Korišćenje funkcije TTY na telefonu

Ako želite da koristite Windows Phone sa TTY/TDD uređajem kako biste obavili telefonski poziv:

  1. Priključite telefon na TTY postavljajući odgovarajući kabl u priključak za slušalice sa mikrofonom.

  2. Na listi aplikacija dodirnite stavke Postavke 

    Settings Icon
     > Jednostavan pristup.

  3. U odeljku TTY/TDD dodirnite za prebacivanje sa režima Isključen u režim Pun.

  4. Uključite TTY.

To je sve što je potrebno da uradite, tako da sada možete da obavite poziv. Više informacija o tome kako da koristite TTY potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz taj uređaj.

  

Svojstva

ID članka: 10668 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije