Korišćenje alatke za isecanje za pravljenje snimaka ekrana

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Ponekad je najjednostavniji način za kopiranje nekog sadržaja da napravite snimak ekrana, a upravo to omogućava alatka za isecanje. Koristite je da biste sačuvali i delili vesti, filmske kritike ili recepte.

Napravite snimak čitavog ekrana računara ili samo određenog dela, sačuvajte odsečak ili ga pošaljite u e-poruci pravo iz prozora alatke za isecanje. Možete da kreirate sledeće tipove odsečaka:

 • Odsečak slobodnog oblika. Nacrtajte slobodan oblik oko stavke.
 • Pravougaoni odsečak. Prevucite pokazivač oko stavke da biste napravili pravougaoni odsečak.
 • Odsečak prozora. Izaberite prozor koji želite da snimite, kao što je prozor pregledača ili dijalog.
 • Odsečak celog ekrana. Napravite snimak celog ekrana.

Kada napravite odsečak, on se automatski kopira u prozor alatke za isecanje. Ovde možete da komentarišete, sačuvate ili delite odsečke. Sledeća procedura objašnjava korišćenje alatke za isecanje.

Otvaranje alatke za odsecanje

Za Windows 10Izaberite dugme Start , ukucajte alatka za isecanje u polje za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Alatka za isecanje sa liste rezultata.
Za Windows 8.1 / Windows RT 8.1Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite dugme Pretraga (a ako koristite miš, usmerite ga ka donjem desnom uglu ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim kliknite na stavku Pretraga), u polje za pretragu ukucajte alatka za isecanje, a zatim izaberite stavku Alatka za isecanje sa liste rezultata.
Za Windows 7Izaberite dugme Start  , ukucajte alatka za isecanje u polje za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Alatka za isecanje sa liste rezultata.

Napravite odsečak

U alatki za isecanje izaberite dugme Režim (u starijim verzijama izaberite strelicu pored dugmeta Novo ), odaberite željeni tip odsečka, a zatim izaberite oblast na ekranu koju želite da snimite.

Opcije režima alatke za isecanje

Napravite odsečak menija

 1. Kada otvorite alatku za isecanje, otvorite meni koji želite da snimite. (U OS Windows 7 pritisnite taster Esc pre otvaranja menija.)
 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + PrtScn. Ovo će napraviti snimak celog ekrana, uključujući i otvoreni meni.
 3. Izaberite dugme Režim (u starijim verzijama izaberite strelicu pored dugmeta Novo), odaberite željeni tip odsečka, a zatim izaberite oblast na ekranu koju želite da snimite.
 

Komentarisanje odsečka

Kada napravite odsečak, možete da pišete ili crtate na njemu ili oko njega tako što ćete izabrati dugme Olovka ili Marker. Izaberite dugme Brisač da biste uklonili linije koje ste nacrtali.

Čuvanje odsečka

 1. Kada napravite odsečak, izaberite dugme Sačuvaj odsečak.
 2. U polje „Sačuvaj kao“ ukucajte ime, lokaciju i tip datoteke i izaberite dugme Sačuvaj.
 

Uklanjanje URL adrese

Kada napravite odsečak u prozoru pregledača i sačuvate ga kao HTML datoteku, URL adresa se pojavljuje ispod odsečka. Da biste sprečili prikazivanje URL adrese:

 1. U alatki za isecanje izaberite dugme Opcije.
 2. U polju Opcije alatke za isecanje poništite izbor u polju za potvrdu Uključi URL ispod odsečaka (samo HTML) i izaberite stavku U redu.
 

Deljenje odsečka

Kada napravite odsečak, izaberite strelicu pored dugmeta „Pošalji odsečak“ i izaberite opciju sa liste.

Tasterske prečice u alatki za isecanje

 
 Pritisnite ove tastere Da biste uradili sledeće
 Alt + M Izbor režima za isecanje
 Alt + N Kreiranje novog odsečka u režimu prethodnog odsečka
 Shift + tasteri sa strelicama Pomeranje kursora radi izbora pravougaonog odsečka
 Alt + D Kašnjenje snimanja od 1 do 5 sekundi
 Ctrl + C Kopiranje odsečka u ostavu
 Ctrl +  Čuvanje odsečka