Baterija: produžite joj trajanje

Da bi vreme između dva punjenja baterije Windows Phone telefona bilo duže, najlakše je da koristite funkciju Ušteda baterije.

Ušteda baterije vam omogućava da isključite sve sporedne funkcije i produžite trajanje baterije uz samo par dodira. Takođe, možete da ograničite rad aplikacija u pozadini da ne biste trošili bateriju; možete da proverite koliko brzo aplikacije troše bateriju i da odlučite da li ćete dozvoliti da te aplikacije rade u pozadini. U ovoj temi ćemo vam objasniti kako to da uradite, ali ćemo vam i dati savete o tome na koje još načine možete da produžite trajanje baterije.

Battery Saver on Windows Phone

Isključivanje sporednih funkcija

Kad je reč o potrošnji baterije, opšta preporuka bi bila da pomoću Uštede baterije isključite sve sporedne funkcije koje troše bateriju u pozadini. Kada to uradite, telefon neće moći:

 • da automatski prima e-poštu ili ažuriranja kalendara. I dalje možete, kad god to želite, ručno da sinhronizujete e-poštu;
 • da ažurira pojedine aktivne pločice. Ako pločice pribavljaju ažuriranja pomoću push obaveštenja, one prestaju da primaju ta ažuriranja u režimu uštede baterije.

dalje ćete moći da upućujete i primate telefonske pozive i razmenjujete tekstualne poruke, kao i da pretražujete internet.

Promena podešavanja za Uštedu baterije

 1. Na listi aplikacija dodirnite Ušteda baterije 

  Battery Saver Icon
  .

 2. Na ekranu Podešavanja uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite Isključeno da biste isključili funkciju Ušteda baterije.
  • Dodirnite Kada je baterija ispod 20 % ako želite da Ušteda baterije štedi energiju kada je baterija skoro pri kraju.
  • Dodirnite Uvek (ograničava funkcionalnost) ako želite da Ušteda baterije štedi energiju sve vreme. Dvaput razmislite pre nego što odaberete ovu opciju jer će telefon onemogućiti rad većine funkcija u pozadini.
  • Uključite Od sada pa do sledećeg punjenja 
   Toggle On Icon
   ako želite da Ušteda baterije odmah počne sa štednjom energije, a zatim se vratite na uobičajeno korišćenje baterije sledeći put kada budete punili telefon.

Ograničenje rada aplikacija u pozadini

Neke aplikacije mogu da isprazne bateriju bez obzira na to što ih trenutno ne koristite. To je zbog toga što rade u pozadini. Ušteda baterije vam omogućava da kontrolišete meru u kojoj svaka aplikacija troši bateriju.

Omogućavanje aplikacijama da rade u pozadini

 1. Na listi aplikacija dodirnite Ušteda baterije 

  Battery Saver Icon
  . Prevucite prstom do okna Potrošnja da biste videli listu aplikacija i obim potrošnje baterije za svaku od njih.

 2. Dodirnite neku aplikaciju, a zatim uključite preklopnik Dozvoli pokretanje aplikacije u pozadini 

  Toggle On Icon
  .

Saveti za uštedu baterije

Slede još neki načini na koje možete da produžite trajanje baterije na telefonu.

Ekran

 • Skratite vreme do isključivanja ekrana. Podesite kraće vreme do isključivanja ekrana i zaključavanja telefona.
 • Podesite niži nivo osvetljenosti. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 
  Settings Icon
   > Osvetljenost, isključite Automatsko podešavanje, a zatim podesite željeni Nivo.
 • Koristite temu sa tamnom pozadinom. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 
  Settings Icon
   > Tema > Pozadina, a zatim dodirnite Tamna.
 • Isključite ekran u toku poziva. Ako koristite spikerfon ili Bluetooth uređaj, pritisnite taster Napajanje 
  Power Button Icon
   da biste isključili ekran.
 • Isključite tražilo kada završite slikanje. Pritisnite taster Nazad 
  Back Icon
   da biste napustili tražilo kamere ili taster Napajanje 
  Power Button Icon
   da biste prebacili telefon u stanje mirovanja.

Sinhronizacija

 • Nemojte često da sinhronizujete e-poštu. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 
  Settings Icon
  , a zatim i E-pošta + nalozi. Dodirnite nalog za koji želite da promenite podešavanja sinhronizacije, dodirnite Preuzimanje novog sadržaja, odaberite duži interval, a zatim dodirnite Gotovo 
  Done Icon
  .
 • Odaberite kontakte koji će se sinhronizovati na telefonu. Sinhronizovanje e-pošte i kontakata sa društvenih mreža nije obavezno.
 • Ograničite broj pločica na početnom ekranu. Kačenje omiljenih stavki – osoba, aplikacija, pesama i ostalog – na početni ekran je sjajna prednost jer možete brzo da im pristupite. Samo imajte na umu to da što više aktivnih pločica imate na početnom ekranu, baterija se brže troši.
 • Otpremajte samo slike koje želite da zadržite. Ovo štedi bateriju i štedi vam vreme kada kasnije želite da sortirate slike u usluzi OneDrive.  
 • Nemojte često da posećujete društvene mreže. Svaki put kada odete na prikaz Šta je novo u čvorištu Osobe i čvorištu Fotografije, dolazi do sinhronizacije i ažuriranja zbog čega telefon dodatno troši energiju.

Opšte napomene

 • Ponovo pokrenite telefon ako primetite da se baterija brzo troši. Ponekad to može da reši probleme koji skraćuju trajanje baterije.
 • Koristite slušalice. Ako slušate muziku ili koristite Bluetooth uređaj, probajte da koristite slušalice.
 • Isključite Bluetooth veze koje ne koristite. Ako ne koristite Bluetooth uređaje, možete da isključite Bluetooth.  

Upozorenje

Nemojte da uklanjate ili menjate bateriju dok je telefon uključen. Ako imate rezervnu bateriju, isključite telefon, a zatim zamenite postojeću bateriju na telefonu rezervnom. Tako možete biti sigurni da će vaši podaci biti pravilno sačuvani. Da biste isključili telefon, pritisnite taster Napajanje 

Power Button Icon
 i držite ga tri sekunde, a zatim prevucite prstom nadole Pojaviće se poruka pozdrav, nakon čega će se zatamniti ekran.

Svojstva

ID članka: 11546 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije