Tonovi zvona, zvukovi i jačina zvuka

Zahvaljujući tonovima zvona i zvukovima možete da znate kada treba da obratite pažnju na Windows Phone, a kada da zaboravite na njega. Osobama do kojih vam je najviše stalo možete da dodelite posebne tonove zvona. Koristite različite zvukove za različite vrste upozorenja, kao što su alarmi, novi tekst ili trenutne poruke, govorne poruke, e-poruke, podsetnici i druga obaveštenja.

Takođe, dodajte ili kreirajte nove tonove zvona koristeći MP3 ili druge audio datoteke, a zatim koristite te tonove kao prilagođene zvukove, ili preuzmite najrazličitije aplikacije za tonove zvona iz Windows Phone prodavnice na telefonu ako vam više odgovara.

Postavljanje prilagođenih tonova zvona ili tonova poruka za kontakt

 1. Na početnom ekranu dodirnite Osobe
  People Icon
  , a zatim prevucite prstom do ekrana „Kontakti“.
 2. Dodirnite kontakt kome želite da dodelite ton.
 3. Dodirnite Uredi 
  Edit icon
  , a zatim primenite ove dve opcije ili neku od njih:
  • Dodirnite Ton zvona, a zatim dodirnite ton zvona koji želite da dodelite kontaktu.
  • Dodirnite Ton poruke, a zatim dodirnite zvuk upozorenja ili prilagođeni zvuk koji želite da dodelite.

Podešavanje nekog drugog tona zvona ili upozorenja

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja
  Settings Icon
  > Tonovi zvona + zvukovi.
 2. Dodirnite tip tona zvona ili upozorenja koje želite da promenite, a zatim izaberite zvuk koji želite da koristite.

Dodavanje zvučnih datoteka sa računara

Da biste preuzeli zvučne datoteke sa računara na telefon, koristite Windows Phone aplikaciju za radnu površinu ili računar. Pogledajte temu Sinhronizacija Windows Phone telefona da biste saznali više o aplikaciji, ili sledite korake za dodavanje tona zvona sa Windows računara u nastavku.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Preuzimanje dodatnih tonova zvona sa računara

Dodavanje tona zvona preko Windows računara

 1. Povežite telefon sa računarom, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  • Na Windows 10 računaru izaberite sledeće stavke: Start meni, Istraživač datoteka, a zatim izaberite Ovaj računar.
  • Na Windows 8.1 računaru izaberite sledeće stavke: Radna površina, Istraživač datoteka na traci zadataka, a zatim izaberite Ovaj računar.
  • Na Windows 8 računaru izaberite sledeće stavke: Radna površina, Istraživač datoteka na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Računar.
  • Na Windows 7 računaru kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.
 2. U odeljku Uređaji i disk jedinice (Prenosni uređaji na Windows 7 računaru) izaberite telefon, izaberite fasciklu Telefon, a zatim fasciklu Tonovi zvona.
 3. Pronađite zvučnu datoteku na računaru (muzičke datoteke su često u fascikli „Muzika“, organizovane prema izvođaču i albumu), a zatim prevucite datoteku u fasciklu Tonovi zvona.
 4. Na telefonu, sa liste aplikacija izaberite Podešavanja
  Settings Icon
  > Tonovi zvona + zvukovi, a zatim dodirnite Ton zvona da biste videli listu dostupnih tonova zvona. Vaš novi tonova zvona će se pojaviti na listi u okviru Prilagođeno.

Kontrola jačine zvuka na telefonu

Ako se nalazite na mestu na kome je poželjno isključiti zvuk na telefonu, odjednom su vam važniji tasteri za jačinu zvuka od pažljivo izabranih tonova zvona. Ovi tasteri olakšavaju pojačavanje i smanjivanje zvuka za pozive ili muziku, kao i brzo isključivanje zvona.

Uključivanje ili isključivanje zvona pomoću tastera za podešavanje jačine zvuka

Da biste isključili zvono, pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka 

Volume Down Icon
sve dok ne vidite Vibracija pri vrhu ekrana.

Da biste uključili zvono, pritisnite i držite taster za pojačavanje zvuka 

Volume Up Icon
sve dok ne vidite Zvono + obaveštenja.

Prilagođavanje jačine zvuka na ekranu

Pritisnite taster za pojačavanje zvuka  

Volume Up Icon
ili smanjivanje jačine zvuka
Volume Down Icon
, a zatim dodirnite Otvori traku jačine zvuka 
Expand Icon
da biste proširili opcije za jačinu zvuka na telefonu.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Traka jačine zvuka vam omogućava da brzo pristupite podešavanjima jačine zvuke bez obzira na to šta trenutno radite na telefonu.

U zavisnosti od toga šta radite, videćete jednu ili više sledećih opcija:

 • U toku poziva 
  In Call Volume Icon
 • Zvono + obaveštenja (Da biste prigušili ili uključili zvuk, dodirnite 
  Ringer Notification Volume Icon
  Silent Mode Icon
  , ili 
  Vibrate Icon
  .)
 • Medijski sadržaj + aplikacije (Da biste prigušili ili uključili zvuk, dodirnite 
  Media Icon
  ili 
  Media Mute Icon
  .)
 • Slušalice (Da biste prigušili ili uključili zvuk u njima, dodirnite 
  Headphone Volume Icon
  .)
 • Bluetooth (Da biste prigušili ili uključili zvuk, dodirnite 
  Bluetooth Icon
  .)

Koristite klizače za jačinu zvuka da biste prilagodili jačinu zvuka. Ispod klizača možete i da uključite ili isključite vibraciju telefona tako što ćete dodirnuti Vibracija je uključena 

Vibrate Icon
ili Vibracija je isključena
Vibrate Icon
. Da biste zatvorili traku jačine zvuka, dodirnite Zatvori traku jačine zvuka
Collapse Icon
.

Promena podešavanja vibracije telefona

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja
  Settings Icon
  > Tonovi zvona + zvukovi.
 2. Uključite preklopnik „Vibracija“ 
  Toggle On Icon
  ili ga isključite
  Toggle Off Icon
  .
Svojstva

ID članka: 11672 - Poslednji pregled: 19.07.2016. - Verzija: 9

Povratne informacije