Skupna raba koledarja v storitvi Microsoft 365

Ali želite izvedeti, kako daste koledar v skupno rabo ali kako ga pooblastite?

Ali ste skrbnik za IT, ki želi izvedeti več o novi platformi koledarjev v skupni rabi?

Izboljšati želimo način, kako se koledarji v skupni rabi v storitvi Microsoft 365 sinhronizacijo v aplikacijah. Preostali del tega članka je namenjen skrbnikom za IT, da bodo razumeli spremembe, ki bodo na voljo.

Izboljšave so načrtovane le za koledarje, v skupni rabi z osebami, ki uporabljajo Exchange Online. Če koledar uporabnika gostuje v Exchangeeu na mestu uporabe, spremembe ne veljajo za koledarje v skupni rabi.

Ko bomo dokončali vse izboljšave, bo skrbnikom za IT in uporabnikom v organizaciji na voljo to:

Te izboljšave so še vedno v teku. V tem članku so predstavljene trenutne spremembe in opisane podrobnosti o prihodnjih načrtih. Za hiter pregled razporedov si oglejte razdelek Časovnica izboljšav koledarja v različnih odjemalcih v nadaljevanju tega članka.

Skupna raba koledarja

Prva izboljšava omogoča uporabnikom skupno rabo koledarja v kateri koli različici Outlooka in enake možnosti dovoljenj v vseh različicah. V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje naših izboljšav za lažjo skupno rabo koledarjev.

Outlookova aplikacija

Skupna raba koledarja je omogočena

Dosledna in preprosta dovoljenja za skupno rabo

Opombe

Outlook za računalnike s sistemom Windows

Na voljo v različici 1805 in novejših.

Outlook for Mac

Na voljo v različici 16.23.326.1 in novejših.

Outlook v spletu

Outlook za iOS

Outlook za Android

Outlookov koledar za Windows 10

✔ Glejte opombe

Skupna raba koledarja je omogočena le za Windows 10 v računalnikih s sistemom Windows in ne bo na voljo za Windows 10 Mobile.

Sprejemanje koledarja v skupni rabi

Druga izboljšava omogoča uporabnikom preprosto sprejemanje povabil za koledarje v skupni rabi iz katere koli Outlookove aplikacije in ogledovanje teh koledarjev v skupni rabi v vseh napravah. V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje naših izboljšav za lažje sprejemanje povabil za koledarje v skupni rabi.

Outlookova aplikacija

Sprejemanje koledarja v skupni rabi

S sprejetjem koledarja v skupni rabi se ta sinhronizira v vseh napravah

Opombe

Outlook za računalnike s sistemom Windows

Na voljo v različici 1805 in novejših.

Outlook for Mac

Na voljo v različici 16.23.326.1 in novejših.

Outlook v spletu

Outlook za iOS

Outlook za Android

Outlookov koledar za Windows 10Koledar za Windows 10

✔ Glejte opombe

Ni še na voljo za vse uporabnike sistema Windows 10 Mobile.

Sinhronizacija in urejanje koledarjev v skupni rabi

Tretja izboljšava omogoča uporabnikom ogled vseh koledarjev v skupni rabi v kateri koli napravi ali aplikaciji za koledar. Če nekdo spremeni koledar v skupni rabi, bodo te spremembe takoj prikazane tudi drugim osebam, ki uporabljajo koledar v skupni rabi. Med ogledovanjem in urejanjem koledarjev v skupni rabi bodo uporabniki opazili tudi izboljšave v učinkovitosti delovanja. Uporaba koledarja v skupni rabi bo po hitrosti in zanesljivosti enakovredno upravljanju uporabnikovega lastnega koledarja.

Če uporabnik danes omogoči skupno rabo koledarja z drugimi, bo tem osebam na voljo izboljšana izkušnja koledarja v skupni rabi takoj, ko sprejmejo povabilo. Če pa je uporabnik dal koledar v skupno rabo še preden so bile te spremembe omogočene, te izboljšave ne bodo samodejno prikazane.

Če želite nadgraditi obstoječe koledarje v skupni rabi z novo izkušnjo koledarja v skupni rabi, prosite uporabnike, naj sledijo navodilom v razdelku Nadgradnja obstoječega koledarja v skupni rabi z novim modelom v nadaljevanju tega članka. Ko uporabniki nadgradijo na novi model, bodo koledarji v skupni rabi sinhronizirani z njihovimi mobilnimi telefoni. V prihodnosti bodo obstoječi koledarji v skupni rabi samodejno nadgrajeni, vendar razpored za ta samodejni postopek nadgradnje še ni na voljo.

Ko je omogočena takojšnja sinhronizacija, bodo spremembe drugih oseb takoj vidne v koledarju v skupni rabi. Takojšnja sinhronizacija trenutno ni podprta v vseh vrstah koledarjev v skupni rabi. V spodnjih razdelkih so opisane vrste koledarjev v skupni rabi in aplikacije za koledarje, ki podpirajo takojšnjo sinhronizacijo.

Takojšnja sinhronizacija je omogočen le, če imata oba uporabnika istega najemnika storitve Microsoft 365 ali če je dal koledar v skupno rabo uporabnik storitve Outlook.com.

V spodnji tabeli je več podrobnosti o vrstah konfiguracij, ki podpirajo takojšnjo sinhronizacijo. V prihodnosti bo takojšnja sinhronizacija omogočena za vse koledarje v skupni rabi med uporabniki storitev Microsoft 365 in Outlook.com.

Lastnik koledarja

Prejemnik koledarja v skupni rabi

Takojšnja sinhronizacija je omogočena

Opombe

Microsoft 365


Microsoft 365 (isti najemnik)

Microsoft 365


Microsoft 365 (drug najemnik)

Sinhronizacija je izvedena na pribl. tri ure.

Če zunanja skupna raba ni dovoljena za najemnika lastnika koledarja, je obravnavano, kot da je koledar v skupni rabi z drugim uporabnikom.

Microsoft 365

Outlook.com ali
storitve drugega ponudnika, kot je Gmail.com

Ta konfiguracija trenutno ustvari URL naročnine na internetni koledar. Prejemnik koledarja v skupni rabi doda koledar v skupni rabi prek URL-ja naročnine na internetni koledar, čas sinhronizacije pa je določen s storitvijo prejemnika koledarja.

Če je na primer prejemnik na spletnem mestu Outlook.com, bo koledar posodobljen pribl. vsake tri ure. Če prejemnik uporablja spletno mesto Gmail.com, bo koledar morda posodobljen vsakih 24–48 ur.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Storitev drugega ponudnika, kot je Gmail.com

S to konfiguracijo trenutno ustvarite URL naročnine na internetni koledar. Prejemnik doda koledar v skupni rabi prek URL-ja naročnine na internetni koledar, čas sinhronizacije pa je določen s storitvijo prejemnikovega koledarja.

Če je na primer prejemnik na spletnem mestu Outlook.com, bo koledar posodobljen pribl. vsake tri ure. Če prejemnik uporablja spletno mesto Gmail.com, bo koledar morda posodobljen vsakih 24–48 ur.

V spodnji tabeli je več podrobnosti o aplikacijah, ki podpirajo takojšnjo sinhronizacijo.

Aplikacija

Podpira takojšnjo sinhronizacijo

Opombe

Outlook za računalnike s sistemom Windows

V predogledu; glejte Opombe.

Takojšnja sinhronizacija je bila izdana kot predogled zaMicrosoft 365 uporabniki. Več o tem lahko izveste tukaj.

Outlook for Mac

Na voljo v različici 16.23.326.1 in novejših.

Outlook v spletu

Outlook za iOS

Outlook za Android

Outlookov koledar za Windows 10

Aplikacije REST

Aplikacije Exchange ActiveSync

Opomba: Exchange API spletnih storitev (EWS) ne podpira takojšnje sinhronizacije.

Outlook v spletu, sistemu iOS in Android:Če si uporabnik račun ogleda v Outlook v spletu, Outlook za iOS aliOutlook za Android, uporablja nova izkušnja sinhronizacije.

Outlook za Mac:Če si uporabnik ogleda koledar v skupni rabi v Outlooku za Mac, bo videl novo izkušnjo sinhronizacije, če je bil koledar dodan tako, da je sprejel povabilo za skupno rabo ali če je uporabnik dodal koledar v skupni rabi prek možnosti Datoteka > Odpri mapo drugega uporabnika. Če pa je uporabnik dodal račun kot račun pooblaščenca, bo moral upoštevati staro izkušnjo sinhronizacije. Spremembe bodo morda hitreje prikazane v Outlooku na spletu, Outlooku za iOS in Outlooku za Android.

Outlook za računalnik ssistemom Windows: Uporabnik lahko omogoči predogled izboljšav koledarja v skupni rabi tako, da sledi navodilom v tem članku.

Tehnične podrobnosti izboljšav koledarja v skupni rabi

V tem razdelku je opisano, kako smo prišli do teh izboljšav in kaj se je spremenilo v arhitekturi koledarjev v skupni rabi Microsoft 365.

Terminologija

Tukaj so nekateri izrazi, ki bodo uporabljeni v tem razdelku:

 • Koledar v skupni rabi: Koledar v skupni rabi z dovoljenji za ogled, urejanje ali dodeljevanje.

 • Lastnik: Oseba, ki je dala koledar v skupno rabo.

 • Prejemnik: Oseba, s katero je koledar v skupni rabi.

 • Star model: Star način delovanja koledarjev v skupni rabi

 • Nov model: Nov način delovanja koledarjev v skupni rabi.

Izboljšave veljajo le za koledarje, v skupni rabi z osebami, ki uporabljajo Exchange Online. Če eden od uporabnikov gostuje v Exchangeeu na mestu uporabe, spremembe ne veljajo za koledarje v skupni rabi.

Atribut

Star model

Nov model

Shranjevanje koledarja v skupni rabi

Vnos je (podobno kot hiperpovezava) shranjen v nabiralniku prejemnika. Vnos kaže na nabiralnik lastnika, vendar ne shrani nobenih podatkov koledarja v nabiralniku prejemnika.

V nabiralniku prejemnika se ustvari nov koledar in ta koledar vsebuje kopijo lastnikovega koledarja (za eno leto nazaj od datuma sprejema).

Dostop prejemnika do koledarja v skupni rabi

Bere in piše neposredno iz lastnikovega nabiralnika.

Bere in piše iz lokalne kopije koledarja v skupni rabi, ki je shranjena v nabiralniku prejemnika.

Sinhronizacija sprememb koledarja v skupni rabi

Aplikacija redno pridobiva spremembe v lastnikovem nabiralniku in jih sinhronizira.

Storitev takoj sinhronizira spremembe s prejemnikovo lokalno kopijo. To sproži potisno obvestilo v aplikaciji, ki takoj sinhronizira spremembe.

Aplikacije, s katerimi lahko prejemnik dostopa do koledarja v skupni rabi

 • Outlook za računalnike s sistemom Windows

 • Outlook for Mac

 • Outlook v spletu

 • Outlook za računalnike s sistemom Windows

 • Outlook for Mac

 • Outlook v spletu

 • Outlook za iOS

 • Outlook za Android

 • Outlookov koledar za Windows 10

 • Vse aplikacije REST in EAS

Več informacij najdete v razdelku Razlike v funkcijah v novem modelu koledarjev v skupni rabi v nadaljevanju tega članka.

Uporabniki, ki sprejmejo povabilo za nov koledar v skupni rabi, poslano iz posodobljene različice Outlooka, začnejo samodejno uporabljati nov model skupne rabe koledarja.

Uporabnik najhitreje preveri razpoložljivost izboljšav (kar pomeni, da ima na voljo nov model skupne rabe koledarja) tako, da si ogleda, ali je koledar v skupni rabi prikazan v njegovem mobilnem telefonu. Če je prikazan, je koledar v skupni rabi že nadgrajen na nov model.

Če želite uporabljati MFCMapi, morate zagotoviti, da so izpolnjeni ti pogoji:

 • Lokalna mapa za koledar v skupni rabi je prikazana v poddrevesu koledarja.

 • Vnos obstaja v »skupnih pogledih« > tabeli s »povezano vsebino«. Ime poimenovane lastnosti vnosa je SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId in kaže na ID lokalne mape s koledarjem v skupni rabi.

Če želite izkoristiti prednosti teh izboljšav koledarjev v skupni rabi, morate znova ustvariti koledar v skupni rabi z eno od spodnjih dveh možnosti:

 1. Prosite lastnika koledarja, da znova omogoči skupno rabo koledarja. Uporabnik to lahko stori v kateri koli Outlookovi aplikaciji, vključno z Outlookom za iOS ali Outlookom za Android. Uporabnik mora nato sprejeti povabilo za koledar v skupni rabi s posodobljeno različico Outlooka. Pomembno je, da uporabnik sprejme povabilo v posodobljeni različici Outlooka. Če uporabnik sprejme povabilo v stari različici Outlooka, za koledar v skupni rabi ne bodo omogočene te izboljšave. Preden znova sprejmete povabilo, vam ni treba odstraniti obstoječih koledarjev v skupni rabi.

 2. Odstranite in znova odprite koledar. Ta možnost ne zahteva, da lastnik znova omogoči skupno rabo koledarja. Uporabnik mora le uporabiti posodobljeno različico Outlooka, če želi & znova odpreti koledar v skupni rabi, ki bo samodejno nadgradili koledar, če je bil uporabnik izrecno v skupni rabi s koledarjem. Če ima uporabnik dovoljenja prek skupine Privzeto (Moja organizacija) ali prek varnostne skupine, ne bodo nadgrajena. Če uporabnik izvaja to dejanje v Outlooku za računalnike s sistemom Windows, se mora vpisati tudi v predogled, kar je opisano v tem članku.

  Opomba: V Outlooku za iOS in Android je možnost dodajanja koledarja v skupni rabi na voljo v modulu koledarja: Kliknite sliko profila v zgornjem levem kotu, da si ogledate seznam koledarjev, kliknite ikono + v zgornjem levem kotu in izberite Dodaj koledarje v skupni rabi.

V prihodnosti bodo koledarji v skupni rabi nadgrajeni na nov model, ne glede na to, kateri način izbere uporabnik. Časovni okvir izdaje te posodobitve še ni na voljo.

Načini sinhronizacije koledarjev v skupni rabi

V tem razdelku je opisan kraj in čas takojšnje sinhronizacije v okviru naših izboljšav. V spodnji tabeli so predstavljene vrste sinhronizacij, ki so na voljo za koledarje v skupni rabi v novem modelu.

Način posodobitve

Način sinhronizacije sprememb

Podprti koledarji (trenutno)

Takojšnje posodobitve

Spremembe so takoj sinhronizirane. To velja za koledarje, ki so v skupni rabi med uporabniki v istem najemniku storitve Microsoft 365 ali jih je dal v skupno rabo uporabnik storitve Outlook.com.

 • Skupno rabo je omogočil uporabnik storitve Outlook.com za uporabnika storitve Outlook.com ali Microsoft 365.

 • Skupna Microsoft 365 uporabniki v istem najemniku.

Redne posodobitve

Spremembe so redno sinhronizirajo (običajno vsake tri ure). Prejemnikom spremembe v koledarju v skupni rabi ne bodo prikazane takoj, ampak bo kopija posodobljena vsakih nekaj ur.

 • Skupna raba med uporabniki storitve Microsoft 365 v različnih najemnikih z omogočeno zunanjo skupno rabo.

Naročnina na internetni koledar

Ko je koledar v skupni rabi, se ustvari URL naročnine na internetni koledar. Prejemnik lahko uporabi ta URL, če želite dodati koledar v skupni rabi v katero koli storitev, ki jo uporablja. Z URL-jem naročnine na internetni koledar prejemnikova storitev koledarja izbere, kdaj sinhronizira koledar, da prejmete nove posodobitve. Če prejemnik uporablja Outlook.com, se sinhronizacija izvaja na pribl. tri ure.

 • Skupna raba med uporabniki storitve Microsoft 365 v različnih najemnikih z onemogočeno zunanjo skupno rabo.

