Pri vykonávaní opravy systému Windows XP Media Center Edition alebo Windows XP Tablet PC Edition sa zobrazuje chybové hlásenie informujúce, že sa nepodarilo nájsť súbor Msvcr71.dll

P R I Z N A K Y

Keď vykonávate opravu operačného systému na počítači so systémom Microsoft Windows XP Media Center Edition alebo Microsoft Windows XP Tablet PC Edition a v počítači je nainštalovaný program Microsoft .NET Framework 1.1, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

súbor msvcr71.dll sa nenašiel

P R I C I N A

Počas procesu opravy systému Windows XP Media Center Edition alebo Windows XP Tablet PC Edition nainštaluje aplikácia Copy2gac zostavy do globálnej vyrovnávacej pamäte pre zostavy. Copy2gac je spravovanou aplikáciou. Ak chcete používať aplikáciu Copy2gac, musíte mať v počítači nainštalovaný program Microsoft .NET Framework 1.0. Súbor Copy2gac.exe nemá priradený súbor s konfiguráciou, ktorý viaže túto aplikáciu na spoločný jazykový modul runtime spoločnosti Microsoft, ktorý je súčasťou programu .NET Framework 1.0.

Na základe predvoleného nastavenia program .NET Framework 1.1 viaže spravované aplikácie, ktoré nemajú priradené konfiguračné súbory, so spoločným jazykovým modulom, ktorý je súčasťou programu .NET Framework 1.1. Z tohto dôvodu sa v čase, keď je spustená aplikácia Copy2gac, program .NET Framework 1.1 viaže aplikáciu Copy2gac so zlou verziou spoločného jazykového modulu runtime a zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré je opísané v tomto článku v časti Príznaky.

R I E S E N I E

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:

 1. Zatvorte okno s chybovým hlásením.

 2. V textovom editore (napr. programe Poznámkový blok) prilepte ukážkový kód XML:

  <configuration>
  <startup>
  <requiredRuntime version="v1.0.3705"/>
  </startup>
  </configuration>
 3. Uložte súbor ako Copy2gac.exe.config v nasledujúcom priečinku:

  Priečinok v systéme Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705Poznámka. Priečinok v systéme Windows je zástupným symbolom predstavujúcim priečinok v systéme Windows.

 4. Teraz je možné operačný systém úspešne opraviť.

S T A V

Toto správanie je predvolené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Kroky na reprodukovanie správania

 1. Vykonajte novú inštaláciu systému Windows XP Media Center Edition alebo Windows XP Tablet PC Edition v počítači.

 2. Nainštalujte v počítači program .NET Framework 1.1. Ak si chcete prevziať najnovšiu verziu programu .NET Framework 1.1, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft Developer Network (MSDN):

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx

 3. Skúste vykonať opravu operačného systému.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Windows XP Tablet PC Edition
http://www.microsoft.com/windowsxp/tabletpc/default.mspx

Microsoft .NET
http://www.microsoft.com/net/

Konfiguračné súbory
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/1xtk877y(vs.71).aspx

Určenie verzie modulu runtime, ktorá sa má použiť
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/f4kkd0k5(vs.71).aspx

Nasmerovanie na verziu programu .NET Framework
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/9w519wzk(vs.71).aspx

Spoločný jazykový modul runtime
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/8bs2ecf4(vs.71).aspx

Technická podpora pre systém Media Center

Systém Microsoft Windows XP Media Center Edition bol súčasťou dodaného hardvérového zariadenia alebo systému. Z tohto dôvodu súvisiacu technickú podporu viažucu sa na softvér poskytuje výrobca hardvéru. Výrobca mohol použiť prispôsobenú inštaláciu s jedinečnými súčasťami, ako sú napríklad ovládače konkrétneho zariadenia a voliteľné nastavenia na dosiahnutie maximálneho výkonu hardvéru daného výrobcu. Ak potrebujete pomoc technického charakteru pre systém Windows XP Media Center Edition, obráťte sa priamo na výrobcu, pretože výrobca vám poskytne kvalifikovanú podporu pre softvér, ktorý do hardvéru inštaloval.

Môžete tiež navštíviť nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft venovanú produktu Windows XP Media Center Edition:

http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×