Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Ta članek je za osebe, ki želijo nadzorovati svoj računalnik in avtor besedila s svojim glasom Windows. Ta članek je del nabora vsebine za podporo za dostopnost za Windows, kjer je na voljo več informacij o funkcijah dostopnosti za Windows. Če želite splošno pomoč, obiščite domačo stran Microsoftove podpore.

Z glasovnimi ukazi lahko narekujete besedilo ter vstavljate simbole in posebne znake le z glasovnimi ukazi. Glasovni dostop lahko tudi samodejno ločilo vašega besedila in filtriranje profanities. Seznam ukazov za glasovni dostop najdete na seznamu ukazov za glasovni dostop.

Glasovni dostop je funkcija v aplikaciji Windows 11, ki vsakomur omogoča upravljanje računalnika in pisanje besedila samo z glasom in brez internetne povezave. Na primer, z glasom lahko odpirate in preklapljate med aplikacijami, brskate po spletu ter berete in urejate e-poštna sporočila. Če želite več informacij, izberite Uporaba glasovnega dostopa za nadzor računalnika in & besedilo avtorja z glasom.

Glasovni dostop je na voljo Windows 11 različici 22H2 in novejših različicah. Če želite več informacijWindows 11 novih funkcijah v različici 22H2 in kako pridobite posodobitev, glejte Novosti v najnovejših posodobitvah sistema Windows. Niste prepričani, katero različico Windows imate? Glejte: Poiščite različico sistema Windows.

 V tej temi

Premakniti fokus na polje z besedilom

Če želite narekovati besedilo v polju z besedilom, najprej premaknite fokus na polje z besedilom.

Če želite na primer poiskati določeno nastavitev v pogovornem oknu Windows nastavitve.

Če želite

Recite

Primer

Če želite premakniti kazalec na določeno mesto.

»Click find a setting«

»Nastavitve zaslona«

Če želite, da se kazalec miške premakne na določeno mesto.

»Focus on find a setting«

»Nastavitve zaslona«

Če ne poznate oznake polja z besedilom, lahko fokus premaknete s prekrivno številko. Preprosto recite »Pokaži številke«, ki ji sledi številka, ki je povezana s poljem z besedilom. Lahko pa premaknete miško, da se osredotočite na polje z besedilom. Če želite več informacij o delu s prekrivanja z miško ali številkami, preberite članek Uporaba miške z glasom ali razdelka »Interakcija z elementi s prekrivnimi številkami« v članku Uporaba glasu za interakcijo z elementi na zaslonu.

Ukaz za glasovni dostop »Kliknite najdi nastavitev«, ki se uporablja v nastavitvah omrežja Windows Network & internet.

Fokus lahko premaknete med več polji z besedilom in drugimi gumbi na strani z ukazoma »Pritisnite tabulatorko« ali »Tabulatorka«.

Med sestavljanjem e-poštnega sporočila lahko na primer uporabite ukaza »Pritisnite tabulatorko« ali »Tabulatorka«, da premaknete fokus med polji »Zadeva« in »Telo sporočila«. Določite lahko tudi, kolikokrat želite pritisniti tabulatorko. Če želite na primer premakniti fokus na element s petimi tabulatorko, lahko rečete »Petkratni pritisk tabulatorka«. Če želite več informacij o uporabi glasu za delo s tipkovnico, glejte Uporaba tipkovnice z glasom.

Okno za sestavljanje pošte v pošti, ki prikazuje ukaz za glasovni dostop »Pritisnite tabulatorko«.

Narekovanje besedila

Ko premaknete fokus na polje z besedilom, lahko začnete narekovanje besedila s svojim glasom.

Če želite

Recite

Vstavljanje besedila v polje z besedilom.

»<Besedilo, ki ga želite vstaviti>«

Opomba: Če želite v polje z besedilom vstaviti posebne besede, recite »Vrsta« ali »Narek«, temu pa naj sledijo besede, ki jih želite vstaviti. Če želite na primer vtipkati ukaz »Kaj lahko rečem« kot besedilo (in ne želite izvesti ukaza), recite »Type What can I say« (Vnesite, kar lahko rečem).

Če morate narekovati besede z veliko začetnico ali velike črke, lahko uporabite ukaz »Caps«. Na primer ,Caps access' bo vstavil »Dostop« na kazalec besedila.

Če želite pred to besedilo dodati del besedila brez presledkov, lahko uporabite ukaz »Ni presledka«. Če želite na primer vstaviti »svet pozdrava«, ko v polje z besedilom že dodate »živijo«, lahko rečete »No space world« (Ni prostora za svet), da dobite želeno besedilo. Ta ukaz lahko uporabite, ko na primer vnašate uporabniška imena in ID-je e-pošte.

Če želite

Recite

Primer

Vstavite besedilo na kazalec in prvo črko vsake besede pištejte z veliko začetnicami.

»Caps <text>«

"Caps hello world"

Vstavite besedilo na kazalec brez presledkov pred besedilom. Če ste na primer v polje z besedilom dodali besedilo »Peyton« in želite vstaviti »Davis«, ne želite pa dodati presledka pred »Davis«. Rezultat bo »PeytonDavis«.

»No space <text>«

"Ni prostora Davis"

Opomba: Besedilo, ki ste ga že narekoval, lahko uredite z ukazoma »Velike začetnica tega« in »Tega ni prostora«. Če želite izvedeti več o teh ukazih, pojdite na Urejanje besedila z glasom.

Črkuj ne standardne besede

Če morate vnesti ne standardne besede v slovarju, ki jih je težko narekovati, na primer imena oseb, uporabniška imena ali e-poštne naslove, lahko te besede narekujete z ukazi črkovanja in izboljšate njihovo prepoznavanje.

Če želite pisati v oknu za črkovanje, lahko rečete »črkovanje«. Lahko pa uporabite tudi »črkuj, da« izberete zadnje narekovano besedilo in odprete okno za črkovanje. V tem oknu črkovanja lahko narekujete črke, številke, simbole, fonetično abecedo in še več. Med črkovanjem besedila se bodo prikazali tudi predlogi. Rečete lahko »klikni 1«, da vnesete besedilo, ki ste ga črkovali, ali recite »click <number>«, da izberete predlog (če je na voljo). Vse besede in besedne zveze, ki jih narekujete s črkovalno izkušnjo, so dodane v slovar sistema Windows in bodo prikazani kot predlogi, ko jih boste naslednjič poskušali črkovati.

Na primer:

  • Če želite v okno za črkovanje vnesti »Peyton«, recite to v hitrem zaporedju – »cap P«, »e«, »y«, »t«, »o«, »n«, čemur sledi »klik ena«, če želite vnesti v polje z besedilom programa.

Okno za črkovanje je plavajoče na vrhu aplikacije Word, s praznim poljem z besedilom in možnostmi za »prikaz tipkovnice« ali »prekliči« z oznakami številk.

Okno črkovanja, ki prikazuje predloge, ko je narekovanih nekaj znakov. Uporabnik je narekoval »p« »e« »y« in prikazal predloge »pey« in »peyton« z oznakami številk.

Vse črke so privzeto vnesene kot male črke. Če želite vnesti veliko črko, uporabite ukaz »velika črka« ali »velike črke«.

Za boljše prepoznavanje hitro povejte črke.

Če želite vnesti številke, uporabite predpono »press«. Če želite na primer vnesti »2«, recite »press 2«.

Natovo fonetično abecedo lahko uporabite za izboljšanje prepoznavanja črk. Recite na primer »alfa«, če želite vnesti »a«, »bravo«, če želite vnesti »b«, »Charlie«, če želite vnesti »c« itd. Če želite več informacij, glejte Natove telefonske abecede, kode in signale.

Če izgovorite kaj drugega kot na nato fonetično abecedo, v okno za črkovanje ne vnesete ničesar. Če na primer za vnos »s« namesto »Sierra« rečete »vzorec«, se v oknu za črkovanje ne vnese nič. 

Uporabite lahko ukaze za izbiranje besedila, brisanje in krmarjenje z enoto »znaki« v oknu črkovanja. Na primer »izberi zadnja dva znaka«. Če želite izvedeti več o ukazu za izbiranje, glejte Izbiranje besedila z glasom.

Če želite

Recite

Črkuj besedilo po črki.

»Črkovanje«

Črkovanje izbranega besedila ali zadnje narekovano besedilo po črki.

"Spell that"

Namig: če želite popraviti napake pri prepoznavanju, ki jih je naredil glasovni dostop, lahko najprej uporabite ukaze »popravi to« ali »popravi <besedilo>«, nato pa uporabite črkovalne ukaze, če nadomestni predlogi besedila niso na voljo za vas. Če želite izvedeti več o ukazih za popravke, glejte Popravljanje besedila z glasom.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Podobno kot navodila za črkovanje, ki so podrobno opisana zgoraj, lahko zaslonsko tipkovnico uporabite s svojim glasom za vnos ne standardnih besed. To izkušnjo uporabite posebej v primerih, kot je vnašanje gesel, za katero ne želite, da se besedilo gesla shrani v slovar sistema windows.

Če želite na primer vtipkati ime »Peyton«, recite »Pokaži tipkovnico«. Nato izgovorite številko, ki ustreza črki, ki jo morate vtipkati na zaslonsko tipkovnico. Prikazali se bodo tudi predlogi, ki se bodo prikazali ob vsakem vnosu znaka. Ko končate, recite »Skrij tipkovnico«, da skrijete zaslonsko tipkovnico. 

Zaslonska tipkovnica sistema Windows, ki prikazuje prekrivni element številke za glasovni dostop za črkovanje imena.

Če želite

Recite

Pokaži zaslonsko tipkovnico.

»Show keyboard«

Skrijte tipkovnico.

»Hide keyboard«

Čustveni simbol lahko vstavite tudi z zaslonsko tipkovnico. Če želite prinesti meni s čustvenimi simboli, recite številko, ki ustreza gumbu za čustvene simbole. V spodnjem primeru lahko rečete »Click 46« (Kliknite 46). 

Zaslonska tipkovnica sistema Windows se je prizgala in prikazala se je gumb s čustvenim simbolom s prekrivnimi številkami za glasovni dostop.

Če želite vstaviti čustveni simbol iz menija za čustvene simbole, recite številko želenega čustvenega simbola. 

Namig: Če se želite premikati s tabulatorko po različnih poljih, ki jih je mogoče urejati, pritisnite tipko Backspace ali Delete, da popravite napake, ali pritisnite Enter, da se premaknete v novo vrstico, tako da pred ukazom rečete »Tab«, »Backspace«, »Delete« ali »Enter«. Če želite izvedeti več o uporabi zaslonske tipkovnice z glasom, glejte Uporaba tipkovnice z glasom.

Vstavljanje simbolov in posebnih znakov

Če želite vstaviti to

Recite

. (Obdobje)

»Pika« ali »Popolna ustavitev«

, (vejica)

»Vejica«

? (Vprašaj)

»Vprašaj«

! (klicaj)

»Klicaj« ali »Klicaj«

's (Opuščaj, ki mu sledi s)

"Apostrophe-s"

: (Dvopičje)

"Colon"

; (Podpičje)

"Podpičje"

" (levi dvojni narekovaj)

"Odprti narekovaji"

" (desni dvojni narekovaj)

"Zaključni narekovaji"

- (Vezaj)

»Vezaj«

... (Tri pike)

"Ellipses" ali "Dot, dot, dot"

' (levi enojni narekovaj)

»Začni enojni narekovaj« ali »Odpri enojni narekovaj«

' (desni enojni narekovaj)

»Končni enojni narekovaj« ali »Enojni narekovaj zadaj«

( (levi oklepaj)

»Levi oklepaj« ali »Oklepaj«

) (desni oklepaj)

»Desni oklepaj« ali »Zaklepaj«

[ (levi oglati oklepaj)

»Oklepaj«

] (desni oglati oklepaj)

»Oglati zaklepaj«

{ (levi zaviti oklepaj)

»Levi zaviti oklepaj« ali »Zaviti oklepaj«

} (desni zaviti oklepaj)

»Desni zaviti oklepaj« ali »Zaviti oklepaj«

* (Zvezdica)

"Zvezdica"

\ (Poševnica nazaj)

»Poševnica nazaj«

/ (Poševnica naprej)

»Poševnica naprej«

| (Navpična vrstica)

"Vertical bar sign" ali "Pipe character"

_ (Podčrtaj)

»Podčrtaj«

¶ (Odstavek ali pilcrow znak)

»Znak za odstavek« ali »Oznaka odstavka«

§ (znak za odsek)

»Section sign«

& (znak »in«)

»Ampersand« ali »And sign«

@ (znak »At«)

»At sign«

© (znak za avtorske pravice)

»Copyright sign«

® (Registrirani znak)

»Registered sign«

° (znak za stopinje)

»Simbol za stopinje«

% (znak za odstotek)

»Znak za odstotek«

# (znak za številko)

»Znak za število« ali »Znak za funt«

+ (znak plus)

»Znak plus«

- (znak minus)

»Znak minus«

x (znak množenja)

"Multiplication sign"

÷ (znak za deljenje)

"Znak za deljenje"

= (enačaj)

»Enačaj«

< (znak »manjše kot«)

»Znak manjše kot«

> (znak »večje kot«)

»Večje kot«

$ (znak za dolar)

"Dollar sign"

£ (funt šterling znak)

"Funt šterling znak"

€ (znak za evro)

»Znak za evro«

¥ (znak za jen)

"Yen sign"

Namig: Narekujete lahko simbol ali posebni znak, ki ga želite vstaviti skupaj s preostalim besedilom v enem samem izreku. Na primer, recite »Živijo, vejica, kako ste vprašaj«, da vstavite »Pozdravljeni, kako ste?«

Vklop samodejnih ločil

Glasovni dostop bo samodejno ločil besedilo, ko ga narekujete. Privzeto je samodejno ločilo izklopljeno. Vklopite ga lahko v vrstici za glasovni dostop.

  1. Če želite vklopiti samodejna ločila, v vrstici za glasovni dostop izberite (Nastavitve) > Upravljanje možnosti > Vklopi samodejna ločila.

Uporaba filtriranja kletvosti

Če glasovni dostop zajame profana besedo, je v povratnih informacijah o govoru zakrita. Če je med narekovanjem besedilo zaznano preklinja, je vnetisnjena različica. Ta možnost je privzeto vklopljena. Filtriranje kletv lahko izklopite ali vklopite v vrstici za glasovni dostop.

  1. Če želite vklopiti ali izklopiti filtriranje profanity, v vrstici za glasovni dostop izberite (Nastavitve)> Upravljanje > profanity filter.

Glejte tudi 

Izbiranje besedila z glasom

Popravljanje besedila z glasom

Urejanje besedila z glasom

Uporaba tipkovnice z glasom

Uporaba glasu za interakcijo z elementi na zaslonu

Uporaba glasu za delo s sistemom windows in aplikacijami

Uporaba miške z glasom

Uvod v glasovni dostop

Seznam ukazov za glasovni dostop

Pogosta vprašanja o glasovnem dostopu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Poiščite rešitve za pogoste težave ali poiščite pomoč pri posredniku za podporo.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×