Odredbe i uslovi za Microsoft poklon-kartice

Ovaj Ugovor sklopljen između vas i Microsoft Corporation (ili na osnovu mesta gde živite, jedne od podružnica korporacije) („mi“, „nas“, „naše“ ili „Microsoft“) opisuje mogućnost iskorišćavanja poklon-kartica i kupovine u odgovarajućim prodavnicama koje su u našem vlasništvu (zajedničko ime „Odgovarajuće prodavnice“), uključujući, ali bez ograničenja, Windows prodavnicu, Windows Mobile prodavnicu i Xbox prodavnicu, pomoću Microsoft naloga. Saldo naloga izdaje i njime upravlja Microsoft Corporation, korporacija iz Vašingtona i/ili njene podružnice.

Ovaj Ugovor sadrži važne uslove u vezi sa našim odnosom. Takođe sadrži naš Microsoft ugovor o pružanju usluga u kojem se nalaze uslovi koji se odnose na Microsoft nalog i (samo za državljane SAD) obavezujuću odredbu o arbitraži i odricanje odgovornosti od grupnih tužbi koje utiču na vaša prava i načine rešavanja bilo kojih sporova sa korporacijom Microsoft.

1. Sadržaj Ugovora; prihvatanje uslova

1.1 Koje usluge pokriva ovaj Ugovor? Ovaj Ugovor upravlja upotrebom Microsoft naloga za obavljanje kvalifikovanih kupovina od korporacije Microsoft ili ovlašćenih trećih lica („Robe“) preko kompatibilnih uređaja u Prodavnicama koje učestvuju u programu. U meri u kojoj je to dozvoljeno u okviru primenljivog zakona, možemo dodati, obustaviti, ukloniti, ili obustaviti dostupnost, funkcije, specifikacije i cene vezane za vaš saldo naloga ili Robu dostupnu u Prodavnici koja učestvuje u programu, privremeno ili trajno, u bilo kom trenutku, bez odgovornosti, kao što je opisano u ovom Ugovoru.

1.2 Kako da prihvatim ovaj Ugovor? Ovaj Ugovor prihvatate kada kupite poklon-karticu ili kôd, iskoristite Microsoft poklon-karticu ili kôd na svoj Microsoft nalog ili upotrebite novac uskladišten na Microsoft nalogu za kupovinu u Microsoft prodavnicama.

1.3 Može li Microsoft da promeni ovaj Ugovor kada ga prihvatim? Povremeno možemo da dodamo, promenimo ili uklonimo bilo koji deo ovog Ugovora. Ako promenimo bilo koje materijalne uslove koji bi štetno uticali na vaša prava predstavljena u ovom Ugovoru, mi ćemo vas obavestiti, preko vašeg Microsoft naloga, putem e-pošte ili nekog drugog odgovarajućeg elektronskog sredstva.

2. Microsoft nalozi

2.1 Da li mi je potreban nalog? Da. Da biste kupovali u Odgovarajućim prodavnicama, morate da imate aktivni Microsoft nalog kod nas. Možete da iskoristite poklon-kartice na svoj Microsoft nalog, kao i da vidite trenutni saldo na nalogu i sve datume isteka povezane sa promotivnim saldima na nalogu, kupite poklon-karticu i pregledate istoriju kupovina preko poklon-kartice ili da ažurirate lične informacije.

2.2 Kako da dodam novac na saldo Microsoft naloga? Novac na svoj Microsoft nalog možete da dodate tako što ćete da iskoristite Microsoft poklon-karticu ili kôd. Kada to iskoristite, puna vrednost kartice ili koda se dodaje saldu naloga. Dodatna uputstva za iskorišćavanje dobijate uz karticu ili kôd. Takođe, za karticu ili kôd mogu važiti dodatne odredbe i uslovi. Osim ako to nije propisano primenjivim pravom, nije moguće iskoristiti ili razmeniti kodove za gotovinu, niti ih je moguće ponovo učitati. Ako živite u zemlji Evropske unije u kojoj lokalni zakoni obezbeđuju „period hlađenja“, u roku od 14 dana od dana kupovine poklon-kartice ili koda možete da vratite poklon-karticu koja nije iskorišćena i dobijete pun povraćaj novca. Međutim, kada je iskoristite, znači da ste saglasni sa tim da neće biti izvršen povraćaj sredstava. Ako poklon-karticu kupite od nekog drugog prodavca koji nije Microsoft, primenjuju se smernice za povraćaj sredstava tog prodavca. Microsoft nije odgovoran u slučaju gubitka, krađe, gubljenja ili nedozvoljene upotrebe poklon-kartice.

2.3 Da li postoje datumi isteka važenja ili naknade? Nepromotivna salda nemaju istek važenja. Za sva promotivna salda na nalogu postoji datum isteka važenja koji je naveden u odredbama promocije. Ne postoje naknade vezane za saldo na nalogu, bez obzira na to da li ste ga stekli na promotivnoj osnovi ili ne.

2.4 Kako da obavljam kupovine u Odgovarajućim prodavnicama? Saldo na nalogu možete da koristite za kupovinu Robe isključivo u Odgovarajućim prodavnicama. Promotivni saldo koji nije istekao biće odbijen (počevši od salda sa najbližim datumom isteka važenja) sa Microsoft naloga pre svakog drugog salda. Ako na Microsoft nalogu nemate dovoljno novca za izvršenje transakcije, morate upotrebiti drugi oblik plaćanja koji ste registrovali za Microsoft nalog da biste pokrili razliku do iznosa kupovine, prebacili čitavu kupovinu na drugu opciju plaćanja u vezi sa saldom na nalogu ili dodali vrednost na Microsoft nalog.

Saldo na nalogu ne smete da koristite za određene pretplate ili kupovine u aplikaciji ili pribavljanje gotovine ili zamene za gotovinu (npr. poklon-vaučere), osim kada je to propisano zakonom. Svaka Odgovarajuća prodavnica može da nametne dodatna ograničenja ili izuzeća za kupovinu. Microsoft ne izdaje povraćaje sredstava za Robu koju prodajemo u Odgovarajućim prodavnicama, osim ako je to propisano zakonom. Ako prihvatimo povraćaj, kreditiraćemo vaš Microsoft nalog istim iznosom koji je korišćen za kupovinu vraćene Robe.

2.5 Da li se neka ograničenja odnose na korišćenje novca na Microsoft nalogu u Odgovarajućim prodavnicama? Primenjuju se sledeća ograničenja i zahtevi:

  • Mogućnost iskorišćavanja Microsoft poklon-kartice na Microsoft nalog i korišćenje tog novca u Odgovarajućim prodavnicama može da zahteva određene hardverske ili softverske specifikacije, uključujući pristup internetu (možda će vam biti naplaćeni troškovi povezivanja na internet).

  • Nominalna vrednost izražena u određenoj valuti može da se doda na Microsoft nalog registrovan u oblasti koja tu valutu koristi kao zvaničnu i može da se koristi samo u Odgovarajućim prodavnicama dostupnim u toj oblasti. Saldo na vašem nalogu ne može da se konvertuje u drugu valutu.

  • Saldo na nalogu ne može da se prenosi.

  • Mogućnost iskorišćavanja poklon-kartice ili prijema refundacije na Microsoft nalog, kao i korišćenje tog novca za kupovinu u Odgovarajućim prodavnicama ili za kupovinu i slanje poklon-kartica s vremena na vreme može da bude podložno dodatnim ograničenjima salda na nalogu, prema odredbama i diskrecionom pravu korporacije Microsoft. Više informacija o dodatnim ograničenjima za saldo na nalogu potražite u odeljku Ograničavanje novca u okviru Microsoft naloga.

Možemo dodatno da ograničimo vašu mogućnost da pristupate saldu na Microsoft nalogu ili da ga koristite ili možemo da tražimo da koristite drugu opciju plaćanja da biste dovršili transakciju, kako bismo sprečili prevaru ili neovlašćeno korišćenje.

3. Obustavljanje; prekid; kazna

Ako prekršite uslove ovog Ugovora, možemo da preduzmemo radnje protiv vas koje smatramo odgovarajućim, uključujući obustavljanje ili prekid pristupa saldu na nalogu, kupovine ili iskorišćavanja poklon-kartica, kupovine Robe ili pristupa Microsoft nalogu. Tokom obustavljanja, nećete gubiti novac sa naloga, osim promotivne vrednosti koja može da istekne tokom perioda obustave. Nećemo kreditirati vaš Microsoft nalog za bilo koju promotivnu vrednost koja je istekla tokom perioda obustavljanja iz bilo kog razloga.

Ako zatvorimo Microsoft nalog, vratićemo vam sva preostala sredstva u visini koja je propisana zakonom. Ne vršimo povraćaj sredstava ni za kakav promotivni saldo ili saldo koji nije iskorišćen preko Microsoft naloga. Ovi povraćaji sredstava podležu određenim uslovima koje Microsoft može povremeno da primeni.

U slučaju potrebe za povraćajem sredstava, zadržavamo pravo da zadržimo saldo na vašem nalogu da bismo pokrili sve štete na koje naiđemo. Ako dobrovoljno zatvorite Microsoft nalog, refundiraćemo vam sav preostali saldo na nalogu, kada je to propisano zakonom, osim promotivnog salda, koji podleže određenim uslovima koje korporacija Microsoft povremeno može da primeni, osim u slučaju da pretpostavimo da je došlo do prevare ili nedozvoljenog korišćenja Microsoft naloga, i u tom slučaju nećete dobiti refundaciju.

4. Obaveštenja za ugovorne strane

Ovaj Ugovor se obezbeđuje u elektronskoj formi. Informacije o ovom Ugovoru, kao i saldo na nalogu i sve informacije koje smo u zakonskoj obavezi da vam pružimo ćemo vam pružiti u elektronskoj formi. Možemo da vam obezbedimo sledeće informacije preko e-pošte na adresu koju ste naveli na Microsoft nalogu ili na određenim Microsoft veb lokacijama. Smatraće se da su obaveštenja e-poštom poslata i primljena u trenutku slanja e-poruke. Ako ne pristanete da informacije primite elektronskim putem, morate prestati da koristite saldo na nalogu.

5. Korisnička podrška

Ako imate pitanja ili prigovore koji se odnose na kupovine digitalnih poklon-kartica, pristup i korišćenje salda na nalogu ili da biste rešili probleme sa kupovinom Robe pomoću salda na nalogu, odnosno, da biste prijavili neovlašćeno korišćenje salda na nalogu, obratite se Microsoft korisničkoj podršci.

Svojstva

ID članka: 10562 - Poslednji pregled: 23.08.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije