Tasterske prečice u operativnom sistemu Windows

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Tasterske prečice su tasteri ili kombinacije tastera koje predstavljaju alternativan način da obavite neku radnju za koju je inače potrebno da koristite miš.

Dodatne tasterske prečice

Kopiranje, lepljenje i druge uobičajene tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Ctrl + X Isecite izabranu stavku.
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopirajte izabranu stavku.
CTRL + V (ili Shift + Insert) Nalepite izabranu stavku.
Ctrl + Z Opozovite radnju.
Alt + taster Tab Prebacite se iz jedne otvorene aplikacije u drugu.
Alt + F4 Zatvorite aktivnu stavku ili napustite aktivnu aplikaciju.
Taster sa Windows logotipom  + L Zaključajte računar.
Taster sa Windows logotipom  + D Prikažite i sakrijte radnu površinu.
F2 Preimenujte izabranu stavku.
F3 Potražite datoteku ili fasciklu u Istraživaču datoteka.
F4 Prikažite listu trake adresa u Istraživaču datoteka.
F5 Osvežite aktivni prozor.
F6 Pomerajte se kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini.
F10 Aktivirajte traku sa menijima u aktivnoj aplikaciji.
Alt + F8 Prikažite lozinku na ekranu za prijavljivanje.
Alt + Esc Pomerajte se kroz stavke redosledom kojim su otvarane.
Alt + podvučeno slovo Upotrebite komandu za to slovo.
Alt + Enter Prikažite svojstva izabrane stavke.
Alt + razmaknica Otvorite priručni meni za aktivni prozor.
Alt + strelica nalevo Vratite se nazad.
Alt + strelica nadesno Idite napred.
Alt + Page Up Pomerite se za jedan ekran nagore.
Alt + Page Down Pomerite se za jedan ekran nadole.
Ctrl + F4 Zatvorite aktivni dokument (u aplikacijama koje su prikazane preko celog ekrana i koje vam omogućavaju da imate više otvorenih dokumenata u isto vreme).
Ctrl + A Izaberite sve stavke u dokumentu ili prozoru.
CTRL + D (ili Delete) Izbrišite izabranu stavku i premestite je u korpu za otpatke.
Ctrl + R (ili F5) Osvežite aktivni prozor.
Ctrl + Y Ponovite radnju.
Ctrl + strelica nadesno Pomerite kursor na početak sledeće reči.
Ctrl + strelica nalevo Pomerite kursor na početak prethodne reči.
Ctrl + strelica nadole Pomerite kursor na početak sledećeg pasusa.
Ctrl + strelica nagore Pomerite kursor na početak prethodnog pasusa.
Ctrl + Alt + taster Tab Koristite tastere sa strelicama za prelazak iz jedne otvorene aplikacije u drugu.
Alt + Shift + tasteri sa strelicama Kada je neka grupa ili pločica u „Start“ meniju u fokusu, pomerite je u naznačenom pravcu.
Ctrl + Shift + tasteri sa strelicama Kada je neka pločica u „Start“ meniju u fokusu, pomerite je u neku drugu pločicu da biste kreirali fasciklu.
Ctrl + tasteri sa strelicama Promenite veličinu „Start“ menija kada je otvoren.
Ctrl + taster sa strelicom (za pomeranje do stavke) + razmaknica Izaberite više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini.
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom Izaberite blok teksta.
Ctrl + Esc Otvorite „Start“ meni.
Ctrl + Shift + Esc Otvorite upravljač zadacima.
Ctrl + Shift Zamenite raspored tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi.
Ctrl + razmaknica Uključite ili isključite uređivač metoda unosa (IME) za kineski.
Shift + F10 Prikažite priručni meni za izabranu stavku.
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom Izaberite više stavki u prozoru ili na radnoj površini, odnosno izaberite tekst u dokumentu.
Shift + Delete Izbrišite izabranu stavku, a da je prethodno ne premestite u korpu za otpatke.
Strelica nadesno Otvorite sledeći meni sa desne strane ili otvorite podmeni.
Strelica nalevo Otvorite sledeći meni sa leve strane ili zatvorite podmeni.
Esc Zaustavite ili napustite trenutni zadatak.
PrtScn

Napravite snimak celog ekrana i kopirajte ga u ostavu. 

Napomena

  • Možete da promenite ovu prečicu tako da otvara i odsecanje ekrana, koje vam omogućava da uredite snimak ekrana. Izaberite Start  > Postavke > Lakši pristup > Tastatura, a zatim uključite preklopnik ispod funkcije Prečica za Print Screen.

Tasterske prečice sa tasterom sa Windows logotipom

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Taster sa Windows logotipom  Otvorite ili zatvorite „Start“ meni.
Taster sa Windows logotipom  + A Otvorite centar za obaveštenja.
Taster sa Windows logotipom  + B Postavite fokus na sistemsku traku poslova.
Taster sa Windows logotipom  + C
Otvorite aplikaciju Cortana u režimu slušanja.

Napomene
  • Ova prečica je podrazumevano isključena. Da biste je uključili, izaberite Start  > Postavke  > Cortana, a zatim uključite preklopnik ispod funkcije Neka Cortana sluša moje komande kada pritisnem taster sa Windows logotipom + C.
  • Cortana je dostupna samo u pojedinim zemljama/regionima i neke funkcije aplikacije Cortana možda neće biti svugde dostupne. Ako Cortana nije dostupna ili nije uključena, i dalje možete da koristite pretragu.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + C Otvorite meni sa dugmadima.
Taster sa Windows logotipom  + D Prikažite i sakrijte radnu površinu.
Taster sa Windows logotipom  + Alt + D Prikažite i sakrijte datum i vreme na radnoj površini.
Taster sa Windows logotipom  + E Otvorite Istraživač datoteka.
Taster sa Windows logotipom  + F Otvorite čvorište za povratne informacije i napravite snimak ekrana.
Taster sa Windows logotipom  + G Otvorite traku za igre kada je igra otvorena.
Taster sa Windows logotipom  + H Počnite da diktirate.
Taster sa Windows logotipom  + I Otvorite postavke.

Taster sa Windows logotipom  + J

Postavite fokus na savet za Windows kada je dostupan.

Kada se pojavi savet za Windows, postavite fokus na savet.  Pritisnite tasterske prečice ponovo da biste postavili fokus na element na ekranu za koji je usidren savet za Windows.
Taster sa Windows logotipom  + K Otvorite radnju sa brzim pristupom „Povezivanje“.
Taster sa Windows logotipom  + L Zaključajte računar ili zamenite naloge.
Taster sa Windows logotipom  + M Umanjite sve prozore.
Taster sa Windows logotipom  + O Zaključajte položaj uređaja.
Taster sa Windows logotipom  + P Odaberite režim za prikaz prezentacije.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Q Otvorite Brzu daljinsku pomoć.
Taster sa Windows logotipom  + R Otvorite dijalog „Pokreni“.
Taster sa Windows logotipom  + S Otvorite pretragu.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + S Napravite snimak dela ekrana. 
Taster sa Windows logotipom  + T Pomerajte se kroz aplikacije na traci zadataka.
Taster sa Windows logotipom  + U Otvorite Centar za lakše korišćenje računara.
Taster sa Windows logotipom  + V

Otvorite ostavu. 

Napomena

  • Da biste aktivirali ovu prečicu, izaberite Start  > Postavke  > Sistem  > Ostava, a zatim uključite preklopnik ispod funkcije Istorija ostave
Taster sa Windows logotipom  + Shift + V Pomerajte se kroz obaveštenja.
Taster sa Windows logotipom  + X Otvorite meni „Brza veza“.
Taster sa Windows logotipom  + Y Promenite unos između okruženja Windows Mixed Reality i radne površine.
Taster sa Windows logotipom  + Z Prikažite dostupne komande u aplikaciji u režimu celog ekrana.
Taster sa Windows logotipom  + tačka (.) ili tačka sa zapetom (;) Otvorite tablu za unos emodžija.
Taster sa Windows logotipom  + zarez (,) Bacite pogled na radnu površinu.
Taster sa Windows logotipom  + Pause Prikažite dijalog „Svojstva sistema“.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + F Potražite računare (ako ste na mreži).
Taster sa Windows logotipom  + Shift + M Vratite umanjene prozore na radnoj površini.
Taster sa Windows logotipom  + broj Otvorite radnu površinu i pokrenite aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacite se na nju.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + broj Otvorite radnu površinu i pokrenite novu instancu aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + broj Otvorite radnu površinu i pređite na poslednji aktivni prozor aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem.
Taster sa Windows logotipom  + Alt + broj Otvorite radnu površinu i otvorite listu za prelazak za aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Shift + broj Kao administrator otvorite radnu površinu i novu instancu aplikacije koja se nalazi na datom mestu na traci zadataka.
Taster sa Windows logotipom  + taster Tab Otvorite prikaz zadataka.
Taster sa Windows logotipom  + strelica nagore Uvećajte prozor.
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadole Uklonite trenutnu aplikaciju sa ekrana ili umanjite prozor radne površine.
Taster sa Windows logotipom  + strelica nalevo Uvećajte aplikaciju ili prozor radne površine na levoj strani ekrana.
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadesno Uvećajte aplikaciju ili prozor radne površine na desnoj strani ekrana.
Taster sa Windows logotipom  + Home Umanjite sve prozore radne površine osim aktivnog (posle drugog poteza se vraćaju svi prozori).
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nagore Razvucite prozor radne površine do vrha i dna ekrana.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nadole Vertikalno vratite/umanjite aktivne prozore radne površine zadržavajući njihovu širinu.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesno Premestite aplikaciju ili prozor na radnoj površini sa jednog monitora na drugi.
Taster sa Windows logotipom  + razmaknica Zamenite jezik unosa i raspored tastera na tastaturi.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + razmaknica Vratite se na prethodno izabrani unos.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Enter Uključite narator.
Taster sa Windows logotipom  + plus (+) Otvorite lupu.
Taster sa Windows logotipom  + kosa crta (/) Započnite IME ponovnu konverziju.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + V Otvorite animirane migove.

 

Tasterske prečice komandne linije

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopirajte izabrani tekst.
CTRL + V (ili Shift + Insert) Nalepite izabrani tekst.
Ctrl + M Pređite u režim označavanja.
Alt + taster selekcije Započnite selekciju u režimu blokiranja.
Tasteri sa strelicama Pomerite kursor u naznačenom pravcu.
Page up Pomerite kursor jednu stranicu nagore.
Page down Pomerite kursor jednu stranicu nadole.
Ctrl + Home (režim označavanja) Pomerite kursor na početak bafera.
Ctrl + End (režim označavanja) Pomerite kursor na kraj bafera.
Ctrl + strelica nagore Pomerite se za jedan red nagore u istoriji izlaza.
Ctrl + strelica nadole Pomerite se za jedan red nadole u istoriji izlaza.
Ctrl + Home (navigacija kroz istoriju) Ako je komandna linija prazna, premestite prikaz na vrh bafera. U suprotnom, izbrišite sve znakova sa leve strane kursora na komandnoj liniji.
CTRL + End (navigacija kroz istoriju) Ako je komandna linija prazna, premestite prikaz na komandnu liniju. U suprotnom, izbrišite sve znakove sa desne strane kursora na komandnoj liniji.

 

Tasterske prečice dijaloga

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
F4 Prikažite stavke na aktivnoj listi.
Ctrl + taster Tab Pomerajte se napred kroz kartice.
Ctrl + Shift + taster Tab Pomerajte se unazad kroz kartice.
CTRL + broj (broj od 1 do 9) Pređite na karticu sa izabranim brojem.
Taster Tab Pomerajte se napred kroz opcije.
Shift + taster Tab Pomerajte se unazad kroz opcije.
Alt + podvučeno slovo Upotrebite komandu (ili izaberite opciju) koja se koristi sa tim slovom.
Razmaknica Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu.
Backspace Otvorite fasciklu jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvori“.
Tasteri sa strelicama Izaberite dugme ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija.

 

Tasterske prečice u programu Istraživač datoteka

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Alt + D Izaberite traku adresa.
Ctrl + E Izaberite polje za pretragu.
Ctrl + F Izaberite polje za pretragu.
Ctrl + N Otvorite novi prozor.
Ctrl + W Zatvorite aktivni prozor.
Ctrl + točkić miša Promenite veličinu i izgled ikona datoteka i fascikli.
Ctrl + Shift + E Prikažite sve fascikle iznad izabrane fascikle.
Ctrl + Shift + N Kreirajte novu fasciklu.
Num Lock + zvezdica (*) Prikažite sve potfascikle u okviru izabrane fascikle.
Num Lock + plus (+) Prikažite sadržaj izabrane fascikle.
Num Lock + minus (-) Skupite izabranu fasciklu.
Alt + P Prikažite tablu za pregled.
Alt + Enter Otvorite dijalog „Svojstva“ za izabranu stavku.
Alt + strelica nadesno Prikažite sledeću fasciklu.
Alt + strelica nagore Prikažite fasciklu u kojoj se nalazi data fascikla.
Alt + strelica nalevo Prikažite prethodnu fasciklu.
Backspace Prikažite prethodnu fasciklu.
Strelica nadesno Prikažite trenutni izbor (ako je skupljen) ili izaberite prvu potfasciklu.
Strelica nalevo Skupite trenutni izbor (ako je razvijen) ili izaberite fasciklu u koje se nalazi data fascikla.
End Prikažite donji deo aktivnog prozora.
Home Prikažite gornji deo aktivnog prozora.
F11 Uvećajte ili umanjite aktivni prozor.

 

Tasterske prečice virtuelnih radnih površina

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Taster sa Windows logotipom  + taster Tab Otvorite prikaz zadataka.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + D Dodajte virtuelnu radnu površinu.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + strelica nadesno Prebacite se sa jedne na drugu virtuelnu radnu površinu koju ste kreirali sa desne strane.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + strelica nalevo Prebacite se sa jedne na drugu virtuelnu radnu površinu koju ste kreirali sa leve strane.
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + F4 Zatvorite virtuelnu radnu površinu koju koristite.

 

Tasterske prečice za traku zadataka

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Shift + klik na dugme trake zadataka Otvorite aplikaciju ili brzo otvorite drugu instancu aplikacije.
Ctrl + Shift + klik na dugme trake zadataka Otvorite aplikaciju kao administrator.
Shift + klik desnim tasterom miša na dugme trake zadataka Prikažite meni prozora za aplikaciju.
Shift + klik desnim tasterom miša na grupu dugmadi trake zadataka Prikažite meni prozora za grupu.
Ctrl + klik na grupu dugmadi trake zadataka Pomerajte se kroz prozore grupe.

 

Tasterske prečice u aplikaciji Postavke

Pritisnite ovaj taster Da biste uradili ovo
Taster sa Windows logotipom  + I Otvorite postavke.
Backspace Vratite se na početnu stranicu postavki.
Kucanje na bilo kojoj stranici pomoću polja za pretragu Postavke pretrage.