Pomoć za aplikaciju Osobe

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1

Aplikacija Osobe predstavlja vaš adresar. Možete da dodajete kontakte i da komunicirate sa prijateljima i porodicom. Aplikacije Osobe, Pošta i Kalendar rade udruženo tako da možete jednostavno da šaljete poruke najbližima i planirate sastanke sa njima. Brisanje kontakata.

Početni ekran aplikacije Osobe

Prvi koraci

Sve o kontaktima 

Aplikacija Osobe na traci zadataka

Uz aplikaciju Osobe na traci zadataka, možete da kontaktirate osobe sa kojima najčešće razgovarate direktno sa trake zadataka na vašem Windows 10 uređaju. Ako zakačite najčešće kontakte na traku zadataka, možete da im šaljete e-poruke ili da ih zovete i šaljete poruke u programu Skype uz samo nekoliko klikova.  

Da biste počeli, izaberite Osobe  na traci zadataka.