Rozšírenie možností používateľa

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na rozšírenie možností používateľa existuje niekoľko spôsobov. V tomto článku je uvedených niekoľko najbežnejších spôsobov, ako je napríklad používanie spravovaných vlastností, rozsahov vyhľadávania, kľúčových slov s najlepšími tipmi, externých umiestnení a panelu spresnenia na stránke výsledkov vyhľadávania.

Pomocou spravovaných vlastností

Poskytnutie rozsahov

Pridanie kľúčových slov s najlepšími tipmi

Pridanie externých umiestnení

Prispôsobiť panel spresnenia vyhľadávania

Na začiatok stránky

Používanie spravovaných vlastností

Keď vyhľadávacia služba prehľadáva lokality, hľadá vlastnosti známe aj ako metaúdaje alebo atribúty spojené s dokumentmi. Vlastnosti, ktoré vyhľadávacia služba nájde a prepojí s dokumentmi, sa nazývajú prehľadávané vlastnosti. Prehľadávané vlastnosti vznikajú z rôznych umiestnení na lokalite SharePoint alebo v samotných dokumentoch. Napríklad stĺpec v knižnici dokumentov sa môže vytvoriť s cieľom zaznamenávať dátum a čas odovzdania dokumentov, alebo typ obsahu sa môže vytvoriť ako "Podrobnosti produktu". V každom prípade, čím je viac informácií o dokumente, tým je ľahšie ho nájsť.

Spravované vlastnosti sa vytvárajú pre publikované metaúdaje, ktoré umožňujú indexáciu spravovaných vlastností na lokalite SharePoint a ich zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania. Keď vyhľadávacia služba po prvýkrát prehľadá nový obsah, správca vyhľadávacej služby by mal zrevidovať zoznam spravovaných vlastností. Je bežné, že rôzne dokumenty používajú rôzne názvy pre podobné vlastnosti. Posúďte napríklad rôzne názvy pre vlastnosť, ktoré identifikuje autora dokumentu. Jeden typ dokumentu môže túto vlastnosť pomenovať ako "autor", iný "tvorca" a tretí "vlastnosť3". Každú z týchto prehľadávaných vlastností môžete priradiť k spravovanej vlastnosti Autor, takže ak používateľ zadá dotaz podľa autora, zahrnuté budú príslušné výsledky zo všetkých troch typov dokumentov.

K vlastnostiam metaúdajov v Centrálnej správe sa dostanete kliknutím na položku Vlastnosti metaúdajov v časti Dotaz a výsledkyna stráne Správa vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Poskytovanie rozsahov

Rozsah je množina obsahu, ako napríklad skupina lokalít. Definovanie rozsahov umožňuje používateľovi vyhľadávať v širšej množine obsahu. Pri definovaní rozsahu môžete na obmedzenie vyhľadávania podľa potreby kombinovať pravidlá umiestnenia s pravidlami vlastností. Napríklad rozsah môže nasmerovať dotaz na určité lokality alebo dokumenty označené konkrétnymi hodnotami vlastností. Keď používatelia vyhľadávajú obsah z lokality, rozsah sa automaticky nastaví na túto lokalitu a všetky jej podradené lokality. Ak však používatelia vyhľadávajú na stránke výsledkov alebo na lokalite Centra vyhľadávania, rozsah sa automaticky nastaví na Všetky lokality. Používateľom môžete pomôcť získať lepšie výsledky tak, že im umožníte vyhľadávať v menšej množine obsahu.

Rozsahy vyhľadávania treba najprv zadefinovať v Centrálnej správe. Na stránke Správa vyhľadávania aplikácie Vyhľadávacia služba môžete pridať nové rozsahy alebo zmeniť nastavenie existujúcich rozsahov.

Po definovaní rozsahu v Centrálnej správe môže správca kolekcie lokalít alebo vlastník lokality sprístupniť používateľom rozsah vo webových častiach, napríklad vo webovej časti poľa Vyhľadávanie.

Ak chcete zobraziť používateľom rozsahy vo webovej časti poľa Vyhľadávanie na stránke Centra vyhľadávania, postupujte takto:

  1. Kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Upraviť stránku.

  2. Kliknite na šípku vo webovej časti poľa Vyhľadávanie a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

  3. V časti Rozbaliť rozsahy vyberte možnosť Zobraziť rozbalené rozsahy.

Ďalšie informácie o vytváraní a spravovaní rozsahu a pravidiel rozsahu nájdete v podnikovom Centre vyhľadávania na lokalite TechNet. Viac informácií o používaní alebo upravovaní stránok webových častí nájdete v Pomocníkovi servera SharePoint Server 2010.

Na začiatok stránky

Pridávanie kľúčových slov s najlepšími tipmi

Kľúčové slová s najlepšími tipmi umožňujú používateľom vyhľadávať termíny (kľúčové slová) špecifické pre organizáciu a hľadať bežne používané webové lokality (najlepšie tipy). Kľúčové slová s najlepšími tipmi môžete použiť na nasmerovanie používateľov na lokality, o ktorých si podľa zadaných kľúčových slov v ich dotaze myslíte, že sú pre nich najužitočnejšie. Kľúčové slová s najlepšími tipmi konfiguruje správca kolekcie lokalít, čiže môže priamo ovplyvňovať výsledky vyhľadávania bez ohľadu na nastavenie zdedené od Centrálnej správy.

Ak používateľ zahrnie do dotazu kľúčové slovo alebo jedno z jeho synoným, na stránke výsledkov vyhľadávania sa nad základnými výsledkami zobrazia prepojenia k príslušným najlepším tipom. Kľúčové slová možno použiť na poskytnutie pracovného slovníka názvov a termínov používaných v organizácii. Ak sú kľúčové slová konfigurované so synonymami a najlepšími tipmi, môžu rozšíriť výsledky vyhľadávania aj usmernením používateľov na odporúčané zdroje.

Ak sa chcete dostať k nastaveniam kľúčových slov a najlepších tipov, na lokalite Centra vyhľadávania kliknite na položku Akcie lokality, Nastavenie lokality a potom v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Vyhľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky

Pridávanie externých umiestnení

Externé vyhľadávanie je simultánny dotaz na jednu alebo viac online databáz (umiestnení) za účelom vygenerovať jedinú stránku výsledkov vyhľadávania. Pridanie externých umiestnení umožňuje zaslať dotazy na vzdialené mechanizmy a kanály vyhľadávania, napríklad na www.bing.com. Interné servery neprehľadávajú obsah externých umiestnení. Server SharePoint Server 2010 zobrazuje používateľom výsledky spolu s výsledkami z organizácie.

Webové časti môžete pridať a nakonfigurovať na stránke výsledkov vyhľadávania buď ako webovú časť výsledkov federovaného hľadania alebo ako webovú časť výsledkov federovaného hľadania najvyššej úrovne.

Ak chcete zobraziť výsledky federovaného hľadania na inej než na predvolenej stránke výsledkov vyhľadávania, stačí na stránku, na ktorej chcete zobraziť výsledky federovaného hľadania, pridať webovú časť výsledkov federovaného hľadania alebo webovú časť výsledkov federovaného hľadania najvyššej úrovne.

Aspekty výsledkov vyhľadávania webovej časti výsledkov externého vyhľadávania, ako sú zobrazované metaúdaje alebo počet zobrazovaných prepojení, môžete ovládať úpravou vlastností a kódu Extensible Stylesheet Language (XSL) externého umiestnenia. Ovládať môžete aj vzhľad výsledkov vyhľadávania, ako napríklad farbu alebo štýl písma textu prepojenia. Môžete zmeniť dotaz zaslaný na externé umiestnenie, ak používateľ zadal určitú predponu alebo vzor pomocou pravidiel spúšťania, ktoré sa konfigurujú pri vytváraní externého umiestnenia.

Viac informácií o vytváraní a spravovaní externých umiestnení nájdete v Centre podnikového vyhľadávania na lokalite TechNet. Informácie o tvorbe pravidiel spúšťania sa nachádzajú v Pomocníkovi produktu vyhľadávania. Viac informácií o práci s XSL alebo o vytváraní vlastných webových častí nájdete v Pomocníkovi produktu vyhľadávania na lokalite MSDN.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie panelu spresnenia

Panel spresnenia je webová časť na stránke výsledkov vyhľadávania, ktorá zobrazuje súhrn výsledkov vyhľadávania podľa vlastností dokumentov. Súhrn môže napríklad naznačovať, že prvých päťdesiatich výsledkov vyhľadávania obsahuje predovšetkým dokumenty programu Microsoft Word, za ktorými nasledujúce určitý počet dokumentov programu Microsoft Excel.

Panel spresnenia umožňuje používateľovi zmeniť aj spôsob zobrazovania výsledkov, napríklad podľa typu obsahu (dokument, tabuľkový hárok, prezentácia, webová stránka atď.), umiestnenia obsahu (napríklad lokality SharePoint), autora alebo dátumu zmeny dokumentu. Vlastník lokality alebo správca kolekcie lokalít si môže panel spresnenia prispôsobiť zmenou vlastností webových častí. Môžete napríklad zvýšiť alebo znížiť počet kategórií, ktoré zobrazujú alebo menia súbory filtra definície kategórií.

Ďalšie informácie o prispôsobení panela spresnenia nájdete v podnikovom Centre vyhľadávania na lokalite TechNet. Viac informácií o používaní alebo upravovaní stránok webových častí nájdete v Pomocníkovi servera SharePoint Server 2010.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×