 • Skupna raba, ki jo je omogočil uporabnik storitve Microsoft 365 z uporabnikom storitve Outlook.com.

 • Skupna raba, ki jo je omogočil uporabnik storitve Microsoft 365 ali Outlook.com z osebo, ki uporablja storitev koledarja drugega ponudnika, na primer Gmail.

Takojšnja sinhronizacija za skupno rabo zunaj najemnika trenutno še ni podprta. Medtem ko lahko omogočite skupno rabo v teh konfiguracijah, se bo sinhronizacija izvajala redno. Na voljo sta dve vrsti skupne rabe med najemniki:

 • Uporabnik storitve Microsoft 365 z drugim uporabnikom storitve Microsoft 365 (če je zunanja skupna raba omogočena).

  Ustvarjen je popoln koledar v skupni rabi, vendar se sinhronizacija izvaja pribl. vsake tri ure. Za to nastavitev bo sčasoma omogočena takojšnja sinhronizacija.

 • Uporabnik storitve Microsoft 365 z uporabnikom storitve Outlook.com. Če je zunanja skupna raba onemogočena, skupna raba z drugim uporabnikom storitve Microsoft 365 prav tako sodi v to skupino.

  Ob skupni rabi je ustvarjen URL naročnine na internetni koledar, ki ga lahko prejemnik uporabi za dodajanje v katero koli storitev koledarja. Z naročnino na internetni koledar prejemnikova storitev koledarja izbere čas sinhronizacije naročnine na internetni koledar, da prejmete nove posodobitve. Če prejemnik uporablja Outlook.com ali Microsoft 365, se sinhronizacija izvaja pribl. vsake tri ure.

Skupna raba z uporabnikom zunanje storitve, kot je na primer Gmail, je druga vrsta skupne rabe koledarja. V teh primerih se ustvari URL naročnine na internetni koledar s povezavo do lastnikovega koledarja. Prejemniki lahko uporabijo ta URL za ogled koledarja v spletnem brskalniku ali pa ga dodajo v svojo storitev koledarja tako, da dodajo internetni koledar z URL-jem naročnine na internetni koledar. Z naročninami na internetni koledar prejemnikova storitev koledarja izbere čas sinhronizacije naročnine na internetni koledar, da prejmete nove nove posodobitve. Če prejemnik uporablja Outlook.com, se sinhronizacija izvaja pribl. vsake tri ure. Če prejemnik uporablja drugo storitev koledarja, na primer Gmail.com, se sinhronizacija morda ne bo izvajala tako pogosto.

Razlike v funkcijah v novem modelu koledarjev v skupni rabi

Koledarji v skupni rabi, ki uporabljajo novi model, se razlikujejo od starega modela v nekaterih funkcijah, vključno z opomniki, dovoljenji, pooblaščenimi srečanji in odjemalci neodvisnih izdelovalcev.

V preteklosti ni bilo na voljo doslednega nabora možnosti ravni dovoljenj v Outlookovih odjemalcih. Kot del teh izboljšav bo v posodobljenih Outlookovih odjemalcih prikazan poenostavljen in dosleden nabor ravni dovoljenj za skupno rabo.

Podedovane ravni dovoljenj

Poenostavljene ravni dovoljenj

Ni v skupni rabi

Ni v skupni rabi

Brez

Brez

Prost/zaseden čas

Samo razpoložljivost

Si lahko ogleda, ko sem zaseden

Prost/zaseden čas, zadeva, lokacija

Omejene podrobnosti

Si lahko ogleda naslove in lokacije

Pregledovalec

Vse podrobnosti

Si lahko ogleda vse podrobnosti

Urednik

Lahko ureja

Lastnik

Urednik s pravico objavljanja

Avtor s pravico objavljanja

Avtor

Avtor brez pravice urejanja

Sodelavec

Po meri

Po meri

Pooblaščenec

Pooblaščenec

Če lastnik spreminja dovoljenja z Outlookom v spletu, Outlookom za iOS, Outlookom za Android ali Outlookom za Mac, je prejemnikova kopija koledarja takoj znova sinhronizirana z novo ravnjo dovoljenja.

