Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Microsoft Edge pomáha udržiavať vás v bezpečí online. Siete, ku ktoré sa pripojíte, však nemusia byť vždy zabezpečené. Zabezpečená sieť Microsoft Edge môže pomôcť chrániť vaše zariadenie a citlivé údaje, keď potrebujete ochranu.

Poznámka:  Zabezpečená sieť Microsoft Edge je funkcia vo verzii preview.Funkcie vo verzii preview sú služby, ktoré sú vo vývoji a sú k dispozícii ako ukážka, aby používatelia mohli získať skorší prístup a odoslať nám pripomienky.

Ako funguje Zabezpečená sieť Microsoft Edge? 

Zabezpečená sieť Microsoft Edge:

Ochrana v prípadoch, keď ju potrebujete: Keď sa používa, zabezpečená sieť automaticky vypne a v prípade potreby zapne ochranu, takže sa nemusíte starať o spravovanie šírky pásma alebo poznať, kedy potrebujete dodatočnú ochranu. Ak navštívite nezabezpečenú lokalitu HTTP alebo sa pripojíte k otvorenej Wi-Fi sieti, zabezpečená sieť zašifruje vaše údaje a skryje vašu polohu prostredníctvom našej služby VPN. Ak chcete zachovať vyhradenú šírku pásma údajov VPN, lokality na streamovanie obsahu, ako napríklad Netflix, Hulu, HBO a ďalšie, nebudú smerované cez službu Secure Network VPN. 

Šifruje pripojenie: Zabezpečená sieť šifruje internetové pripojenie a pomáha chrániť vaše údaje pred online hrozbami, ako sú napríklad hackeri. Keď Zabezpečená sieť Microsoft Edge chráni váš sieťový prenos, údaje sa smerujú z prehliadača Microsoft Edge cez šifrovaný tunel, aby sa vytvorilo zabezpečené pripojenie, a to aj pri použití nezabezpečenej URL adresy, ktorá začína protokolom HTTP. Hakerom to sťažuje prístup k údajom prehľadávania v zdieľanej verejnej Wi-Fi sieti. 

Pomáha zabrániť online sledovaniu: Na lokalitách, kde Zabezpečená sieť Microsoft Edge šifruje váš webový prenos prostredníctvom našej služby VPN, pomáhame zabrániť poskytovateľovi internetových služieb zhromažďovať údaje o prehľadávaní webových lokalít, ktoré navštívite.

Udržiava vašu polohu súkromnú: Online entity môžu používať vašu polohu a IP adresu na profilovanie a odosielanie cielených reklám. Zabezpečená sieť Microsoft Edge umožňuje prehľadávať pomocou virtuálnej IP adresy, ktorá maskuje vašu IP adresu a nahrádza geolokáciu podobnou regionálnou adresou, aby bolo pre online sledovanie zložitejšie sledovať vás pri prehľadávaní.

Prístup s osobným kontom:Ak chcete získať prístup k zabezpečenej sieti, prihláste sa pomocou osobného konta Microsoft. Zabezpečená sieť Microsoft Edge nie je k dispozícii pre podnikové kontá.

Je k dispozícii zdarma: Získajte každý mesiac 5 gigabajtov bezplatných údajov po prihlásení do prehliadača Microsoft Edge pomocou osobného konta Microsoft. 

Nižšie nájdete pokyny na zapnutie Zabezpečenej siete Microsoft Edge. 

Poznámka: Na sledovanie spotreby bezplatných údajov a prístup k zabezpečenej sieti je potrebné každý mesiac sa prihlásiť do Microsoft Edgeu. Všetky údaje o šírke pásma, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby Zabezpečená sieť Microsoft Edge, sa automaticky odstránia na konci požadovaného okna služby.

Najskôr skontrolujte, či je v nastaveniach prehliadača Microsoft Edge zapnutá zabezpečená sieť:

 • Vyberte položku Nastavenia a ďalšie > ochrana osobných údajov, vyhľadávanie a služby a v časti Zabezpečenie zapnite prepínač Zabezpečená sieť Microsoft Edge.

  Povoľte Zabezpečená sieť Microsoft Edge v nastaveniach Edgeu.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť aj v základných funkciách prehliadača:

 1. Vyberte položky Nastavenia a ďalšie > základy prehliadača.
  Zo svojho panela úloh prehliadača Microsoft Edge môžete rýchlo otvoriť základy prehliadača výberom ikony Heart Pulse

  Otvorte základy prehliadača v nastaveniach prehliadača Microsoft Edge.

 2. Prístup k Zabezpečená sieť Microsoft Edge získate výberom možnosti Získať vpn zdarma na bočnom paneli prehliadača Essentials.

  Poznámka: Ak nie ste prihlásení do svojho osobného konta Microsoft, zobrazí sa výzva na prihlásenie alebo vytvorenie konta.

 3. Po zapnutí zabezpečenej siete sa v nevyhnutných nastaveniach prehliadača zobrazí ikona štítu a prepínač – prehľadávate ho s väčším zabezpečením a ochranou osobných údajov.

 4. Spôsob ochrany prehľadávania zabezpečenou sieťou môžete zobraziť takto:

  • Chránený prenos – počet sieťových volaní smerovaných cez zabezpečenú sieť

  • Zabezpečené Wi-Fi – počet otvorených Wi-Fi pripojení zabezpečených prostredníctvom zabezpečenej siete

Na lokalitách, kde vždy chcete mať ochranu, vyberte možnosť Vždy používať sieť VPN pre túto lokalitu.

V ponuke Základy prehliadača začiarknite políčko Vždy používať sieť VPN pre túto lokalitu.

S osobným kontom Microsoft získate 5 GB bezplatných údajov za mesiac. Otvorte základy prehliadača výberom ikony Štít, aby ste videli, koľko údajov ste použili a koľko z neho zostalo v danom mesiaci. Mesačná kvóta údajov 5 GB sa obnoví v zobrazený dátum obnovenia. 

Zobrazte si lokality chránené a Wi-Fi zabezpečené zabezpečenou sieťou v nevyhnutných nastaveniach prehliadača.

Zistite, kedy je limit údajov nízky v nevyhnutných nastaveniach prehliadača.

Ikona štítu označí, keď dosiahnete limit. Výberom ikony zobrazíte, kedy sa údaje obnovia.

Zistite, kedy bol splnený limit údajov v nevyhnutných nastaveniach prehliadača.

Informácie použité v službe Zabezpečená sieť Microsoft Edge

Na poskytovanie prístupu ukladáme minimálne množstvo údajov podpory a prístupové tokeny, ktoré sa uchovávajú len po dobu trvania požadovaného obdobia služby. 

Konto Microsoft sa vyžaduje na prístup k Zabezpečená sieť Microsoft Edge na sledovanie množstva údajov zabezpečenej siete, ktoré sa používajú každý mesiac. Tieto údaje sa vyžadujú na poskytovanie 5 GB bezplatnej Zabezpečená sieť Microsoft Edge služby a výpočet po dosiahnutí dátového limitu. Identita vášho konta Microsoft sa pri pripájaní k zabezpečenej sieti nikdy nezdieľa s poskytovateľom služieb (Cloudflare). 

Synchronizáciu zapne aj prihlásenie do prehliadača Microsoft Edge pomocou konta Microsoft. So synchronizáciou sú údaje o prehľadávaní k dispozícii vo všetkých prihlásených verziách prehliadača Microsoft Edge. Môžete synchronizovať vašu históriu prehľadávania, obľúbené položky, nastavenia, údaje vypĺňania formulárov vrátane adries a ďalších položiek, heslá, rozšírenia, otvorené karty a kolekcie. Každý synchronizovaný typ údajov je možné zapnúť alebo vypnúť jednotlivo. Prehlásenie o ochrane osobných údajov v službe Microsoft Sync

Vyhlásenie o používaní osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje procesy, ktoré Microsoft Edge používa pri spracovávaní osobných údajov, a spôsoby, ako Microsoft Edge takéto údaje spracováva a na aké účely.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

Používa technológiu Cloudflare

Zabezpečená sieť Microsoft Edge je služba poskytovaná v spolupráci s Cloudflare. Cloudflare sa zaväzuje chrániť osobné údaje a zhromažďuje obmedzené množstvo diagnostických a podporných údajov, pričom pôsobí ako ďalší sprostredkovateľ údajov spoločnosti Microsoft’ s cieľom poskytovať služby. Cloudflare natrvalo odstráni diagnostické a podporné údaje zhromaždené každých 25 hodín.

Logo Cloudflare

Cloudflare – oznámenie o ochrane osobných údajov

Akékoľvek údaje, ktoré Cloudflare spracuje na podporu funkcie Zabezpečená sieť Microsoft Edge, spracováva ako pomocný ďalší sprostredkovateľ. V rámci zmluvy pre Microsoft Edge bude Cloudflare postupovať podľa písomných pokynov spoločnosti Microsoft’ na spracovanie údajov. 

Cloudflare nesmie priraďovať, prenášať, predávať, licencovať, poskytovať sublicencie ani udeľovať žiadne práva na údaje používateľov prehliadača Microsoft Edge pre žiadnu inú osobu ani subjekt. Cloudflare nebude za žiadnych okolností používať údaje používateľov Microsoft Edgeu na vytvorenie profilu histórie prehľadávania používateľa a nebude tieto údaje používateľov kombinovať s inými údajmi Cloudflare alebo údajov tretích strán žiadnym spôsobom, ktorý by mal za následok vytvorenie profilu jednotlivého koncového používateľa.

Cloudflare sleduje len obmedzené množstvo údajov o žiadostiach HTTP/HTTPS, ktoré sa odosielajú na zabezpečený server proxy Cloudflare prostredníctvom funkcie Zabezpečená sieť Edge. Na údaje, ktoré Cloudflare spracováva pre Zabezpečenú sieť, sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft. Keď sa žiadosti odošlú na server proxy Cloudflare, Cloudflare bude sledovať vašu zdrojovú adresu IP, cieľovú adresu IP (webová lokalita), ku ktorej pristupujete, zdrojový port, cieľový port, časovú pečiatku a prístupový token poskytnutý Edgeom. 
Tieto údaje sa nakrátko uložia ako súčasť dočasných denníkov Cloudflare a potom sa natrvalo odstránia do 25 hodín od prijatia takýchto informácií od Cloudflare.  Cloudflare nebude zaznamenávať do denníka údaje vašej žiadosti a nebude ich používať na žiadny iný účel ako na poskytovanie služby proxy. Cloudflare sa tiež zaväzuje:

 • Cloudflare neuchová, nepredá ani neprenesie žiadnej tretej strane (s výnimkou prípadov, kedy to vyžaduje zákon) žiadne osobné informácie, adresy IP ani iné identifikátory používateľov zo žiadostí odoslaných z prehliadača Edge do Cloudflare.

 • Cloudflare nebude kombinovať údaje, ktoré zhromažďuje z takýchto dotazov, so žiadnymi inými údajmi Cloudflare alebo údajmi tretích strán žiadnym spôsobom, ktorý možno použiť na identifikáciu jednotlivých koncových používateľov.

A čo žiadosti verejnej správy o blokovanie obsahu?

Cloudflare neblokuje ani nefiltruje obsah prostredníctvom servera proxy Cloudflare pre Microsoft Edge. V rámci svojej zmluvy so spoločnosťou Microsoft Cloudflare poskytuje zabezpečený vzdialený server proxy. Ak by Cloudflare dostal písomné žiadosti orgánov činných v trestnom konaní a štátnych orgánov o zablokovanie prístupu k doménam alebo obsahu prostredníctvom servera proxy Cloudflare pre Microsoft Edge, Cloudflare by po konzultácii so spoločnosťou Microsoft vyčerpal svoje opravné prostriedky pred vyhovením takejto žiadosti. Cloudflare sa tiež zaväzuje dokumentovať akúkoľvek žiadosť verejnej správy o zablokovanie prístupu vo svojej polročnej správe o transparentnosti, pokiaľ to nie je zákonom zakázané.     

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×