NET Framework 4 WES09 a POSReady 2009 aktualizácia: ~ 6099KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012355

 • MS17-013: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4012583)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza:

  • MS16-146 (KB3204724) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista

  • MS16-147 (KB3196348) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista

  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 4498KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 3157KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista na x64-based Systems aktualizovať: ~ 6841 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1517KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012583

 • MS17-013: Aktualizácia zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 (KB4012584)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 298KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 955KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 594 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 566KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012584

 • MS17-016: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB4012373)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 79 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 82KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 64KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012373

 • MS17-017: Aktualizácia zabezpečenia WES09 a POSReady 2009 (KB4011981)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 11332KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista na x64-based Systems aktualizovať: ~ 10981 KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 8470KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 2218KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4011981

 • MS17 018: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB4012497)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické
  Nahrádza: MS16-151 (KB3204723) v systéme Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 2675KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 1035KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista na x64-based Systems aktualizovať: ~ 1355 KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 1426KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4012497

 • MS17 019: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 (KB3217882)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Cieľové platformách: Windows Server 2008
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1436 KB

  • Windows Server 2008 aktualizácia: ~ 1437KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3217882

 • MS17-020: Aktualizácia zabezpečenia systému Windows Vista (KB3205715)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows Vista: ~ 775KB

  • Aktualizácia systému Windows Vista x64: ~ 858 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3205715

 • MS17-021: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3214051)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 589KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista na x64-based Systems aktualizovať: ~ 1180 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1851KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3214051

 • MS17-022: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP vložený (KB3216916)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: MS16-040 (KB3146963) v systéme Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Cieľové platformách: Windows Server 2008, Windows Vista a Windows XP Embedded
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 1106 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 1387KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 529KB

  • Aktualizácia WES09 a POSReady 2009: ~ 916KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216916

 • MS17-023: Aktualizácia zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4014329)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: MS17-005 (KB4010250) v systéme Windows 10 verzia 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 Aktualizácia: ~ 10178KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Server 2016 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 21017 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 21015 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 a Windows 10 verzií 1511 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 21023 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 10177KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 aktualizácia: ~ 10174KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10179KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 21022 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 9170KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 21020 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 10179KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4014329

 • Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3218362)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité
  Nahrádza: KB3200006 v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 398KB

  • Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista x64: ~ 803 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3218362

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 (KB4013418)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity
  Nahrádza: KB3211320 na verziu Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 11501 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 5169KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/4013418

 • Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB4013419)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity
  Nahrádza: KB3194623 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 12225 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 10707KB

  Popis:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.

  http://support.microsoft.com/kb/4013419

 • Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB4013420)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity
  Nahrádza: KB3211309 na verziu Windows 10 1607
  Cieľové platformách:
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 5172 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 4427KB

  Popis:
  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.

  http://support.microsoft.com/kb/4013420

 • Windows Malicious Software Removal Tool - marca 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity súhrnné aktualizácie
  Nahrádza: KB890830 na Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool - marec 2017 aktualizácia: ~ 47324KB

  • Windows Malicious Software Removal Tool x64-marec 2017 aktualizácia: ~ 48247 KB

  Popis:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

Utorok 7 marec 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie v utorok 7. marca 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 7 (KB2952664)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Cieľové platformách: Windows 7
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows 7: ~ 6157KB

  • Aktualizácia systému Windows 7 x64: ~ 5315 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Aktualizácia systému Windows 8.1 (KB2976978)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Cieľové platformách: Windows 8.1
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 8.1 x64: ~ 4770 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 4115KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/2976978

Štvrtok 23 februára 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah plánovaná na štvrtok 23 februára 2017

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • MS13-004: Aktualizácia zabezpečenia pre program Microsoft .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7 (KB2742599)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/2742599

 • MS16-155: December 2016 zabezpečenia a kvality Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard (KB3205403)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3205403

 • MS16-155: December 2016 bezpečnosť a kvalita Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3205404)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3205404

Streda, 22. februára 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní Streda 22. februára 2017

Nový obsah nonsecurity:

 • Windows Malicious Software Removal Tool - februára 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Vysokú prioritu, Non-zabezpečenia Kumulatívna aktualizácia

  Nahrádza: KB890830 na Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista
  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista
  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool - februára 2017 aktualizácia: ~ 47050KB

  • Aktualizácia Windows Malicious Software Removal Tool x64-februára 2017: ~ 47978 KB

  Popis:
  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.
  http://support.microsoft.com/kb/890830

Utorok 21 februára 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní Utorok 21 februára 2017

Nový obsah zabezpečenia:

 • MS17-005: Aktualizácia zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB4010250)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia
  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: MS17-003 (KB3214628) v systéme Windows 10 verzia 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012
  Veľkosť približne súborov:

