Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Kde sa teraz nachádza obrazovka telefónu?

Môžete ju otvoriť pomocou tlačidla Otvoriť obrazovku telefónu nad zoznamom aplikácií. Tým sa zrkadlí obrazovka telefónu rovnakým spôsobom ako predtým, ale bude sa nachádzať v samostatnom okne od Prepojenie s telefónom.

Aplikácie poskytujú jednoduchší spôsob interakcie so všetkými aplikáciami nainštalovanými v zariadení s Androidom, a to pomocou priameho spustenia.

Moje aplikácie sa nezobrazujú v mojom ďalšom profile Androidu alebo podnikovom profile

Prepojenie s telefónom v súčasnosti nepodporuje viaceré profily androidov ani pracovné kontá. VPrepojenie s telefónom sa zobrazia len aplikácie vo vašom predvolenom profile. Prepojenie s telefónom nie je kompatibilná s pracovnými alebo školskými kontami.

Riešenie problémov s pripojením Wi-Fi

Prepojenie s telefónom bude fungovať iba vtedy, keď vaše zariadenie s Androidom a počítač môžu navzájom komunikovať. Obidve zariadenia musia byť zapnuté a pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. 

Pri riešení problémov s Wi-Fi pripojeniami postupujte takto:

1. Skontrolujte, či telefón nie je pripojený k mobilným dátam: prejdite na položky Nastavenia > Pripojenia > Wi-Fi a uistite sa, že prepínač Wi-Fi je v polohe Zapnuté a pod aktuálnou sieťou je uvedený stav Pripojené.

2. Skontrolujte, či zariadenie s Androidom je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako počítač.

 • Začnite kontrolou pripojenia zariadenia s Androidom v časti Nastavenia > Pripojenia > Wi-Fi a poznačte si názov siete pod názvom aktuálnej siete.

 • V počítači prejdite na položky Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi.Skontrolujte, či je Wi-Fi v počítači zapnuté a pripojená sieť je rovnaká ako v zariadení s Androidom.

3. Môžete využívať dve rôzne Wi-Fi siete, napríklad jedna využíva pásmo 2,4 GHz pásmo a druhá pásmo 5 GHz. Ak kliknete na ikonu Wi-Fi v zariadení, mali by sa tieto siete zobraziť v zozname. Na obidvoch zariadeniach sa pokúste pripojiť k rovnakej sieti. 

4. Ste chránení bránou firewall alebo používate službu VPN? Ak áno, mohlo by to blokovať komunikáciu medzi zariadeniami. Môžete skúsiť vypnúť tieto služby, aby ste zistili, či sa problém neodstráni. 

Verejné a pracovné siete môžu spôsobovať chyby pripojenia

Ak sa pokúšate použiť funkciu Aplikácie na pracovisku, úspešné pripojenie nemusí byť vždy možné. V takom prípade odporúčame, aby ste a obrátili na oddelenie IT alebo na správcu siete. 

Ak ste pripojení k verejnej sieti Wi-Fi (napríklad v hoteli alebo kaviarni), môže mať obmedzenia siete, ktoré bránia pripojeniu. Verejné siete môžu tiež spomaliť vaše fungovanie alebo ovplyvniť kvalitu obrazovky, najmä ak používate viac mobilných aplikácií naraz. 

Prečo sa mi zobrazuje chyba pripojenia?

Ak sa zobrazí chyba o tom, že počítač sa nemohol pripojiť k zariadeniu s Androidom, môže to mať rôzne dôvody. Môžete vyskúšať tieto postupy: 

V zariadení s Androidom skontrolujte tieto aspekty: 

 • Je zapnuté.

 • Šetrič batérie je vypnutý.

 • Režim V lietadle je vypnutý.

 • Zariadenie s Androidom a osobný počítač máte pripojené k rovnakej sieti alebo Wi-Fi sieti.

 • V aplikácii Prepojenie s Windowsom ste prihlásení pomocou rovnakého konta Microsoft ako v počítači.

V počítači: 

 • Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.

 • Uistite sa, že šetrič batérie je vypnutý.

