Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Triedne tímy majú jedinečné povolenia a funkcie pre učiteľov a študentov. Ako vlastníci tímu môžu učitelia priraďovať prácu, zdieľať triedny obsah, začať schôdze a ovládať, kto môže zverejňovať v tíme. Každý triedny tím je tiež prepojený s vlastným onenotovým poznámkovým blokom pre učebné predmety. 

Poznámka: Nezobrazuje sa možnosť pripojenia sa k tímu alebo vytvorenia tímu? Je možné, že správca IT bude musieť tieto povolenia zapnúť.

Správca IT môže pre vás vytvoriť navrhované triedy na základe zoznamu tried a zoznamov študentov prostredníctvom služby School Data Sync (SDS) alebo inej metódy. Výberom vopred vytvorených tried automaticky pridáte študentov a nastavíte triedne tímy.

Poznámka: Máte problémy s vyhľadaním navrhovaných tried? Informujte sa u správcu IT – vaša škola môže využívať iný spôsob nastavenia tímov. Ďalšie informácie o nastavení aplikácie Teams ako správca IT.

Vytvorenie tímu z navrhovaných tried 

 1. Na paneli aplikácie vyberte položku Tímy Tlačidlo Tímy.

 2. Vyberte položky Navrhované triedy Navrhované triedy

  Ak používate zobrazenie mriežky, položka Navrhované triedy sa nachádza vedľa tlačidla Pripojiť sa alebo vytvoriť tím v pravom hornom rohu aplikácie Teams. Ak používate zobrazenie zoznamu, nájdete ju na konci zoznamu tímov.

  Vybratá položka Navrhované triedy  

 3. V okne sa načíta zoznam navrhovaných tried. Začiarknutím príslušných políčok vyberte triedy, ktoré chcete použiť.

  Poznámka: Vytvorením triedy pridáte študentov a získate tím pripravený na používanie. Máte však kontrolu nad tým, kedy sa triedny tím bude študentom zobrazovať.

  Vytvorenie okna triedneho tímu. Začiarknutím políčok vyberte triedy.

 4. Vyberte položku Vytvoriť. Po zobrazení dlaždice tímu ju otvorte kliknutím na ňu.

 5. Vaši študenti sa automaticky pridajú do tímu, ale ešte sa im nezobrazí. Získate tak čas na usporiadanie, pridanie obsahu a prípravu ešte pred ich vstupom. Keď ste pripravení privítať ich v triede, vyberte v hornej časti aplikácie Teams pruh Aktivovať.

Vytvorenie tímu zo skupiny

Ak nemáte navrhované triedy, je možné, že budete môcť nastaviť triedy pomocou skupín vopred vytvorených správcom IT. Ak si nie ste istí, ako nakonfigurovali triedy, informujte sa u nich.

 1. Na paneli aplikácie vyberte položku Tímy Tlačidlo Tímy.

 2. Ukážte na dlaždicu Pripojiť sa alebo vytvoriť tím a vyberte tlačidlo Vytvoriť tím.

  Vytvorenie tímu zo skupiny.

 3. Vyberte jednu zo skupín vytvorených školou a vyberte položku Vybrať skupinu.

  Vytvorenie nového triedneho tímu

 4. Vaši študenti sa automaticky pridajú do tímu, ale ešte sa im nezobrazí. Získate tak čas na usporiadanie, pridanie obsahu a prípravu ešte pred ich vstupom. Keď ste pripravení privítať ich v triede, vyberte v hornej časti aplikácie Teams pruh Aktivovať.

Vytvorenie tímu úplne od začiatku znamená, že študentov pridáte do tímu sami, ako aj akékoľvek ďalšie identifikačné údaje. Ak chcete preskúmať iné možnosti nastavenia tried, obráťte sa na správcu IT.

 1. Na paneli aplikácie vyberte položku Tímy Tlačidlo Tímy.

 2. Vyberte položky Pripojiť sa alebo vytvoriť tím > Vytvoriť tím.

  Pripojenie sa k tímu alebo vytvorenie tímu

 3. Vyberte možnosť Trieda ako typ tímu.

  Vyberte typ tímu

 4. Zadajte názov a voliteľný popis triedneho tímu. Príklad: Pani Kováčová, 3. hodiny, v triede 301.

  Vytvorenie nového triedneho tímu

 5. Vyberte položku Ďalej.

 6. Ak chcete pridať študentov do triedy ihneď, postupujte podľa pokynov na pridanie študentov a ďalších učiteľov ako členov tímu. Týmto ich pridáte okamžite. Tento krok môžete nateraz vynechať a pridať študentov neskôr.

Ďalšie informácie

Pridanie študentov do triedneho tímu

Pridanie ďalšieho učiteľa do triedneho tímu

Pripojenie sa k tímu pomocou prepojenia alebo kódu

Ďalšie zdroje pre učiteľov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×