Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vzťahuje sa na

Objekt Formulár

Objekt Report

Vlastnosť Filter môžete použiť na špecifikovanie podmnožiny záznamov, ktorá sa má zobraziť, pri použití filtra pre formulár, zostavadotaz alebo tabuľka. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.Filter

Výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Ak chcete špecifikovať filter servera pre projekt programu Microsoft Access (.adp) pre údaje na serveri, použite vlastnosť FilterServera.

Vlastnosť Filter je reťazcový výraz pozostávajúci z klauzuly WHERE bez kľúčového slova WHERE. Napríklad nasledovný kód VBA (Visual Basic for Applications) definuje a používa filter na to, aby sa zobrazili len zákazníci z USA.

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Túto vlastnosť možno nastaviť tým, že použijete hárok vlastností alebo makro tabuľky alebo formulára alebo kód VBA.

Túto vlastnosť možno nastaviť aj v zobrazení formulára, zobrazení zostavy, údajovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia tým, že kliknete na položku Filter alebo Výber v časti Zoradiť a filtrovať na karte Údaje a kliknete na jeden z príkazov podponuky.

Poznámka: Nastavenie vlastnosti Filter nemá žiaden vplyv na vlastnosť Filter pre ADO.

Vlastnosť Filtermožno použiť na uloženie filtra a jeho použitie neskôr. Filtre sa ukladajú spolu s objektami, v ktorých sú vytvorené. Automaticky sa načítajú pri otvorení objektu, no nepoužijú sa automaticky.

Pri vytvorení nového objektu tento objekt dedí vlastnosti ZdrojZáznamov , Filter, ZoradiťPodľa a ZoradeniePodľaPoložkyZapnuté tabuľky alebo dotazu, z ktorých bol vytvorený.

Ak chcete, aby sa uložený filter použil pre formulár, dotaz alebo tabuľku, môžete kliknúť na položku Prepnúť filter uvedenú v časti Zoradiť a filtrovať na karte Údaje alebo použiť makro či kód VBA na nastavenie vlastnosti PriZapnutíFiltra na hodnotu True. Pre zostavy možno použiť filter tým, že v hárku vlastností zostavy nastavíte vlastnosť PriZapnutíFiltra na hodnotu Áno.

Tlačidlo Prepnúť filter indikuje stav vlastností Filter a PriZapnutíFiltra. Kým nie je k dispozícii filter, tlačidlo je deaktivované. Ak je aktuálne existujúci filter použitý, tlačidlo Prepnúť filter sa zobrazuje ako stlačené.

Ak chcete, aby sa filter automaticky použil pri otvorení formulára, špecifikujte v nastavení vlastnosti udalosti PriOtvorení pre formulár buď makro, ktoré používa akciu PoužiťFilter, alebo procedúru spúšťanú udalosťou, ktorá používa metódu PoužiťFilter objektu DoCmd.

Filter možno odstrániť tak, že kliknete na stlačené tlačidlo Prepnúť filter, pravým tlačidlom kliknete na filtrované pole a potom kliknete na položku Vymazať filter... alebo použijete kód VBA na nastavenie vlastnosti PriZapnutíFiltra na hodnotu False.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×