 • Skontrolujte, či vaše systémové kontá fungujú správne. Prejdite na položky Nastavenia > Systém > Zdieľané možnosti. Ak sa v konte nevyskytujú žiadne problémy, na obrazovke sa zobrazí hlásenie s informáciou, že všetko funguje správne. Ak sa vyskytol problém s vaším kontom, vyberte položku Opraviť, čím sa spustí riešenie problému.

Ak tieto kroky problém s pripojením nevyriešili, pokračujte v riešení problémov nižšie. 

V prípade niektorých zariadení s Androidom môže nastavenie optimalizácie batérie prerušiť pripojenie. Odporúčame ho vypnúť pre aplikáciu Prepojenie s Windowsom. Vypnete ho takto:

 • Otvorte položky Nastavenia Androidu > Aplikácie a oznámenia > Informácie o aplikácii > Prepojenie s Windowsom > Rozšírené > Batéria > Správa používania batérie > Optimalizácia batérie.

 • Posuňte sa nadol na položku Prepojenie s Windowsom a potom vyberte položku Neoptimalizovať.

V niektorých zariadeniach s Androidom postupujte takto:

 • Otvorte položky Nastavenia Androidu > Aplikácie > Prepojenie s Windowsom> Batéria > Optimalizácia používania batérie.

 • V rozbaľovacom zozname vyberte položku Všetky, vyhľadajte položku Prepojenie s Windowsom a potom prepínač vypnite

Prečo sa mi zobrazuje chyba „Niečo sa pokazilo“?

Zvyčajne to znamená, že vaše zariadenie Android a počítač stratili vzájomné spojenie. Môže k tomu dôjsť z niekoľkých dôvodov:

 • Váš počítač sa uzamkol: Odomknite počítač a potom skúste aplikáciu znova otvoriť.

 • Vaša sieť Wi-Fi nie je k dispozícii: Skontrolujte stav svojej siete a vyriešte prípadné problémy.

 • Vaše zariadenie s Androidom môže byť mimo dosahu Wi-Fi: Priblížte svoje zariadenie s Androidom k smerovaču a zistite, či to zlepšuje pripojenie.

 • Vaše zariadenie Android je v režime V lietadle: Skontrolujte, či je vaše zariadenie s Androidom zapnuté, pripojené k sieti Wi-Fi a nablízku, aby ste obnovili pripojenie.

Prečo sa aplikácia zobrazuje v počítači ako čierna obrazovka?

Niektoré aplikácie môžu blokovať možnosť zobrazenia na iných obrazovkách. Takú aplikáciu nebudete môcť v počítači používať. 

Prehrávanie zvuku pri používaní aplikácií

Zvuky z vášho zariadenia so systémom Android sa budú na tomto zariadení naďalej prehrávať, aj keď je pripojené k počítaču. Napríklad mobilné aplikácie a videá, ktoré sa prehrávajú na vašom PC, budú aj naďalej prehrávať zvuk cez vaše zariadenie so systémom Android. 

Známe problémy s používaním aplikácií: 

 • Niektoré aplikácie nemusia fungovať a príslušnú aplikáciu nebudete môcť používať v počítači.

 • Niektoré aplikácie sa nemusia spustiť z panela úloh, ak boli pripnuté počas otvárania aplikácie. Budete sa musieť pokúsiť aplikáciu odstrániť a znova ju pripnúť. 

Známe problémy s používaním viacerých aplikácií:

 • V prípade niektorých aplikácií sa výberom upozornenia na počítači otvorí aplikácia v zariadení Android. Ak sa to stane, skúste otvoriť aplikáciu zo zoznamu aplikácií vPrepojenie s telefónom.

 • Samsung Smart Lock môže spôsobiť problémy pri odomknutí zariadenia s Androidom prostredníctvomPrepojenie s telefónom. Ak k tomu dôjde, skúste odomknúť priamo zo zariadenie Android.

 • Ak ste nedávno vykonali updatovali aktualizáciu systému Windows z mája 2019, niektoré aplikácie sa nemusia dať spustiť z panela úloh. Skúste ich odstrániť a znova pripnúť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×