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20736 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 10040KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 a Windows 10 verzií 1511 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20740 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20738 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 aktualizácia: ~ 10043KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 Aktualizácia: ~ 10044KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 20741 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10047KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 9054KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 10049KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 20735 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.
  http://support.microsoft.com/kb/4010250

Utorok 14 februára 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní utorok 14 februára 2017

Zmeny existujúcich zabezpečenia obsahu:

 • MS13-004: Aktualizácia zabezpečenia pre program Microsoft .NET Framework 3.5.1 v systéme Windows Embedded Standard 7 (KB2742599)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/2742599

 • MS16-155: December 2016 zabezpečenia a kvality Rollup .NET Framework 3.5 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 Windows Embedded 8 Standard (KB3205403)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa nezmenia.

  • Táto aktualizácia nie je potrebné preinštalovať.

  http://support.microsoft.com/kb/3205403

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

Streda 1 februára 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah uvoľní Streda 1 februára 2017.

Nový obsah nonsecurity:

 • Aktualizácia pre systém Windows 7 (KB2952664)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity

  Cieľové platformách: Windows 7

  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia systému Windows 7: ~ 5316KB

  • Aktualizácia systému Windows 7 x64: ~ 6159 KB

  Popis:

  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/2952664

 • Aktualizácia systému Windows 8.1 (KB2976978)

  Miestne: všetky
  Nasadenia: Voliteľné a Windows Update, WSUS a katalóg
  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity
  Cieľové platformách: Windows 8.1
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 8.1 x64: ~ 4773 KB

  • Windows 8.1 aktualizácia: ~ 4116KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/2976978

Utorok 10 januára 2017

Toto je prehľad nových a zmenených obsah naplánované na vydanie na utorok 10 januára 2017.

Zmeny obsahu existujúcich nonsecurity:

Poznámka: WSUS a katalóg nasadenia sa nevzťahujú na systém Windows RT 8.1 alebo Windows RT

 • Aktualizácia pre systém Windows Server 2012 R2 (KB3216763)

  Miestne: všetky

  Nasadenie: Katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie nonsecurity

  Cieľové platformách: Windows Server 2012 R2
  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows Server 2012 R2 x64: ~ 299 KB

  Popis:
  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216763 MS17-001: Kumulatívna aktualizácia programu Windows 10 (KB3210720)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické

  Nahrádza: MS16-144 (KB3205383) v systéme Windows 10

  Cieľové platformách: Windows 10
  Approximatefile veľkosti:

  • Aktualizácia Windows 10: ~ 502059KB

  • Windows 10 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1081051 KB

  Popis:
  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3210720

 • MS17-001: Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1511 (KB3210721)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: kritické

  Nahrádza: MS16-144 (KB3205386) na systém Windows 10 verzie 1511

  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511

  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 568769KB

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 1086315 KB

  Popis:

  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3210721

 • MS17-001: Kumulatívna aktualizácia Windows 10 verzií 1607 a Windows Server 2016 (KB3213986)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: Verzia Windows 10 1607

  • Mierna: Windows Server 2016

  Nahrádza: MS16-144 (KB3206632) na verziu Windows 10 1607 a Windows Server 2016

  Cieľové platformách: Windows 10 1607 a Windows Server 2016

  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 526125KB

  • Windows 10 verzia 1607 a Windows Server 2016 x64-based Systems aktualizovať: ~ 972277 KB

  Popis:

  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3213986

 • MS17-003: Aktualizácie zabezpečenia pre program Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012 (KB3214628)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia:

  • Dôležité: 1607 verziu Windows 10, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Embedded 8 Standard

  • Mierna: Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

  Nahrádza: MS16-154 (KB3209498) v systéme Windows 10 verzia 1607 Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Cieľové platformách: Windows 10 1607 verziu Windows 10, Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard a Windows Server 2012

  Veľkosť približne súborov:

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 Aktualizácia: ~ 10044KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzie 1511 aktualizácie: ~ 10044KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20735 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607 a Windows 10 verzií 1511 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20733 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 verzia 1607 aktualizácia: ~ 10050KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows 10 verzie 1607/Windows 10 (pre systémy založené na x64) aktualizácia: ~ 20731 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 x64 aktualizácia: ~ 20733 KB

  • Adobe Flash Player pre Windows 8.1 aktualizácia: ~ 10047KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows RT 8.1 aktualizácia: ~ 9050KB

  • Adobe Flash Player pre Windows Embedded 8 Standard alebo Windows Server 2012 x64 aktualizácia: ~ 20737 KB

  • Adobe Flash Player pre systém Windows Embedded 8 Standard aktualizácia: ~ 10048KB

  Popis:

  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3214628

 • MS17-004: Januára 2017 iba kvalitu aktualizácia zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB3212642)

  Miestne: všetky

  Nasadenie: WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité

  Nahrádza: MS16-101 (KB3167679) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Veľkosť približne súborov:

  • Januára 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 3462KB

  • Januára 2017 zabezpečenia len kvality Update for Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 aktualizácia: ~ 6199 KB

  • Januára 2017 zabezpečenia len kvalita aktualizáciu pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 6449KB

  Popis:

  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3212642

 • MS17-004: Januára 2017 mesačné kvality Kumulatívna zabezpečenia systému Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (KB3212646)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

  Hodnotenie závažnosti zabezpečenia: dôležité

  Nahrádza: MS16-144 (KB3207752) v systéme Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Cieľové platformách: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  Veľkosť približne súborov:

  • Januára 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 aktualizácia: ~ 89665KB

  • Januára 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Embedded Standard 7 a Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 aktualizácia: ~ 146227 KB

  • Januára 2017 zabezpečenia mesačné kvality Rollup pre Windows Server 2008 R2 IA-64 aktualizácia: ~ 64548KB

  Popis:

  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3212646

 • MS17-004: Aktualizácia zabezpečenia pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista (KB3216775)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Hodnotenie závažnosti zabezpečenia UpdatesSecurity: dôležité

  Nahrádza: MS16-149 (KB3204808) v systéme Windows Server 2008 a Windows Vista

  Cieľové platformách: Windows Server 2008 a Windows Vista

  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista aktualizácie: ~ 8189KB

  • Windows Server 2008 alebo Windows Vista na x64-based Systems aktualizovať: ~ 10423 KB

  • Windows Server 2008 IA-64 aktualizácia: ~ 8183KB

  Popis:

  Problémy so zabezpečením bola identifikovaná v softvér produktu spoločnosti Microsoft, ktoré môžu ovplyvniť systému. Systém môžete chrániť nainštalovaním tejto aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musíte reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3216775

 • Aktualizácia pre systém Windows 10 verzií 1511 (KB3205439)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Automatické aktualizácie

  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity

  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1511

  Veľkosť približne súborov:

  • Windows 10 verzie 1511 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 6139 KB

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1511: ~ 6118KB

  Popis:

  Aktualizácia na riešenie problémov v systéme Windows. Úplný zoznam problémov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, nájdete v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie. Po nainštalovaní tejto položky môže byť potrebné reštartovať počítač.

  http://support.microsoft.com/kb/3205439

 • Dynamická aktualizácia pre systém Windows 10 verzia 1607 (KB3211309)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Automatické aktualizácie a katalóg

  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity

  Nahrádza: KB3207781 na verziu Windows 10 1607

  Cieľové platformách: Windows 10 verzie 1607

  Veľkosť približne súborov:

  • Aktualizácia Windows 10 verzií 1607: ~ 4501KB

  • Windows 10 verzia 1607 pre x64-based Systems aktualizovať: ~ 5281 KB

  Popis:

  Aktualizácie v kategórii dynamická aktualizácia Windows 10 používajú Windows 10 získať ovládač nevyhnutný a súčasť inštalácie zlepšenia počas počiatočnej inštalácie.

  http://support.microsoft.com/kb/3211309

 • Windows Malicious Software Removal Tool Windows - januára 2017 (KB890830)

  Miestne: všetky

  Nasadenia: Dôležité-automatické aktualizácie, WSUS a katalóg

  Klasifikácia: Vysokú prioritu, nonsecurity súhrnné aktualizácie

  Nahrádza: KB890830 na Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista

  Cieľové platformách: Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 a Windows Vista

  Veľkosť približne súborov:

  • Windows Malicious Software Removal Tool – január 2017 aktualizácia: ~ 46122KB

  • Aktualizácia Windows Malicious Software Removal Tool x64-januára 2017: ~ 46566 KB

  Popis:

  Po prevzatí tento nástroj spustí raz skontrolovať počítač určitý, bežne rozšírený škodlivý softvér (vrátane Blaster, Sasser a Mydoom) a pomáha odstraňovať nájdené infekcie. Ak sa nezistí infekciu, nástroj zobrazí správu o stave ďalšom spustení počítača. Nová verzia nástroja ponúkne každý mesiac. Ak chcete nástroj spustiť v počítači, môžete prevziať kópiu z Microsoft Download Center alebo z lokality microsoft.com môžete spustiť verziu online. Tento nástroj nie je náhradou antivírusovým programom. Na ochranu počítača by ste mali použiť antivírusový program.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

 • Aktualizácia programu Internet Explorer (KB3210694)

  • Metaúdaje zmenili.

  • Binárne súbory sa zmenili.

  • Táto aktualizácia bude potrebné preinštalovať.

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/3210694

Odkazy

Ďalšie informácie o službe Software Update Services a Windows Server Update Services zmeny, ktoré nastali pred 10. januára 2017 nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft skontrolujte obsah pre každý rok:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×