Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Rozhranie ODBC (Open Database Connectivity) je protokol, ktorý môžete používať na pripojenie databázy programu Microsoft Access k externému zdroju údajov, akým je napríklad Microsoft SQL Server. Tento článok obsahuje všeobecné informácie o zdrojoch údajov ODBC, spôsoboch ich vytvárania a o pripájaní sa k nim pomocou Microsoft Accessu. Kroky postupu sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých databázových produktov a používaných ovládačov ODBC.

Obsah tohto článku

Informácie o zdrojoch údajov ODBC

Zdroj údajov je zdrojom údajov kombinovaných s informáciami o pripojení požadovanými na prístup k daným údajom. Zdrojmi údajov sú napríklad SQL Server, Oracle RDBMS, tabuľkový hárok a textový súbor. Informáciami o pripojení sú napríklad umiestnenie servera, názov databázy, ID prihlásenia, heslo a rôzne možnosti ovládača ODBC, ktoré opisujú, ako sa pripojiť k zdroju údajov. Tieto informácie môžete získať od správcu databázy, ku ktorej sa chcete pripojiť.

V architektúre ODBC sa aplikácia, ako je napríklad Access, pripojí k správcovi ovládačov ODBC, ktorý na pripojenie k zdroju údajov používa konkrétny ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC). V Accesse sa zdroje údajov ODBC používajú na pripojenie k zdrojom údajov externým do Accessu, ktoré nemajú vstavané ovládače.

Ak sa chcete pripojiť k týmto zdrojom údajov, postupujte takto:

 • Do počítača obsahujúceho zdroj údajov nainštalujte vhodný ovládač ODBC.

 • Definujte názov zdroja údajov (DSN) buď uložením informácií o pripojení do databázy Registry systému Microsoft Windows alebo súboru DSN pomocou správcu zdrojov údajov ODBC, alebo odovzdaním informácii o pripojení priamo správcovi ovládačov ODBC pomocou reťazca pripojenia v kóde Visual Basic.

Zdroje údajov zariadenia

Zdroje údajov počítača ukladajú informácie o pripojení v databáze Registry systému Windows v konkrétnom počítači. Zdroje údajov počítača môžete používať iba v počítači, v akom sú definované. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľa môže používať iba aktuálny používateľ a sú viditeľné len pre daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia v počítači a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači a v celosystémových službách. Zdroj údajov počítača je užitočný najmä vtedy, keď chcete poskytnúť ďalšie zabezpečenie, pretože iba prihlásení používatelia môžu zobraziť zdroj údajov počítača a vzdialený používateľ ho nemôže skopírovať do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súborov (nazývané aj súbory DSN) ukladajú informácie o pripojení do textového súboru, nie do databázy Registry systému Windows, a vo všeobecnosti sú flexibilnejšie na používanie ako zdroje údajov počítača. Zdroj údajov súboru môžete napríklad skopírovať do ľubovoľného počítača so správnym ovládačom ODBC, aby sa aplikácia mohli spoliehať na konzistentné a presné informácie o pripojení do všetkých počítačov, ktoré používa. Alebo môžete zdroj údajov súboru umiestniť na jeden server, zdieľať ho medzi mnohými počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení na jednom mieste.

Zdroj údajov súboru môže byť nastavený tak, aby ho nebolo možné zdieľať. Takýto zdroj údajov je obsiahnutý v jednom počítači a odkazuje na zdroj údajov zariadenia. Zdroje údajov zariadenia, ktoré nemožno zdieľať, môžete použiť na prístup zo zdrojov údajov súboru k existujúcim zdrojom údajov zariadenia.

Reťazce pripojenia

V module môžete definovať naformátovaný reťazec pripojenia určujúci informácie o pripojení. Reťazec pripojenia odovzdáva informácie o pripojení priamo správcovi ovládačov ODBC a pomáha zjednodušiť aplikáciu tak, že správca systému alebo používateľ už pred prvým použitím databázy nemusí v predstihu vytvoriť súbor DSN.

Ďalšie informácie o rozhraní ODBC nájdete na webovej lokalite MSDN v časti Referenčná príručka pre programátorov ODBC.

Na začiatok stránky

Pridanie zdroja údajov ODBC

Pred pokračovaním získajte a nainštalujte príslušný ovládač zdroja údajov OBDC, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Poznámka:  Ak chcete pridať alebo nakonfigurovať zdroj údajov ODBC, vo svojom lokálnom zariadení musíte byť členom skupiny správcov.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Na ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Nástroje na správu.

 3. V dialógovom okne Nástroje na správu dvakrát kliknite na položku Zdroje údajov (ODBC).

  Zobrazí sa dialógové okno Správca zdrojov údajov ODBC.

 4. Podľa typu zdroja údajov, ktorý chcete pridať, kliknite na položku Používateľský DSN, Systémový DSN alebo Súborový DSN. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o zdrojoch údajov ODBC.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Vyberte ovládač, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Dokončiť alebo Ďalej.

  Ak požadovaný ovládač nie je uvedený v zozname, informácie o získaní správneho ovládača vám poskytne správca databázy, ku ktorej sa pripájate.

 7. Postupujte podľa pokynov a do dialógových okien, ktoré sa zobrazia, zadajte požadované informácie o pripojení.

Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach v dialógových oknách ODBC získate po kliknutí na položku Pomocník.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×