Uvoz kontakata sa starog telefona

Ako imate kontakte koji su uskladišteni na starom telefonu, u većini slučajeva možete da ih uvezete na novi Windows Phone. Od vašeg telefona zavisi kako ćete to da uradite.

Ako na starom telefonu postoji SIM kartica, često možete da je premestite u novi telefon i uvezete kontakte. Može se dogoditi da telefon nema SIM karticu, što zavisi od mobilnog operatera. Pogledajte kako SIM kartica izgleda:

SIM card

Na nekim telefonima je potrebno da skinete poklopac odeljka za bateriju sa zadnje strane telefona da biste pronašli SIM karticu. Neki drugi telefoni imaju mali SIM jezičak koji iskače sa gornje ili bočne ivice telefona. Ako ne možete da pronađete SIM karticu ili niste sigurni da li postoji u telefonu, raspitajte se kod mobilnog operatera ili proizvođača telefona.

Dok uvozite kontakte sa SIM kartice, oni se automatski uvoze u vaš Microsoft nalog na telefonu. Kontakti neće biti izbrisani sa SIM kartice. Ako niste podesili Microsoft nalog, kontakti će biti sačuvani u memoriji telefona. Ako kasnije podesite Microsoft nalog, kontakti sa telefona će automatski biti uvezeni u nalog.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

 1. Umetnite SIM karticu na kojoj su kontakti u novi Windows Phone.

 2. Na početnom ekranu dodirnite Osobe

  People Icon
  .

 3. Dodirnite Još

  More Icon
  , a zatim dodirnite Podešavanja.

 4. Dodirnite Uvoz iz SIM kartice. Ako imate više SIM kartica, izaberite željenu u odeljku Uvezi kontakte iz sledećeg izvora:.

 5. U odeljku Sačuvaj kontakte na: izaberite nalog na koji biste želeli da skladištite kontakte, a zatim dodirnite Dalje.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uvezli sve kontakte na SIM karticu, dodirnite Uvezi.
  • Ako želite ručno da izaberete kontakte za uvoz, dodirnite Obriši, izaberite kontakte koje želite da uvezete, a zatim dodirnite Uvezi.

Uvoz kontakata sa telefona koji nema SIM karticu

Ako vaš stari telefon nema SIM karticu, nemojte da brinete. I dalje ćete moći da prebacite kontakte sa starog na novi telefon. Različiti mobilni operateri nude različite načine da se to obavi, pa će vam za prenos biti potrebna pomoć vašeg mobilnog operatera. Posetite veb lokaciju kompanije i nazovite broj za podršku ili posetite prodajno mesto da biste dobili pomoć. U zavisnosti od tipa telefona sa kojeg prelazite na novi, možda ćete imati neke druge opcije za premeštanje kontakata.

Svojstva

ID članka: 11547 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije