Rešavanje problema i popravka Lumia uređaja

Možete sa lakoćom da sami otklonite mnoge probleme. Prvo isprobajte našu alatku za rešavanje problema. Ako vam ona ne pomogne, dobićete uputstva o daljim koracima koje treba da preduzmete.

U vezi sa čim imate problem?
U vezi sa čim imate problem?
Izaberite problem
Izaberite problem
Moja Lumia ne može da se uključi

Ako vam se telefon blokirao ili ne može da se uključi, Windows Device Recovery Tool može da vam pomogne da kod kuće resetujete i oporavite softver telefona. Ovu alatku možete da koristite i na telefonima koji se uključuju, ali na kojima se prikazuje BitLocker ekran za oporavak.

 • Važno! Ako primenite Windows Device Recovery Tool, doći će do brisanja čitavog sadržaja sačuvanog na telefonu, uključujući aplikacije i igre (kao i podatke aplikacija i napredak u igrama), tekstualne poruke, istoriju poziva, muziku, fotografije i drugo. Ako je moguće, trebalo bi najpre da napravite rezervnu kopiju sadržaja na telefonu (postavke > rezervna kopija). Kada se oporavak dovrši, moći ćete da vratite rezervnu kopiju.
 • Napomena: Proces oporavka može da potraje neko vreme u zavisnosti od brzine internet veze, pri čemu ne možete da koristite telefon tokom instalacije. Instaliraće se najnovija odobrena verzija softvera na telefonu i modelu.
Preuzmite i instalirajte Windows Device Recovery Tool na računaru (dostupno za Windows 7 ili novije verzije). Ako je moguće, uverite se da je telefon dovoljno napunjen. Kad se instalacija završi, pokrenite aplikaciju i pojaviće se glavni ekran.


 1. Ako telefon nije automatski prepoznat, isključite sve telefone iz računara i izaberite stavku Moj telefon nije prepoznat pri dnu glavnog ekrana.
 2. Ako vam se to zatraži, izaberite proizvođača telefona.
 3. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla.
 4. Sačekajte da računar prepozna priključeni telefon, pa sledite uputstva na ekranu. Ako se u roku od jednog minuta telefon ne poveže, možete da pokušate da isključite, a zatim ponovo uključite telefon: ne isključujte USB, istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka. Pustite tastere kad telefon zavibrira.
 5. Dodirnite stavku Instaliraj softver da biste započeli instalaciju softvera na telefonu.
 6. Kada se instalacija dovrši, telefon će se ponovo pokrenuti. Ako vaša SIM kartica ima PIN kôd, moraćete da unesete PIN za SIM u ovom trenutku.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Izaberite problem
Izaberite problem
Izaberite problem
Izaberite problem
Izaberite problem
Izaberite problem
Izaberite problem
Izaberite problem
Moj ekran osetljiv na dodir uopšte ne reaguje ili ne reaguje kako treba
 1. Ako se na ekranu nalazi zaštitna folija ili traka, skinite je i proverite da li ekran osetljiv na dodir radi bez nje. Ako se na ekranu nalazi bilo kakav predmet, ekran će ostati zamračen.
  Proximity sensor location
 2. Prebrišite ekran čistom, mekom i suvom tkaninom.
 3. Ponovo pokrenite telefon. Istovremeno pritisnite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka i držite ih 10 – 15 sekundi. Sklonite prste sa tastera i telefon će se ponovo pokrenuti.
  Keys to press to perform soft reset
 4. Podesite osetljivost na dodir i proverite da li je ovo pomoglo. Dodirnite stavke Postavke> dodir > Osetljivost na dodir (imajte u vidu da ova funkcija nije dostupna na svim telefonima).
Napomena! Uverite se da slučajno ne dodirujete uglove ekrana dok držite telefon jer tako može doći do nenamernih i nepreciznih dodira.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Problem je rešen

Čestitamo! Drago nam je što vam je ovaj vodič pomogao da rešite problem.

Dodatna pomoć

Ako vam ovi koraci za rešavanje problema nisu pomogli da otklonite problem sa telefonom, kliknite ovde (na engleskom jeziku) da biste zatražili dodatnu pomoć od naših partnera u kompaniji B2X, ovlašćenom dobavljaču korisničke podrške za Microsoft.

Moj telefon ne radi ili ne reaguje na očekivani način

Isprobajte ove ispravke ako se, na primer, telefon ponovo pokreće sam od sebe, zamrzava ili ne uključuje, ako dolazi do pada aplikacija, ako imate problema sa zvukom ili ako vidite prazan ekran:

1. Napunite bateriju telefona


Punite bateriju telefona barem 20 minuta.

2. Ponovo pokrenite telefon


Istovremeno pritisnite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka i držite ih 10 – 15 sekundi. Sklonite prste sa tastera i telefon će se ponovo pokrenuti. Nakon toga ćete možda morati da podesite datum i vreme na telefonu.
Keys to press to perform soft reset

Ako niste uspeli da rešite problem, resetujte telefon i vratite ga u prethodno stanje u skladu sa uputstvima u nastavku.

3. Resetujte telefonPre nego što nastavite sa resetovanjem telefona, proverite da li je baterija telefona napunjena iznad 50%.
Da biste proverili preostalo trajanje baterije, izaberite stavke Postavke > Sistem > Ušteda baterije (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije). Ako ovo ne možete da proverite ili ako je nivo napunjenosti prenizak, punite bateriju telefona barem 20 minuta.

Resetujte telefon pomoću postavki telefona.
Izaberite stavke Postavke > Sistem > O proizvodu > Resetujte telefon (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > O proizvodu > Resetujte telefon).

Međutim, ako ne možete da pristupite postavkama telefona, sledite korake u nastavku:

 1. Isključite punjač. Istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka. Pustite tastere čim telefon zavibrira i odmah zatim pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka sve dok se na ekranu ne prikaže uzvičnik (!). Pustite taster za smanjivanje jačine zvuka.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. Pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka i napajanje sledećim redosledom: pojačajavanje zvuka, smanjivanje zvuka, napajanje i smanjivanje zvuka.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  Korisnici Lumia 950 XL: kombinacije fizičkog ključa neznatno razlikuju u poređenju sa drugim Lumia telefonima.

 3. Sačekajte da se telefon resetuje. Tokom resetovanja u trajanju od 5 minuta videćete zupčanike koji se okreću, nakon toga ekran će se isključiti i ostaće takav oko 30 sekundi, a zatim će se ponovo pokrenuti.
 4. Obavite početno podešavanje telefona. Uverite se da su datum i vreme tačno podešeni. Izaberite stavke Postavke > Vreme i jezik> Datum i vreme (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > datum+vreme).

Da li je ovo bilo od pomoći?

Proverite da li ste instalirali najnoviju softversku ispravku

Da biste proverili da li je za vaš telefon dostupan nov softver, uradite sledeće:

Lumia sa operativnim sistemom Windows 10:

 • Izaberite stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost> Ažuriranje telefona i dodirnite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8:

 • Izaberite stavke Postavke > Ažuriranje telefona i dodirnite stavku Proverite da li postoje ispravke.

Ako je dostupan novi softver, pređite na sledeći korak. Ako nema dostupnog softvera, u nastavku se nalaze uputstva za pripremu telefona za ažuriranje i stvari koje treba proverite nakon ažuriranja.

Pre instalacije

Oslobodite prostor. Sjajne stvari dolaze u velikim pakovanjima! Pre ažuriranja softvera preporučujemo vam da oslobodite dovoljno prostora na telefonu.

 • Možda će vam biti potrebno i do 1,5 GB slobodne memorije na telefonu (u zavisnosti od modela telefona i izdanja softvera) kako bi se ažuriranje softvera obavljalo nesmetano.
 • Da biste proverili slobodan prostor na telefonu, izaberite stavke Postavke > Sistem > Skladište (Win10) ili Postavke > savetnik za skladište (WP 8).

Napunite telefon. Pre nego što počnete sa ažuriranjem, priključite telefon na punjač ili proverite da li je baterija telefona dovoljno napunjena (najmanje 50%).

Budite na mreži. Vaš telefon podržava bežična Over the Air (OTA) ažuriranja i nisu vam potrebni kablovi niti računar; jednostavno možete da preuzmete i instalirate ažuriranu verziju preko samog telefona.

 • Za preuzimanje ažurirane verzije softvera koristite Wi-Fi mrežu da biste izbegli troškove prenosa mobilnih podataka.
 • Nije moguće obaviti ažuriranje van mreže.

Omogućite rezervne kopije. Postarajte se da vaše postavke, aplikacije, fotografije i tekstualne poruke ostanu bezbedni i netaknuti.

Lumia sa operativnim sistemom Windows 10:

 • Da biste napravili rezervnu kopiju podataka aplikacija i postavki sistema, izaberite stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Rezervna kopija.
 • Da biste napravili rezervnu kopiju fotografija i video zapisa, izaberite stavke Postavke> Uređaji > Podrazumevana kamera > Upravljaj postavkama otpremanja u usluzi OneDrive.
 • Da biste napravili rezervnu kopiju tekstualnih poruka, izaberite stavke Postavke > Sistem > Poruke > Sinhronizuj poruke između uređaja.

Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8:

 • Izaberite stavke Postavke > rezervna kopija.
 • Na ovom ekranu su posebne opcije za pravljenje rezervnih kopija aplikacija i postavki, tekstualnih poruka, kao i fotografija i video zapisa.

Tokom instalacije

Vratite se nazad na postavke i pokrenite instalaciju softverske ispravke.

 • Instalacija ispravke bi trebalo da potraje 15 – 30 minuta, ali instalacija velikih ispravki može da traje i do 2 sata, u zavisnosti od modela vašeg telefona i broja aplikacija koje ste instalirali na telefonu.
 • Ne možete da koristite telefon tokom instalacije ispravki.
 • Sledite odzive tokom ažuriranja i ne brinite ako se telefon ponovo pokrene nekoliko puta, jer je ovo potpuno normalno.

U zavisnosti od trenutne verzije vašeg softvera, za vaš telefon može biti dostupno nekoliko ispravki, tako da ćete možda morati da ponovite proces da biste nabavili najnoviju verziju.

Nakon instalacije

Uverite se da imate najnovije verzije aplikacija. Da bi nove funkcije na telefonu bile u potpunosti omogućene nakon ažuriranja softvera, može biti potrebno da instalirate dodatne ažurirane verzije aplikacija koje su dostupne u Prodavnici.

Lumia sa operativnim sistemom Windows 10:

 • Da biste proverili da li postoje ispravke za aplikacije, otvorite stavke Prodavnica > Meni > Preuzimanja i ispravke i dodirnite stavku Proveri da li postoje ispravke. Kada se dovrši provera ispravki, dodirnite stavku Ažuriraj sve.

Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8:

 • Da biste proverili da li postoje ispravke za aplikacije, izaberite stavke Prodavnica > > postavke > i dodirnite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Nije krenulo po planu? Odgovore na neke problematične slučajeve možete da zatražite od Zajednice.


Da li je ovo bilo od pomoći?

Moj telefon radi sporije

Zaustavite aplikacije u pozadini

 • Pritisnite taster nazad i držite ga pritisnutim malo duže da biste proverili koje aplikacije rade u pozadini. Prevucite prstom da biste pregledali listu aplikacija, pa dodirnite X da biste zatvorili aplikacije koje vam nisu potrebne.
 • Kada završite, dodirnite taster meni da biste se vratili na početni ekran.
 • Proverite za koje aplikacije su pokrenuti pozadinski procesi i blokirajte one koje ne moraju nužno da rade u pozadini: Izaberite stavke Postavke > Sistem > ušteda baterije, a zatim i stavku Potrošnja baterije (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke> ušteda baterije i brzo prevucite prstom do stavke potrošnja). Dodirnite željenu aplikaciju da biste njom upravljali. U okviru svake aplikacije možete izabrati stavku Detalji , a zatim izaberite da li je aplikaciji dozvoljeno da radi u pozadini (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Dodirnite vezu iznad liste aplikacija i izaberite stavku prikaži aplikacije koje mogu da rade u pozadini).

Aplikacije na SD kartici

Za optimalan učinak aplikacije, ukoliko je moguće, instalirajte aplikaciju ili igru u memoriju telefona umesto na SD karticu.

 1. Na listi aplikacija izaberite stavku Skladište (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Savetnik za skladište).
 2. Dodirnite traku SD kartica pri vrhu ekrana.
 3. Izaberite stavku Aplikacije i igre (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: aplikacije+igre).
 4. Dodirnite aplikaciju koju želite da premestite i dodirnite stavku Premesti u telefon.

Napomena! Ako na SD kartici imate na hiljade medijskih stavki, skeniranje sistema datoteka može da troši znatnu količinu radne memorije čak i kada se obavlja u pozadini. Ako mislite da je to uzrok problema, jednostavno otvorite listu aplikacija, izaberite stavku Skladište (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Savetnik za skladište), dodirnite traku SD kartica i izaberite stavku Ukloni SD karticu. Možete da pristupite SD kartici kada sledeći put ponovo pokrenete telefon.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Moja kamera ne radi ispravno
Lumia sa operativnim sistemom Windows 10:
 1. Dodirnite pločicu Prodavnica da biste proverili da li je dostupna ažurirana verzija aplikacije za kameru. Dodirnite stavke Meni > Preuzimanja i ispravke. Pomerite se do dna ekrana i videćete stavku Proveri da li postoje ispravke. Kada proverite da li postoje ispravke, izaberite stavku Ažuriraj sve koja se nalazi pri vrhu ekrana.
 2. Ako imate više aplikacija kamere, izaberite stavke Postavke > Uređaji > Podrazumevana kamera i izaberite podrazumevanu aplikaciju kamere.
Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8:
 1. Dodirnite pločicu Prodavnica da biste proverili da li je dostupna ažurirana verzija aplikacije za kameru.
 2. Vratite podrazumevane postavke kamere tako što ćete izabrati stavku Postavke, brzo prevući prstom ulevo do stavke aplikacije > fotografije+kamera (slike+kamera). Pomerite se do dna ekrana i dodirnite stavku resetuj kameru.

Aplikacija kamere se ne otvara, a telefon me vraća na početni ekran

 1. Ponovo pokrenite telefon. Istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka dok telefon ne zavibrira. Nakon toga ćete možda morati da podesite datum i vreme na telefonu.
 2. Pokušajte sa nekom drugom aplikacijom kamere. Ako se to dešava samo u jednoj aplikaciji, ponovo je instalirajte iz Prodavnice da biste rešili problem.
Da li je ovo bilo od pomoći?

Memorijska kartica ne radi ispravno

Telefon ne prepoznaje memorijsku karticu

Obavite sledeće provere:

 • Koristite brzu microSD karticu kapaciteta 4 –200 GB (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: microSD kartica kapaciteta 4 – 128 GB ) poznatog proizvođača.
 • Memorijska kartica nije puna (trebalo bi da ima najmanje 50 MB slobodnog prostora u memoriji kartice koja se koristi).
 • Memorijska kartica nije zaštićena lozinkom. Da biste proverili da li je vaša memorijska kartica zaštićena lozinkom, priključite je na računar pomoću čitača za USB koji ima otvor za microSD karticu. Ako ne možete da pristupite kartici, ona je zaštićena lozinkom. Uklonite lozinku sa memorijske kartice koristeći uređaj na kojem ste je prethodno koristili.

Moja memorijska kartica ne radi na očekivani način

Ako na memorijskoj kartici imate na hiljade medijskih stavki, skeniranje sistema datoteka može da troši znatnu količinu radne memorije čak i kada se obavlja u pozadini. Ako mislite da je problem u tome, izaberite stavke Postavke > Sistem > Skladište, dodirnite stavku SD kartica (D:), a pri dnu ekrana dodirnite stavku Ukloni (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: lista aplikacija, izaberite stavku Savetnik za skladište, dodirnite traku SD kartica i dodirnite ukloni SD karticu). Možete da pristupite memorijskoj kartici kada sledeći put ponovo pokrenete telefon.

Ako vidite okvir sa porukom Skeniranje SD kartice i uklanjanje grešaka, dodirnite Da kako biste skenirali karticu telefona i pokušali da uklonite sve greške. Ako vidite poruku SD kartica nije skenirana, ubacite memorijsku karticu u računar i pokušajte da pomoću računara uklonite greške sledeći korake u nastavku:

Formatirajte memorijsku karticu na računaru

Važno! Pre nego što je formatirate, napravite rezervnu kopiju podataka sa kartice jer ćete ih izgubiti kada je budete formatirali:

 1. Priključite memorijsku karticu na računar koji ima čitač za USB sa otvorom za microSD karticu. Ako čitač kartice ili računar ima standardni otvor za SD karticu, možete da koristite adapter za microSD karticu.
 2. Koristite istraživač datoteka i pretražite prenosna memorija na računaru, desnim tasterom miša kliknite na stavku memorijska kartica i izaberite stavku Formatiraj.
 3. Za kartice od 4 – 32 GB odaberite sistem datoteka FAT32 i veličinu klastera 32 kilobajta i pritisnite Pokreni. Za kartice od 64 – 200 GB odaberite sistem datoteka exFAT i veličinu klastera 128 kB.
 4. Pritisnite U redu da biste potvrdili poruku sa upozorenjem o gubitku podataka. Kada se formatiranje završi, pritisnite U redu.
 5. Vratite samo podatke koji su kompatibilni sa vašim telefonom (JPEG ili MP4 u fascikli sa fotografijama ili MP3 u fascikli sa muzikom).
 6. Desnim tasterom miša kliknite na stavku memorijska kartica, izaberite stavku Izbaci, a zatim čekajte sve dok ne bude bezbedno da se kartica izvadi.
 7. Ubacite memorijsku karticu u otvor na telefonu i pritisnite je dok ne ulegne na svoje mesto.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Baterija se brzo prazni

 1. Ponovo pokrenite telefon.
 2. Uključite režim uštede baterije: otvorite početni ekran, brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija, izaberite stavke Postavke > Sistem > Ušteda baterije) i podesite Ušteda baterija na Uključeno (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije).
 • Ako želite da se ušteda baterije uključi svaki put kada baterija padne na 20%, izaberite Kada je baterija skoro prazna.
 • Ako želite odmah da uključite uštedu bateriju i da je ostavite tako sve do sledećeg punjenja baterije, izaberite Od sada pa do sledećeg punjenja.

Kada je omogućen režim uštede baterije (na ikoni baterije se pojavljuje ikona malog srca), telefon automatski ne prima poštu i ažuriranja kalendara, pojedine aktivne pločice se ne ažuriraju, a neke aplikacije ne rade u pozadini.

Možete da pokušate i sledeće:

 • Napomena! Dostupne funkcije na telefonu mogu da se razlikuju, na primer, u zavisnosti od vašeg jezika, regiona, dobavljača usluga ili modela telefona.

Isključite usluge i funkcije koje ne koristite:

 1. Zatvorite aplikacije koje ne koristite: pritisnite i držite taster nazad da biste videli koje aplikacije rade u pozadini. Brzo prevucite prstom preko liste aplikacija i dodirnite X da biste zatvorili aplikacije koje vam nisu potrebne.
 2. Isključite usluge lokacije: dodirnite stavke Postavke > Privatnost > Lokacija (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > lokacija) i podesite Usluge lokacije na Isključeno.
 3. Isključite Bluetooth: dodirnite stavke Postavke > Uređaji > Bluetooth (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Bluetooth) i podesite Status na Isključeno.
 4. Isključite NFC: dodirnite stavke Postavke > Uređaji > NFC (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > NFC (dodirni+pošalji)) i podesite Prislonite i delite na Isključeno.
 5. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: zaustavite povezivanje telefona sa vašom muzičkom kolekcijom u oblaku. Pokrenite aplikaciju Muziku, a zatim dodirnite ... > Postavke i isključite postavke.
 6. Proverite za koje aplikacije su pokrenuti pozadinski procesi i blokirajte one aplikacije koje ne moraju nužno da rade u pozadini: dodirnite stavke Postavke > Sistem > Ušteda baterije > Potrošnja baterije (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke> ušteda baterije), brzo prevucite prstom ulevo i prikazaće se nedavna potrošnja baterije sa listom aplikacija. Tu možete da dodirnete bilo koju aplikaciju kojom želite da upravljate. (Telefoni sa ispravkama Lumia Black i Amber: dodirnite Postavke, brzo prevucite prstom do aplikacija i dodirnite zadaci u pozadini. Dodirnite aplikaciju koju želite da blokirate, a zatim dodirnite stavku blokiraj).
Promenite učestalost pojedinih događaja:

 1. Promenite podešavanja pošte kako ne bi tako često dolazilo do preuzimanja stavki pošte: Na početnom ekranu otvorite nalog pošte čija podešavanja želite da izmenite, dodirnite ... > Postavke > Nalozi, izaberite nalog e-pošte koji želite da izmenite i dodirnite stavku Promeni postavke sinhronizacije poštanskog sandučeta i izaberite učestalost kojom želite da preuzimate nov sadržaj(Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > postavke sinhronizacije i promenite postavku za stavku Preuzmi novi sadržaj ili je podesite na ručna kontrola).
 2. Podesite ekran telefona tako da se isključuje posle kraćeg vremena: dodirnite Postavke > Personalizacija > Zaključani ekran (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > zaključani ekran) i promenite postavku za Vreme do isključivanja ekrana.
Drugi saveti:

 1. Smanjite osvetljenost ekrana: dodirnite stavke Postavke > Sistem > Ekran, podesite Automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana na Isključeno i smanjite Nivo osvetljenosti. (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > osvetljenost, podesite Automatski podesi na Isključeno i podesite Nivo na niska).
 2. Promenite postavke za ekran za pregled: dodirnite stavke Postavke > Dodaci > Ekran za pregled> Režim > Isključeno (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ekran za pregled i podesite Ekran za pregled na Isključeno).
 3. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: dodirnite ekran dva puta da biste probudili telefon samo kada želite da ga koristite. Dodirnite Postavke > dodir i podesite Probudi se na Isključeno.
 4. Podesite telefon da koristi samo 2G (GSM) mrežu: dodirnite Postavke > mobilna mreža > Najveća brzina veze.
 5. Isključite Wi-Fi vezu: dodirnite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Wi-Fi (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke> Wi-Fi) i podesite Povezivanje na Wi-Fi mreže na Isključeno.
 6. Ostavite telefon da se puni sve dok baterija telefona ne bude napunjena 100%. Da biste proverili nivo napunjenosti baterije, izaberite stavke Postavke > Sistem > Ušteda baterije > Pregled (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije > Preostalo vreme trajanja baterije).
 7. Koristite žičane slušalice umesto zvučnika.
 8. Proverite da li koristite najnovije verzije aplikacija: otvorite Prodavnicu, a zatim dodirnite stavke Meni > Preuzimanja i ispravke. Pomerite se do dna ekrana i videćete stavku Proveri da li postoje ispravke. Pri vrhu stranice možete da izaberete stavku Ažuriraj sve. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: izaberite stavke Prodavnica, zatim dodirnite ... > Postavke > proveri da li postoje ispravke. (Telefoni sa ažuriranjem Lumia Black i Amber: ako su dostupna ažuriranja, dodirnite Ažuriranja pri dnu početne stranice Prodavnice).
Ako se baterija i dalje brzo prazni:

 1. Lumia sa operativnim sistemom Windows 10: proverite da li na telefonu imate softverske ispravke na čekanju tako što ćete izabrati stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Ažuriranje telefona
 2. Istekle ili nevažeće lozinke za e-poštu i naloge za društvene mreže utiču na dužinu trajanja baterije. Izbrišite i ponovo kreirajte profile naloga tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajući profil naloga u okviru stavki Postavke > Nalozi > Vaša e-pošta i nalozi (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > e-pošta+nalozi). Ako ovo ne uspe, prebacite telefon u režim rada u avionu i ponovo ga pokrenite. Zatim izbrišite nalog pošte, isključite režim rada u avionu i ponovo kreirajte nalog za poštu. Uradite isto za sve profile naloga koji su zatajili (ne možete ručno da uklonite nalog pošte ako je podešen kao Microsoft nalog na uređaju).
 3. Baterija je možda dotrajala, pa je možda potrebno da je zamenite.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Telefon mi se ne puni

Indikator baterije se ne prikazuje na ekranu

 1. Punite telefon najmanje 20 minuta preko punjača priključenog na zidnu utičnicu.
 2. Nakon toga pokušajte da uključite telefon ponovo.
 • Napomena! Ako punite telefon preko USB porta na računaru, punjenje će mnogo duže trajati.

Baterija se ne puni stabilno

 1. Probajte da priključite drugi kompatibilni telefon na punjač da biste proverili da li punjač radi.
 2. Ponovo pokrenite telefon, a ako to ne pomogne, pažljivo pritisnite i povucite priključak za punjač prstima. Ako to pomogne, proverite da li je konektor za punjač zaprljan ili prašnjav.

Baterija se brzo prazni

 • Baterija je možda dotrajala, pa je možda potrebno da je zamenite.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Baterija ne može da se napuni do kraja
 1. Koristite punjač baterije koji ste dobili uz telefon. Stariji punjači možda ne pune bateriju u potpunosti.
 2. Resetujte telefon. Istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka dok telefon ne zavibrira. Nakon toga ćete možda morati da podesite datum i vreme na telefonu. Imajte u vidu da ovo neće ukloniti vaše postavke ili lične sadržaje.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Imam problema sa povezivanjem telefona na Wi-Fi mreže

 1. Ponovo pokrenite telefon, proverite ikonu Wi-Fi veze na ekranu telefona i približite se Wi-Fi pristupnoj tački da biste dobili bolji signal.
 2. Uverite se da telefon nije u režimu uštede baterije (Postavke > Sistem > Ušteda baterije, Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije).
 3. Onemogućite Bluetooth vezu na telefonu dok ste povezani na Wi-Fi mrežu (Postavke > Uređaji > Bluetooth, Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Bluetooth). Bluetooth i Wi-Fi rade na istom opsegu frekvencije i mogu međusobno da stvaraju smetnje.
 4. Ako ne možete da se povežete na mrežu na koju ste prethodno bili povezani, pokušajte da je izbrišete sa telefona. Postavke > Mreže i bežične veze > Wi-Fi > Upravljaj, a zatim u okviru Poznate mreže dodirnite i držite ime mreže i dodirnite stavku Izbriši. (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Wi-Fi > upravljaj (napredno), a zatim u okviru Poznate mreže dodirnite i držite ime mreže i dodirnite stavku Izbriši.) Brisanjem mreže izbrisaće se povezane postavke na telefonu. Nakon toga, dodirnite Wi-Fi mrežu u listi mreža, a zatim pokušajte ponovo da se povežete.
 5. Ako nema SIM kartice u telefonu, pokušajte da je ubacite i proverite da telefon nije u režimu rada u avionu. Ako nema SIM kartice u telefonu, neke Wi-Fi funkcije specifične za određenu zemlju možda neće biti dostupne kada telefon ne zna svoju lokaciju.
 6. Proverite da li možete da povežete telefon na drugu Wi-Fi mrežu (na primer pomoću funkcije deljenja interneta sa drugog telefona).
 7. Koristite vezu za mobilni prenos podataka i proverite da li je za vaš telefon dostupan novi softver: dodirnite stavku Postavke > Ažuriranje i bezbednost> Ažuriranje telefona (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke> ažuriranje telefona).

Ako imate problema prilikom povezivanja na svoju kućnu Wi-Fi mrežu

 1. Ponovo pokrenite ruter (neke rutere je povremeno potrebno isključiti na 2 minuta kako bi se omogućilo pozadinsko ažuriranje).
 2. Proverite da li je vaša lozinka u bezbednoj mreži telefona ispravno konfigurisana i da li se bezbednosna podešavanja telefona poklapaju sa postavkama kućne Wi-Fi mreže. Ako stalno dobijate grešku Pogrešna lozinka, prijavite se na bežični ruter, promenite režim rada iz 802.11b/g/n isključivo u 802.11g , potom ponovo pokrenite/resetujte ruter i pokušajte ponovo da uspostavite vezu.
 3. Proverite da li vaša Wi-Fi mreža nije konfigurisana da filtrira pristup na osnovu MAC adrese uređaja. Ako koristite filtriranje na osnovu MAC adrese, MAC adresa vašeg telefona mora da se doda u listu za filtriranje. MAC adresu svog telefona možete da pronađete izborom stavki Postavke > Sistem > O proizvodu > Više informacija (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > o proizvodu > više informacija). Trebalo bi da je navedenu u odeljku Informacije o uređaju.
 4. Onemogućite druge aktivne mrežne usluge kao što su video striming i igre na mreži.
 5. Na stranici podrške za vaš ruter proverite da li imate instaliran najnoviji firmver.

Ako imate problema prilikom povezivanja na javnu Wi-Fi mrežu

 1. Proverite da li je potrebna bilo kakva potvrda identiteta za javni Wi-Fi hotspot. Čak i kada je Wi-Fi mreža otvorena, možda ćete morati da potvrdite identitet pomoću korisničkog imena i lozinke u pregledaču telefona pre nego što budete mogli da pristupite internetu. Možda ćete morati da ponovite potvrdu identiteta nakon što istekne njeno vremensko ograničenje. Isključite i ponovo uključite Wi-Fi mrežu izborom stavki Postavke > Mreže i bežične veze > Wi-Fi (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Wi-Fi), ako ne dobijete zahtev za potvrdu identiteta.
 2. Naročito u slučaju javnih Wi-Fi hotspotova, možda je već povezan maksimalan broj korisnika. Malo sačekajte i pokušajte ponovo ili potražite drugi Wi-Fi hotspot.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da se povežem sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka

Ubacite SIM karticu u telefon i ponovo ga pokrenite (telefon učitava postavke sa SIM kartice) i pokušajte da se ponovo povežete sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka, na primer, koristeći aplikaciju za pregledanje veba.

Ako ne možete da se povežete sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka

 1. Omogućite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu.
  Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM) i podesite Veza za prenos podataka na Uključeno.
 2. Proverite da li je omogućen prenos podataka u romingu kada niste na matičnoj mreži.
  Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM, a zatim izaberite stavke Opcije prenosa podataka u romingu > uključi roming (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM i izaberite opcije prenosa podataka u romingu).
 3. Proverite da li ste premašili limit za podatke.
  Da biste prikazali potrošnju podataka, izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze> Potrošnja podataka. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija i pokrenite aplikaciju Savetnik za podatke. Podesite Ograniči korišćenje podataka u pozadini i/ili Ograniči korišćenje podataka u pozadini u romingu na Isključeno.
 4. Proverite kod mobilnog operatera da li imate aktivnu pretplatu na mobilnu vezu za prenos podataka (pristup internetu) na SIM kartici.

Ako vaša veza za prenos mobilnih podataka i dalje ne radi, pokušajte da ručno unesete nova podešavanja

Ako možete da se povežete na Wi-Fi mrežu na telefonu ili ste blizu računara, pokušajte da na mreži pronađete postavke interneta za svog mobilnog operatera. Da biste ručno dodali podešavanja:

Lumia sa operativnim sistemom Windows 10:

 1. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM > Dodaj APN za internet.

Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8:
 1. Opcija 1 – Izaberite stavke Postavke > pristupna tačka i dodirnite +.
 2. Opcija 2 – Izaberite stavke Postavke > mobilna mreža+SIM > Postavke za SIM > SIM i dodirnite dodaj APN za internet ili podesite Ručni APN za internet na Uključeno.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da delim internet vezu telefona sa drugim uređajima

 1. Isključite režim uštede baterije ili priključite punjač na telefon: dodirnite stavke Postavke > Sistem > Ušteda baterije i podesite Ušteda baterije je trenutno na Isključeno (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije > Isključeno).
 2. Proverite jačinu signala na ekranu telefona. Krećite se da biste povećali snagu signala ili se približite prozoru ako ste u nekoj prostoriji.
 3. Završite sve telefonske pozive. Dolazni ili odlazni pozivi prekidaju prenos podataka.
 4. Proverite indikator mobilne veze (E, 2G, 3G, H+, 4G) u gornjem levom uglu ekrana telefona. Promenite najveću brzinu mobilne mreže tako što ćete je prebaciti sa 3G/4G na 2G i vratiti na prethodno podešavanje da biste se uverili da se telefon pravilno povezuje sa mrežom. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM > Najveća brzina veze (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža (ili mobilna veza ili mobilna mreža+SIM)).
 5. Proverite da li se tip bezbednosti deljenja interneta (ako se ne može izabrati, koristi se WPA2) i postavke lozinke podudaraju u uređaju koji se povezuje i u vašem telefonu (Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna pristupna tačka > Mrežna lozinka, Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > deljenje interneta).
 6. Proverite da li tarifni plan vašeg mobilnog operatera omogućava korišćenje telefona kao Wi-Fi pristupne tačke i da li je mrežni operater omogućio deljenje interneta na telefonu.
 7. Ako je to moguće, pokušajte da kreirate vezu sa nekim drugim uređajem ili podesite Wi-Fi adapter uređaja koji se povezuje tako da koristi standard 802.11g, a onemogućite režim 802.11n. Na Windows računaru izaberite stavke Kontrolna tabla > Mreža i Internet > Mrežne veze i desnim tasterom miša izaberite aktivnu Bežičnu mrežnu vezu i otvorite stavke Svojstva > Konfiguriši > Napredno, a zatim izaberite 802.11n i podesite vrednost na Onemogućeno. Pritisnite U redu kada sve dovršite.
 8. Ponovo se povežite, jer se deljenje interneta isključuje nakon 5 minuta neaktivnosti.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Moja Bluetooth veza ne radi

Ako ne možete da se povežete sa Bluetooth uređajem, ponovo pokrenite telefon i proverite da li ovaj problem još uvek postoji. Ako problem postoji, pokušajte da ga rešite primenom sledećih koraka:

 1. Uverite se da telefon nije u režimu uštede baterije ili režimu rada u avionu.
 2. Uverite se u to da su uređaji za uparivanje vidljivi jedan drugom, kao i da ništa ne blokira prostor između njih.
 3. Ako ne možete da uspostavite vezu ili je došlo do njenog prekida nakon uparivanja, uverite se u to da kontakti u vašem telefonskom imeniku ne sadrže specijalne znakove ili praznine pre imena; ako ih sadrže, preimenujte kontakte ili ih uklonite.
Ako vam navedeni koraci ne reše problem, počnite proces uparivanja iz početka:

 1. Obrišite listu uparenih uređaja u postavkama Bluetooth veze.
 2. Resetujte Bluetooth uređaj za uparivanje da biste obrisali informacije o prošlim Bluetooth uređajima i dovršite proces uparivanja (pronađite uputstva za resetovanje i uparivanje u priručniku za korisnike uređaja za uparivanje).
 3. Ako se veza uspostavi, na ekranu telefona će se pojaviti Bluetooth simbol.
Imajte u vidu da kompatibilnost sa uređajima nezavisnih dobavljača (kao što je pribor) zavisi od Bluetooth standarda i aplikacija koje primenjuje proizvođač uređaja.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Kablovska veza između mog telefona i računara ne radi

Povežite Lumia telefon sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili u prodajnom paketu, a zatim prevucite prstom nagore po ekranu telefona da biste ga otključali. Kada Windows otkrije telefon, on bi trebalo da se pojavi u upravljaču uređajima u okviru prenosnih uređaja.

Da biste to proverili:

 1. Otvorite Start meni, ukucajte Upravljač uređajima i pritisnite taster Enter.
 2. Proširite kategoriju Prenosni uređaji.

Ukoliko u okviru prenosnih uređaja ne vidite svoj telefon, pokušajte sledeća rešenja:

Proverite USB vezu

Možete da pokušate sa drugim portom na računaru, ali nemojte koristiti USB priključak niti portove smeštene na prednjoj strani računara. Isprobajte i novi kabl, ukoliko je moguće.

Proverite da li su instalirane datoteke koje podržava Windows Media

Ako na računaru nije instaliran Windows Media Player, instalirajte Media Feature Pack za svoju verziju operativnog sistema.

Deinstalirajte softver upravljačkog programa, a zatim ga ponovo instalirajte

Ukoliko se problem i dalje bude javljao, nastavite da rešavate problem u USB upravljačkom programu prateći korake u nastavku:

 1. Na računaru otvorite Start meni, ukucajte Upravljač uređajima i pritisnite taster Enter (Napomena! Ne isključujte Lumia telefon iz računara dok traje deinstalacija upravljačkih programa za telefon).
 2. Ako je vaš Lumia telefon naveden kao Nepoznat uređaj pored žutog upitnika, dodirnite nepoznati uređaj dva puta da biste otvorili prozor Svojstva.
 3. Otvorite karticu Upravljački program, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj
 4. Pojaviće se dijalog koji će vam zatražiti da potvrdite deinstalaciju. Odaberite opciju brisanja softvera upravljačkog programa, ako vam je dostupna.
 5. Kada deinstalirate sve upravljačke programe, prekinite vezu sa Lumia telefonom.
 6. Ponovo priključite Lumia telefon i sačekajte da ga računar otkrije.
 7. Otvorite upravljač uređajima i proverite da li se Lumia telefon pojavljuje u okviru liste Prenosni uređaji.

Preuzimanje i instaliranje upravljačkog programa za Lumia telefon iz odeljka Windows Update Catalog

Da biste ručno instalirali softver upravljačkog programa, sledite ove korake:

 1. Posetite stranicu za preuzimanje kataloga Microsoft Update (veza radi samo u programu IE) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. Potražite Windows Phone WinUSB.
 3. Dodajte upravljački program u korpu za kupovinu i pritisnite dugme Prikaži korpu da biste dovršili kupovinu.
 4. Preuzmite datoteku na računar.
 5. Pregledajte datoteku koju želite da preuzmete i izdvojite preuzetu .cab pomoću programa Winzip, na primer.
 6. U upravljaču uređajima kliknite na stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa, izaberite stavku Potraži softver upravljačkog programa na računaru, potražite direktorijum u kom ste izdvojili datoteke i kliknite na dugme Dalje.
 7. Ponovo povežite Lumia telefon i proverite status u upravljaču uređajima.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da dobijem signal mreže

 1. Ponovo pokrenite telefon da biste se uverili da nije u režimu rada u avionu.
 2. Proverite jačinu signala na ekranu telefona, a zatim se pomerite do mesta sa boljim prijemom signala. Ako uvek imate loš signal u nekoj oblasti, možda je ovde nedovoljna pokrivenost mobilne mreže. Pomoću aplikacije Netradar možete da proverite mape pokrivenosti za vašeg mobilnog operatera. Mape su dostupne na lokaciji www.netradar.org.
 3. Podesite automatski režim izbora mreže. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM i dodirnite stavku Postavke za SIM). Proverite da li je Izbor mreže podešen na automatski.
 4. Privremeno uklonite futrolu ili masku sa telefona da biste proverili da li možda utiču na jačinu signala.
 5. Proverite da li ste do kraja ubacili SIM karticu. Ako je to moguće, pokušajte da ubacite SIM karticu u neki drugi telefon i/ili pokušajte da ubacite drugu karticu u vaš telefon.
 • Napomena: Nemojte da koristite SIM kartice koje su modifikovane tako da bi stale u otvor za SIM kartice. Ako je obična SIM kartica isečena do veličine manjeg formata SIM kartice, moraćete da se obratite operateru da biste naručili zamensku SIM karticu.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da uputim niti da primim poziv

Ne mogu da uputim poziv:

 1. Ponovo pokrenite telefon.
 2. Proverite jačinu signala na ekranu telefona, a zatim se pomerite do mesta sa boljim prijemom signala.
 3. Proverite da li ste do kraja ubacili SIM karticu. Nemojte da koristite SIM kartice koje su modifikovane tako da bi stale u otvor za SIM kartice.
 4. Ako je to moguće, pokušajte da ubacite SIM karticu u neki drugi telefon i/ili pokušajte da ubacite drugu karticu u vaš telefon.

Ne mogu da primam pozive:

 1. Ponovo pokrenite telefon.
 2. Proverite jačinu signala mobilne mreže na ekranu telefona, a zatim se pomerite do mesta sa boljim prijemom signala.
 3. Proverite da li ste do kraja ubacili SIM karticu. Nemojte da koristite SIM kartice koje su modifikovane tako da bi stale u otvor za SIM kartice.
 4. Podesite Prosleđivanja poziva na Isključeno: Na početnom ekranu dodirnite Telefon > ... > postavke.
 5. Ako se na ekranu nalazi zaštitna folija ili traka, skinite je i proverite da li ekran osetljiv na dodir radi bez nje.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Telefon ne prepoznaje moju SIM karticu

Ne koristite adaptere za SIM kartice niti SIM kartice koje su modifikovane da bi mogle da stanu u otvor za SIM. Ako vam je potrebna SIM kartica druge veličine, obratite se operateru.

Takođe pokušajte i sledeće:

 1. Ponovo pokrenite telefon.
 2. Proverite da li ste do kraja ubacili SIM karticu.
 3. Ako je moguće, pokušajte da ubacite SIM karticu u drugi telefon i/ili drugu SIM karticu u vaš telefon.
 4. Telefon možda radi sa karticama samo jednog operatera, što onemogućava korišćenje SIM kartice drugog mobilnog operatera. Obratite se mobilnom operateru da biste proverili da li je vaš telefon zaključan. On može da vam prosledi šifru za otključavanje i uputstva o tome kako da je upotrebite.
Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da završim poziv, jer je ekran na mom telefonu zamračen
 1. Pritisnite taster za napajanje (zaključavanje) da biste uključili ekran, a zatim dodirnite prekini poziv.
 2. Ako je ekran i dalje zamračen, ponovo pokrenite telefon tako što ćete istovremeno pritisnuti taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka i držati ih tako 10 – 15 sekundi.

Ako time niste rešili problem, uklonite zaštitnu foliju ili pribor sa ekrana da biste proverili da li ometa normalan rad ekrana osetljivog na dodir.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da šaljem niti da primam tekstualne poruke
 1. Ponovo pokrenite telefon.
  Datum i vreme će možda biti netačni kada ponovo pokrenete telefon. Da biste podesili tačno vreme, izaberite stavke Postavke > Vreme i jezik > Datum i vreme (Lumia sa operativnim sistemom WP 8: Postavke > datum+vreme).
 2. Proverite jačinu signala na ekranu telefona, a zatim se pomerite do mesta sa boljim prijemom signala.
 3. Pošaljite tekstualnu poruku na svoj broj mobilnog telefona. Na taj način ćete istovremeno testirati mogućnosti slanja i prijema. 
 4. Proverite broj SMS centra (Poruke > ... > postavke > Broj SMS centra). Ako ovde nije naveden broj ili ako mislite da nije tačan, obratite se mobilnom operateru da biste to proverili.
 5. Ako imate Multi-SIM (dve SIM kartice sa istim brojem mobilnog telefona), imajte u vidu da neke tekstualne poruke možete da primate samo preko SIM kartice koju ste odredili kao „primarnu“.

Ako vam prethodni korak nije pomogao, ubacite SIM karticu drugog mobilnog operatera u telefon da biste proverili da li telefon radi pravilno.

Da li je ovo rešilo vaš problem?

Osoba koju zovem ne može da me čuje

Ako nijedna osoba sa kojom razgovarate ne može da vas čuje, verovatno se radi o nekom problemu sa mikrofonom u telefonu. Najpre preduzmite sledeće jednostavne korake:

 1. Proverite da mikrofon nije isključen ili, ako ste u bučnom okruženju, pređite negde gde je tiše.
 2. Pokušajte ponovo. Ponekad je dovoljno samo da ponovo okrenete broj, ali i ponovno pokretanje telefona može da pomogne.
 3. Proverite da li se ovo dešava samo kada zovete određeni broj telefona ili primate poziv od njega – da li ta osoba može da čuje pozive drugih pozivalaca?
 4. Pozovite nekog ili pokušajte da preslušate govornu poštu na telefonu. Pomoću opcija koje se na telefonu prikazuju tokom poziva aktivirajte režim zvučnika da biste proverili da li će to rešiti problem (više informacija potražite u vodiču za korisnike telefona).
 5. Ako osoba sa kojom razgovarate ne može da vas čuje u režimu zvučnika, proverite da li neki predmet blokira rupice za interni mikrofon u telefonu, ne primer futrola ili maska.
 6. Ako problem i dalje postoji, priključite kompatibilne žičane slušalice. Lagano prstima gurnite i povucite audio priključak, pa ga isključite. Ako to pomogne, proverite da li je konektor za slušalice zaprljan ili prašnjav.
Da li je ovo bilo od pomoći?
Moj telefon me ne obaveštava kada primim poziv ili poruku
 1. Proverite da li je jačina zvona previše utišana. Na početnom ekranu pritisnite taster za pojačavanje zvuka nekoliko puta da biste povećali vrednost prikazanu u gornjem levom uglu.
 2. Proverite da li se ovaj problem javlja sa određenim tonom zvona: Izaberite stavke Postavke > Personalizacija > Zvukovi (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > tonovi zvona+zvukovi). U odeljku Ton zvona otvorite listu i odaberite neku stavku. Dodirnite dugme reprodukuj da biste preslušali ton zvona.
 3. Uverite se da je prosleđivanja poziva isključeno: Izaberite stavke Postavke > Dodaci > Mrežne usluge. U okviru Postavke poziva dodirnite stavku SIM i sačekajte da se prikupe informacije od mobilnog operatera. Kada su prikupljene sve informacije, u odeljku Prosleđivanje poziva proverite da li je stavka Svi pozivi podešena na Isključeno. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Na početnom ekranu dodirnite stavke Telefon > ... > postavke i podesite Prosleđivanje poziva na Isključeno.
 4. Priključite kompatibilne žičane slušalice. Ako slušalice rade, isključite ih, ponovo pokrenite telefon i nastavite da rešavate problem sa internim zvučnicima.


Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da čujem osobu sa kojom razgovaram

Ako ne možete da čujete nijednu osobu sa kojom razgovarate, a iste osobe mogu da čuju vas, verovatno se radi o nekom problemu sa internim zvučnikom u telefonu. Najpre preduzmite sledeće jednostavne korake:

 1. Ponovo pokrenite telefon, isključite sve spoljnje zvučne uređaje iz telefona, kao što su žičane slušalice i Bluetooth uređaji.
 2. Pozovite nekog ili preslušajte govornu poštu na telefonu, a pri tome pojačavajte zvuk tasterom za pojačavanje zvuka (u zavisnosti od modela telefona, na ekranu se prikazuje traka za jačinu zvuka kada pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka).
 3. Pomoću opcija koje se na telefonu prikazuju tokom poziva aktivirajte režim zvučnika da biste proverili da li će to rešiti problem (više informacija potražite u vodiču za korisnike telefona).
 4. Ako možete da čujete drugu osobu u režimu zvučnika, proverite da li neki predmet blokira otvore za interni zvučnik u telefonu, na primer maska ili zaštitna traka.
 5. Ako i dalje ne čujete zvuk iz internog zvučnika, priključite kompatibilne žičane slušalice. Pažljivo pritisnite i povucite priključak za slušalice prstima, a zatim ga isključite. Ako to pomogne, proverite da li je konektor za slušalice zaprljan ili prašnjav.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da šaljem niti da primam e-poštu

Ako možete da se povežete sa internetom preko pregledača telefona, ali vam se e-pošta ne sinhronizuje sa serverom ili ako dobijete neku poruku o grešci, sledite ove korake:

 1. Proverite datum i vreme na telefonu. Ako je datum pogrešan, telefon možda neće moći da pristupa e-pošti.
 2. Proverite nalog e-pošte na telefonu da biste videli da li je potrebno da uradite nešto posebno u vezi sa njim.
 3. Preko pregledača se prijavite na poštansko sanduče na mreži dobavljača usluga e-pošte da biste proverili da li vam je lozinka tačna i da li je usluga e-pošte aktivna.
 4. Očistite prijemno poštansko sanduče. Premestite e-poruke iz prijemnog sandučeta u privremenu fasciklu. Time ćete ujedno utvrditi da li do problema sa sinhronizacijom dolazi usled nekih oštećenih e-poruka, a nakon toga se odjavite.
 5. Zatvorite sve ostale programe za e-poštu kako biste osigurali da samo jedan uređaj u datom trenutku pokušava da pristupi vašem nalogu e-pošte, pa pokušajte ponovo.

Ne primam e-poštu na telefonu

 1. Proverite fascikle za neželjenu poštu. Možda su filteri po prijemu e-poruke slučajno stavili poruku u takvu fasciklu.
 2. Promenite podešavanje za sinhronizaciju e-pošte na osnovu kojeg se određuje posle koliko dana se nove poruke preuzimaju sa servera. Na taj način ćete biti sigurni da ćete videti starije e-poruke na telefonu.

E-pošta mi stiže na telefon, ali ne mogu da je šaljem sa telefona

 1. Pokušajte da koristite Wi-Fi umesto mobilne veze za prenos podataka.
 2. Proverite kod dobavljača usluga e-pošte da li treba da koristite neke posebne postavke ili uporedite postavke sa drugim telefonom. Dobavljači usluga e-pošte često koriste različite postavke za slanje e-pošte u zavisnosti od toga koju mrežu koristite. Može će vam se zatražiti da koristite server dobavljača usluga e-pošte za slanje e-pošte ili da koristite drugačije postavke šifrovanja prilikom slanja e-pošte.

Dobijam poruku o grešci

 • Preko pregledača pokušajte na mreži da pronađete članak podrške u vezi sa tom porukom o grešci.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da šaljem niti da primam multimedijalne poruke

Ubacite SIM karticu u telefon i ponovo ga pokrenite, a zatim pokušajte da ponovo pošaljete multimedijalnu poruku (telefon učitava podešavanja sa SIM kartice).

 • Savet! Pošaljite multimedijalnu poruku na svoj broj mobilnog telefona. Na taj način ćete istovremeno testirati mogućnosti slanja i prijema.
 • Važno! Multimedijalne poruke zahtevaju mobilnu vezu za prenos podataka.
 • Napomena! Ako imate dve SIM kartice za isti broj mobilnog telefona, imajte u vidu da multimedijalne poruke možete da primate samo preko primarne SIM kartice.

Ako možete da se povežete na internet, ali ne možete da šaljete multimedijalne poruke

 1. Pokušajte na mreži da pronađete postavke multimedijalnih poruka svog mobilnog operatera. Da biste ručno dodali postavke, izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM. Pri dnu ekrana bi trebalo da vidite APN za MMS. Dodirnite +.

  Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8 (u zavisnosti od modela telefona):
  • Opcija 1 – Izaberite stavke Postavke > pristupna tačka i dodirnite +.
  • Opcija 2 – Izaberite stavke Postavke > mobilna mreža+SIM > Postavke za SIM > SIM i dodirnite stavku dodaj APN za MMS.

Ako ne možete da se povežete sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka

 1. Omogućite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM) i podesite Veza za prenos podataka na Uključeno.
 2. Proverite da li je omogućen prenos podataka u romingu kada niste na matičnoj mreži. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM) i izaberite Opcije prenosa podataka u romingu.
 3. Proverite da li ste premašili limit za podatke. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze> Potrošnja podataka.
 4. Proverite da li je korišćenje podataka u pozadini ograničeno. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze> Potrošnja podataka > Uredi. Podesite Ograniči korišćenje podataka u pozadini na Nikada i/ili Ograniči korišćenje podataka u pozadini u romingu na Isključeno.
  Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija i pokrenite aplikaciju Savetnik za podatke. Podesite Ograniči korišćenje podataka u pozadini i/ili Ograniči korišćenje podataka u pozadini u romingu na Isključeno.
 5. Proverite kod mobilnog operatera da li imate aktivnu pretplatu na mobilnu vezu za prenos podataka (pristup internetu) na SIM kartici.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Zaboravio/la sam lozinku za Microsoft nalog

U pregledaču posetite lokaciju account.live.com/password/reset i sledite uputstva.


Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da dodam Microsoft nalog

Prijava na Microsoft nalog možda neće uspeti ako datum na telefonu nije ispravan. To neće uspeti i ako mrežna veza ne radi pravilno ili ako pokušavate da kreirate novi Microsoft nalog sa live.com adresom e-pošte. Takođe vam može biti zatraženo da potvrdite identitet pre nego što budete mogli da podesite Microsoft nalog.

Proverite postavke vremena i mrežne veze

 1. Izaberite stavke Postavke > datum+vreme da biste ručno podesili tačnu vremensku zonu, datum i vreme. Pokušajte ponovo da se prijavite.
 2. Ako primenite sve ovo, a problem se i dalje javlja, povežite se na Wi-Fi mrežu i pokušajte da se prijavite preko te mreže.

Ako vidite poruku „Nije moguće uspostaviti vezu“

 1. Ako se to dogodi tokom prve instalacije, preskočite čarobnjaka za podešavanje naloga tako što dodirnuti Prijavite se kasnije.
 2. Ažurirajte telefon tako što ćete izabrati Postavke > ažuriranje telefona > proveri da li postoje ispravke.
 3. Kada je telefon ažuriran, izaberite Postavke > e-pošta+nalozi > dodaj nalog, a zatim dodirnite Microsoft nalog.
 4. Ako već imate nalog koji koristite za Xbox, Windows 8, Outlook.com, Skype ili neku drugu Microsoft uslugu, potrebno je da dodirnite prijavi se. U suprotnom, dodirnite stavku kreiraj. Popunite obrazac na ekranu da biste dobili novu adresu e-pošte za Outlook.com ili dodirnite koristi postojeću adresu e-pošte.
 5. Ako se od vas zatraži da potvrdite identitet pomoću bezbednosnog koda, odaberite opciju verifikacije (tekstualna poruka, poziv ili e-pošta), a zatim sledite uputstva na ekranu.

Ako ne dobijete verifikacioni kôd

 1. Ako koristite opciju verifikacije putem e-pošte, proverite da li ste otkucali ispravnu adresu e-pošte kada je od vas zatraženo da unesete adresu e-pošte.
 2. Ako koristite opciju verifikacije putem tekstualne poruke ili poziva, čarobnjak za instalaciju će zatražiti od vas da unesete poslednje 4 cifre broja telefona koji ste naveli prilikom kreiranja naloga. Proverite da li ste pravilno uneli cifre. Takođe, proverite da li se SIM kartica nalazi u telefonu i da li je telefon povezan na mrežu. Ako se cifre podudaraju sa poslednje 4 cifre broja telefona povezanog sa nalogom, dobićete verifikacioni kôd putem tekstualne poruke ili poziva.
 3. Ako ne dobijete verifikacioni kôd, pokušajte da koristite drugu opciju verifikacije.

Ako vidite kôd greške

U pregledaču pokušajte na mreži da pronađete članak podrške za navedeni kôd greške.

Ako i dalje ne možete da se prijavite preko telefona, proverite u pregledaču da li možete da se prijavite na nalog ili kreirajte nov nalog.

Ako uspete da se prijavite, ali Microsoft nalog ne funkcioniše kako treba

Proverite da li ste naveli tačan datum rođenja u postavkama naloga. Ako datum rođenja ukazuje na to da ste dete, postoje ograničenja za Microsoft nalog.


Da li je ovo bilo od pomoći?

Zaboravio/la sam lozinku telefona

Resetujte telefon.

Važno: Resetovanje telefona će dovesti do brisanja celokupnog ličnog sadržaja, uključujući aplikacije, kao i do vraćanja fabričkih postavki.

 1. Uverite se da je telefon dovoljno napunjen i punite ga najmanje 20 minuta.
 2. Isključite telefon i izvucite kabl punjača iz njega.
 3. Pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka, a zatim priključite punjač. Na ekranu se prikazuje uzvičnik (!).
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. Pritisnite tastere sledećim redosledom: pojačavanje zvuka, smanjivanje zvuka, napajanje i smanjivanje zvuka.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  Korisnici telefona Lumia 950 XL: Imajte u vidu da se kombinacije fizičkog ključa neznatno razlikuju u poređenju sa drugim Lumia telefonima.
 5. Sačekajte da se telefon resetuje. Tokom resetovanja u trajanju od 5 minuta videćete zupčanike koji se okreću, nakon toga ekran će se isključiti i ostaće takav oko 30 sekundi, a zatim će se ponovo pokrenuti.
 6. Obavite početno podešavanje telefona, ako su prikazani datum i vreme, proverite da li su vrednosti tačne.
 7. Isključite punjač.
Da li je ovo bilo od pomoći?

Kako da otključam telefon kako bih koristio/la SIM karticu drugog dobavljača mrežnih usluga?

Obratite se mobilnom operateru. Samo vaš mobilni operater može da vam prosledi šifru za otključavanje i uputstva o tome kako da je upotrebite.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Zaboravio/la sam PIN ili PUK kôd

Ako ste zaboravili kodove ili ih ne znate, obratite se mobilnom operateru.

Da li je ovo rešilo vaš problem?

Kvalitet dolaznog zvuka je loš u toku poziva
 1. Proverite jačinu signala na ekranu telefona, a zatim se pomerite do mesta sa boljim prijemom signala.
 2. Proverite da li se problem javlja i kada aktivirate zvučnik telefona ili priključite žičane slušalice.
 3. Proverite da li je do problema došlo usled određenog broja odlaznog ili dolaznog poziva, kao i da li je važno ko je uputio poziv.
 4. Podesite jačinu zvuka koja vam najviše odgovara pomoću tastera za podešavanje jačine zvuka.
 5. Napravite audio snimak, a zatim ga reprodukujte. Na taj način ćete istovremeno testirati mikrofon i zvučnik.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne čujem zvuk kada reprodukujem muziku ili igram igre
 1. Ponovo pokrenite telefon tako što ćete istovremeno pritisnuti i držati taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka dok telefon ne zavibrira. Sklonite prste sa tastera i telefon će se ponovo pokrenuti.
 2. Nakon toga ćete možda morati da ponovo podesite jačinu zvuka. Podesite jačinu zvuka koja vam najviše odgovara pomoću tastera za podešavanje jačine zvuka.
 3. Isprobajte i žičane slušalice, ako je to moguće.
Da li je ovo bilo od pomoći?

Šta da radim ako nemam dovoljno slobodnog prostora na Lumia telefonu za instalaciju softverske ispravke?

Opcija 1 – Oslobodite prostor u unutrašnjoj memoriji telefona

Uradite nešto od sledećeg:

Premestite aplikacije koje aktivno koriste vašu memorijsku (SD) karticu, a ako vaš telefon nema memorijsku karticu, možete da deinstalirate aplikacije koje vam više nisu potrebne ili ne koristite:

 1. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija i izaberite stavku savetnik za skladište.
 2. Dodirnite stavke telefon > aplikacije+igre, izaberite aplikaciju i dodirnite stavku premesti na SD karticu ili izaberite stavku deinstaliraj.

Otpremite rezervnu kopiju fotografija i video zapisa u uslugu OneDrive radi lakog pristupa preko telefona, tableta ili računara. Ako je omogućeno automatsko otpremanje u uslugu OneDrive, vaše fotografije i video zapisi se automatski otpremaju. U suprotnom, nalaze se u čvorištu Fotografije na telefonu.

 1. Izaberite fotografije i video zapise iz albuma, dodirnite stavku deli i izaberite stavku OneDrive.
 2. Sačekajte da se otpremanje dovrši, jer ono može da potraje neko vreme u zavisnosti od brzine vaše internet veze.
 3. Zatim izbrišite fotografije i video zapise iz unutrašnje memorije telefona da biste oslobodili prostor.

Premestite muziku, slike i video zapise pomoću računara

 1. Koristite kompatibilni USB kabl da biste povezali telefon i računar. Na računaru pristupite istraživaču datoteka i uradite sledeće:
 2. Potražite fasciklu telefon u Windows Phone uređaju.
 3. Premestite sadržaj kao što su muzika, video zapisi i Office dokumenta iz unutrašnje memorije telefona u računar. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na izabrane datoteke i izaberite stavku Iseci. Da biste nalepili datoteke, idite do fascikle na računaru gde želite da premestite datoteke, kliknite desnim tasterom miša i izaberite opciju Nalepi.
 • Možda će vam biti potrebno i do 1,5 GB slobodne memorije na telefonu (u zavisnosti od modela telefona) kako bi se ažuriranje softvera obavljalo nesmetano. Da biste proverili dostupan slobodan prostor na telefonu, izaberite stavke Postavke > savetnik za skladište.

Opcija 2 – Uspostavite fabričke postavke telefona

Ako nemate SD karticu ili ne možete da oslobodite dovoljno memorije sledeći uputstva iz Opcije 1, možete da probate da uspostavite fabričke postavke telefona.

 1. Kreirajte rezervnu kopiju sadržaja telefona pre uspostavljanja fabričkih postavki. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija, a zatim dodirnite stavke Postavke > rezervna kopija. Ako ste povezani na zaštićenu Wi-Fi mrežu, sačuvajte lozinku Wi-Fi mreže da biste mogli da joj pristupite nakon uspostavljanja fabričkih vrednosti.
 2. Pokrenite uspostavljanje fabričkih postavki (Postavke > o proizvodu > resetujte telefon).
 3. Sačekajte da se telefon resetuje. Tokom resetovanja u trajanju od 5 minuta videćete zupčanike koji se okreću, a nakon toga telefon će se ponovo pokrenuti.
 4. Kada se telefon ponovo pokrene, povežite se na mrežu, ali nemojte se prijaviti na Microsoft nalog (nemojte da vratite rezervnu kopiju).
 5. Preuzmite i instalirajte novi softver (Postavke > ažuriranje telefona > proveri da li postoje ispravke).
 6. Ponovo resetujte telefon da biste pokrenuli proces vraćanja u prethodno stanje (Postavke > o proizvodu > resetujte telefon).
 7. Sačekajte da se telefon resetuje, povežite se na mrežu, prijavite se na Microsoft nalog i izaberite rezervnu kopiju koju ste prethodno kreirali.
 8. Telefon će vam zatražiti da potvrdite identitet bezbednosnim kodom. U okviru Kako želite da primite kôd, otvorite listu i odaberite opciju potvrde identiteta (tekstualna poruka, poziv ili e-poruka), a zatim sledite uputstva na ekranu.

Opcija 3 – Koristite Software Recovery Tool

Ako ne možete da ažurirate telefon sledeći uputstva iz Opcije 2, možete da probate da koristite računar.

 1. Ako je to moguće, kreirajte rezervnu kopiju sadržaja telefona pre nego što pokrenete instalaciju. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija, a zatim dodirnite stavke Postavke > rezervna kopija. Ako ste povezani na zaštićenu Wi-Fi mrežu, sačuvajte lozinku Wi-Fi mreže da biste mogli da joj pristupite nakon uspostavljanja fabričkih vrednosti.
 2. Preuzmite i instalirajte Software Recovery Tool (dostupno za Windows 7 ili novije verzije).
 3. Povežite telefon sa računarom i instalirajte najnoviju verziju softvera telefona koristeći alatku Software Recovery Tool.
 4. Sačekajte da se telefon resetuje, povežite se na mrežu, prijavite se na Microsoft nalog i izaberite rezervnu kopiju koju ste prethodno kreirali.
 5. Telefon će vam zatražiti da potvrdite identitet bezbednosnim kodom. U okviru Kako želite da primite kôd, otvorite listu i odaberite opciju potvrde identiteta (tekstualna poruka, poziv ili e-poruka), a zatim sledite uputstva na ekranu.


Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne čujem zvuk kada priključim žičane slušalice
 1. Isključite telefon, a zatim ga ponovo uključite. Nakon toga ćete možda morati da ponovo podesite jačinu zvuka.
 2. Proverite da li ste pravilno priključili kompatibilne žičane slušalice na telefon.
 3. Priključite žičane slušalice na drugi telefon da biste proverili da li je problem u slušalicama ili telefonu.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Na mom Lumia telefonu se vide samo zupčanici koji se okreću
 1. Priključite punjač i punite bateriju telefona barem 60 minuta.
 2. Međutim, ako telefon ne može da učita početni ekran, resetujte ga i vratite u prethodno stanje sledeći uputstva u nastavku.

a. Isključite punjač. Istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka. Pustite tastere kad telefon zavibrira.

Keys to press to perform soft reset

b. Čim telefon zavibrira (ili ako se isključi, uključite ga), pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka dok se na ekranu telefona ne pojavi uzvičnik (!). Pustite taster za smanjivanje jačine zvuka.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

c. Pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka i napajanje sledećim redosledom: pojačavanje zvuka, smanjivanje zvuka, napajanje i smanjivanje zvuka.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

d. Sačekajte da se telefon resetuje. Tokom resetovanja u trajanju od 5 minuta videćete zupčanike koji se okreću, nakon toga ekran će se isključiti i ostaće takav oko 30 sekundi, a zatim će se ponovo pokrenuti.

e. Obavite početno podešavanje telefona. Ako su prikazani datum i vreme, proverite da li su vrednosti tačne.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Telefon je topao na dodir

Ponovo pokrenite telefon.

