S/MIME je skraćenica za Secure Multipurpose Internet Mail Extension i ova tehnologija obezbeđuje dodatan sloj zaštite za e-poruke poslate na Exchange ActiveSync (EAS) nalog i sa njega putem Windows Phone uređaja (na primer, putem aplikacije Outlook).

Potpisivanje i šifrovanje e-pošte

S/MIME ima dve glavne komponente:

  • Digitalni potpis. Ovo služi da bi se osiguralo da e-poruku šalje osoba koja to stvarno i čini. Morate da instalirate potpisni certifikat koji je jedinstven za vas i koji se koristi za potpisivanje vaših poruka. IT administrator vaše kompanije može daljinski da instalira certifikat na vašem telefonu i može da vam pruži dodatne informacije o tome kako da nabavite lični certifikat za svoj telefon.
  • Šifrovanje. Ovo se odnosi na način zaštite informacija (šifrovanje) koji onemogućava čitanje ili razumevanje podataka sve dok se ne vrate u oblik koji može da se čita (dešifrovanje). Šifrovanje obezbeđuje poverljivost e-poruke tokom njenog prenošenja i skladištenja, pa tako, samo primalac e-poruke kome je ona namenjena može da vidi njen sadržaj. IT administrator vašeg preduzeća može daljinski da instalira vaš lični ključ za šifrovanje na vašem telefonu. Ako je primalac e-poruke pripada vašoj organizaciji, mi ćemo pronaći njen javni ključ za šifrovanje dok vi sastavljate šifrovanu poruku za njega. Ako primalac ne pripada organizaciji, morate na telefonu da instalirate njegov javni ključ kada vam ga pošalje putem e-pošte. Obratite se IT administratoru kompanije za više informacija o tome kako da nabavite ključ za šifrovanje za svoj telefon.

 

Svojstva

ID članka: 10657 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije