Upravljanje potrošnjom podataka uz pomoć Savetnika za podatke

Pošto se sve manje koriste neograničeni tarifni planovi, veoma je bitno znati koliko mobilnih podataka telefon troši. Tada na scenu stupa Savetnik za podatke.

Savetnik za podatke prikazuje detaljan pregled potrošnje podataka na Windows Phone telefonu i pomaže vam da izbegnete nepredvidive troškove jer vas upozorava ako se približite ograničenju u okviru vašeg tarifnog plana. Osim toga, može da vam pomogne tako što će odložiti zadatke koji uključuju prenos veće količine podataka sve dok se ne povežete na Wi-Fi.

Praćenje obima korišćenja podataka

Neki mobilni operateri mogu automatski da konfigurišu Savetnik za podatke koristeći informacije o vašem tarifnom planu. Ako ga ne konfigurišu, potrebno je ručno da unesete informacije kako bi Savetnik za podatke počeo da vodi računa o tome koliko mobilnih podataka koristi telefon tokom svakog ciklusa ispostave računa.

Postupak podešavanja Savetnika za podatke

 1. Na listi aplikacija dodirnite Savetnik za podatke 

  Data Sense Icon
  , a zatim i Postavi limit.

 2. U odeljku Tip limita dodirnite nešto od sledećeg:

  • Ako imate definisan iznos podataka koji možete da koristite do određenog datuma, dodirnite Jednokratni.
  • Ako na raspolaganju imate ograničen iznos podataka koji možete da koristite svakog meseca bez stvaranja dodatnih troškova dodirnite Mesečni.
  • Ako na raspolaganju imate neograničen iznos podataka, ali ipak želite da vodite računa o obimu njihovog korišćenja, dodirnite Bez ograničenja.
 3. Ako izaberete Jednokratni ili Mesečni tip limita, dodirnite dostupne liste da biste uneli vrednosti i datume koji se poklapaju sa vašim tarifnim planom.

 4. Dodirnite Gotovo 

  Save Icon
  .

Smanjenje potrošnje podataka pomoću Savetnika za podatke

Savetnik za podatke ograničava prenos podataka u pozadini na telefonu. Za mnoge aplikacije i funkcije telefona je predviđena pogodnost automatskog dopremanja informacija u pozadini (recimo, aplikacija e-pošte redovno proverava da li ima novih poruka). Ako koristite Savetnik za podatke, moći ćete da odaberete kada će ova vrsta aktivnosti biti ograničena.

Automatsko ograničavanje prenosa podataka u pozadini

 1. Na listi aplikacija dodirnite Savetnik za podatke 

  Data Sense Icon
  .

 2. Dodirnite Postavke 

  Settings Icon
  , uključite Ograničavanje prenosa podataka u pozadini 
  Toggle On Icon
  , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se prenos podataka u pozadini ograniči kada se približite limitu, dodirnite Kada se približim svom limitu.
  • Da biste uopšte ograničili prenos podataka u pozadini, dodirnite Uvek.
 3. Ako želite da se prenos podataka u pozadini ograniči kada ste u romingu, uključite Ograniči prenos podataka u pozadini kada sam u romingu 

  Toggle On Icon
  .

Svojstva

ID članka: 10655 - Poslednji pregled: 19.07.2016. - Verzija: 9

Povratne informacije