Korišćenje ActiveX kontrola u programu Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10


ActiveX kontrole

ActiveX kontrole su male aplikacije koje dozvoljavaju Veb lokacijama da vam obezbeđuju sadržaj kao što su video zapisi i igre. Takođe vam omogućavaju interakciju sa sadržajem kao što su traka sa alatkama i identifikatori akcija dok pregledate Veb. Međutim, ove aplikacije ponekad mogu da ne rade pravilno ili da vam pružaju sadržaj koji ne želite. U pojedinim slučajevima, ove aplikacije mogu da se koriste za prikupljanje informacija sa računara, mogu da oštete podatke na vašem računaru, instaliraju softver na računaru bez vašeg pristanka ili da nekom drugom omoguće daljinsku kontrolu računara.

ActiveX filtriranje

ActiveX filtrirate u programu Internet Explorer sprečava Veb lokacije da instaliraju i koriste ove aplikacije. Ovo može da vam pomogne da budete bezbedniji tokom pregledanja, ali takođe može da utiče na performanse određenih lokacija. Na primer, kada je ActiveX filtriranje uključeno, video zapisi, igre i drugi interaktivni sadržaji možda neće raditi. 

Da biste uključili ActiveX filtriranje za sve lokacije
Isključivanje ActiveX filtriranja za pojedinačne lokacije
Isključivanje ActiveX filtriranja za sve lokacije


Podešavanje ActiveX postavki u programu Internet Explorer

Internet Explorer možda neće biti konfigurisan za preuzimanje ili pokretanje ActiveX kontrola iz bezbednosnih razloga. Promena nekih naprednih bezbednosnih postavki će vam omogućiti da preuzimate, instalirate ili pokrenete kontrolu, ali računar može postati osetljiviji na pretnje. Napredne ActiveX postavke menjajte samo ako ste sigurni u povećani nivo rizika na računaru. 

Da biste promenili ActiveX postavke

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Bezbednost izaberite dugme Prilagođeni nivo, a zatim u odeljku ActiveX kontrole i programski priključci uradite nešto od sledećeg:

  Dozvolite Automatski odziv za ActiveX kontrole tako što ćete izabrati stavku Omogući.

  Omogućite u programu Internet Explorer opciju Prikaži video i animacije na Veb stranici koja ne koristi spoljašnji program za reprodukovanje medija tako što ćete izabrati stavku Omogući.

  Omogućite u programu Internet Explorer opciju Preuzimaj potpisane ActiveX kontrole tako što ćete izabrati stavku Omogući ili stavku Upitaj ako želite da dobijete obaveštenje kad god se to desi.

  Omogućite u programu Internet Explorer opciju Izvršavaj ActiveX kontrole i programske priključke tako što ćete izabrati stavku Omogući ili stavku Upitaj ako želite da dobijete obaveštenje kad god se to desi.

  Omogućite u programu Internet Explorer opciju Skriptuj ActiveX kontrole koje imaju oznaku bezbednog skriptovanja tako što ćete izabrati stavku Omogući ili stavku Upitaj ako želite da dobijete obaveštenje kad god se to desi.
 3. Izaberite stavku U redu, a zatim ponovo izaberite stavku U redu.

Pomoć za starije verzije programa Internet Explorer

Svojstva

ID članka: 17469 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije