Pri preberaní súborov v programe Internet Explorer 7, znak medzery v názve súboru sa zmení na znak podčiarknutia

Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • V programe Internet Explorer 7 zadajte adresu URL alebo kliknite na prepojenie na prevzatie súboru z webového servera.

 • Názov súboru obsahuje medzery.

Keď sa zobrazí dialógové okno Preberanie súboru , medzera nahrádza podčiarknutia názov .

Napríklad, zadajte http://URL/môj súbora.txt v adresou programu Internet Explorer 7 prevziať súbor s názvom "Môj súbora.txt". Keď sa zobrazí dialógové okno Preberanie súboru , názov zmenil na "Môj_súbor.txt."

Riešenie

Windows XP

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v počítačoch s týmto konkrétnym problémom.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, odošlite požiadavku na služby zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu získať rýchlu opravu.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpora alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy


Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné vydané rýchle opravy.

Informácie o databáze Registry


Ak chcete povoliť túto rýchlu opravu, postupujte nasledovne.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy registry v systéme Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedita stlačte kláves ENTER.

 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

 3. V ponuke Upraviť ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.

 4. Zadajte nasledujúci názov kľúča a potom stlačte kláves ENTER:

  FEATURE_PRESERVE_SPACES_IN_FILENAMES_KB952730

 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Hodnota DWORD.

 6. Typ iexplore.exe, a potom stlačte kláves ENTER.

 7. V ponuke Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 8. Zadajte hodnotu 1a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ukončite Editor databázy Registry.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.
Windows XP SP2, x86-bitové verzie

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Wininet.dll

7.0.6000.20833

827,904

19-May-2008

04:45

x86

Windows Server 2003

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpora alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať Windows Server 2003 Service Pack 2 v počítači.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy


Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné vydané rýchle opravy.

Informácie o databáze Registry


Ak chcete povoliť túto rýchlu opravu, postupujte nasledovne.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy registry v systéme Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedita stlačte kláves ENTER.

 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

 3. V ponuke Upraviť ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.

 4. Zadajte nasledujúci názov kľúča a potom stlačte kláves ENTER:

  FEATURE_PRESERVE_SPACES_IN_FILENAMES_KB952730

 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Hodnota DWORD.

 6. Typ iexplore.exe, a potom stlačte kláves ENTER.

 7. V ponuke Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 8. Zadajte hodnotu 1a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ukončite Editor databázy Registry.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.
Windows Server 2003 s balíkom SP2, x86-bitové verzie

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Wininet.dll

7.0.6000.20833

827,904

19-May-2008

18:55

x86


Windows Vista

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpora alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, je preto rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows Vista alebo Windows Vista Service Pack 1 v počítači nainštalovaný.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy


Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné vydané rýchle opravy.

Informácie o databáze Registry


Ak chcete povoliť túto rýchlu opravu, postupujte nasledovne.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy registry v systéme Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štartthe Start button , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.

 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

 3. V ponuke Upraviť ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.

 4. Zadajte nasledujúci názov kľúča a potom stlačte kláves ENTER:

  FEATURE_PRESERVE_SPACES_IN_FILENAMES_KB952730

 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Hodnota DWORD.

 6. Typ iexplore.exe, a potom stlačte kláves ENTER.

 7. V ponuke Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 8. Zadajte hodnotu 1a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ukončite Editor databázy Registry.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.
X86-bitové verzie systému Windows Vista

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Package_1_for_kb952730~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nevzťahuje sa

1,811

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

Package_2_for_kb952730~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nevzťahuje sa

1 806 lokalite

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nevzťahuje sa

1,425

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nevzťahuje sa

1,430

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nevzťahuje sa

1 419

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nevzťahuje sa

1,423

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

Update.mum

Nevzťahuje sa

1,914

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

X86_35380b88b0289eccca95243316a2c116_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_93d051594ea05023.manifest

Nevzťahuje sa

726

13-May-2008

23:50

Nevzťahuje sa

X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_006ee4a2bddfbdbe.manifest

Nevzťahuje sa

52,888

13-May-2008

03:48

Nevzťahuje sa

Jsproxy.dll

7.0.6000.20833

27,648

13-May-2008

03:15

x86

Wininet.dll

7.0.6000.20833

827,904

13-May-2008

03:18

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

13-May-2008

03:18

x86


Windows Vista SP1, x86-bitové verzie

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Package_1_for_kb952730~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1 806 lokalite

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_2_for_kb952730~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1,973

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_3_for_kb952730~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1,811

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_4_for_kb952730~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1,811

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1 367

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1 431

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1 421

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1,423

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1,425

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1 431

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1,422

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Package_for_kb952730_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum

Nevzťahuje sa

1429

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

Update.mum

Nevzťahuje sa

3,077

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

X86_8779340ecf8440a7c9aba06f0f15f20d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_94f7e572ea212d3a.manifest

Nevzťahuje sa

726

14-May-2008

23:24

Nevzťahuje sa

X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_022ee324bb223fff.manifest

Nevzťahuje sa

52,888

14-May-2008

05:54

Nevzťahuje sa

Jsproxy.dll

7.0.6001.22178

28,160

14-May-2008

05:17

x86

Wininet.dll

7.0.6001.22178

827,904

14-May-2008

05:21

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

14-May-2008

05:21

x86

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×