Probajte da umanjite aplikacije i funkcije koje koristite u bilo kom trenutku.

Proverite da li na telefonu postoje ispravke softvera ili aplikacija na čekanju. Ako u Prodavnici postoje ispravke aplikacija na čekanju, instalirajte ih ili ih otkažite.

U većini slučajeva je sasvim normalno da je telefon topao, na primer, kada koristite više aplikacija koje troše veliku količinu radne memorije telefona, slušate muziku duže vreme, kada preuzimate velike količine podataka ili kada se telefon puni.

Vaš telefon zadovoljava visoke standarde proizvođača u pogledu bezbednosti uređaja, kao i međunarodne standarde bezbednosti (IEC 60950-1) i zahteve specifične za određene zemlje.

Telefon sprečava pregrevanje i štiti se tako što se njegov sistem automatski usporava ili zatvara aplikacije, a po potrebi se i sam od sebe isključi.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ne mogu da preuzmem ili ažuriram aplikacije iz Prodavnice

Isprobajte ove korake ako možete da se povežete na internet pomoću pregledača na telefonu, ali ne možete da preuzmete ili ažurirate nijednu aplikaciju ili igru iz Prodavnice:

Na telefonu
Proverite da li su na telefonu podešeni tačno vreme i datum.
 1. Izaberite stavke Postavke > Vreme i jezik > Datum+vreme (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > datum+vreme).
 2. Podesite Automatski podesi vreme i datum na Isključeno i ručno podesite trenutni datum, vreme i vremensku zonu.
Ručno sinhronizujte Microsoft nalog i proverite njegov status.
 1. Izaberite stavke Osobe > ... > Postavke, dodirnite i držite svoj Microsoft (Outlook) nalog i izaberite stavku Sinhronizuj (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > e-pošta+nalozi, dodirnite i držite svoj Microsoft (Windows Live) nalog i izaberite stavku sinhronizuj).
 2. Sačekajte da se telefon sinhronizuje i pređite na sledeći korak. Ako dobijete grešku, u pregledaču pokušajte na mreži da pronađete članak podrške za navedeni kôd greške.
Posetite Prodavnicu i proverite da li se neka aplikacija ili igra i dalje preuzima, otkažite sva preuzimanja na čekanju, ponovo pokrenite telefon i zatim ručno proverite da li je u Prodavnici dostupna ispravka za određenu aplikaciju ili igru. Preporučujemo da telefon ostavite na punjaču i povežete na Wi-Fi mrežu dok proverava da li su dostupne ispravke za aplikacije.

 1. Izaberite stavke Prodavnica > Meni > Preuzimanja i ispravke (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Prodavnica > ... > preuzimanja) ili dodirnite ikonu koja prikazuje brojač preuzimanja na čekanju.
 2. Ako neka aplikacija prijavljuje grešku, pogledajte detalje i dodirnite je radi više detalja. Da biste izbrisali aplikaciju iz reda čekanja, dodirnite željenu aplikaciju i dugme X da biste obustavili preuzimanje i uklonili je iz reda čekanja. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Ako neka aplikacija zahteva vašu pažnju, dodirnite je radi više detalja. Da biste izbrisali aplikaciju iz liste čekanja, dodirnite je i držite, a zatim izaberite stavku otkaži preuzimanje.
 3. Lumia sa operativnim sistemom Windows 10: Proverite da li na telefonu imate softverske ispravke na čekanju tako što ćete izabrati stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Ažuriranje telefona.
 4. Ponovo pokrenite telefon i pokrenite ručnu proveru ispravki za aplikacije. Izaberite stavke Prodavnica > Meni > Preuzimanja i ispravke (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Prodavnica > > postavke, dodirnite proveri da li postoje ispravke). Pri dnu ekrana ćete videti stavku Proveri da li postoje ispravke. Kada proverite da li postoje ispravke, izaberite stavku Ažuriraj sve koja se nalazi pri vrhu ekrana.
 5. Priključite telefon na punjač, povežite ga na Wi-Fi mrežu i nemojte da ga koristite dok pokušava da preuzme ispravke za aplikacije.
U okviru vašeg Microsoft naloga
Proverite da li su problem uzrokovale nepotpune informacije na vašem profilu Microsoft naloga.
 • Ako već nemate Microsoft nalog, kreirajte ga ovde ili to uradite preko telefona.
 • Ako ne možete da pristupite nalogu, poništite lozinku Microsoft naloga na mreži, a zatim unesite novu lozinku za nalog na telefonu: izaberite stavke Postavke > Nalozi > Vaša e-pošta i nalozi (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke >e-pošta+nalozi) i potvrdite izbor u polju za potvrdu e-pošta koje je prikazano ispod Microsoft naloga.
 1. Otvorite pregledač, prijavite se na lokaciji account.microsoft.com koristeći adresu e-pošte Microsoft naloga.
 2. Ako niste potvrdili adresu e-pošte, jednostavno dodirnite vezu potvrdite adresu e-pošte, nakon čega ćete primiti e-poruku od tima Microsoft naloga sa uputstvima za potvrđivanje adrese.
 3. Dodirnite Osnovne informacije i proverite da li ste uneli tačan datum rođenja u detaljima naloga. Ovo je neophodno da bismo potvrdili vaš uzrast.
Ako ste povezali novi uređaj sa Microsoft nalogom, možda ste dostigli ograničenje u pogledu uređaja. Uklonite uređaje koje više nemate ili ne koristite:
 • Važno: Ovim ćete izuzeti telefon iz svih Microsoft usluga i moraćete da ga fabrički resetujete da biste mogli da ga koristite ponovo.
 1. Otvorite lokaciju account.microsoft.com/devices i prijavite se pomoću adrese e-pošte Microsoft naloga.
 2. Izaberite stavku Ukloni pored telefona koji želite da uklonite.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Spreman/na sam da uklonim ovaj uređaj i potvrdite uklanjanje.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Moj telefon je fizički oštećen

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da su unutrašnje komponente telefona, uključujući bateriju, oštećene ili pokvašene, prestanite da koristite taj telefon. Imajte u vidu da garancija ne pokriva oštećenja nastala dejstvom tečnosti i fizička oštećenja. Dodatne informacije potražite u ograničenoj garanciji.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Ekran telefona je napukao

Dodatna pomoć

Ako je ekran telefona napukao ili je prisutno drugo oštećenje fizičke prirode ili od tečnosti, kliknite ovde (na engleskom jeziku) da biste zatražili pomoć od naših partnera u kompaniji B2X. 

Dodatna pomoć

Ako vam ovi koraci za rešavanje problema nisu pomogli da otklonite problem sa telefonom, kliknite ovde (na engleskom jeziku) da biste zatražili dodatnu pomoć od naših partnera u kompaniji B2X, ovlašćenom dobavljaču korisničke podrške za Microsoft.

Oporavak softvera telefona

Ako vam se telefon blokirao ili ne može da se uključi, Windows Device Recovery Tool može da vam pomogne da kod kuće resetujete i oporavite softver telefona. Ovu alatku možete da koristite i na telefonima koji se uključuju, ali na kojima se prikazuje BitLocker ekran za oporavak.

 • Važno! Ako primenite Windows Device Recovery Tool, doći će do brisanja čitavog sadržaja sačuvanog na telefonu, uključujući aplikacije i igre (kao i podatke aplikacija i napredak u igrama), tekstualne poruke, istoriju poziva, muziku, fotografije i drugo. Ako je moguće, trebalo bi najpre da napravite rezervnu kopiju sadržaja na telefonu (postavke > rezervna kopija). Kada se oporavak dovrši, moći ćete da vratite rezervnu kopiju.
 • Napomena: Proces oporavka može da potraje neko vreme u zavisnosti od brzine internet veze, pri čemu ne možete da koristite telefon tokom instalacije. Instaliraće se najnovija odobrena verzija softvera na telefonu i modelu.
Preuzmite i instalirajte Windows Device Recovery Tool na računaru (dostupno za Windows 7 ili novije verzije). Ako je moguće, uverite se da je telefon dovoljno napunjen. Kad se instalacija završi, pokrenite aplikaciju i pojaviće se glavni ekran.


 1. Ako telefon nije automatski prepoznat, isključite sve telefone iz računara i izaberite stavku Moj telefon nije prepoznat pri dnu glavnog ekrana.
 2. Ako vam se to zatraži, izaberite proizvođača telefona.
 3. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla.
 4. Sačekajte da računar prepozna priključeni telefon, pa sledite uputstva na ekranu. Ako se u roku od jednog minuta telefon ne poveže, možete da pokušate da isključite, a zatim ponovo uključite telefon: ne isključujte USB, istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka. Pustite tastere kad telefon zavibrira.
 5. Dodirnite stavku Instaliraj softver da biste započeli instalaciju softvera na telefonu.
 6. Kada se instalacija dovrši, telefon će se ponovo pokrenuti. Ako vaša SIM kartica ima PIN kôd, moraćete da unesete PIN za SIM u ovom trenutku.

Da li je ovo bilo od pomoći?

Svojstva

ID članka: 10280 - Poslednji pregled: 30.09.2016. - Verzija: 11

Povratne informacije