Zaključavanje SIM kartice uz pomoć PIN-a

Možete da koristite PIN za SIM karticu na Windows Phone telefonu da biste sprečili druge da telefoniraju sa vašeg telefona bez vašeg odobrenja. Kada podesite PIN za SIM, od vas će biti zatraženo da ga unesete svaki put kada pokrenete telefon.

SIM card

Uključivanje SIM zaštite

 1. Na početnom ekranu dodirnite Telefon 

  Phone Icon
   > Još 
  More Icon
   > Podešavanja.

 2. Uključite funkciju SIM zaštita 

  Toggle On Icon
  .

 3. Kada vidite odzivnik Unesite PIN za SIM, unesite PIN za SIM karticu tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Ako po prvi put podešavate PIN za SIM na telefonu, ukucajte 1234, a zatim dodirnite Unesi. Kôd 1234 je uobičajeni podrazumevani PIN za neke SIM kartice. Ako to nije pravi PIN, zatražite od mobilnog operatera tačan podrazumevani PIN.
  • Ako ste već podesili PIN za SIM (čak i ako ste to uradili kada je SIM kartica bila u drugom telefonu), unesite PIN, a zatim dodirnite Unesi. Videćete poruku PIN za SIM je omogućen.


Unošenje PIN-a za SIM

 1. Kada uključite SIM zaštitu, uključite ili ponovo pokrenite telefon.

 2. Kada vidite odzivnik Unesite PIN za SIM, unesite PIN, a zatim dodirnite Unesi.

Upozorenje

Ako ste preveliki broj puta uneli netačan PIN, mobilni operater će blokirati SIM karticu. U tom slučaju, potrebno je da od mobilnog operatera zatražite ključ za deblokiranje PIN kartice (PIN Unblocking Key, PUK). Ako ste uneli netačan PUK kôd previše puta, vaša SIM kartica biće trajno blokirana, pa ćete morati da zatražite novu SIM karticu od mobilnog operatera.

Promena PIN-a za SIM karticu

 1. Na početnom ekranu  dodirnite Telefon 

  Phone Icon
   > Još 
  More Icon
   > Podešavanja.

 2. Kada uključite SIM zaštitu, dodirnite Promeni PIN za SIM.

 3. Kada vidite odzivnik Unesite trenutni PIN za SIM, unesite trenutni PIN, a zatim dodirnite Unesi.

 4. Kada vidite odzivnik Unesite novi PIN za SIM, unesite novi PIN, a zatim dodirnite Unesi.

 5. Kada vidite odzivnik Potvrdite novi PIN za SIM, unesite novi PIN, a zatim dodirnite Unesi.

  Videćete poruku PIN za SIM je promenjen.  

Svojstva

ID članka: 11580 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije