Brisanje in upravljanje piškotkov

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletna mesta odložijo v računalnik, da bi shranila podatke vaših nastavitvah. Piškotki lahko izboljšajo vašo izkušnjo brskanja, saj spletnim mestom omogočijo, da si zapomnijo vaše nastavitve, oz. poskrbijo, da se vam ni treba vpisati vsakič, ko obiščete določena spletna mesta. Vendar pa nekateri piškotki lahko ogrozijo vašo varnost, saj sledijo spletnim mestom, ki jih obiskujete.

Brisanje piškotkov
Brisanje piškotkov v brskalniku Internet Explorer 8

Blokiranje ali omogočanje piškotkov

Če ne želite, da spletna mesta shranjujejo piškotke v vaš računalnik, lahko piškotke blokirate. Če blokirate piškotke, nekatere strani morda ne bodo pravilno prikazane ali pa boste od spletnega mesta prejeli sporočilo, da morate dovoliti piškotke, če si ga želite ogledati. Če blokirate piškotke, nekatere strani morda ne bodo pravilno prikazane ali pa boste od spletnega mesta prejeli sporočilo, da morate dovoliti piškotke, če si ga želite ogledati.

Blokiranje ali omogočanje piškotkov v Internet Explorerju 11 za Windows 10
Blokiranje ali omogočanje piškotkov


Lastnosti

ID članka: 17442 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije