Korišćenje telefona za dve SIM kartice

Windows Phone telefon sa dve SIM kartice vam nudi više izbora kada je reč o mobilnoj vezi. Na primer, kada odlučujete o tome koji ćete SIM koristiti, možete da uzmete u obzir koji od njih ima povoljniju cenu za mobilne podatke ili koja mobilna mreža ima bolji signal na nekom području. Telefon sa dve SIM kartice može da vam pomogne i da razdvojite posao od privatnosti ako je to ono što želite – koristite jedan SIM za posao, a drugi za privatne stvari, ali nosite samo jedan telefon.

Na početnom ekranu telefona sa dve SIM kartice videćete dve pločice Telefon, kao i dve pločice Poruke, tako da je dovoljno da dodirnete pločicu SIM kartice koju želite da koristite za pozivanje ili slanje poruka.

Start screen of a dual SIM phone

Ako koristite Windows Phone telefon sa dve SIM kartice, možete da imenujete svoje SIM kartice kako biste mogli da ih razlikujete na telefonu, utvrdite koja SIM kartica se koristi za mobilne podatke, kontrolišete brzinu veze za prenos podataka ili potpuno isključite jednu SIM karticu kada želite da izbegnete neočekivane troškove na njoj.

Imenovanje SIM kartica

Možete da imenujete SIM kartice da biste mogli da ih razlikujete na telefonu. Ime koje date svakoj od dve SIM kartice će se kasnije pojavljivati u različitim oblastima operativnog sistema Windows Phone, uključujući pločice Telefon i pločice Poruke na početnom ekranu, kao i odeljak Mobilna mreža + SIM (između ostalih).

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Mobilna mreža + SIM > Podešavanja za SIM 1.

 2. U odeljku SIM 1, u okviru za tekst Ime SIM kartice otkucajte ime prve SIM kartice, a zatim pritisnite taster Nazad 

  Back Icon
  .

 3. Dodirnite Podešavanja za SIM 2.

 4. U odeljku SIM 2, u okviru za tekst Ime SIM kartice otkucajte ime druge SIM kartice.

Odabir SIM kartice za mobilnu vezu za prenos podataka

Možete da odaberete SIM karticu koja će se koristiti za mobilnu vezu za prenos podataka. To vam omogućava kontrolu nad troškovima izborom SIM kartice koja generiše manje troškove za prenos podataka. Osim toga, možete da prelazite sa jedne SIM kartice na drugu i razdvojite poslovne i privatne potrebe.

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Mobilna mreža + SIM.

 2. Dodirnite SIM za prenos podataka, a zatim odaberite SIM karticu koju želite da koristite za mobilnu vezu za prenos podataka.

Odabir SIM kartice prilikom upućivanja poziva

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Telefon koja odgovara SIM kartici koju želite da koristite za upućivanje poziva.

  Phone Tiles image
        

 2. Dodirnite ikonu tastature 

  Dialpad Icon
  .

 3. Ako želite da je zamenite i uputite poziv sa druge SIM kartice, dodirnite 1 ili 2, u zavisnosti od toga koju SIM karticu želite da koristite.

 4. Birajte broj, a zatim dodirnite Pozovi.

Odabir SIM kartice prilikom slanja SMS poruka

 1. Na početnom ekranu dodirnite pločicu Poruke koja odgovara SIM kartici koju želite da koristite za slanje SMS poruke.

  Messaging Tiles image
        

 2. Dodirnite Novo 

  Plus Icon
  i unesite mobilni telefon ili ime primaoca.

 3. Ako želite da pošaljete SMS poruku sa druge SIM kartice, dodirnite 1 ili 2, u zavisnosti od toga koju SIM karticu želite da koristite.

 4. Unesite poruku, a zatim dodirnite Pošalji 

  Dual Sim One Icon
   ili 
  Dual Sim Two Icon
  .

Odabir SIM kartice prilikom čuvanja kontakta

 1. Na početnom ekranu dodirnite Osobe > Novo 

  Plus Icon
  .

 2. Dodirnite Sačuvaj na, a zatim dodirnite SIM karticu na kojoj želite da sačuvate kontakt.

 3. U polju Ime unesite ime osobe.

 4. Unesite ostale informacije o toj osobi, a zatim dodirnite Sačuvaj 

  Save Icon
  .

Svojstva

ID članka: 11593 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije