Navigácia v aplikácii PowerPoint pre iPad je jednoduchá vďaka klávesovým skratkám na externej klávesnici. Presun medzi jednotlivými oblasťami je rýchly a v krátkom čase môžete dokončiť svoje úlohy. Klávesové skratky v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice v systéme Mac alebo iOS.

Poznámky: 

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

  • Ak v aplikácii PowerPoint pre iPad chcete presunúť kurzor na rôzne oblasti (napríklad z pása s nástrojmi na tablu miniatúr), prejdite na tlačidlo a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka doprava (pohyb dopredu) alebo Shift + šípka doľava (pohyb dozadu).

  • PowerPoint pre iPad je mobilná aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v programe PowerPoint 2016.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v aplikácii PowerPoint pre iPad.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie novej snímky

Command + Shift + N

Odstránenie vybratého textu, objektu alebo snímky

Del

Vystrihnutie vybratého obsahu a skopírovanie do Schránky

Command + X

Vrátenie poslednej akcie

Command + Z

Skopírovanie vybratého obsahu do Schránky

Command + C

Prilepenie skopírovaného alebo vystrihnutého obsahu

Command + V

Výber celého textu

Command + A

Zmena písma vybratého obsahu na tučné

Command + B

Zmena písma vybratého obsahu na kurzívu

Command + I

Podčiarknutie vybratého obsahu

Command + U

Výber jedného slova doľava

Shift + Option + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Option + šípka doprava

Vytvorenie novej snímky

Command + Shift + N

Navigácia v PowerPointe pre iPad

PowerPoint pre iPad sa otvorí s vodorovne usporiadaným zoznamom príkazov. Na prechádzanie možnosťami stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka doprava dovtedy, kým sa kurzor nepremiestni na riadok s príkazmi, a potom stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves so šípkou doľava. Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte Command + Option + medzerník.

Prepínanie na zobrazenie prezentácie

  1. Umiestnite kurzor na tlačidlo.

  2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka doprava dovtedy, kým sa neozve oznam Play Slideshow from the Current Slide (Prehrávanie prezentácie od aktuálnej snímky), a potom stlačte kombináciu klávesov Command + Option + medzerník. Kurzor sa nachádza na tlačidle Ukončiť prezentáciu.

Prechod na ďalšiu snímku

Presuňte sa na snímku a potom stlačte medzerník.

Ukončenie prezentácie

Stlačte kláves Esc.

Skrytie panela s nástrojmi prezentácie

Potiahnite tromi prstami nahor.

Posúvanie kurzora v rámci zástupných objektov a poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jedno slovo doprava

Command + šípka doprava

Posun o jedno slovo doľava

Command + šípka doľava

Posun o riadok nahor

Šípka nahor

Posun o riadok nadol

Šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Command + šípka doľava

Posun na koniec riadka

Command + šípka doprava

Posun na začiatok zástupného objektu alebo poznámok

Command + šípka nahor

Posun na koniec zástupného objektu alebo poznámok

Command + End

Výber obsahu

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava

Shift + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Command + šípka doprava

Výber jedného slova doľava

Shift + Command + šípka doľava

Výber smerom o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Výber smerom o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Výber smerom o jeden odsek nahor

Shift + Command + šípka nahor

Výber smerom o jeden odsek nadol

Shift + Command + šípka nadol

Výber celého obsahu v zástupnom objekte alebo v poznámkach

Command + A

Výber od aktuálnej pozície po začiatok riadka

Shift + Command + šípka doľava

Výber od aktuálnej pozície po koniec riadka

Shift + Command + šípka doprava

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×