Brisanje prethodne verzije operativnog sistema Windows

Primenjuje se na: Windows 10

Deset dana nakon nadogradnje na Windows 10, prethodna verzija operativnog sistema Windows biće automatski izbrisana sa računara. Međutim, ako morate da oslobodite prostor na disku, a sigurni ste da se vaše datoteke i postavke nalaze tamo gde želite da budu u operativnom sistemu Windows 10, slobodno je možete izbrisati sami. Imajte na umu da ćete obrisati Windows staru fasciklu koja sadrži datoteke koje pružaju mogućnost da se vratite na prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Brisanje prethodne verzije operativnog sistema Windows ne može da se opozove.

  • U polju za pretragu na traci zadataka unesite upit postavke, a zatim izaberite tu aplikaciju na listi rezultata.

  • Izaberite stavke Sistem > Skladište > Ovaj računar, a zatim se pomerite nadole na listi i odaberite fasciklu Privremene datoteke.

  • U odeljku „Uklanjanje privremenih datoteka“, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prethodna verzija operativnog sistema Windows, a zatim izaberite dugme Ukloni datoteke.