Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Pomocou vlastnosti PovoliťÚpravy je možné určiť, či používateľ môže robiť úpravy uložených záznamov, keď používa formulár. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.PovoliťÚpravy

Výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť PovoliťÚpravy používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

(Predvolené) Používateľ môže upravovať uložené záznamy.

Nie

False

Používateľ nemôže upravovať uložené záznamy.


Na nastavenie vlastnosti PovoliťPridávanie použite hárok vlastností, makro alebo kód programu Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámky

Pomocou vlastnosti PovoliťÚpravy zabránite zmenám v existujúcich údajoch zobrazených vo formulári. Ak chcete zabrániť zmenám v údajoch v konkrétnom ovládacom prvku, použite vlastnosť Povolené alebo Zamknuté.

Ak chcete zabrániť zmenám v existujúcich záznamoch (t. j. nastaviť formulár iba na čítanie), nastavte pre vlastnosti PovoliťPridávanie, PovoliťOdstránenia a PovoliťÚpravy hodnotu Nie. Záznamy iba na čítanie je možné vytvoriť aj nastavením vlastnosti TypMnožinyZáznamov na možnosť Snímka.

Zmena hodnoty poľa pomocou programovania umožní úpravy aktuálneho záznamu bez ohľadu na nastavenie vlastnosti PovoliťÚpravy. Ak chcete používateľovi zabrániť zmeniť záznam (vlastnosť PovoliťÚpravy má hodnotu Nie), ktorý potrebujete upraviť pomocou programovania, uložte tento záznam po každej programovej zmene; užitočnosť nastavenia vlastnosti PovoliťÚpravy bude zasa raz ocenená po tom, ako sa v aktuálnom zázname uložia niektoré z neuložených zmien.

Poznámka: Ak sa pre akciu OtvoriťFormulár nastaví argument Režim údajov, Microsoft Office Access 2007 prepíše množstvo nastavení vlastností formulára. Ak sa pre akciu OtvoriťFormulár nastaví argument Režim údajov na hodnotu Upraviť, Microsoft Access otvorí formulár s týmto nastavením vlastností:

  • PovoliťÚpravy – Áno

  • PovoliťOdstránenia – Áno

  • PovoliťPridávanie – Áno

  • ZadanieÚdajov – Nie

Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúceho nastavenia vlastností akciou OtvoriťFormulár, môžete vynechať nastavenie argumentu Režim údajov, aby Access použil nastavenia vlastností definované vo formulári.

Príklad

Nasledujúci príklad sa zameriava na vlastnosť TypOvládaciehoPrvku pre všetky ovládacie prvky vo formulári. Pre každý ovládací prvok označenia a textového poľa sa v postupe prepína vlastnosť ŠpeciálnyEfekt. Keď je vlastnosť ŠpeciálnyEfekt menoviek nastavená na hodnotu Tieňované, vlastnosť ŠpeciálnyEfekt ovládacích prvkov textového poľa nastavená na hodnotu Normálne a vlastnosti PovoliťPridávanie, PovoliťOdstránenia a PovoliťÚpravy sú všetky nastavené na hodnotu True, tak sa premenná intCanEdit prepne na povolenie úprav základných údajov.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×