Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Máte zdroj, ktorý rozdeľuje svoj čas medzi váš a iný projekt? Ak chcete použiť konkrétne percento dostupnosti zdroja počas určitého časového obdobia, môžete jeho dostupnosť nastaviť priamo v dialógovom okne Informácie o zdroji a úplne tak obísť jeho kalendár.

  1. Kliknite na položky Zobraziť > Zobrazenia zdrojov > Zoznam zdrojov.

    Zobrazenie Zoznam zdrojov

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zdroj a vyberte položku Informácie.

    Tlačidlo Informácie

  3. Na karte Všeobecné nastavte v časti Dostupnosť zdrojov dátumy, kedy má zdroj obmedzenú dostupnosť, a potom nastavte percento času zdroja, počas ktorého bude dostupný pre váš projekt (v poli Jednotky).

    Dostupnosť zdroja

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Tipy k jednotkám

V programe Project sa jednotkami označuje časť času zdroja, počas ktorého je zdroj dostupný na prácu na projekte. Ak napríklad Andrea zvyčajne pracuje 40 hodín týždenne a jej hodnota jednotiek sa nastaví na 50 %, každý týždeň bude mať naplánovaných 20 hodín práce. Ak zvyčajne pracuje 30 hodín na čiastočný úväzok a jej jednotky sa nastavia na 50 %, každý týždeň bude mať naplánovaných 15 hodín práce.

Tip

Poznámky

Môžete použiť percentuálne hodnoty aj desatinné čísla.

Maximálny počet jednotiek môžete zadávať vo forme percent (napríklad 50 %, 100 % alebo 300 %) alebo desatinných čísel (napríklad 0,5; 1 alebo 3).

Ak chcete zadať dostupnosť bez dátumu ukončenia, zadajte len počiatočný dátum.

Môžete zadať dátum do poľa K dispozícii do v ľubovoľnom zobrazení používajúcom tabuľku aj bez zadania dátumu do stĺpca K dispozícii od.

Na zadanie čiastočného úväzku použite percentuálne hodnoty menšie ako 100.

Ak chcete, aby bol zdroj dostupný pre projekt len obmedzený čas, nastavte menšie percento ako 100.

Ak bude zdroj pracovať v danom čase napríklad len pol dňa, zadajte hodnotu 50 %.

Násobte jednotky v prípade zdrojov, ktoré predstavujú tímy ľudí.

Ak chcete nastaviť jednotky pre skupinu zdrojov, uistite sa, že percentuálna hodnota vyjadruje všetkých členov skupiny.

Ak máte v projekte nastavený ako jeden zdroj tím troch ľudí dostupných na plný úväzok, nastavte hodnotu jednotiek na 300 % (100 % na osobu), aby naplánovaná práca zohľadňovala tri osoby zodpovedné za priradené úlohy.

Čo môžem robiť s kalendármi

Project umožňuje zdokonaliť plánovanie vďaka používaniu viacerých kalendárov. Uľahčite si plánovanie a pozrite sa, ako spolu fungujú a ovplyvňujú dátumy projektov. Uvádzame niekoľko ďalších článkov, ktoré môžu byť užitočné na vytvorenie presnejšej predstavy o pracovných a nepracovných dňoch vo vašej organizácii.

PROJEKTY
Nastavenie všeobecných pracovných dní a časov projektu
Vytvorenie nového základného kalendára
Pridanie dovolenky do kalendára projektu

ÚLOHY
Vytvorenie kalendára pre úlohu

ZDROJE
Nastavenie jedinečného plánu pre konkrétny zdroj
Pridanie dovolenky zdroja

Tip: Ak už kalendár nepotrebujete, odstráňte ho.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×