Pronalaženje izgubljenih datoteka nakon ažuriranja verzijom Windows 10

Kada ažurirate računar verzijom Windows 10, možda ćete imati teškoća da pronađete stare datoteke. Evo šta biste mogli da probate.
 
Proverite da li ste se prijavili preko privremenog profila
Traženje datoteka pomoću funkcije Pretraga
Ako još uvek ne možete da pronađete datoteke, možda je potrebno da ih vratite iz rezervne kopije
Omogućavanje administratorskog naloga za Windows 7


Svojstva

ID članka: 12386 - Poslednji pregled: 21.10.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije