Pamćenje lozinki i popunjavanje Veb obrazaca u programu Internet Explorer 11


Za Windows 10, Windows 8.1, i Windows 8

Pamćenje lozinki za Veb lokacije

Kada posetite neku veb-lokaciju koja zahteva da se prijavite u svoj nalog – kao što je lokacija e-pošte, banke ili prodavnice—Internet Explorer će vas pitati da li želite da zapamti vaše korisničko ime i lozinku. Kada sledeći put posetite tu lokaciju i počnete da unosite korisničko ime, Internet Explorer će završiti popunjavanje informacija o nalogu.

Čuvanje lozinki je podrazumevano uključeno u programu Internet Explorer, ali evo kako možete da ga uključite ili isključite:

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“, izaberite stavku Postavke.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Korisnička imena i lozinke na obrascima, a zatim izaberite dugme U redu.

Da biste isključili čuvanje lozinki, poništite izbor u polju za potvrdu Korisnička imena i lozinke na obrascima.Ispunjavanje obrazaca pomoću automatskog dovršavanja

Ako na mreži obavljate zadatke koji zahtevaju unos ličnih informacija – kao što su adrese za isporuku i naplatu – na Veb lokacijama, „Automatsko dovršavanje” vam može uštedeti vreme tako što će automatski ispuniti obrasce. Kada sledeći put posetite lokaciju sa obrascima i počnete da unosite informacije, Internet Explorer će dovršiti popunjavanje obrasca na osnovu onoga što ste prethodno uneli. Evo kako da uključite automatsko dovršavanje:

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“, izaberite stavku Postavke.
 3. Izaberite stavku Obrasci, izaberite dugme U redu, a zatim ponovo izaberite dugme U redu .

Zaštita privatnosti prilikom korišćenja automatskog dovršavanja

Automatsko dovršavanje štedi vreme tako što pamti lozinke i druge informacije koje unosite u obrasce na mreži. Pošto su te informacije bezbedno uskladištene na bilo kojem računaru koji u tom trenutku koristite, trebalo bi da pažljivo koristite automatsko dovršavanje na javnim ili zajedničkim računarima. Kada koristite javni ili zajednički računar, uverite se da je automatsko dovršavanje isključeno. Takođe možete da uklonite istoriju automatskog dovršavanja sa tog računara ako slučajno unesete informacije koje ne želite da delite – kao što je adresa za naplatu za kreditnu karticu.

Brisanje istorije automatskog dovršavanja na računaru

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“, izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite dugme Izbriši istoriju automatskog dovršavanja.
 3. U dijalogu „Brisanje istorije pregledanja“ izaberite stavke Podaci obrasca i Lozinke. Da biste obrisali unose Veb adresa, morate da potvrdite izbor u polju za potvrdu Istorija, čime se briše i istorija pregledanja.
 4. Izaberite dugme Izbriši da biste izbrisali istoriju automatskog dovršavanja. Izaberite dugme U redu, a zatim ponovo izaberite dugme U redu.

Za Windows 7

Pamćenje lozinki za Veb lokacije

Kada posetite neku veb-lokaciju koja zahteva da se prijavite u svoj nalog – kao što je lokacija e-pošte, banke ili prodavnice—Internet Explorer će vas pitati da li želite da zapamti vaše korisničko ime i lozinku. Kada sledeći put posetite tu lokaciju i počnete da unosite korisničko ime, Internet Explorer će završiti popunjavanje informacija o nalogu.

Čuvanje lozinki je podrazumevano uključeno u programu Internet Explorer, ali evo kako možete da ga uključite ili isključite:

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“, izaberite stavku Postavke.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Korisnička imena i lozinke na obrascima, a zatim izaberite dugme U redu.
 4. Da biste isključili čuvanje lozinki, poništite izbor u polju za potvrdu Korisnička imena i lozinke na obrascima.


Ispunjavanje obrazaca pomoću automatskog dovršavanja

Ako na mreži obavljate zadatke koji zahtevaju unos ličnih informacija – kao što su adrese za isporuku i naplatu – na Veb lokacijama, „Automatsko dovršavanje” vam može uštedeti vreme tako što će automatski ispuniti obrasce. Kada sledeći put posetite lokaciju sa obrascima i počnete da unosite informacije, Internet Explorer će dovršiti popunjavanje obrasca na osnovu onoga što ste prethodno uneli. Evo kako da uključite automatsko dovršavanje:

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“, izaberite stavku Postavke.
 3. Izaberite stavku Obrasci, izaberite dugme U redu, a zatim ponovo izaberite dugme U redu .

Zaštita privatnosti prilikom korišćenja automatskog dovršavanja

Automatsko dovršavanje štedi vreme tako što pamti lozinke i druge informacije koje unosite u obrasce na mreži. Pošto su te informacije bezbedno uskladištene na bilo kojem računaru koji u tom trenutku koristite, trebalo bi da pažljivo koristite automatsko dovršavanje na javnim ili zajedničkim računarima. Kada koristite javni ili zajednički računar, uverite se da je automatsko dovršavanje isključeno. Takođe možete da uklonite istoriju automatskog dovršavanja sa tog računara ako slučajno unesete informacije koje ne želite da delite – kao što je adresa za naplatu za kreditnu karticu.

Brisanje istorije automatskog dovršavanja na računaru

 1. U programu Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj, u okviru „Automatsko dovršavanje“, izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite dugme Izbriši istoriju automatskog dovršavanja.
 3. U dijalogu „Brisanje istorije pregledanja“ izaberite stavke Podaci obrasca i Lozinke. Da biste obrisali unose Veb adresa, morate da potvrdite izbor u polju za potvrdu Istorija, čime se briše i istorija pregledanja.
 4. Izaberite dugme Izbriši da biste izbrisali istoriju automatskog dovršavanja. Izaberite dugme U redu, a zatim ponovo izaberite dugme U redu.

Svojstva

ID članka: 17499 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije