Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vzťahuje sa na

Kolekcia TabControl

Pomocou vlastnosti ViaceroRiadkov môžete určiť, či karta zobrazí viac ako jeden riadok kariet. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.ViaceroRiadkov

Výraz Povinný argument. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť ViaceroRiadkov používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Viaceré riadky sú povolené.

Nie

False.

(Predvolené) Viaceré riadky nie sú povolené.


Poznámka: Vlastnosť ViaceroRiadkov môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností ovládacieho prvku, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Túto vlastnosť môžete tiež nastaviť na predvolené hodnoty tak, že pre ovládací prvok použijete predvolený štýl ovládacieho prvku alebo vlastnosť PredvolenýOvládacíPrvok v kóde VBA.

Keď sa vlastnosť ViaceroRiadkov nastaví na hodnotu True, počet riadkov sa určí podľa šírky a počtu kariet. Počet riadkov sa môže zmeniť, ak sa zmení veľkosť ovládacieho prvku alebo ak sa do ovládacieho prvku pridajú ďalšie karty.

Keď sa vlastnosť ViaceroRiadkov nastaví na hodnotu False a šírka kariet presahuje šírku ovládacieho prvku, navigačné tlačidlá sa zobrazia na pravej strane ovládacieho prvku Karta. Navigačné tlačidlá môžete použiť na posúvanie medzi všetkými kartami v ovládacom prvku Karta.

Príklad

Ak chcete vrátiť hodnotu vlastnosti ViaceroRiadkov pre ovládací prvok Karta s názvom Podrobnosti vo formulári Objednávky, môžete použiť toto:

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Ak chcete nastaviť hodnotu vlastnosti ViaceroRiadkov, môžete použiť toto:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×