Pristupačnost na mom telefonu

Postoji mnoštvo načina na koje možete da personalizujete Windows Phone, a vaš telefon ima ugrađene funkcije pristupačnosti koje vam olakšavaju korišćenje telefona, u smislu slike i zvuka.

Accessibility settings on Windows Phone

Ekran sa podešavanjima za jednostavan pristup

Promena veličine teksta

Možete da birate među različitim veličinama fonta za tekst za telefon. Izabrana veličina fonta za tekst važiće za e-poštu, poruke, zaključani ekran, neke veb stranice i druga mesta.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. U odeljku Veličina teksta pomerajte klizač sve dok ne vidite uzorak teksta u željenoj veličini.

Postupak korišćenja teme sa visokim kontrastom

Visoki kontrast olakšava čitanje sa ekrana tako što tekst postaje crno-beli, a reči, koje bi se inače našle iznad slika, dobijaju pozadinu bez primesa.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. Uključite Visoki kontrast 

  Toggle On Icon
  .

High contrast mode on Windows Phone

Početni ekran sa uključenim visokim kontrastom

Uključivanje Naratora

Narator naglas čita tekst sa telefona, uključujući tekst u e-porukama, tekstualnim porukama, podešavanjima i na drugim mestima. Za više informacija o tome kako da koristite ovu funkciju, uključujući celu listu pokreta karakterističnih za Narator, pogledajte Korišćenje Naratora na telefonu.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. Uključite Narator 

  Toggle On Icon
  .

Uvećavanje prikaza na ekranu

Lupa vam omogućava da pomoću pokreta uvećate sve prikaze na ekranu.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. Uključite preklopnik Lupa 

  Toggle On Icon
  .

 3. Na bilo kom ekranu dvaput kliknite sa dva prsta i prikaz će se uvećati. Kada je prikaz uvećan, možete da pokušate sledeće:

  • Da biste pomerali čitav prikaz na ekranu (čak i one delove koji se ne vide zato što ste uvećali prikaz), sa dva prsta jednom dodirnite i držite bilo koji deo ekrana, a zatim pomerajte prikaz u bilo kom smeru.
  • Za promenu nivoa zumiranja uvećanog prikaza, dvaput dodirnite prikaz sa dva prsta, držite ga, a zatim ga pomerajte nagore ili nadole da biste uvećali ili umanjili uvećanje.
  • Da biste pomerali nagore ili nadole po uvećanom prikazu ekrana, potrebno je da se pomerite do ivice ekrana. Kada dođete do ivice, možete da se pomerate isto toliko kao kad biste prevlačili prstom ili pomerali prikaz jednim prstom.

Zumiranje sadržaja veb stranica

Možete da podesite telefon tako da uvećava ili umanjuje prikaz bilo koje veb stranice, čak i ako vam lokacija ili aplikacija inače to ne dozvoljavaju.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. Uključite opciju Omogućeno zumiranje na čitavom veb sadržaju 

  Toggle On Icon
  .

 3. Na bilo kojoj veb stranici razdvojite palac i kažiprst da biste uvećali prikaz ili ih skupite da biste ga umanjili.

Postupak uključivanja dodatnih opcija za Govornu komandu

Možete da upućujete pozive, pretražujete veb, otvarate aplikacije ili preslušavate tekstualne poruke koristeći Govornu komandu, kao i da uključite više funkcija, kao što je upućivanje poziva izgovaranjem ID-a pozivaoca, koje će vam pomoći da koristite telefon, a da ne morate da ga držite u ruci, pa čak ni da gledate u njega. Da biste saznali više, pogledajte Korišćenje Govorne komande na telefonu.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. Uključite opciju Govorne komande za pristupačnost telefona 

  Toggle On Icon
  .

Prilagođavanje naslova u pregledaču (pomoćne natpise za video zapise)

Možete da prilagodite izgled pomoćnih natpisa za video zapise u programu Internet Explorer i aplikacijama koje koriste pregledač za prikaz sadržaja. Promenite veličinu i boju fonta, prozirnost pozadine i još mnogo toga sve dok ne bude baš onako kako želite.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Podešavanja 

  Settings Icon
   > Jednostavan pristup.

 2. Dodirnite Naslovi u pregledaču, a zatim uključite Prilagođavanje fonta i boje 

  Toggle On Icon
  .

 3. Dodirnite svaku opciju da biste promenili željene postavke za font, tekst, pozadinu i prozor.


Svojstva

ID članka: 10664 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije