Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Pridanie alebo odstránenie posunov spojníc

Prehľad posunov spojníc

Spojnice na strane sa môžu pretínať buď ako priame križujúce sa čiary, alebo ako posuny čiar. Môžete zmeniť nastavenie posunov čiar v diagrame alebo predvolené nastavenie.

Spojnice s posunmi čiar

Spojnice bez posunov čiar

Posuny čiar Spojnice bez posunov

Zobrazenie alebo odstránenie posunov spojníc

V prípade, že pri úprave diagramu a pridávaní ďalších tvarov príde k prekríženiu spojníc, možno budete chcieť vytvoriť posuny čiar. Posuny čiar môžete zobraziť alebo odstrániť.

 • Na páse s nástrojmi vyberte kartu Návrh, v skupine Rozloženie vyberte položku Spojnice a postupujte takto:

  • Ak chcete zobraziť posuny nad prekríženými čiarami, vyberte položku Zobraziť posuny čiar.

   Zobrazenie posunov čiar
  • Ak chcete odstrániť posuny nad prekríženými čiarami, vyberte položku Zobraziť posuny čiar.

   Odstránenie posunov čiar

Nastavenie predvoleného štýlu posunu čiary

Konfigurácia posunov čiar pre spojnicu

 1. Na karte Návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač okna Nastavenie strany

 2. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na kartu Rozloženie a smerovanie a v časti Posun čiar nakonfigurujte možnosti a veľkosti.

  Nakonfigurujte, ktoré spojovacie čiary majú obsahovať posuny, a ich štýl.

  Možnosť Pridať posuny čiary do umožňuje špecifikovať, ktoré čiary sa posunú. Posúvanie môžete napríklad priradiť všetkým vodorovným čiaram alebo čiare, ktorá bola pridaná nedávno.

  Funkcia Štýl posunu čiary umožňuje špecifikovať tvar posunu, napríklad hladký oblúk, medzeru, štvorec alebo viacstranný oblúk.

  Pomocou jazdcov alebo zadaním čísel pre možnosti Veľkosť zvisle a Veľkosť vodorovne špecifikujte veľkosť posunu čiar pre zvislé a vodorovné čiary spojnice.

  Veľkosť posunov čiar nastavíte posunutím jazdca alebo zadaním čísel.
 3. Kliknite na položku Použiť alebo OK.

Odstránenie posunov čiar z kresby

 1. Na karte Návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač okna Nastavenie strany

 2. Kliknite na kartu Rozloženie a smerovanie.

 3. V časti Posuny čiar v zozname Pridať posuny čiary do vyberte možnosť Žiadne.

  Ak chcete odstrániť posuny čiar zo spojovacích čiar, vyberte položku Žiadne.
 4. Kliknite na položku Použiť alebo OK.

 1. Vyberte spojnicu, v ktorej chcete nastaviť štýl posunu čiary.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Správanie.

 3. Kliknite na kartu Spojnica a v časti Posun čiar vyberte požadované možnosti.

Tip: Ak chcete nastaviť predvolený štýl posunu čiary pre spojnice na strane, v ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany, kliknite na kartu Rozloženie a smerovanie a v zozname Štýl posunu čiary kliknite na možnosť, ktorú chcete vybrať pre vzhľad posunov čiar.

Pozrite tiež

Pridanie spojníc medzi tvarmi

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Školenie pre Visio

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×