Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Priraďte polia zo súboru s údajmi k zodpovedajúcim poliam Ganttovho grafu.

Priradenie stĺpcov

Zobrazí názvy polí v údajovom súbore, názvy polí, ktoré zodpovedajú terminológii plánovania projektu programu Microsoft Office Visio, a formát názvu poľa.

Poznámka: Vyžadujú sa nasledujúce polia: Úloha # (aj keď je to povinné, toto pole sa nezobrazuje v kresbe), Názov úlohy, Počiatočný dátum a Koncový dátum alebo Trvanie.

Zmena priradenia

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete priradiť názov poľa, ktorý ste vybrali v časti Priradenie stĺpcov.

Ukážka stĺpca

Zobrazí ukážku niekoľkých prvých riadkov z údajového súboru. Priradený názov stĺpca sa zobrazí v zátvorkách v záhlaví oblasti ukážky stĺpca , ak sa líši od názvu poľa.

Prvý riadok obsahuje hlavičku stĺpca

Ak je vybratá táto možnosť, určuje, že prvý riadok údajového súboru obsahuje nadpisy pre každý stĺpec údajov.

Ak políčko nie je začiarknuté alebo ak údajový súbor neobsahuje žiadne záhlavia stĺpcov, záhlavia stĺpcov sa zobrazia ako Stĺpec1, Stĺpec2 a tak ďalej.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×