Postavke mobilne mreže u operativnom sistemu Windows 10

Neki računari koji rade pod operativnim sistemom Windows 10 u sebi imaju SIM karticu koja omogućava da se povežete sa mobilnom mrežom za prenos podataka, tako da možete da budete na mreži kada god imate mobilni signal. Čak i ako vaš računar nema SIM karticu, možete da se povežete sa mobilnom mrežom i na druge načine, npr. možete da se priključite na spoljašnji mobilni uređaj (takođe poznat kao mobilni modem ili uređaj za mobilnu vezu širokog propusnog opsega). U svakom slučaju, moraćete da imate tarifni plan mobilnog operatera kako biste se povezali.

Prvo povezivanje na mobilnu mrežu za prenos podataka

 1. Izaberite ikonu Mreža (
  Ikona za Wi-Fi
  ili
  Ikona „Ethernet“
  ) u donjem desnom uglu trake zadataka, a zatim sa liste izaberite stavke Mobilna mreža  > Poveži se.

  Često ćete videti ime vašeg mobilnog operatera pored ikone mobilne mreže .

 2. Ukoliko vam se to zatraži, ukucajte korisničko ime, lozinku i ime pristupne tačke (APN).

  Ako je potrebno, pročitajte dokumentaciju koja je možda dostavljena uz računar, SIM karticu ili mobilni uređaj, da biste saznali više informacija o tome koje postavke treba da koristite.

Veći deo vremena neće biti potrebe da menjate postavke mobilne mreže ako vaša mobilna veza za prenos podataka radi onako kako vi želite. Međutim, ako imate problema sa povezivanjem na mobilnu mrežu, možda će vam pomoći menjanje jedne ili više postavki. Te postavke možda zavise od modela računara i mobilnog operatera.

PostavkaIzvršava ovu radnju
Poveži se automatski

Ova postavka određuje da li se vaš računar automatski povezuje sa mobilnom vezom za prenos podataka kada postane dostupna. Opozovite izbor u polju za potvrdu ako želite ručno da se povežete svaki put kada želite da koristite mobilnu vezu za prenos podataka.

Da biste otvorili ovu postavku, izaberite dugme Start  , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Poveži se automatski. Ova postavka je dostupna kada niste povezani sa mobilnom mrežom za prenos podataka, a primenjuje se kada izaberete stavku Poveži se.

Dozvoli roming

Ova postavka određuje da li vaša mobilna veza za prenos podataka ostaje aktivirana kada je vaš računar van dometa mreže mobilnog operatera. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, smanjićete troškove prenosa podataka u romingu.

Ako dozvolite roming, možete da koristite mobilnu vezu za prenos podataka kada je računar u romingu. U zavisnosti od tarifnog plana, mobilni operater će možda naplatiti više potrošnju podataka u romingu.

Da biste otvorili ovu postavku, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Dozvoli roming. Ova postavka je dostupna kada niste povezani sa mobilnom mrežom za prenos podataka, a primenjuje se kada izaberete stavku Poveži se.

Izbor mreže

Ova postavka se pojavljuje kada ste u romingu i određuje koja se mobilna mreža koristi. Podrazumevana postavka je Automatski.

Ako pokušate da se povežete sa mobilnom mrežom i vidite poruku da izabrana mreža nije dostupna, možete da izaberete opciju Pretraga mreža i da odaberete neku drugu mobilnu mrežu.

Da biste otvorili ovu postavku, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije.

Aktivna mreža

Ova postavka prikazuje ime mobilne mreže koju koristite.

Da biste otvorili ovu postavku, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije.

Ažuriraj postavke

Nabavlja najnovije postavke mobilne mreže od mobilnog operatera. Najnovije postavke mogu pomoći da vaša mobilna veza za prenos podataka radi pravilno.

Da biste otvorili ovu postavku, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije > Ažuriraj postavke.

Dodaj APN za Internet

Ime pristupne tačke (APN) za internet je adresa koju vaš računar koristi za povezivanje sa internetom kada je povezan preko mobilne veze za prenos podataka. Obično se APN za internet automatski podešava.

Ako vaša mobilna veza za prenos podataka ne radi, pokušajte da unesete novi APN za internet na osnovu vaše lokacije i mobilnog operatera. Ako možete da se povežete sa Wi-Fi mrežom na računaru ili vam je telefon pri ruci, pokušajte da na mreži pronađete postavke APN-a za internet vašeg mobilnog operatera.

Da biste dodali APN za internet, morate da unesete adresu u polje APN. Ostala podešavanja su opciona i zavise od mobilnog operatera.

 1. Izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > izaberite ime mobilne veze > Napredne opcije > Dodaj APN za internet.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • U polje Ime profila unesite ime APN profila.
  • U polje APN unesite adresu koju će APN koristiti.
  • U polje Korisničko ime unesite korisničko ime za mobilni nalog.
  • U polje Lozinka unesite lozinku mobilnog naloga.
  • Izaberite Tip informacija za prijavljivanje, a zatim izaberite korišćeni metod autentifikacije.
  • Izaberite Tip IP adresiranja, a zatim unesite tip IP adresa koji želite da koristite.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni ovaj profil ako želite da se APN profil koristi čim ga sačuvate.
 4. Izaberite stavke Sačuvaj > U redu.
 5. Da biste se vratili i prikazali listu APN profila koje imate, kliknite na taster Nazad, a zatim je potražite u okviru APN za internet.
Svojstva

Ovde se prikazuju informacije o SIM kartici i mobilnoj vezi za prenos podataka. Izaberite Kopiraj da biste kopirali informacije koje želite da nalepite u e-poruku ili negde drugde. Ovo može da vam bude od pomoći ako imate problema sa povezivanjem i treba da pošaljete informacije mobilnom operateru ili osobi za podršku.

Da biste otvorili ovu postavku, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije.

Korišćenje PIN kôda za SIM

Koristi se za podešavanje PIN-a za SIM u računaru ako želite da sprečite neovlašćene osobe da koriste mobilnu vezu za prenos podataka. Kada ste podesili PIN za SIM, biće vam zatraženo da unesete PIN za SIM kada želite da se povežete.

Unesite PIN za SIM kada vam se to zatraži. Ako prvi put unosite PIN kôd, unesite podrazumevani PIN za SIM. Ako ne znate podrazumevani PIN za SIM, posetite veb lokaciju svog mobilnog operatera da biste proverili da li je tamo naveden. Moraćete da ponovo pokrenete računar kako biste zaključali mobilnu vezu za prenos podataka PIN-om za SIM.

Ako ste već podesili PIN za SIM, unesite PIN za SIM kada vam se to zatraži, a zatim izaberite dugme U redu.

Da biste pronašli postavku PIN za SIM, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  >Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije > Koristi PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost.

Uklanjanje PIN kôda za SIM

Ovo se pojavljuje kada koristite PIN za SIM. Ako koristite PIN za SIM i odlučite da više ne želite da koristite PIN kôd, izaberite stavku Ukloni PIN za SIM, unesite trenutni PIN za SIM, a zatim izaberite dugme U redu.

Da biste pronašli postavku PIN za SIM, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije > Ukloni PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost.

Promena PIN kôda za SIM

Ovo se pojavljuje ako koristite PIN za SIM. Da biste promenili PIN za SIM ako ga koristite, izaberite stavku Promeni PIN za SIM, otkucajte trenutni PIN za SIM u polje Trenutni PIN za SIM, otkucajte novi PIN za SIM u polje Novi PIN za SIM, otkucajte isti novi PIN za SIM u polje Potvrdi novi PIN za SIM , a zatim izaberite dugme U redu.

Da biste pronašli ovu postavku, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije > Promeni PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost.

Deblokiranje PIN kôda za SIM

Ovo se prikazuje ako koristite PIN za SIM, a netačni PIN kôd je unet tri puta. Kada se ovo desi, SIM kartica će se blokirati i neće moći da se koristi sve dok je ne deblokirate. Da biste je deblokirali, najpre zatražite svoj ključ za deblokiranje PIN koda (PUK) od mobilnog operatera. Nakon toga izaberite Deblokiraj PIN za SIM, a zatim unesite PUK kôd. Ako ste uneli netačan PUK kôd previše puta, vaša SIM kartica biće trajno blokirana i moraćete da zatražite novu SIM karticu od mobilnog operatera.

Da biste pronašli ovu postavku u slučaju da vam je SIM kartica blokirana, izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke  > Mreža i internet > Mobilna mreža > ime mobilne veze > Napredne opcije > Deblokiraj PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost.
Svojstva

ID članka: 10739 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije