Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Na ktorékoľvek miesto v poznámkach môžete vložiť obrázky, ako napríklad fotografie nasnímané mobilným telefónom či iným fotoaparátom, snímky obrazovky vytvorené v Macu alebo stiahnuté z internetu, ako aj obrázky naskenované plochým alebo prenosným skenerom.

Vložené obrázky môžete prispôsobiť svojim predstavám alebo veľkosti strany, takže môžete meniť ich veľkosť, mierku, otáčať ich a preklápať.

Vloženie obrázka

Obrázok môžete vložiť na ľubovoľné miesto, kde sú vaše poznámky.

Poznámka: Momentálne nie je možné orezať obrázok po vložení na stranu. Pred vložením najskôr orežte obrázok v aplikácii fotografií alebo v telefóne.

 1. Na ľubovoľnej strane kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

  Poznámka: Môžete dokonca vložiť obrázok do stredu vety a text obtekať okolo obrázka.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázok.

 3. V otvorenom dialógovom okne Výber obrázka kliknutím vyberte požadované obrázky a potom kliknite na položku Vložiť.

Tip: Ak chcete premiestniť alebo zarovnať vložený obrázok, kliknite naň a presuňte ho na ľubovoľné miesto na strane. Ak je potrebné umiestniť ho presnejšie, na klávesnici podržte počas presúvania obrázka stlačený kláves Option. Tým sa vypne neviditeľná mriežka, ku ktorej sa premiestňovaný výber prichytáva.

Zmena veľkosti obrázka

Veľkosť vloženého obrázka môžete zmeniť, aby bol na strane menší alebo väčší. Pri zmenšení obrázka sa zníži úroveň podrobností, ale zachová sa kvalita, zatiaľ čo pri zväčšení obrázka sa zvýši úroveň podrobností, ale na úkor kvality. Pri zmene veľkosti obrázka sa zachová pôvodný pomer výšky a šírky, aby sa obrázok so zmenenou veľkosťou nezobrazoval skreslený.

Postupujte takto:

 1. Kliknutím vyberte obrázok, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

  Okolo vonkajšieho orámovania obrázka sa zobrazí osem malých polí, ktoré sa nazývajú rukoväte výberu.

 2. Kliknite na jednu zo štyroch rukovätí výberu zobrazených v rohoch obrázka (nie po stranách) a potom ju presúvajte nahor, nadol alebo nabok, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

  Zmena veľkosti týmto spôsobom zachová pomer strán obrázka.

Zmena mierky obrázka

Vložený obrázok môžete prispôsobiť veľkosti strany zmenou mierky, a to zmenšením alebo zväčšením jeho šírky alebo výšky. Zmena mierky sa od zmeny veľkosti líši tým, že zámerne skreslí obrázok tak, aby vyhovoval konkrétnej oblasti.

Postupujte takto:

 1. Kliknutím vyberte obrázok, ktorého mierku chcete zmeniť.

  Okolo vonkajšieho orámovania obrázka sa zobrazí osem malých polí, ktoré sa nazývajú rukoväte výberu.

 2. Kliknite na jednu zo štyroch rukovätí výberu zobrazených v strede obrázka (nie v rohoch) a potom ju presúvajte nahor, nadol alebo nabok, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

  Tip:  Ak sa vám po zmene mierky nepodarí dosiahnuť požadovaný výsledok, stlačte klávesovú skratku Command-Z a zmeny vráťte.

Otočenie obrázka

Ak sa vložený obrázok zobrazuje naboku, môžete ho jednoducho otočiť tak, aby sa zobrazoval požadovaným spôsobom. Bežne sa to stáva s fotografiami nasnímanými mobilným telefónom.

Postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na obrázok, ktorý chcete otočiť.

 2. Na zobrazenom paneli s ponukami ukážte na položku Otočiť a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Otočiť doprava o 90 stupňov a otočte obrázok v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov. Tento príkaz môžete na dosiahnutie požadovaného stupňa otočenia použiť viackrát.

  • Kliknite na položku Otočiť doľava o 90 stupňov a otočte obrázok proti smeru hodinových ručičiek o 90 stupňov. Tento príkaz môžete na dosiahnutie požadovaného stupňa otočenia použiť viackrát.

Tip: Ak potrebujete otočiť obrázok v konkrétnom uhle, pred vložením otočeného obrázka do poznámok vykonajte otočenie na zdrojovom obrázku v obľúbenej aplikácii na úpravu obrázkov.

Prevrátenie obrázka

Prevrátením sa obrázok zrkadlovo vodorovne alebo zvislo obráti. Tento efekt môžete použiť na prispôsobenie alebo pridanie rôznych vložených ilustrácií alebo grafických prvkov (môžete napríklad prevrátiť obrázok šípky, aby ukazovala opačným smerom). Ak prevrátite obrázok obsahujúci text, už nebude jednoducho čitateľný.

Postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na obrázok, ktorý chcete otočiť.

 2. Na zobrazenom paneli s ponukami ukážte na položku Otočiť a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku Prevrátiť vodorovne sa vybratý obrázok prevráti vodorovne.

  • Kliknutím na položku Prevrátiť zvislo sa vybratý obrázok prevráti zvislo.

Usporiadanie poradia obrázka

Ak potrebujete umiestniť viac obrázkov vedľa seba, aby sa čiastočne určitým spôsobom prekrývali, môžete usporiadať poradie každého obrázka tak, aby sa zobrazoval nad alebo pod iným obrázkom. Vo OneNote to funguje podobne ako v prípade príkazov v obľúbených aplikáciách rozloženia strany a ilustrácií, ktoré vám umožňujú ovládať hĺbku (známu aj ako os z) trojrozmerného návrhu.

Postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na obrázok, ktorý chcete usporiadať.

 2. V zobrazenej ponuke ukážte na položku Poradie a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku O jeden dopredu premiestnite vybratý obrázok o jednu úroveň nahor. Tento príkaz môžete na dosiahnutie požadovaného usporiadania obrázka použiť viackrát. Ostatné obrázky umiestnené v blízkosti vybratého obrázka alebo pod ním môžu byť čiastočne alebo úplne prekryté.

  • Kliknutím na položku Presunúť dopredu premiestnite hĺbku vybratého obrázka až na najvyššiu úroveň. Ostatné obrázky umiestnené v blízkosti vybratého obrázka alebo pod ním môžu byť čiastočne alebo úplne prekryté.

  • Kliknutím na položku O jeden dozadu premiestnite vybratý obrázok o jednu úroveň nadol. Tento príkaz môžete na dosiahnutie požadovaného usporiadania obrázka použiť viackrát. Ostatné obrázky umiestnené v blízkosti vybratého obrázka alebo nad ním môžu čiastočne alebo úplne prekrývať vybratý obrázok.

  • Kliknutím na položku Presunúť dozadu premiestnite hĺbku vybratého obrázka až na najnižšiu úroveň. Ostatné obrázky umiestnené v blízkosti vybratého obrázka alebo nad ním môžu čiastočne alebo úplne prekrývať vybratý obrázok.


Použitie obrázka ako pozadia strany

Návrh strán poznámkového bloku môžete zmeniť tak, že určitý obrázok použijete ako pozadie strany.

Postupujte takto:

 1. Vložte ľubovoľný obrázok, naformátujte ho (voliteľné) a umiestnite na strane, na ktorej ho chcete použiť ako pozadie.

 2. Stlačte kláves Control, kliknite na obrázok a potom v zobrazenej ponuke na položku Nastaviť obrázok ako pozadie.

  Obrázok je teraz súčasťou strany a nedá sa vybrať kliknutím. Obrázok môžete komentovať alebo cezeň písať poznámky.

Ak chcete odstrániť obrázok z pozadia strany, postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na miesto, na ktorom sa obrázok zobrazuje bez akýchkoľvek objektov alebo poznámok, ktoré by ho prekrývali, v zobrazenej ponuke kliknite na položku √ Nastaviť obrázok ako pozadie a zrušte začiarknutie.

  Po odstránení z pozadia strany ho môžete znova vybrať, formátovať, premiestniť, obnoviť alebo odstrániť ako ľubovoľný bežný obrázok.

Poznámka: Ak chcete, môžete tiež zmeniť farbu pozadia strany bez použitia obrázkov.


Obnovenie obrázka

Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť a vzhľad vloženého obrázka, postupujte takto:

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na obrázok, ktorý chcete obnoviť.

 2. Na paneli s ponukami, ktorý sa zobrazí, kliknite na položku Obnoviť na pôvodnú veľkosť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×