Če lastnik uporablja drugo aplikacijo za spreminjanje dovoljenj, je koledar znova sinhroniziran v naslednjih nekaj urah, vendar se to ne izvede takoj.

Če lastnik odstrani dovoljenja določene osebe v koledarju, je to dejanje zaznano v nekaj urah in izvede se nekaj od tega:

 • Če je prejemnik v isti organizaciji in ima lastnik koledarja uporabnika Moja organizacija (privzeto) nastavljenega na katero koli dovoljenje razen »Brez«, je koledar prejemnika posodobljen tako, da odraža privzeto raven uporabnikovega dovoljenja. Koledar v skupni rabi ostane v novem modelu, vendar ima lahko drugačno raven dovoljenja.

 • Če je prejemnik v isti organizaciji in lastnika koledarja ne da svojega koledarja v skupno rabo z uporabnikom Moja organizacija (privzeto), je koledar v skupni rabi odstranjen iz nabiralnika prejemnika. Prejemnik ne bo več videl koledarja v skupni rabi na svojem seznamu koledarjev.

 • Če je prejemnik v drugi organizaciji, se koledar v skupni rabi preneha sinhronizirati, vendar se ne odstrani.

Pooblaščenci si že od nekdaj lahko ogledajo sporočila pooblaščenega srečanja v svojih mobilnih telefonih, saj prejemajo vabila v svoje nabiralnike. V preteklosti pooblaščenci niso nikoli vedeli, ali je vabilo na srečanje namenjeno njim ali so zanj le pooblaščeni.

Za boljšo ponazoritev tega scenarija sta Outlook za iOS in Outlook za Android zdaj na voljo z uporabniškim vmesnikom, kjer je jasno opredeljeno, komu je povabilo a srečanje namenjeno. Opomba »Prejeto za osebo Martin Oblak« v spodnjih posnetkih zaslona na primer označuje, da sta povabilo in e-pošta za Martina in ne za pooblaščenca.

Na posnetku zaslona je prikazan zaslon prenosne naprave z elementom povabila koledarja. Na posnetku zaslona je prikazan zaslon prenosne naprave s poštnim elementom.

Nov model skupne rabe koledarjev se razlikuje od poštnih odjemalcev tretjih oseb v nekaterih scenarijih, ki so opisani spodaj.

 • V odjemalcih EAS prejemniki z dovoljenji samo za branje vidijo možnost za ustvarjanje srečanja ali odgovarjanje na srečanje v tistem koledarju samo za branje. Koledar se shrani lokalno v predpomnilnik odjemalca, vendar strežnik zavrne spremembe. Spremembe prejemnika niso prikazane v koledarju lastnika, ker ta nima dovoljenja za urejanje. Do te težave pride, ker odjemalci EAS v koledarjih v skupni rabi ne razlikujejo med dovoljenji samo za branje oz. dovoljenji za branje in pisanje in obravnavajo vse koledarje, kot da jih je mogoče urejati.

 • Nekateri drugi odjemalci vedno dodajo trenutnega uporabnika kot udeleženca srečanja. Če torej uporabnik uporablja izvorne aplikacije za koledar v svojem telefonu in si ogleda srečanje na koledarju druge osebe, je njegovo ime morda prikazano na seznamu udeležencev. To se zgodi le, če si ogleda koledar na aplikacijah za koledar drugih izdelovalcev – če si ogledate isto srečanje v Outlooku za iOS ali Outlooku za Android, njegovo ime ni prikazano na seznamu udeležencev.

 • Ne podpiramo izboljšav koledarja v skupni rabi za odjemalce, ki temeljijo na EWS, zato izboljšave niso na voljo v nobeni aplikaciji za koledar, ki uporablja EWS, kot je Mac OS X.

  Opombe: 

  • Starejše različice sistemaOutlook for Mac uporabljajo EWS in pokažejo podedovane koledarje v skupni rabi, ki ne uporabljajo teh izboljšav.

  • Aplikacija Calendar v operacijskem sistemu Mac OS X uporablja EWS in prikazuje podedovane koledarje v skupni rabi, ki nimajo teh izboljšav.

