Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vzťahuje sa na

Objekt Formulár

Pomocou vlastnosti ZadanieÚdajov môžete určiť, či viazaný formulár po otvorení povolí iba zadanie údajov. Vlastnosť ZadanieÚdajov neurčuje, či je možné pridať záznamy, určuje iba to, či sa zobrazia existujúce záznamy. Čítanie a zapisovanie booleovských výrazov.

výraz.ZadanieÚdajov

Výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť ZadanieÚdajov používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Formulár sa otvorí a zobrazí iba prázdny záznam.

Nie

False.

(Predvolené) Formulár sa otvorí a zobrazí existujúce záznamy.

Poznámka: Vlastnosť ZadanieÚdajov môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností formulára, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Túto vlastnosť je možné nastaviť v ľubovoľnom zobrazení.

Vlastnosť ZadanieÚdajov má vplyv len vtedy, keď je vlastnosť PovoliťPridávanie nastavená na možnosť Áno.

Poznámka: Keď je nastavený argument Režim údajov akcie OtvoriťFormulár , Access prepíše niekoľko nastavení vlastností formulára. Ak sa pre akciu OtvoriťFormulár nastaví argument Režim údajov na hodnotu Upraviť, Access otvorí formulár s týmto nastavením vlastností:

  • PovoliťÚpravy – Áno

  • PovoliťOdstránenia – Áno

  • PovoliťPridávanie – Áno

  • ZadanieÚdajov – Nie

Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúceho nastavenia vlastností akciou OtvoriťFormulár, môžete vynechať nastavenie argumentu Režim údajov, aby Access použil nastavenia vlastností definované vo formulári.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×