Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt Report

Objekt CommandButton

Kolekcia TabControl

Objekt FormatCondition

Objekt TextBox

Objekt Label

Objekt ToggleButton

Objekt ListBox

Pomocou vlastnosti TučnéPísmo môžete určiť, či sa písmo zobrazí tučným štýlom v nasledujúcich situáciách:

  • Pri zobrazovaní alebo tlačení ovládacích prvkov vo formulároch a zostavách.

  • Pri použití metódy Print v zostave.

Poznámky

Vlastnosť TučnéPísmo používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Text je tučným písmom.

False.

(Predvolené) Text nie je tučným písmom.


Poznámka: Vlastnosť TučnéPísmo môžete nastaviť iba tak, že použijete makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Ak chcete použiť vlastnosť TučnéPísmo v zostave, najprv sa musí vytvoriť procedúra spúšťaná udalosťou Print, ktorá vytlačí požadovaný text.

Vzhľad písma na obrazovke a pri tlači sa môže líšiť v závislosti od počítača a tlačiarne.

Vlastnosť HrúbkaPísma, ktorá je k dispozícii v hárku vlastností ovládacích prvkov, možno použiť aj na nastavenie šírky riadka textu ovládacieho prvku. Vlastnosť TučnéPísmo umožňuje rýchle prepnutie textu na tučné písmo, vlastnosť HrúbkaPísma umožňuje lepšie ovládanie nastavenia šírky riadka textu. V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje vzťah medzi nastaveniami týchto vlastností:

Podmienka

Potom

TučnéPísmo = False

HrúbkaPísma = Normálne (400)

TučnéPísmo = True

HrúbkaPísma = Tučné (700)

HrúbkaPísma < 700

TučnéPísmo = False

HrúbkaPísma > = 700

TučnéPísmo = True


Príklad

Nasledujúca procedúra spúšťaná udalosťou Print vytlačí názov zostavy a aktuálny dátum v štýle tučného písma v zostave na súradniciach zadaných v nastaveniach vlastností AktuálneXAktuálneY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×