Pogosta vprašanja

 • Kdaj bodo te izboljšave diplomantov s stanjem »predogleda« v Outlooku za računalnike s sistemom Windows?

 • Nimamo točne časovne premice, vendar pričakujemo, da se bo to zgodilo spomladi ali poleti leta 2021. Uporabniki, ki so vklopili predogled v svoji organizaciji, so bili zelo uspešni, in želimo si, da bi lahko izboljšave privzeto vklopili.

 • Kdaj bodo te izboljšave na voljo v Outlooku za računalnike s Semi-Annual računalniku?

 • Posodobitev, izdana januarja 2021 (različica 2008), uporabnikom omogoča privolitev v sodelovanje v predogledu.

 • Ne želim, da se koledarji mojih uporabnikov sinhronizirajo v mobilnih telefonih. S katerimi nastavitvami lahko to onemogočim?

  Ne načrtujemo funkcij, s katerimi bi lahko onemogočili izboljšave koledarja v skupni rabi za najemnike.

 • Moje uporabnike skrbi uporaba podatkov, ko se koledarji v skupni rabi sinhronizirajo z njihovimi mobilnimi telefoni. Kaj naj jim odgovorim?

  Če počistite možnost koledarja v skupni rabi na seznamu koledarjev, Outlook za iOS, Outlook za Android in Windows 10 Mobile ne sinhronizirajo koledarjev, ki niso izbrani. Večina mobilnih aplikacij za koledar bi morala delovati enako.

 • Ali to velja tudi za koledarje virov?

  Do teh izboljšav so upravičeni vsi koledarji, ki jih je mogoče dati v skupno rabo. Če uporabnik da v skupno rabo svoj koledar, koledar nabiralnika v skupni rabi ali koledar nabiralnika vira in prejemnik sprejmejo povabilo z Outlookom v spletu, Outlookom za iOS ali Outlookom za Android, lahko uporabnik vidi te izboljšave.

  Za nabiralnike virov je še vedno nekaj nedoslednosti glede načina prikaza teh dovoljenj na seznamu dovoljenj v Outlooku in prikazom na seznamu dovoljenj v skrbniškem središču. Prizadevamo si, da bi bila ta dovoljenja stalno prikazana. Funkcije koledarja v skupni rabi delujejo za koledarje nabiralnika sredstev, kot je opisano zgoraj, in prejemnik si lahko ogleda koledar virov v svojem mobilnem telefonu.

 • Ali zdaj podpirate skupno rabo koledarja v skupinah storitve Microsoft 365?

  Ne še, vendar je to ena izmed naših prednostnih nalog v prihodnosti. Trenutno lahko daste koledarje v skupno rabo le s posameznimi uporabniki ali varnostnimi skupinami.

 • Ali bodo te spremembe omogočile, da ima ena oseba lahko več pooblaščencev koledarja?

  S temi izboljšavami, zlasti s hitrejšo sinhronizacijo, bo lahko več oseb lažje upravljalo isti koledar – zagotovitev scenarija več pooblaščencev ni cilj teh začetnih izboljšav. Če želimo zagotoviti najboljšo izkušnjo, mora koledar v skupni rabi upravljati le en pooblaščenec.

Časovnica izboljšav koledarja v različnih odjemalcih

Spodaj je povzetek trenutnega stanja izboljšav koledarja. Navedene časovnice se lahko spremenijo.

Izboljšava

Splet

Računalnik s sistemom Windows*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Skupna raba koledarja s poenostavljenimi dovoljenji

✔**

✔***

Ni načrtovano

Sprejem koledarja, da bo v novem modelu

✔**

✔***

Takojšnja sinhronizacija prek novega modela

V predogledu

✔***

*Velja le za stranke, ki so kupile Microsoft Office v okviru mesečne ali letne naročnine.

**Na voljo v različici 1805 in novejših.

***Na voljo v različici 16.23.326.1 in novejših.

Sorodne teme

Skupna raba koledarja v Outlooku v spletu za podjetja
Dodelitev koledarja v Outlooku v spletu za podjetja
Upravljanje koledarja druge osebe v Outlooku v spletu

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×